shh.sePublikasjoner
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   • -
   •  
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
  • And
   Fag / kurs
  • And
   Utdanningsprogram
   • -
   • Barnmorskeprogrammet
   • International Bachelor Programme in Nursing Science
   • International Master Programme in Nursing Science
   • Kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap
   • Kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap - inriktning kardiologisk vård
   • Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap
   • Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap : akutsjukvård
   • Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap : demensvård
   • Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap : diabetesvård
   • Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap : hjärtsjukvård
   • Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap : palliativ vård
   • Master of Science in Nursing : Palliative Care
   • Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot demensvård
   • Sjuksköterskeprogrammet
   • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning palliativ vård, (Samordnat av Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet högskola)
   • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning palliativ vård, (Samordnat av Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet högskola)
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : ambulanssjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : gastroenterologisk vård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : inriktning akutsjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : inriktning demensvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : inriktning diabetsvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : inriktning hjärtsjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : inriktning palliativ vård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : inriktning vård vid kognitiv sjukdom
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet : vård av äldre
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
  Select educational program
  Show educational programs that no longer are in use