shh.sePublications
Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 2430
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Brauer, Anne-Charlotte
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Wadstein, Helena
  Patientsäkerhet vid överrapportering inom anestesi- och intensivvård: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 452.
  Bredenberg, Ingela
  Sophiahemmet University.
  Rädsla för Hypoglykemi: patientens strategier och oro vid kontinuerlig blodsockermätning2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 453.
  Breimo, Camilla
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Hallén, Elin
  Sophiahemmet University.
  Livskvalité hos patienter med ulcerös kolit2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar tjocktarmens slemhinna. Varje år drabbas 12-14 personer per 100000 i Sverige med en jämn könsfördelning. Sjukdomen uppträder skovvis med framför allt frekventa blodiga diarréer och buksmärtor vilket kan innebära stort lidande för drabbade patienter. När den traditionella medicinska behandlingen inte längre fungerar kan ett kirurgiskt ingrepp vara aktuellt för på så sätt ta bort källan till besvären. Livskvalitén hos patienter med Ulcerös kolit har kommit att uppmärksammas de senaste decennierna då symtom av denna sjukdom påverkar livskvalitén och livet i stort.  

  Syfte

  Syftet var att belysa hur patienter med Ulcerös Kolit upplever sin livskvalité. Frågeställningen: förändras livskvalitén efter att ha genomgått kirurgiskt ingrepp för Ulcerös Kolit?

  Metod

  För att svara på föreliggande studies syfte och frågeställning användes litteraturbaserad studie som metod. I databaserna PubMed och CINAHL genomfördes sökningar efter vetenskapliga artiklar, även manuella sökningar gjordes. För att öka chansen att finna artiklar inom valda ämnesområdet användes MeSh-termer (Medical Subject Hedings) och Cinahlhedings. Författarna inkluderade totalt 16 stycken artiklar som analyserades och sammanställdes i ett resultat. Urvalskriterierna var att de inkluderade artiklarna var publicerade mellan år 2003 och 2013, skrivna på engelska eller svenska och att de var peer reviewed. Artiklarna klassificerades och värderades för sedan sammanställas i en matris. 

  Resultat

  Studiens resultat presenteras utifrån sex olika teman som beskriver hur livskvalitén kan påverkas hos patienter med Ulcerös kolit. Det som påverkar livskvalitén mest hos denna patientgrupp är sjukdomsaktivitet och sjukdomsvaraktighet. Efter ett kirurgiskt ingrepp påverkas livskvalitén av den omställning som patienten måste gå igenom samt funktionen av ileostomin eller bäckenreservoaren (IPAA). Patienter med hög sjukdomsaktivitet skattar sin livskvalité signifikant lägre än den allmänna befolkningen.    

  Slutsats

  Livskvalitén hos patienter med Ulcerös kolit är inte helt lätt att mäta. Trots flertalet studier inom ämnet skiljer sig resultatet åt. De flesta av dessa studier enas dock ändå i resultatet att livskvalité och hälsorelaterad livskvalité påverkas av de symtom som Ulcerös kolit medför. Funktionella besvär från ileostomin och bäckenreservoaren (IPAA) visade sig ha störst inverkan på livskvalitén och hälsorelaterad livskvalité.

 • 454.
  Bring Beckman, Annikki
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Fantenberg, Linda
  Sophiahemmet University.
  Compassion fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård: varför orkar vi inte bry oss?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom akutsjukvården idag råder ett högt tempo och en tung arbetsbelastning. Att som sjuksköterska arbeta inom denna verksamhet ställer krav på både kompetens, ork och empati. Att möta svårt sjuka eller skadade patienter och anhöriga i kris kräver ett känslomässigt engagemang. Flera faktorer påverkar dock individens förmåga att upprätthålla detta engagemang. När orken och empatin brister kan detta leda till den form av empatitrötthet som kallas compassion fatigue.

   

  Syftet var att beskriva de faktorer och omständigheter som orsakar compassion fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård.

   

  Metoden som valdes var en litteraturöversikt innehållande 17 vetenskapliga artiklar. Artikelsökningen gjordes i PubMed, CINAHL och PsycINFO och sökorden valdes utifrån att kunna besvara syftet.

   

  Resultatet visade att flera faktorer och omständigheter bidrar till utvecklandet av compassion fatigue hos akutsjuksköterskor. Fyra huvudkategorier framträdde; psykosociala faktorer så som att i sin yrkesroll ställas inför etiska dilemman och psykiskt krävande arbetsuppgifter, traumatisering genom att ofta möta lidande och död, arbetsplatsrelaterade faktorer orsakade av hög arbetsbelastning, brist på stöd från chefer och ledare och en utebliven teamkänsla samt demografiska faktorer så som ung ålder och kort arbetslivserfarenhet.

   

  Slutsatsen är att ett flertal faktorer och omständigheter påverkar den bristande ork och förlust av empati som sjuksköterskor inom akutsjukvård kan uppleva på sin arbetsplats. Problemet behöver uppmärksammas, både av anställda och av arbetsgivare inom akutsjukvården, för att kunna erbjuda det stöd som behövs. 

 • 455.
  Bringsäter, Emelie
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Sameephan, Chiraporn
  Sophiahemmet University College.
  Hur personer påverkas av att leva med MRSA: en litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 456.
  Brink, Filip
  Sophiahemmet University.
  Safe handling of antineoplastic drugs at a public hospital in Guangzhou, China: an observational study in clinical practice2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Antineoplastic drugs constitute an important cornerstone in treating malignant cancer diseases. The nurses administering these drugs risk developing short- and long-term side effects from exposure if not properly protected by personal protective equipment. The National Institute for Occupational Safety & Health produces guidelines and recommendations for healthcare personnel handling antineoplastic drugs in order to minimise exposure.

  Aim

  The aim of this study was to observe and describe registered nurses’ compliance to National Institute for Occupational Safety & Health guidelines and recommendations concerning the use of personal protective equipment during drug administration at a public hospital in Guangzhou, China.

  Method

  Data was collected at three different departments using structured direct observations, totalling 211 administrations encompassing day and evening shifts.

  Results

  Total compliance to National Institute for Occupational Safety & Health guidelines and recommendations was 0 percent as a result of non-existent gown use. The overall compliance for the use of double gloves was 76,3 percent. The Department of Medical Oncology had the highest department-specific compliance rate for double gloves at 80,7 percent, whereas the evening shift at Chemotherapy Outpatient Department boasted the highest shift-specific compliance rate for the same item at 83,3 percent.

  Conclusion

  Interventions are needed concerning the use of personal protective equipment, in particular the use of gowns. Obtained hospital-specific guidelines did not include the procedure of drug administration, warranting the implementation of hospital-specific standard operating procedure guidelines encompassing this aspect.

 • 457.
  Brithéll, Linda
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Lindström, Julia
  Sophiahemmet University College.
  Preoperativ information vid kirurgiska ingrepp2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 458. Broberger, Eva
  et al.
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet University.
  Symtomskattningsinstrument minskar patientens besvär2011In: Onkologi i Sverige, ISSN 1653-1582, Vol. 7, no 3, p. 42-46Article in journal (Other academic)
 • 459.
  Brolin, Karin
  Sophiahemmet University.
  Specialistsjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med patienter som är i behov av spinalmobilisering2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 460.
  Broman, Carina
  Sophiahemmet University College.
  Riskfaktorer för kirurgiska sårinfektioner efter neurokirurgiska sårinfektioner efter neurokirurgiska operationer: en forskningsöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 461.
  Broo, Mikaela
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Karletorp, Jessica
  Sophiahemmet University.
  Barnmorskors uppfattning om vattenfödsel2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 462.
  Broo, Mikaela
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Olsson, Linnea
  Sophiahemmet University College.
  Kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad multipel skleros2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som angriper kroppens egen vävnad i det centrala nervsystemet. Skador på vävnaden leder till försämrad impulshastighet eller till blockering av nervimpulser. Kvinnor insjuknar dubbelt så ofta som män och sjukdomen förlöper skovvis. Det finns olika former av MS och sjukdomsprogressen ser olika ut beroende på vilken form personen har. Symtomen som förekommer kan vara både fysiska, kognitiva och psykiska. Än så länge finns ingen botande behandling, men bromsmediciner finns att tillgå. Sjukdomen medför ett ökat behov av vård. Den har en oförutsägbar progress och första tiden efter diagnosen satts kan vara svår. Tidigare forskning visar att det finns ett missnöje hos patientgruppen angående hur hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster tillhandahålls och hur informationen kring sjukdomen förmedlas.

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad Multipel Skleros.

  Metod

  I studien genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer med sju kvinnor i Stockholmsområdet som diagnostiserats med MS för högst fem år sedan. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide innehållande tre teman: sjukdomsbeskedet, första tiden som nydiagnostiserad och upplevda behov efter sjukdomsbeskedet. Intervjuerna spelades in med ljudbandspelare för att sedan transkriberas och analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Vid intervjuerna framkom att intervjupersonerna var i behov av flera former av stöd som nydiagnostiserade. Behoven grundade sig i symtom, exempelvis smärta och trötthet, vilka påverkade livssituationen på olika sätt. De behov som identifierades var: socialt stöd, psykologiskt stöd, praktiskt stöd, stöd i sin behandling, information, uppföljning och förmedling av kontakter inom hälso- och sjukvården.

  Slutsats

  Kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad MS är individuella. Behoven av stöd hos dessa personer står i relation till hur sjukdomsbilden ser ut och var i livet personen befinner sig när diagnosen ställs. Hur den sjuke påverkas av sjukdomen avgör vilken form av stöd som behövs och i vilken utsträckning. 

 • 463.
  Broström, Malin
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Hjern, Margareta
  Sophiahemmet University College.
  Mötet med aggressiv patient: utifrån sjuksköterskors upplevelser inom sluten psykiatrisk vård2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 464.
  Brunier, Marita
  Sophiahemmet University College.
  Patientens upplevelse av hälsa före och ett år efter en gastric bypass operation: en enkätstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 465.
  Bruno, Hedvig
  Sophiahemmet University College.
  Smärtdokumentation: hur dokumenteras smärtans förekomst, behandling och utvärdering av behandling i journalföring av patienter med stroke?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 466.
  Brändh, Lina
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Eklund, Malin
  Sophiahemmet University College.
  Fysisk misshandel av barn: sjuksköterskors bedömning och omvårdnadsåtgärder i mötet med det utsatta barnet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 467.
  Brännlund, Henrik
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Lundholm, Joel
  Sophiahemmet University College.
  Preventivt arbete med övervikt och fetma bland barn i mellanstadiet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 468. Bränström, Richard
  et al.
  Petersson, Lena-Marie
  Saboonchi, Fredrik
  Wennman-Larsen, Agneta
  Sophiahemmet University.
  Alexanderson, Kristina
  Physical activity following a breast cancer diagnosis: Implications for self-rated health and cancer-related symptoms2015In: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 19, no 6, p. 680-5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: Studies have consistently shown an association between physical activity and increased health and well-being after a cancer diagnosis. Nevertheless, large proportions of breast cancer survivors do not meet recommended levels of physical activity. The aim of this study was to describe physical activity levels during the first two years after being diagnosed with breast cancer, and to explore the predictive ability of physical inactivity on longer-term self-rated health, physical symptoms, and psychological distress.

  METHOD: Study participants were women recently having had a first breast cancer surgery at one of the three main hospitals in Stockholm between 2007 and 2009. A total of 726 women were included and responded to six questionnaire assessments during the 24 months following diagnosis.

  RESULTS: Less than one third of the participants were sufficiently physically active at baseline. Physical activity decreased after surgery, increased at 8 month follow-up, and subsequently decreased slightly during the subsequent follow-up period. Physical inactivity was related to reduced health, increased symptoms such as pain, depression, and anxiety.

  CONCLUSION: This study provides additional support for the beneficial consequences of being physically active after a breast cancer diagnosis and highlights a potential target for intervention. This study provides additional support showing that being physically active even at a very low level seems to result in health benefits. Physical activity should be encouraged among patients treated for breast cancer.

 • 469.
  Bröthlin Drammeh, Ulrika
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Molina Masis, Xoshilt
  Sophiahemmet University College.
  Vem hjälper mig?: närståendes erfarenheter av stöd vid palliativ vård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Palliativ vård innebär vård vid livets slutskede och är enligt World Health Organisation ett tillvägagångssätt där målet är att få en förbättrad livskvalitet hos patienter och dennes närstående, som står inför de problem som kan uppkomma vid livshotande sjukdomar. I livets slutskede är det ofta komplicerat att vara en närstående. Det kan vara den näståendes första konkreta möte med döende och döden. Ansvaret för att säkerställa att patienten mår så bra som möjligt kan vara självklart för många närstående, medan det för andra kan innebära stora uppoffringar. De närstående lever i en ovisshet där de är oroliga för den som är sjuk, utan att veta vad som kommer att hända och det skapar en oro inför framtiden.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att beskriva de närståendes erfarenheter av stöd vid palliativ vård.

  Metod

  En litteraturbaserad studie valdes som metod för att besvara syftet och få en översikt på det nuvarande kunskapsläget. Databassökning i PubMed och Cinahl samt manuell sökning genomfördes, vilket resulterade i sammanlagt 16 vetenskapliga artiklar som kritiskt granskades och sammanställdes.

  Resultat

  Närståendes erfarenheter visar att information är en viktig form av stöd. Särskilt uppskattades information angående patientens sjukdom och behandling, men användbart var även att få praktiska råd angående vårdandet av patienten. Kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och de närstående och att informationen var anpassad till vilken palliativ fas patienten befann sig i visade sig vara av vikt för ett fungerande stöd. Gruppinterventioner visade sig vara en fungerande form av stöd enligt de närstående. De fick möjlighet att jämföra erfarenheter och dela upplevelser med andra människor i liknande livssituationer, vilket minskade känslor av ensamhet och skapade en känsla av tillhörighet. De närstående upplevde en känsla av bekräftelse genom att delta i gruppinterventioner och det blev även en form av vila genom att de närstående fick möjlighet till tid och utrymme för sig själva. Mötena blev en tillflykt från en annars pressad livssituation där de identifierade sig själva som vårdgivare.

  Slutsats

  Information är en viktig form av stöd för de närstående vid palliativ vård. Detta för att de närstående ska kunna hantera den pressade livssituation som de befinner sig i. Fungerande kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och de närstående är av avsevärd vikt för att information ska vara ett fungerande stöd. För att kunna hantera vardagen och sin roll som vårdare åt patienten behöver även de närstående stöd i form av att få en möjlighet till avlastning och vila. Detta stöd kan erbjudas från hälso- och sjukvårdspersonal såväl som familj och vänner.

 • 470.
  Buchta, Katharina
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans reflektioner över eutanasi2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 471.
  Bulhões Miranda, Luciana
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Los, Alicja
  Sophiahemmet University.
  Transkulturell palliativ omvårdnad: en litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Globalisering och migration skapar möten mellan individer och grupper som inte delar samma värderingar, tro och livsåskådning. Inom vården kan de interkulturella mötena skapa situationer som kräver speciell kompetens från sjuksköterskor samt från övrig vårdpersonal. Dessutom kan kulturarvet öka i betydelse för en patient i livets slutskede. Detta utmanar väletablerade regler och praxis om patientens autonomi, informationshantering samt utformning av behandlingsplan. Etiska dilemman och vardagliga konflikter som uppstår inom vården kan äventyra patients omvårdnad samt påverka dennes livskvalitet negativt vid livets slutskede.

  Syfte

  Syftet var att beskriva sjuksköterskors kompetens inom transkulturell palliativ omvårdnad.

  Metod

  En litteraturöversikt har använts med avsikt att beskriva forskningsläget gällande sjuksköterskors kompetens inom transkulturell palliativ omvårdnad. Studiens syfte har styrt sökningsstrategier och valet av databas (CINAHL Complete, PubMed, Medline, PsycINFO och Cochrane Library) i artikelsökning som har resulterat i 15 utvalda artiklar.

  Resultat

  Resultat har utformats som två huvudteman. Det första huvudtemat är barriärer för transkulturell palliativ omvårdnad såsom ineffektiv kommunikation mellan sjuksköterskor, patienter och närstående. Kommunikationssvårigheter mellan aktörer kan bli ytterligare komplicerade vid användning av tolkar samt kan skapa etiska dilemman vid informationshantering. Det andra huvudtemat är strategier för att göra transkulturell palliativ omvårdnad mer effektiv såsom utbildning, träning och rekrytering av vårdpersonalen, önskan att ge den bästa möjliga omvårdnaden till patienten samt bättre samarbete mellan aktörerna.

  Slutsats

  I möte mellan sjukvårdspersonalen och patienter med olika kulturell bakgrund kan missuppfattningar eller missförståelse på grund av kulturella skillnader och kommunikationssvårigheter uppstå. Det krävs en hög kompetens hos vårdpersonalen för att hantera dessa möten och skapa en bra omvårdnad för alla patienter inom palliativ vård oavsett kulturella skillnader. Kulturell kompetens ligger till grund för att kunna bedöma och hantera dessa problem för att erbjuda palliativ omvårdnad med transkulturell inriktning.

  Nyckelord: kulturell kompetens, palliativ omvårdnad, transkulturell palliativ omvårdnad.

 • 472.
  Burbeck, Anna
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Sundmark, Annie
  Sophiahemmet University College.
  I skuggan av schizofreni: närståendevårdare till personer med schizofrenidiagnos2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Schizofreni är en psykossjukdom med långvarig duration som kommer och går i skov. Det är oftare män än kvinnor som drabbas och de insjuknar vanligtvis i övre tonåren, kvinnor något senare. Gränsen mellan schizofreni och andra psykoser är svårdragen. Gemensamt för schizofreniformerna är en bristande kontakt med omvärlden, affektiva störningar, tankestörningar och "jag-störning", hallucinationer, vanföreställningar och autism.

  Psykisk sjukdom drabbar både patient och de som står dem nära. Personer med schizofren diagnos har ofta svårt att klara vardagen, närstående behöver finnas till hands för att ge såväl praktiskt som emotionellt stöd. De blir på detta sätt vårdare för den sjuke och hjälper genom vardagen.

  Syfte

  Att utifrån ett närståendeperspektiv beskriva upplevelser och behov för närstående till personer med schizofrenidiagnos.

  Metod

  En litteraturstudie har använts för att besvara frågeställningar och syfte. Sökningar i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO har gjorts samt manuell sökning. Sammanlagt har 18 artiklar inkluderats i resultatet.

  Resultat

  Utifrån artiklarna fann författarna fyra olika huvudteman: Närståendes upplevelse av insjuknandet. Närståendes upplevelse av förändrade relationer och behov av stöd i dessa. Närståendes behov av stöd. Närståendes behov av information och utbildning.

  Närstående känner att de inte blir hörda eller tagna på allvar av vårdpersonal. De känner ofta stor börda och samhällets fördomar. Relationerna inom närmaste familjen förändras och omdefinieras med risk för överdrivet engagemang av någon närstående. Närståendevårdare känner oro för framtiden och upplever att de inte får tillräckligt med stöd och information.

  Slutsats

  Resultatet av studien visar att närstående upplever bemötandet i vården som bristfälligt. De känner sig åsidosatta och att vårdpersonal inte tar dem på allvar. De upplever även att de blir skuldbelagda av vårdpersonal för sjukdomens utbrott. De önskar utbildning för egen del men även för samhället i stort. De vill ha kunskap för att lättare kunna hantera vardagen.

 • 473.
  Burinskaite, Ilona
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskans preventiva arbete mot medicinskt beroende utveckling till följd av opioidbehandling: litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 474.
  Burman, Agnes
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Derafsh-Razm, Mona
  Sophiahemmet University.
  Motiverande samtal i primärvården2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Kardiovaskulära sjukdomar är en av de stora folksjukdomarna i Sverige som bidrar till lidande och dödsfall. Sjukdomstillståndet är delvis kopplat till levnadsvanor såsom ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. Motiverande samtal är en av många åtgärdsmetoder i primärvården som erbjuds patienter med kardiovaskulära sjukdomar för att förhindra ohälsa och motivera till livsstilsförändring.

  Syfte

  Syftet var att beskriva motiverande samtal som intervention i vård av patienter med kardiovaskulära sjukdomar inom primärvården.

  Metod

  En litteraturöversikt där 15 artiklar valdes ut och granskades. Sökningarna gjordes via databaserna PubMed/Medline, CINAHL Complete, SveMed +, PsychINFO samt Cochrane Library. Sökorden som användes i databaserna var: Nursing, Cardiovascular diseases, Motivational interviewing, Health promotion, Lifestyle, Person-centered, Primary Care, Primary Health Care, Lifestyle Counselling och Experiences.

  Resultat

  Majoriteten av studierna påvisade en god effekt av motiverande samtal vid förändring av levnadsvanor hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar, i jämförelse med traditionell rådgivning.

  Slutsats

  MI är en övervägande effektiv metod för livsstilsförändring av ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar i primärvården i jämförelse med traditionell rådgivning. Det råder även en övervägande positiv inställning till MI från patientens och sjuksköterskans perspektiv. Effekten av metoden och dess funktion är dock kopplade till flera faktorer som bör överensstämma för att MI ska fungera i praktiken. Dessa faktorer kan sammanfattas som: sjuksköterskans utbildning och attityd till MI, patientens motivation till förändring samt ledningens satsning på implementering och uppföljning.

 • 475.
  Burman, Catharina
  Sophiahemmet University.
  Äldre i palliativ vård: den äldre människans behov av existentiella samtal2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 476.
  Burman, Linn
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Stein, Amanda
  Sophiahemmet University College.
  Att hantera språkliga och kulturella barriärer: sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Andelenmänniskor som är födda utomlands ökari Sverige. Detta till följd av att världen blir allt mer globaliserad och möjligheterna för allt fler människor att flytta och bosätta sig någon annanstans blir större. Människor från olika kulturer uppfattar och uttrycker sjukdom olika beroende på varifrån man kommer och hur man lever. Det är viktigt att vara medveten om att även då personer har samma kulturella bakgrund så finns det stora skillnader till exempel kring social tillhörighet, religion och politik eller tankar kring behandling och omvårdnad. För att förstå patienter med en annan bakgrund är det av vikt att sjuksköterskan medvetandegjort sin egen kultur. Det finns en stor vilja att ge kulturanpassad vård men också enoro för att sakna kompetensen. Kulturell kompetens är en pågående, livslång process som kräver ständig självutvärdering, kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad om kulturellt olika grupper.

  Syfte och metod

  Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta patienter från olika kulturer. För att uppnå syftet genomfördes en kvalitativ intervjustudie.Sex intervjuer genomfördes med stöd av en intervjuguide. Urvalsgruppen bestod av yrkesverksamma sjuksköterskor inom primärvården i Stockholms läns landsting och som arbetat som sjuksköterska minst två år.

  Resultat

  Sjuksköterskorna beskrev utmaningar med att arbeta över kulturgränserna.De betonade vikten av att vara lyhörd och lyssna in patienten och att våga vara personlig för att underlätta kommunikationen och samförståelsen. Sjuksköterskorna ansåg att det underlättar för både sjuksköterska och patient om de kan träffas personligen. Tolksamarbete var något som samtliga sjuksköterskor ansåg som användbart men även komplicerat då det kunde skapa en barriär mellan patient och sjuksköterska. Det fanns en insikt hos sjuksköterskorna om att tillgängligheten var av stor betydelse och samtliga sjuksköterskor berättade om metoder för att möjliggöra direktkontakt med vårdcentralen. Sjuksköterskorna gjorde sitt bästa för att möta speciella önskemål men det fanns tillfällen då detta inte var möjligt och ibland uppstod det då konflikter. Vad gällde utbildning och kompetens ansåg majoriteten av sjuksköterskorna att de besatt tillräcklig kompetens genom deras långa erfarenhet från arbetet med människor med olika språk och kultur.

  Slutsats

  I resultatet beskriver sjuksköterskorna utmaningar med att arbeta över kulturgränserna, men de menade samtidigt att arbetet med patienter från den egna kulturen inte behöver vara lättare. Även om samtliga sjuksköterskor saknade en längre utbildning i att hantera kulturella möten, så tyckte de sig kunna hantera arbetet väl. De ansåg att den långa erfarenheten av att arbeta med människor med en annan kulturell och språklig bakgrund än den egna har gett dem tillräcklig kompetens. Det var alla överens om att kommunikationen är en stor utmaning och att tolksamarbete är användbart, om än komplicerat. Resultatet visar på en oro hos sjuksköterskorna att kulturanpassad vård förutsätter stereotypa föreställningar om människor.

  Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, kulturell kompetens, sjuksköterskans upplevelse, kommunikation, kultur.

 • 477. Butler, Eile
  et al.
  Oien, Rut F
  Lindholm, Christina
  Sophiahemmet University.
  Olofsson, Tobias C
  Nilson, Bo
  Vásquez, Alejandra
  A pilot study investigating lactic acid bacterial symbionts from the honeybee in inhibiting human chronic wound pathogens2016In: International Wound Journal, ISSN 1742-4801, E-ISSN 1742-481X, Vol. 13, no 5, p. 729-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Treatment and management of chronic wounds is a large burden on the health sector and causes substantial suffering for the patients. We believe that 13 lactic acid bacteria (LAB) symbionts isolated from the honey crop of the honeybee are important players in the antimicrobial action of honey, by producing antimicrobial substances and can be used in combination with heather honey as an effective treatment in wound management. A total of 22 patients with chronic ulcers were included; culture-dependent and molecular-based (MALDI-MS and 16S rRNA gene sequencing) techniques were used to identify bacteria from chronic wounds. These clinical isolates were used for in vitro antimicrobial testing with standardised viable LAB and sterilised heather honey mixture. Twenty of the patients' wounds were polymicrobial and 42 different species were isolated. Patient isolates that were tested in vitro were inhibited by the LAB and honey combination with inhibitory zones comparable with different antibiotics. LAB and heather honey in combination presents a new topical option in chronic wound management because of the healing properties of honey, antimicrobial metabolite production from the LAB and their bactericidal effect on common chronic wound pathogens. This new treatment may be a stepping stone towards an alternative solution to antibiotics.

 • 478.
  Byhlin, Lovisa
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Walentynovicz, Fanny
  Sophiahemmet University College.
  Anhörigas upplevelse av att leva med en tonåring med missbruksproblemmatik2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I Sverige sker en ökning av Cannabis bruk bland tonåringar. Rapporter uttrycker oro över att tonåringar kommer att bli beroende. Bakom varje tonåring finns anhöriga, föräldrar eller syskon, som kan utveckla ett medberoende. Medberoende personer låter sig ofta styras av personen som missbrukar och tappar därför många gånger fokus på sig själv och sitt eget välbefinnande. Genom livsvärldsteorin betonas människans upplevelser och erfarenheter i hennes dagliga liv. Om livsvärldsperspektivet används i vården blir inriktningen på de anhörigas perspektiv naturligt för vårdpersonalen och de anhörigas situation och behov uppmärksammas.

   

  Syfte

  Syftet är att belysa anhörigas upplevelser av att leva med en missbrukande tonåring.

   

  Metod

  Genom en forskningsöversikt redovisar studien det nuvarande kunskapsläget om hur anhöriga upplever det att leva med en missbrukande tonåring. Sammanlagt 14 artiklar har kritiskt granskat och därefter analyserats och sammanställts till ett resultat i enlighet med Forsberg och Wengströms (2008) beskrivning.

   

  Resultat

  Föräldrar till missbrukande tonåringar förnekar många gånger tidiga tecken på missbruksproblematik och inser inte allvaret förrän problemet är väl etablerat. Föräldrar skuldbelägger sig själva för sina barns problem och upplever ofta skam till följd av samhällets dömande åsikter. Missbrukaren får ett förändrat beteende och livsstil. Stöld och hot förekommer både inom och utanför familjen. Syskon påverkas av missbrukarens beteende och upplever ilska och rädsla. Många gånger hamnar syskon i skymundan för missbrukaren och deras behov kommer ofta i andrahand. Missbruksproblematiken inverkar på hela familjen och resulterar ofta i upplevelser av stress, isolering och förstörda familjerelationer.

   

  Slutsats

  Anhöriga upplever skuld, skam, rädsla, sorg och lidande i vardagen med den missbrukande tonåringen, med försämrad livskvalitet och hälsa som följd. Vården måste uppmärksamma anhörigas livssituation och erbjuda vård och stöd för att hjälpa denna utsatta grupp. Forskning kring ämnet har visat sig vara mycket begränsad och behöver därför kompletteras ytterligare.

 • 479.
  Bylund, Elena
  Sophiahemmet University.
  Sexuell hälsa hos kvinnor och män som är ofrivilligt barnlösa2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Uppskattningsvis är 72,4 miljoner drabbade av ofrivillig barnlöshet, infertilitet, i världen. Infertilitet beror till en tredjedel på kvinnlig faktor, en tredjedel på manlig faktor och resterande på både kvinnan och mannen. I 10-20 procent hittas ingen orsak till infertiliteten, så kallad oförklarlig barnlöshet. Utredning av ofrivillig barnlöshet lägger grunden för val av behandlingsmetod som till exempel kan vara ovulationsstimulering, insemination och in vitro fertilisering. Assisterad befruktning styrs av aktuell lagstiftning i det berörda landet. Livskvalitet innebär individens uppfattning och sin livssituation utifrån kulturella normer och värderingar där individen befinner sig i relation till egna mål, förväntningar, normer och intressen. Sexualitet är en underdimension till livskvalitet och sexuell hälsa innebär ett tillstånd av fysisk, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten. Legitimerade barnmorskor arbetar inom området sexuell och reproduktiv hälsa vilket innebär många olika verksamhetsområden.

  Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa den sexuella hälsan hos kvinnor och män som är ofrivilligt barnlösa.

  Sexton kvantitativa primärartiklar identifierades genom sökningar i databaser. Resultatet visade att den sexuella hälsan påverkades negativt hos ofrivilligt barnlösa kvinnor och män.

  Både sexuell dysfunktion hos kvinnor och erektil dysfunktion hos män hade en högre prevalens i jämförelse med hos fertila kvinnor och män. Även samlagsfrekvensen påverkades negativt. En sämre sexuell hälsa visade sig också medförda en sämre sexuell hälsa hos partnern. Förekomst av depression och ångest ökade sannolikheten för att en sämre sexuell hälsa skulle föreligga.

  Det är viktigt att barnmorskor har kunskap om hur ofrivillig barnlöshet påverkar den sexuella hälsan för att kunna ge en optimal vård. Utbildning om ofrivillig barnlöshet för allmänheten kan sannolikt minska befintliga fördomar. Förekomsten av stress över infertilitet kan lindras genom stöd och empati.

 • 480. Bylund Grenklo, Tove
  et al.
  Kreicbergs, Ulrika
  Sophiahemmet University.
  Hauksdóttir, Arna
  Valdimarsdóttir, Unnur A
  Nyberg, Tommy
  Steineck, Gunnar
  Fürst, Carl Johan
  Self-injury in teenagers who lost a parent to cancer: a nationwide, population-based, long-term follow-up2013In: JAMA pediatrics, ISSN 2168-6211, Vol. 167, no 2, p. 133-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To investigate the risk of self-injury in parentally cancer-bereaved youth compared with their nonbereaved peers.

  DESIGN: Population-based study of cancer-bereaved youth and a random sample of matched population controls.

  SETTING: Sweden in 2009 and 2010.

  PARTICIPANTS: A total of 952 youth (74.8%) confirmed to be eligible for the study returned the questionnaire: 622 (73.1%) of 851 eligible young adults who lost a parent to cancer between the ages of 13 and 16 years, in 2000 to 2003, and 330 (78.4%) of 451 nonbereaved peers.

  MAIN EXPOSURE: Cancer bereavement or nonbreavement during the teenage years.

  MAIN OUTCOME MEASURES: Unadjusted and adjusted odds ratios (ORs) of self-injury after January 1, 2000.

  RESULTS: Among cancer-bereaved youth, 120 (19.5%) reported self-injury compared with 35 (10.6%) of their nonbereaved peers, yielding an OR of 2.0 (95% CI, 1.4-3.0). After controlling for potential confounding factors in childhood (eg, having engaged in self-destructive behavior, having been bullied, having been sexually or physically abused, having no one to share joys and sorrows with, and sex), the adjusted OR was 2.3 (95% CI, 1.4-3.7). The OR for suicide attempts was 1.6 (95% CI, 0.8-3.0).

  CONCLUSIONS: One-fifth of cancer-bereaved youth reported self-injury, representing twice the odds for self-injury in their nonbereaved peers, regardless of any of the adjustments we made. Raised awareness on a broad basis in health care and allied disciplines would enable identification and support provision to this vulnerable group.

 • 481. Bylund Grenklo, Tove
  et al.
  Kreicbergs, Ulrika
  Sophiahemmet University.
  Valdimarsdóttir, Unnur A
  Nyberg, Tommy
  Steineck, Gunnar
  Fürst, Carl Johan
  Communication and trust in the care provided to a dying parent: a nationwide study of cancer-bereaved youths2013In: Journal of Clinical Oncology, ISSN 0732-183X, E-ISSN 1527-7755, Vol. 31, no 23, p. 2886-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To assess children's trust in the care provided to a dying parent during the final week of life in relation to end-of-life medical information about disease, treatment, and death.

  METHODS: This nationwide population-based survey included 622 (73%) of 851 youths who, 6 to 9 years earlier, at age 13 to 16 years, lost a parent to cancer. We asked about the children's reception of end-of-life professional information and trust in the care provided. We also asked about depression and several potential risk factors of distrust in the care provided.

  RESULTS: A majority (82%) reported moderate/very much trust in the care provided. Compared with children who received end-of-life medical information before their loss, the risk of distrust in the care provided was higher in those who received no information (risk ratio [RR], 2.5; 95% CI, 1.5 to 4.1), in those who only received information afterward (RR, 3.2; 95% CI, 1.7 to 5.9), and in those who did not know or remember if end-of-life medical information was provided (RR, 1.7; 95% CI, 1.1 to 2.5). Those reporting distrust in the care provided had an RR of 2.3 (95% CI, 1.5 to 3.5) for depression. Furthermore, the risk of distrust in the care provided was higher among children reporting poor efforts to cure (RR, 5.1; 95% CI, 3.6 to 7.3), and/or a poor relationship with the surviving parent (RR, 2.9; 95% CI, 2.0 to 4.1).

  CONCLUSION: Our study suggests that children's trust in the care provided to a dying parent was highest when they received end-of-life medical information before their loss.

 • 482. Bylund Grenklo, Tove
  et al.
  Kreicbergs, Ulrika
  Sophiahemmet University.
  Valdimarsdóttir, Unnur A
  Nyberg, Tommy
  Steineck, Gunnar
  Fürst, Carl Johan
  Self-injury in youths who lost a parent to cancer: nationwide study of the impact of family-related and health-care-related factors2014In: Psycho-Oncology, ISSN 1057-9249, E-ISSN 1099-1611, Vol. 23, no 9, p. 989-997Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Self-injury, a manifestation of severe psychological distress, is increased in cancer-bereaved youths. Little is known about the potential influence on the risk for self-injury of factors that could be clinically relevant to and modifiable by the health-care professionals involved in the care of the dying parent.

  METHODS: In a nationwide population-based anonymous study, 622 (73.1%) youths (aged 18-26) who, 6 to 9 years earlier at ages 13 to 16, had lost a parent to cancer answered study-specific questions about self-injury and factors related to the family and parental health care.

  RESULTS: Univariable analyses showed that the risk for self-injury was increased among cancer-bereaved youths who reported poor family cohesion the years before (relative risk [RR], 3.4, 95% confidence interval [CI], 2.5-4.6) and after the loss (RR, 3.3, 95% CI, 2.4-4.4), distrust in the health care provided to the dying parent (RR, 1.7, 95% CI, 1.2-2.4), perceiving poor health-care efforts to cure the parent (RR 1.5, 95% CI, 1.1-2.1) and poor efforts to prevent suffering (RR, 1.6, 95% CI, 1.1-2.4), that at least one of their parents had been depressed or had troubles in life (RR, 1.5, CI, 1.1-2.1) and believing 3 days before the loss that the treatment would probably cure the parent (RR, 1.6, CI, 1.1-2.3). In the total multivariable models, only poor family cohesion before and after the loss remained statistically significantly associated with self-injury.

  CONCLUSION: Poor family cohesion before and after the loss of a parent to cancer is associated with an increased risk of self-injury in teenage children. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd.

 • 483.
  Bylund, Lina
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Salo, Karmen
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med sepsis: en intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund 

  Blodförgiftning även kallat sepsis är en vanligt förekommande och potentiellt allvarlig sjukdom. Diagnosen har en hög mortalitet trots att det många fall kan ges en adekvat behandling. Försvårad sepsis brukar leda till en inläggning på intensivvårdsavdelning och kan resultera i långa vårdperioder. Det är vanligt förekommande med en längre tids rehabilitering i hemmet efter sjukdomen. Allt detta medför stort lidande för patienten och höga samhällskostnader. Patienter som har drabbats utav en sepsis behöver, precis som patienter som har drabbats utav hjärt- och kärlsjukdom och ett trauma, akutsjukvård. I nuläget hamnar sepsis i skymundan och diagnosen behöver få ett bättre fokus för att ge ökad kunskap. Sjuksköterskan är den person som inom hälso- och sjukvård träffar patienten i ett tidigt vårdskede. Då begynnande sepsis har diffusa symtom och ett snabbt sjukdomsförlopp är det av största vikt att sjuksköterskan har en klinisk blick och erhåller goda kunskaper om tecken och observation relaterat till sjukdomen. 

   Syfte

   Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av vård vid sepsis

   Metod

   Studien är en kvalitativ deskriptiv intervjustudie. Halvstrukturerade intervjuer med sex sjuksköterskor verksamma inom två olika vårdavdelningen genomfördes för datainsamling. Kvalitativ innehållsanalys låg till grund för dataanalys.

   Resultat

   I resultatet framkom totalt fem kategorier. En av de utformade kategorierna var Behandling där sjuksköterskor uppfattade att det är av största vikt att ha kunskap om observation av tidiga tecken och symtom vid sepsis. Sjuksköterskorna beskrev att det är angeläget att inleda tidig behandling på akutmottagningen. I kategorin Kunskap kom det fram att sjuksköterskorna tyckte att de hade fått otillräcklig kunskap om sepsis i sin grundutbildning. Samtliga sjuksköterskor hade fått sin kunskap om diagnosen genom vidareutbildning och yrkeserfarenhet. I kategorin Profession talade sjuksköterskorna om att ett gott samarbete är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Sjuksköterskorna förklarade att det är av största vikt att personalen har en god kommunikation mellan varandra och att det finns riktlinjer att följa. I kategorin Patientkommunikation beskrev sjuksköterskor om vikten av bra kommunikation med patienten och dess närstående. Omvårdnad är en kategori som belyser sjuksköterskors erfarenheter om omvårdnadens olika dimensioner och dess betydelse för vården.

   Slutsats

   Resultatet visade att erfarenhet och kunskap är väsentligt för att upptäcka sepsis i ett tidigt skede. En tidig behandling av sepsis är av största vikt. Detta kan uppnås genom ett gott samarbete och tydliga riktlinjer. Personcentrerad omvårdnad har en central roll i behandlingen.

 • 484.
  Byström, Lena
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Nilsson, Anneli
  Sophiahemmet University.
  Följsamhet till basala hygienrutiner i operationsrummets vårdmiljö: en litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårdrelaterade infektioner är en av de största säkerhetsriskerna inom sjukvården och drabbar patienterna. Att drabbas av detta leder till stora kostnader för sjukvården men även stort lidande för patienten med smärtor och många behandlingar som följd. Operationsrummet är en speciell vårdmiljö med en unik infektionsprevention som ställer höga krav på operationsteamets medlemmar. Det är av vikt att personalens följsamhet till basala hygienrutiner är korrekt utifrån de riktlinjer som finns för att patienter inte ska drabbas av en vårdrelaterad infektion utan återfå hälsan efter sin operation.

  Syftet var att belysa riktlinjer och faktorer som påverkar följsamheten till basala hygienrutiner hos vårdpersonal i operationsrummets vårdmiljö.

  Metoden som valdes var en litteraturöversikt. Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL och totalt inkluderades 16 stycken vetenskapliga original artiklar publicerade mellan 2008–2018 i resultatet.

  Resultatet visade att följsamhet till riktlinjerna gällande hygienrutiner var låg i operationsrummet av den vårdpersonal som inte ingick i den direkta kirurgiska operationen. Faktorer till den låga följsamheten av riktlinjerna har sammanställts inom olika kategorier. Dessa är att vårdpersonalens kunskap om basala hygienrutiner var bristfälliga, tillämpning av handhygien utfördes inte utifrån WHO:s fem moment inom handhygien, användning av osterila handskar utfördes utan strukturerad rutin som att desinfektera händerna före samt efter användning. Resultatet visade också att beteenden och attityder till handhygien kan förändras efter utbildning i basala hygienrutiner.

  Slutsatsen är att följsamheten till basala hygienrutiner i operationsrummet var otillräcklig. En patientsäker omvårdnad bygger på goda kunskaper hos vårdpersonalen om faktorer som påverkar basala hygienrutiner och det är av största vikt att dessa kunskaper tillämpas i det preventiva arbetet mot vårdrelaterade infektioner.

 • 485.
  Bäck, Olivia
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Klintmalm, Sofie
  Sophiahemmet University.
  Underårig men överviktig: sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Fetma är en utbredd folksjukdom, hos såväl barn och unga som hos vuxna.Övervikt och fetma ökar riskerna för flertalet livslånga och potentiellt livshotande sjukdomar som diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar. Genom preventivt arbete kan sjuksköterskan hjälpa barn, föräldrar och familjer till en bättre hälsa vilket i längden även leder till en förbättrad hälsa på samhällsnivå.

  Syfte

  Syftet var att beskriva sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma.

  Metod

  En allmän litteraturöversikt valdes med avsikt att sammanställa den aktuella vetenskapliga kunskapen som finns inom ämnet. Totalt har 17 artiklar inkluderats.

  Resultat

  Fem huvudkategorier formulerades. Förutsättningar för sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma, med fokus på kunskap och ansvarsområden.Föräldrautbildning, med föräldrarnas avgörande roll för barnens hälsa i centrum samt hur sjuksköterskan på bästa sätt arbetar med utbildning av föräldrarna. Motiverande samtal,enligt forskning den mest framgångsrika metoden för preventionsarbete inom området.Interprofessionella teamet, ett arbetssätt som har stor potential att effektivisera preventionsarbetet. Hinder för sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma, där omotiverade föräldrar ansågs vara det största hindret för minskning av barnfetma.

  Slutsats

  Grundläggande kunskap hos sjuksköterskan om hälsoproblemet är avgörande för preventivt arbete. De mest framgångsrika preventiva åtgärderna är föräldrautbildning,motiverande samtal och interprofessionellt samarbete. Största hindret anses vara omotiverade och/eller förnekande föräldrar.

 • 486.
  Bäck, Pernilla
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Torkkeli, Thereze
  Sophiahemmet University College.
  Smärtlindringsmetoder hos kvinnor med fibromyalgi: en intervjustudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Huvudsymtomen vid fibromyalgi är utbredd, kronisk, migrerande muskelsmärta samt muskelömhet, trötthet och sömnstörningar där 80 procent av patienterna utgörs av kvinnor. Diagnos sätts med hjälp av en detaljerad smärtanamnes, som innefattar att 11 av 18 tenderpoints ska smärta vid palpation. Orsaken till fibromyalgi är okänd varför det ännu inte finns någon botande behandling, men det förekommer tillfrisknanden. Patienter erbjuds symtomlindrande insatser som spänner över ett brett område från farmakologiska till icke-farmakologiska behandlingar. Studien utgår från två av Stockholms län utvecklade vårdprogram för fibromyalgi, dels Stockholms läns landsstings vårdprogram från 2009, dels Vidarklinikens behandlingsplan från 2010.

  Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva vilka metoder kvinnor med fibromyalgi använder för att uppnå smärtlindring.

  Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjordes med sju kvinnor i åldern 18-65 år. Deltagarna hade haft fibromyalgi under minst två år och använt behandling i smärtlindrande syfte. Kvinnorna ombads att fritt berätta hur de gör för att uppnå smärtlindring och under analysarbetet identifierades tre teman, som blev huvudrubriker i resultatet.

  Resultat: Förutom behandlingar erbjudna från traditionell hälso- och sjukvård, med allt från läkemedel och sjukgymnastik till samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), sökte sig kvinnorna till komplementära och alternativa behandlingsmetoder, t.ex. olika former av massage. Gemensamt för behandlingarna var dess kortvariga effekter, från någon timme till högst någon dag. Samtliga utövade också egenvård vilket kunde bestå i olika värmebehandlingar och fysisk aktivitet. De beskrev också egenvård i form av distraktion där skapande i olika former och umgänge med vänner och familj uppgavs ge en form av smärtlindring. Slutligen var stresshantering en faktor som påtalades som viktig eftersom smärtan påverkades negativt av stressupplevelser.

  Slutsats: Fynden i studien visar att varaktig smärtlindring vid fibromyalgi uppnåddes först efter omfattande livsstilsförändringar utifrån ett biopsykosocialt perspektiv, d.v.s. med en syn på människan som en helhet. Vid behandling med enskilda och begränsade insatser, t.ex. tio tillfällen med varmvattengymnastik, nåddes endast temporär smärtlindring.

  Nyckelord: Fibromyalgi, smärtlindring, biopsykosociala modellen, livsstilsförändringar, integrativ medicin.

 • 487.
  Bäckheden, Eva
  Sophiahemmet University.
  Ambulanssjuksköterskors upplevelser av kompetens i relation till arbetsuppgifterna : en intervjustudie med ambulanssjuksköterskor2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 488.
  Bäcklund, Ida
  Sophiahemmet University.
  Omvårdnadsmetoder i syfte att lindra depression hos äldre2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 489.
  Bäckman, Päivi
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Sadighi, Helena
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskors upplevelser av möjligheter att smärtlindra postoperativa patienter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 490.
  Bäckström, Henrietta
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Palmer, Ellinor
  Sophiahemmet University.
  Faktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter på akutmottagning: en litteraturöversikt ur ett patientperspektiv2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In emergency departments worldwide, hundreds of thousands of people meet every day. Caregivers encounter patients who are experiencing great suffering and distress 24 hours a day. In order for this to work, a well-functioning communication is needed where both nurse and patient understand each other. The individual does not always perceive the communication as it was intended, which is a risk to patient safety.

  The aim of this study was to examine factors influencing communication between nurses and patients in the emergency department, from a patient perspective, to gain a deeper understanding of how healthcare professionals can respond to patients in a holistic and person-centered way.

  As method, a literature review of 16 qualitative and quantitative studies was conducted, focusing on the patient’s perspective. The articles were retrieved in the databases PubMed and CINAHL. The articles were analyzed using an integrative method of analysis.

  The result shows six factors that influences communication. These factors are: Stress and workload, Attitudes, approaches and humanity, Language comprehension, Non-verbal communication, Time and time constraints and Presence of relatives.

   

  The conclusion showed the importance of giving the patient adequate and satisfactory information on waiting times, triage call, routines and procedures. Which is something that should be prioritized since a well-functioning communication reduces the patient’s suffering. Simple actions like the nurse introduce themselves, do not use trade language, let the patient speak without being interrupted, treated with respect, care and interest. Non-verbal communication in the form of eye contact, smile ant encouragement through physical contact increases patient well being.

 • 491.
  Bådagård, Elina
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Nilsson, Moa
  Sophiahemmet University.
  Faktorer som påverkar sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienter: en litteraturöversikt2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trauma är en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga vuxna i Sverige. Traumapatienter definieras som personer som utsatts för allvarlig eller livshotande skada i samband med yttre våld och omhändertas på sjukhus. Förutom stort lidande för individen orsakar trauma även höga kostnader för samhället, då det krävs stora resurser för hälso- och sjukvården. Omvårdnaden av traumapatienter är komplex och krävande och sjuksköterskan har ett stort ansvar för att bedriva säker och personcentrerad vård av traumapatienter.  

  Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienter inom akutsjukvård. 

  En litteraturöversikt genomfördes för att besvara studiens syfte. Sökningar utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. 17 vetenskapliga artiklar, publicerade 2008–2018 inkluderades i studien efter kvalitetsgranskning. En integrerad analys genomfördes för att analysera och syntetisera de inkluderade artiklarna.  

  Två övergripande dimensioner framkom; Faktorer som försvårar sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienter och Faktorer som underlättar sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienter. Fem kategorier presenteras under vardera dimension. Kategorier tillhörande de försvårande faktorerna var: komplexiteten i trauma, ansträngd arbetsmiljö, bristande kommunikation och dysfunktionellt teamarbete, bristande kompetens, och den emotionella utmaningen. Kategorier tillhörande de underlättande faktorerna var: välfungerande teamarbete och god kommunikation, kunskap och erfarenhet, sjuksköterskans personlighet och förhållningssätt, strukturerade arbetssätt och reflektionens betydelse. Att omhänderta traumapatienter är en utmaning, både ur ett medicinskt och ur ett omvårdnadsperspektiv. Gemensamt för flera av de faktorer som påverkar sjuksköterskans omhändertagande av traumapatienter, tycks vara att de på olika sätt kan försvåra eller underlätta sjuksköterskans förmåga eller benägenhet att bedriva säker och personcentrerad vård. Om sjuksköterskor får chansen att bedriva en patientsäker och personcentrerad traumavård kan traumapatienters hälsa förbättras både på kort och lång sikt.  

  Denna litteraturöversikt har bidragit med kunskap kring vilka verktyg och omständigheter sjuksköterskor inom traumavård behöver för att göra ett fullgott arbete och ge traumapatienter god omvårdnad.

 • 492.
  Bågedahl, Eva
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Thorén, Cecilia
  Sophiahemmet University College.
  Kostens betydelse för personer med reumatoid artrit2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 493.
  Båkman, Kajsa
  Sophiahemmet University.
  Vårdpersonals erfarenheter av att vårda äldre personer med demenssjukdom som har upplevt psykiskt trauma: en kvalitativ intervjustudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 494.
  Båth, Jessica
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Roos, Anna
  Sophiahemmet University.
  Patientundervisning vid svårläkta sår - en bytande faktor för egenvården: en intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund 

  Svårläkta sår är något som drabbar cirka en procent av Sveriges befolkning och påverkar hela livssituationen. Sårläkningen påverkas av många olika faktorer, och för att gynna sårläkningen kan patienter undervisas om egenvårdsåtgärder. Omvårdnaden vid svårläkta sår ska vara evidensbaserad. Sjuksköterskan har ett ansvar att ge information så att patienten förstår och patientens förståelse ska följas upp. Patientundervisning kan främja egenvård vid svårläkta sår. 

  Syfte

  Att belysa sjuksköterskans upplevelse av hur patientundervisning kan främja egenvård hos patienter med svårläkta sår inom slutenvården

  Metod

  Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv ansats. Åtta sjuksköterskor inom slutenvården i Storstockholm intervjuades. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat 

  Sjuksköterskornas upplevelser sammanfattades i tre kategorier med åtta underkategorier. De tre kategorierna var: förberedelse inför patientundervisning, genomförande av patientundervisning och uppföljning av patientundervisning. Sjuksköterskorna upplevde sin kunskap och utbildning som bristfällig. Individanpassad information och patientens förståelse för egenvård upplevde sjuksköterskorna vara betydande för patientundervisningen och kognitiv svikt upplevdes vara det främsta hindret.

  Slutsats

  Sjuksköterskorna upplever att individanpassad patientundervisning kan främja egenvård. Följsamhet till egenvårdsåtgärder ökar om en förståelse finns hos patienten om vad de ska göra och varför. Bristfällig kunskap hos sjuksköterskorna, utebliven uppföljning av förståelse och kognitiv svikt är faktorer som kan leda till att patientundervisningen brister.

 • 495.
  Bååth Landar, Cecilia
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Lassar Berg, Annika
  Sophiahemmet University College.
  Omvårdnadsåtgärder som förbättrar livskvaliteten efter en hjärtinfarkt samt det sociala stödets betydelse för livskvaliteten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 496.
  Bönner, David
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Worge Kreü, Frida
  Sophiahemmet University College.
  Trötthet hos ambulanspersonal under nattarbete: påverkar det patientsäkerheten?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 497.
  Börjesson, Anna-Sofia
  Sophiahemmet University.
  Att leva med hjärtsvikt: personers beskrivning av sin upplevelse2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 498.
  Börjesson, Astrid
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Nordlund, Eva
  Sophiahemmet University College.
  Kvinnors upplevelser av omvårdnaden i samband med intrauterin fosterdöd: utifrån begreppen ledsen, arg eller sårad.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje år förlöses barn som är döda vid födelsen, s.k. intrauterin fosterdöd. Antalet barn motsvarar i Sverige c:a tre till fyra per 1000 förlossningar per år. Första juli år 2008 kom registreringen av dött barn vid födseln att få ny innebörd i enlighet med internationell praxis, dvs. gränsen för vad som är ett barn sattes vid 22 kompletta graviditetsveckor. Orsaker till intrauterin fosterdöd är skiftande. Vid c:a 10 -15 procent av fallen förblir orsaken till barnets död okänd. Tidigare forskning har funnit att vårdpersonalens bemötande och handlande, av såväl kvinnan som av hennes partner, är betydelsefull i den kaotiska situation som uppstår i samband med intrauterin fosterdöd. Föräldrarna behöver stöd, inte bara i mötet med barnet, utan också för att kunna separera från barnet. För att tillgodose omvårdnaden och omhändertagandet av föräldrar som mist sitt barn före födelsen finns riktlinjer framtagna. Föreliggande arbetes författare är verksamma som barnmorskor på en förlossningsavdelning där möten med kvinnor som föder ett dött barn innefattas i omvårdnadsarbetet. Trots vägledande riktlinjer är vår erfarenhet den, att vårdpersonalens handlande ändå kan upplevas som kränkande och/eller sårande av de drabbade föräldrarna utan personalens egen medvetenhet om de egna handlingarnas effekt.

  Syftet med föreliggande arbete var därför att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnaden i samband med intrauterin fosterdöd utifrån begreppen ledsen, arg och sårad.

  Materialet i föreliggande arbete byggde på en av frågorna i en webbaserad enkät som under en begränsad period vänt sig till alla kvinnor som mist ett barn före födelsen. En kvalitativ analysmetod med deduktiv ansats användes då forskningsfrågan löd: "Är du idag ledsen, arg eller sårad för något som personalen gjorde i samband med ditt barns födelse?". Av resultatet framgick att de tillfrågade kvinnorna kände sig ledsna då personalen brast i sitt stöd när det gällde den fysiska kontakten med det döda barnet och deras anknytning till det. De kände besvikelse över att personalen vare sig bekräftade eller stärkte deras moderskap. Arga känslor infann sig när personalen visade brist på inlevelseförmåga och förståelse och inte alltid haft kännedom om att de fött ett dött barn och därmed behandlat dem som övriga mödrar. Kvinnorna kände sig sårade när personalen visade brist på respekt och uppträdde kränkande, men också vid de tillfällen personalen skapade en känsla av att ha övergivit kvinnorna.

  En övergripande slutsats är att omvårdnadsbehovet hos de drabbade kvinnorna och deras familjer inte helt tillgodosetts av vårdpersonalen. Resultatet visar att omvårdnaden i samband med intrauterin fosterdöd därför behöver individualiseras och bedrivas patientcentrerat. Ytterligare en slutsats är att det är av stor vikt för kvinnan att bli bekräftad i sitt moderskap. Resultatet visade att personalen inte hade förmåga att stödja kvinnorna i detta.

   

 • 499.
  Böös, Agneta
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Wallén, Marcus
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans bemötande av patient och anhöriga efter suicidförsök2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 500. Cacciatore, Joanne
  et al.
  Erlandsson, Kerstin
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet University.
  Fatherhood and suffering: A qualitative exploration of Swedish men's experiences of care after the death of a baby2013In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 50, no 5, p. 664-670Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: This study was designed to evaluate fathers' experiences of stillbirth and psychosocial care. METHODS: Data were collected between 27 March 2008 and 1 April 2010 via a questionnaire posted on the homepage of the Swedish National Infant Foundation. The responses to the following open-ended questions were analyzed using content analysis: "Are you grateful today for anything that health care professionals did in connection with the birth of your child?" and "Are you sad, hurt or angry today about something personnel did in connection with the birth of your baby?". RESULTS: 113/131 (86%) fathers reported feelings of being grateful. Only 22/131 (16%) fathers reported feeling sad, hurt, or angry. Fathers expressed gratitude when health care professionals treated their newborn "with respect and without fear", "with extraordinary reverence", and when their fatherhood was validated by providers. They were also grateful when providers helped them to create memories of their baby. Fathers also reported feeling sad, hurt, or angry when providers were nonchalant and indifferent and when they perceived providers to be uncaring and disrespectful toward their baby. CONCLUSION: Bereaved fathers experience overall gratitude for person-centered psychosocial care in the aftermath of stillbirth, particularly when they feel validated as a grieving father and their child is acknowledged with reverence. CLINICAL IMPLICATIONS: Health care professionals should support fathers by treating the baby who died with respect and dignity and by validating and acknowledging both his grief experiences and his fatherhood just as they would for a grieving mother.

78910111213 451 - 500 of 2430
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.7
|