shh.sePublikationer
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Sophiahemmet Högskola
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
  • Och
   Ämne / kurs
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Barnmorskeprogrammet
   • International Bachelor Programme in Nursing Science
   • International Master Programme in Nursing Science
   • Kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap
   • Kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap :kardiologisk vård
   • Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap
   • Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap : akutsjukvård
   • Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap : demensvård
   • Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap : diabetesvård
   • Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap : hjärtsjukvård
   • Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap : palliativ vård
   • Master of Science in Nursing : Palliative Care
   • Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot demensvård
   • Sjuksköterskeprogrammet
   • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning palliativ vård, (Samordnat av Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet högskola)
   • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning palliativ vård, (Samordnat av Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet högskola)
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : ambulanssjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : gastroenterologisk vård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : inriktning akutsjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : inriktning demensvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : inriktning diabetsvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : inriktning hjärtsjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : inriktning palliativ vård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : inriktning vård vid kognitiv sjukdom
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : vård av äldre
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig masterexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
  Välj utbildningsprogram
  Visa även upphörda utbildningsprogram