shh.sePublications
Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 2599
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Bolinder, Louise
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Möller, Maria
  Sophiahemmet University College.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsledning2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 452.
  Bom, Ida
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Mellberg, Ida
  Sophiahemmet University.
  Kvinnors behov av omvårdnad vid missfall: en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Missfall förekommer i 20-30 procent av alla graviditeter och innebär att denna avbryts ofrivilligt före vecka 22. Orsaken är sällan känd. Ett missfall kan ha olika förlopp och kan kräva medicinsk eller kirurgisk behandling. Missfallet orsakar ofta en traumatisk kris och en sorgeprocess för kvinnan. Swansons omvårdnadsteori kan tillämpas i omvårdnaden av en kvinna som fått missfall.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnaden vid missfall.

  Metod

  Som metod för denna studie valdes en litteraturöversikt. Databassökning genomfördes i Cinahl, PubMed och PsychINFO och 19 artiklar inkluderades i resultatet efter ett systematiskt urval av vetenskapliga artiklar. Artiklarna genomgick kvalitetsgranskning och sammanställdes i en matris.

  Resultat

  Resultatet presenterades genom teman i ordning utefter hur kvinnan upplevde dessa. De fysiska symtomen kunde leda till rädsla och panik. Ett missfall innebar även en psykisk påfrestning och nästan alla kvinnor genomgick en psykisk kris. Att finna orsaken var viktigt för kvinnorna och associerades med mindre lidande och ångest samt högre grad av psykisk återhämtning. Även stöd från närstående och sjukvårdspersonal var avgörande för hur kvinnan upplevde sitt missfall. Vården upplevdes i stor utsträckning som bristfällig exempelvis genom otillräcklig information samt brist på tid och empati.

  Slutsats

  Ett missfall innebar både psykisk och fysisk påfrestning. Trots att sjukvårdspersonal i vissa fall var medveten om uppgiften att tillgodose kvinnans fysiska och psykiska behov, upplevde kvinnorna en brist i sjukvårdspersonalens handlande. Utbildning inom ämnet samt en större medvetenhet hos sjukvårdspersonal kunde öka chanserna för att ge en god och adekvat vård till kvinnor som upplevt missfall. 

  Download full text (pdf)
  K42 Bom Mellberg
 • 453.
  Boman, My
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Dolph, Monica
  Sophiahemmet University College.
  Patienters upplevelser av isolering vid smittsam sjukdom: en systematisk litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 454.
  Boman, Ulla
  Sophiahemmet University College.
  Betydelsen av stödjande omvårdnad under förlossningen: en forskningsöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 455. Bondesson, Tina
  et al.
  Petersson, Lena-Marie
  Wennman-Larsen, Agneta
  Sophiahemmet University.
  Alexanderson, Kristina
  Kjeldgård, Linnea
  Nilsson, Marie I
  A study to examine the influence of health professionals' advice and support on work capacity and sick leave after breast cancer surgery2016In: Supportive Care in Cancer, ISSN 0941-4355, E-ISSN 1433-7339, Vol. 24, no 10, p. 4141-4148Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The aim of this study was to investigate how women, shortly after breast cancer surgery, experienced encounters with, and information from, healthcare professionals regarding work and sick leave and if these experiences were associated with self-reported work capacity and sick leave.

  METHODS: This is a cross-sectional study based on questionnaire data from 605 women who had had breast cancer surgery, aged 20-63 years. Exclusion criteria were known distant metastases, pre surgical therapy, and/or previous breast cancer. Data on age, type of surgery, global health, and work environment were included as covariates in multivariable logistic regression analysis.

  RESULTS: Five percent of the women had not received any advice concerning work or sick leave. Women reporting receiving useful advice or support related to paid work had lower risk of reporting reduced physical or psychological/social work capacity due to the cancer or treatment (OR 0.46 (95 % CI 0.26-0.81) respective OR 0.45 (95 % CI 0.26-0.77)). There were no associations between having received useful advice or support concerning work and being on sick leave. Women encouraged to take sick leave had an OR of 2.17 (95 % CI 1.39-3.37) of being sickness absent. They also to a higher extent had reduced physical and psychological/social work capacity. Women who reported to have been encouraged to work were sickness absent to a lower extent (OR 0.64; 95 % CI 0.41-0.98) and reported higher physical work capacity.

  CONCLUSIONS: Work and sick leave is being discussed during consultations with women with breast cancer and the advice given seems to be in line with the women's subjective work capacity.

 • 456.
  Bonnevier, Louise
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Sjökvist, Jeanette
  Sophiahemmet University College.
  Omvårdnad av kvinnor som utsatts för våldtäkt: riktlinjernas funktion som arbetsredskap för barnmorskan : en intervjustudie2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 457.
  Boraghi, Amanda
  Sophiahemmet University College.
  Bättre följsamhet genom patientundervisning hos personer med hjärtsvikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 458.
  Borch-Johnsen, Peter
  Sophiahemmet University.
  Patientens upplevelse av en nedre intestinal endoskopi utförd av endoskoperande specialistsjuksköterska: en litteraturstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Både i Sverige och internationellt endoskoperar specialistsjuksköterskor mer och mer på grund av den ökade efterfrågan av nedre intestinala endoskopier. Trots stora volymer av undersökningar är kunskap om patienternas upplevelser och tillfredsställelse bristfälligt beskrivet.

  Syftet med studien var att beskriva aspekter som påverkade patienternas upplevelse av en nedre intestinal endoskopi utförd av en endoskoperande specialistsjuksköterska.

  Metoden som valdes var en litteraturstudie. Först gjordes en fritextsökning på Google Scholar, sedan gjordes sökningar på PubMed och Cinahl med riktade sökord. De sökord som användes var: Nurse Endoscopist, Patient satifaction, Patient experience, Nurse, Colonoscopy, Sigmoidscopy och Endoscopy. Artiklarna lästes igenom, granskades och analyserades gällande innehåll och vetenskaplig kvalitet. Sammanlagt valdes 19 artiklar att ingå i litteraturöversikten.

  Patienterna såg den nedre intestinala endoskopin som en process, där processen kan delas in i före, under och efter undersökningen. I resultatet framkom att tydlig och förståelig information under hela undersökningsprocessen är viktigt för patienten. Välinformerade patienter upplevde en högre tolerans samt har mindre oro inför undersökningen. Undersökningen upplevdes som intim och förknippad med smärta, obehag och oro. Att bli undersökt av en skicklig endoskopist av samma kön var viktigt.

  En endoskoperande specialistsjuksköterska utför undersökningar på ett högkvalitativt sätt ur ett medicinskt perspektiv, med helhetssyn på patientens situation och med hög patientnöjdhet.

  Slutsatsen var att undersökningen kan vara påfrestande för patienterna men trots det var majoriteten av patienterna nöjda med att bli undersökta av en specialistsjuksköterska som genomför undersökningen med hög kvalitet både medicinsk och omvårdnadsmässigt. Det var viktigt att göra patienten delaktig samt att skapa ett samspel mellan endoskopist och patient för att öka tryggheten hos patienten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 459.
  Borg, Hanna
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Holmstedt, Erica
  Sophiahemmet University College.
  Faktorer som påverkar nutritionsstatus hos äldre2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 460.
  Borg, Matilda
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Grönblad, Victoria
  Sophiahemmet University.
  Att leva med epilepsi2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 461.
  Borg, Åsa
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Hilding, Ida
  Sophiahemmet University College.
  Kommunikation med barn på akutmottagning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Inom sjukvården är det grundläggande med en fungerande kommunikation, då det ger förutsättningar för en god omvårdnad. Kommunikation innebär bland annat överföring av information. Alla patienter har rätt till information om procedurer och åtgärder, vilket även gäller då patienterna är barn. Genom information kan barnet göras delaktigt i vården och ges möjlighet till medbestämmande, vilket kan leda till ökad trygghet och att barnet får en bättre förståelse för sin sjukdom. Vidare ska den information som ges vara individanpassad. Detta innebär vid samtal med barn bland annat att språket bör anpassas utifrån barnets ålder och mognadsnivå, både sett till vad som sägs samt hur det sägs. Glädje, humor och lek har lyfts fram som betydelsefulla delar av kommunikation med barn, samt ärlighet. Vidare är det för ett barn inte sällan förknippat med rädsla att besöka sjukhus. Rädsla kan påverka hur villigt barnet är att prata och lyssna, vilket är något som bör beaktas. Om besöket dessutom sker under stressade former, som på en akutmottagning, kan situationen te sig än mer skrämmande. Under ett akut sjukhusbesök är dessutom barnets föräldrar ofta närvarande, vilket ibland kan vara till hjälp i kommunikationen med barnet men i somliga fall även påverka den negativt. Genom att ta hänsyn till nämnda faktorer och att uppmärksamma att kommunikation med barn skiljer sig från att kommunicera med vuxna kan barnets behov tillgodoses på bästa sätt.

   

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att kommunicera med barn på akutmottagning.

   

  Metod

  Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie och sju sjuksköterskor på olika barnakutmottagningar i Stockholms län intervjuades. Samtliga sjuksköterskor arbetade under studien på en barnakutmottagning och hade minst två års erfarenhet av barnsjukvård.

   

  Resultat

  Under intervjuerna framkom ett antal yttre faktorer som påverkar kommunikationen med barn, däribland barnets hälsotillstånd, ålder och mognadsnivå, sinnesstämning och mottagningens arbetsbelastning. Då informanterna beskrev hur de kommunicerar med barn framkom bland annat att de anpassar språket, väljer vilka ord de använder, är ärliga, involverar barnet, är medvetna om kroppsspråk och ibland använder hjälpmedel. Föräldrar är nästan alltid med i vårdsituationen vilket upplevdes viktigt att ta hänsyn till. Föräldrarna kan verka både som en resurs och som ett hinder för sjuksköterskan i kommunikationen med barnet.

   

  Slutsats

  Kommunikation i vårdsituationer med barn är grundläggande. I studien framkom vikten av att anpassa språket till barnets mognadsnivå, både med avseende på vad som sägs och hur det sägs. Sådant som kan skrämma barnet bör undvikas. Sjuksköterskan bör i alla lägen vara ärlig i sin kommunikation med barnet. Det visade sig även att barn som är rädda i många fall är mindre kommunikativa. Av denna anledning är det viktigt att uppmärksamma och hantera barns rädsla på akutmottagningen, och där kan föräldrarna vara en resurs.

  Download full text (pdf)
  K36 Borg & Hilding 2012-02-29.pdf
 • 462.
  Borgenstål, Mikael
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter i studentsal2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  During the last decade the number of training posts in the bachelor program in nurse education in Sweden has increased. At the same time the Swedish hospitals have had problems filling vacant posts among nursing staff. Student wards have been implemented at several wards on hospitals all around the country with both pedagogical intent and with the intent to create space for the nursing students in their clinical training. Therefore it was interesting to explore how the nurses experienced this new way of providing preceptorship for nursing students during clinical education.

  The aim was to describe nurses´ experiences of providing preceptorship on a student ward in an emergency care setting.

  A descriptive design and a qualitative approach was used. The participants were recruited from two clinics at an emergency hospital in a county situated in the middle of Sweden by a purposive sampling method. The data was collected through individual semi-structured interviews conducted with seven registered nurses. All data were transcribed and further analyzed using manifest qualitative content analysis. Four categories and ten sub-categories were identified during the process of analysis.

  The findings showed that the participants had both positive and negative experiences related to preceptorship in a student ward. The greatest gain of precepting nursing students in a student ward was that the supervision became more structured and felt more professional. Negative aspects that emerged were often referred to as lack of resources such as to few nurses on duty and the struggle of supervising more than one nursing student at the same time. There seemed to be ambivalence among the participants referring to the concept of peer-learning not being entirely explicit, according to the nurses preceptors.

  Preceptorship on a student ward might be a most beneficial model of supervision provided that all resources needed for a positive outcome are supplied by the hospital management. It seems to be of greate importance that all requirements such as information, time and resources are available for use at the early beginning of implementation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 463.
  Borgström, Malin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Pettersson, Malin
  Sophiahemmet University.
  Hur kvinnor med diagnosen endometrios upplever sig ha blivit bemötta inom hälso- och sjukvården2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Endometrios är en gynekologisk sjukdom där livmoderslemhinnan även växer utanför livmodern på exempelvis bukhinnan eller äggstockarna. Även livmoderslemhinnan utanför livmodern blöder under menstruation och kan skapa stora smärtproblem. Andra symtom är kroniska smärtor i buken och/eller bäcken samt samlagssmärtor. Att få diagnosen endometrios tar tid och tidigare forskning visar att kvinnor med endometrios bemöts med misstro inom hälso- och sjukvården.

  Syfte Att beskriva hur kvinnor med diagnosen endometrios upplever sig ha blivit bemötta inom hälso- och sjukvården.

  Metod Till studien valdes kvalitativ semistrukturerad intervjustudie som metod då detta tillvägagångsätt ansågs bäst lämpat för att inringa varje kvinnas egen upplevelse av bemötandet inom hälso- och sjukvården med hjälp av öppna frågor. I studien deltog sju kvinnor mellan åldrarna 25-50 år och det insamlade materialet analyserades med en manifest kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat Det tog i genomsnitt 6,3 år för kvinnorna i vår studie att få diagnosen endometrios från deras första vårdbesök. Kunskapen kring sjukdomen var låg hos hälso- och sjukvårdspersonal och studien visade att ju mer kunskap personalen hade om endometrios desto bättre blev bemötandet. Att bli misstrodd utav hälso- och sjukvårdspersonalen påverkade kvinnorna negativt och minskade deras förtroende till hälso- och sjukvården. Kvinnorna fick kämpa för att få den vård de behövde. Trots bristande kunskap hos hälsooch sjukvårdspersonal ansåg kvinnorna att förståelse för problematiken ändå borde finnas. Att bli lyssnad på och förstådd var något som kvinnorna framhävde som viktigt.

  Slutsats Bemötandet visat från hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes av kvinnor diagnostiserade med endometrios som bristfälligt. Otillräcklig kunskap om endometrios och att inte bli trodd som patient inom hälso- och sjukvården ledde till en försenad diagnos med påverkan på kvinnornas hälsa. Efter diagnostiseringen tog inte hälso- och sjukvårdspersonalen diagnosen endometrios på allvar och kvinnorna fick kämpa för att få den vård de var i behov av. Endometriossmärtor normaliseras till vanliga menstruationssmärtor utan sjuklig karaktär och samarbetet mellan olika professioner inom hälso- och sjukvården upplevdes som bristfälligt. Hälso- och sjukvårdspersonal med bättre kunskap om sjukdomen visade bättre bemötande.

  Download full text (pdf)
  K42 Borgstrom Pettersson
 • 464.
  Borisova, Milena
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Stoor, Sofia
  Sophiahemmet University.
  Familjers upplevelser och erfarenheter av stöd i vårdmötet då ett barn i familjen har autismspektrumtillstånd: en litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  In Sweden, 100-200 children are diagnosed with Autism spectrum disorder (ASD) annually. Having a child in the family with ASD affects the whole family and can initiate feelings of anxiety, grief and anger. The diagnosis involves several contacts with multiple healthcare professionals, situations where the family is in great need of support. Familycentered care aims to involve the whole family in the care process, and collaboration, participation and respect are important components.

  Aim

  The aim was to describe families' experiences of support in the healthcare meeting when a child in the family has Autism spectrum disorders.

  Method

  The study was conducted as a literature review. Article searches were made in three databases relevant to the topic, as well as an additional manual search. Fifteen articles were analyzed with an integrated analysis inspired by Kristensson (2014).

  Results

  The results revealed a specific need for support when families have a child with ASD, such as respectful care, personalized information, guidance during and after the diagnosis process and support in terms of including the family in the care process. 

  Conclusions

  Families with children with ASD experience a predominant lack of support in the care meeting such as unpleasant treatment, lack of adequate information and guidance, and lack of participation in the child's care. Through family-centered care, the nurse and the multidisciplinary team can consider the needs of the entire family, which leads to increased family support. Thus, the professional team has an important role in providing familycentered care as it can improve families' care experiences. It is of great importance that the multidisciplinary team gain more knowledge about ASD, and also receives more training in how to provide support to families with children with ASD.

  Download full text (pdf)
  Finalt arbete Milena Borisova, Sofia Stoor
 • 465. Bos, Elisabeth
  et al.
  Craftman, Åsa
  Sophiahemmet University.
  Följsamhet till läkemedelsordinationerna2010In: Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad / [ed] Margareta Grafström & J. Lars G. Nilsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2010, 1, p. 93-101Chapter in book (Other academic)
 • 466.
  Bos, Sara van den
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Dahlberg, Elin
  Sophiahemmet University.
  Överrapportering: En litteraturöversikt om informationsöverföring mellan sjuksköterskor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Inom hälso- och sjukvården genomför sjuksköterskan patientöverlämningar för att föra över ansvaret för patienter till en kollega. I denna ska mycket information förmedlas och för att det ska ske korrekt behöver kommunikationen fungera effektiv.

  Syfte:

  Syftet var att beskriva muntlig informationsöverföring vid överrapportering mellan sjuksköterskor på sjukhus.

  Metod:

  Litteraturöversikt som inkluderade 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ metod. Studierna inhämtades i databaserna CINAHL och PubMed samt genom manuell sökning. De analyserades i en integrerad analys som resulterade i tre teman.

  Resultat:

  Det framkom att överrapporteringen utfördes varierade. Informationsöverföring med strukturerade modeller användes i några studier och attityden mot dem varierade bland de som inte brukade sådana. Patientöverlämningarna skedde på olika platser och genomfördes antingen av patientansvarig sjuksköterska eller av sjuksköterskan som var skiftledare. Mest efterfrågad information var nuvarande status och vårdplan.

  Slutsats:

  Professionellt ansvar, patientsäkerhet, vårdskada och informationsöverföring har en tydlig koppling. Sjuksköterskan kan vårda patienter utifrån den information de fått, därför är det av vikt att informationen förmedlas på ett tydligt sätt. För att kunna göra det behövs de bästa förutsättningarna för informationsöverföring skapas, vilket till exempel kan ske genom införandet av en standardiserad modell.

  Download full text (pdf)
  Dahlberg och van den Bos
 • 467. Boström, Anne-Marie
  et al.
  Lachmann, Hanna
  Sophiahemmet University.
  Studenttät avdelning: personcentrerat förhållningssätt2016Conference paper (Other academic)
 • 468.
  Botond, Agnes
  Sophiahemmet University.
  Efterlängtad bok om transkulturell psykiatri2014In: Psykologtidningen, ISSN 0280-9702, Vol. 60, no 10, p. 29-29Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 469.
  Botond, Agnes
  Sophiahemmet University.
  Positiv posttraumatisk personlighetsutveckling: om Posttraumatic Growth (PTG) och dess kliniska relevans2009In: Psykisk hälsa, ISSN 0033-3212, Vol. 50, no 2, p. 39-43Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 470.
  Botond, Agnes
  Sophiahemmet University.
  Studenters kognition - "svart på vitt"2013In: Universitetsläraren, ISSN 0282-4973, no 10-11, p. 26-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 471.
  Botond, Agnes
  Sophiahemmet University.
  Trauma kan leda till positiv personlighetsutveckling2009In: Psykologtidningen, ISSN 0280-9702, Vol. 55, no 7, p. 15-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 472.
  Boudrie, Emma
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Norman Viklund, Agnes
  Sophiahemmet University.
  Tolk i mötet mellan sjuksköterska och patient2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Svensk lag bygger på god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Dagens mångkulturella samhälle ställer krav på sjukvården när det kommer till att erbjuda likvärdig vård till alla även till de som inte behärskar språket. Sjukvården ska bedrivas personcentrerat, personcentrerad omvårdnad kräver att sjuksköterska och patient förstår varandra. Därför är det sjuksköterskans professionella ansvar att i mötet med mångkulturen använda tolk för att säkerställa personcentrerad omvårdnad och säker vård.

  Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan använder tolk i mötet med patienten inom hälso- och sjukvård

  Metod: Litteraturöversikt valdes som metod. Databassökningar för vetenskapliga artiklar genomfördes i Pubmed och CINAHL, 16 artiklar valdes för granskning och analys.

  Resultat: Två huvudrubriker framkom; sjuksköterskans användning av tolk i mötet med patienten samt faktorer som påverkar sjuksköterskans användning av tolk i mötet med patienten. Under huvudrubrikerna presenteras underrubrikerna; etablera en relation, användning för att genomföra omvårdnad, tolkanvändning för speciella situationer, användning av personal som tolk, användning av närstående som tolk, okunskap och fördomar samt organisatoriska faktorer.

  Slutsats: Språkbarriärer genererar svårigheter för sjuksköterskan i mötet med patienter som inte behärskar språket vilket kan leda till brister i omvårdnaden samt osäker vård. Det är därför av vikt att problemet belys samt att mer information och utbildning implementeras för att komma till rätta med problematiken då det är sjuksköterskans ansvar att tillgodose personcentrerad omvårdnad till hela befolkningen.

  Download full text (pdf)
  Självständigt arbete Emma Boudrie och Agnes Norman Viklund.pdf
 • 473.
  Boularbah Enechar, Sakina
  Sophiahemmet University.
  Att se personen bakom patienten: en litteraturöversikt om faktorer som påverkar personcentrerad vård inom akutsjukvården2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Person-centered care emphasizes the importance of seeing the person behind the patient as well as the cooperation between the patient and healthcare professionals. The patient is considered as an equal partner in healthcare and is participating in the planning and execution of their care. Within emergency care, there are many short meetings with multiple patients which may limit the possibility of maintaining person-centered care. The fragmented way of work within emergency care, along with changing conditions and limited time, sets high standards on the capability of healthcare professionals to utilize the short meetings in order to paint a general picture of the patient’s care. In order to conduct person-centered care within emergency care, a holistic perspective is of importance to create a comprehensive view of patients’ care. Person-centered care increases the quality and effectiveness of healthcare, and in order to strengthen the patient’s position within healthcare a person-centered approach is recommended within emergency care.

  The aim was to describe the factors affecting healthcare professionals’ conditions to conduct person-centered care within emergency care.

  A literature review was used as a method and a collection of data was done through database searches. The databases used were CINAHL and PubMed, along with manual searches, where 15 qualitative and quantitative original articles were found.

  The results were categorized into four categories: Care relationship, communication and information, professional factors, and organizational factors. The results showed that acquainting with the person behind the patient and involving relatives in the care, as well as having a clear communication and information, were factors that affected the conditions for person-centered care. Healthcare professionals’ attitude towards patients’ participation in care, teamwork, care environment, and support from the management, affects to what extent healthcare professionals conduct person-centered care within emergency care.

  The conclusion of the study is that person-centered care is crucial for patient satisfaction, and it is a fundamental prerequisite in order to conduct high quality care. It is essential that healthcare professionals can relate to the patient in a good manner, using a good care relationship, clear communication and information, and an optimal healthcare environment for the patient. These conditions are obtained by having sufficient staffing and adequate working conditions, along with proper support from management. Having well-functioning teamwork in regards to patient care and having the capability to see the person behind the patient, thus better conditions are created in order to conduct person-centered care within emergency care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 474.
  Brandberg, Malin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Edman, Sandra
  Sophiahemmet University.
  Föräldrars upplevelser av att deras barn insjuknar i diabetes mellitus typ 12018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Varje dag insjuknar cirka två barn i diabetes mellitus typ 1 (T1DM) i Sverige. När ett barn blir sjukt är det föräldrarna till barnet som ansvarar för omvårdnaden vardagen. Omvårdnadsansvaret läggs på föräldrarna och för en del kan detta leda till stress och i värsta fall till utbrändhet.

  Syfte

  Syftet var att beskriva hur föräldrar upplever och hanterar att deras barn insjuknar i diabetes mellitus typ 1.

  Metod

  En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie genomfördes. Sju föräldrar till barn med diabetes mellitus typ 1 från Stockholm och Uppsala intervjuades. Samtlig insamlade data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  De kategorier som framkom under resultatanalysen var; att hantera sitt barns sjukdom, det stora tunga ansvaret, sjukdomens påverkan i det dagliga livet och behov av stöd. Föräldrar upplevde deras barns insjuknande i T1DM som traumatiskt och något som påverkar hela familjens liv. Samtliga föräldrar som deltog i studien uttryckte ett behov av stöd i olika former. Att känna sig ensamma utan stöd från varken anhöriga eller hälso- och sjukvården är en vardag för dessa föräldrar. Stödet som hälso- och sjukvården erbjöd upplevdes bristfälligt och med flera förbättringsområden. Flertalet föräldrar uppgav att de lider av sömnbrist, vilket försvårar det dagliga livet på många sätt.

  Slutsats

  Föräldrar till barn med T1DM lär sig, över tid hantera omvårdnaden som sjukdomen medför, men det finns svårigheter kring hanteringen av ansvaret, sorgen och oron. Föräldrarna upplever brister i det långsiktiga stödet som hälso- och sjukvården erbjuder och önskar mer avlastning för att minska riskerna att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Vi anser att hälso och sjukvården måste erbjuda ett utökat stöd till dessa föräldrar för att tillgodose deras behov innan de riskerar att drabbas av utbrändhet.

  Download full text (pdf)
  Brandberg, Malin & Edman, Sandra, självständigt arbete k49
 • 475.
  Brandebo, Annika
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Witkowska, Anna
  Sophiahemmet University.
  Omhändertagande av föräldrar efter besked om intrauterin fosterdöd: en litteraturöversikt2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje år dör barn intrauterint efter att graviditeten har nått 22 fullgångna veckor. I Sverige föds det cirka 400 till 450 dödfödda barn per år och majoriteten av dessa dödsfall sker i graviditetens sista trimester. Intrauterin fosterdöd kan orsakas av flera olika komplikationer såsom infektion och nedsatta funktioner i placenta eller navelsträng. För föräldrar som mister sitt barn intrauterint är det psykisk påfrestning. Glädje och förväntningar ändras till sorg och förtvivlan. Det ställs krav på barnmorskans självkännedom, självreflektion, empati och färdighet i mötet med dessa föräldrar.

  Syftet med denna studie var att beskriva omhändertagande av föräldrar efter att de fått besked om att deras väntade barn dött intrauterint.

  Litteraturöversikt användes som metod, både kvalitativ och kvantitativ forskning granskades och analyserades av författarna med hjälp av integrerad dataanalys. Relevant material söktes i CINAHL, PubMed och PsycInfo. Detta resulterade i 18 vetenskapliga artiklar, publicerade 2003–2018.

  Resultatet presenteras i sju kategorier: Diagnos och Besked; Födelse och närmsta tiden efter; Minnen; Religion och Kultur; Uppföljning och stöd från sjukvård och anhöriga; Obduktion och Önskemål från föräldrar. Kategori Födelse och närmsta tiden efter, innehåller tre underkategorier: Förberedelser och förlossning, Att möta sitt barn och Avsked. Det primära behoven som föräldrarna uttryckte var vård, kommunikation och information på individnivå, läkarens och barnmorskans genuina och empatiska omhändertagande av både föräldrar och det dödfödda barnet.

  Slutsatsen av denna studie visar att intrauterin fosterdöd innebär en förtvivlan och föräldrarna kan hamna i chock, läkare och barnmorskor har ett stort ansvar att bemöta och vägleda föräldrarna i den specifika situation de befinner sig i. Hur föräldrarna blir bemötta och omhändertagna kan ha långvariga konsekvenser på deras hälsa. Då samhället ändras och kulturella olikheter ökar har sjukvården ett ansvar att tillgodose kulturella aspekter i vården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 476.
  Brandt, Bjarne
  Sophiahemmet University College.
  Accidentell hypotermi: en forskningsöversikt om uppvärmningsåtgärder och övriga faktorer som påverkar patienter med accidentell hypotermi2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 477.
  Brandt, Marie
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Edlund, Cecilia
  Sophiahemmet University.
  Kvinnors upplevelse av hälso- och sjukvårdens bemötande vid diagnosen endometrios2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom med en prevalens på upp till 15 procent. Den uppstår när vävnad som liknar livmoderslemhinnan fäster utanför livmodern och orsakar inflammation. Det främsta symtomet är smärta i bäcken och buk. Symtomen kan vara diffusa. Den säkraste metoden för att ställa diagnos är laparoskopi. Det är svårt att ställa diagnos enbart med ultraljud. Differentialdiagnoser är gynekologiska sjukdomar som orsakar smärta och menstruationssmärta. Symtomen behandlas med hormonpreparat, smärtlindring och kirurgi. Upp till 50 procent har nedsatt fertilitet till följd av sjukdomen. Endometrios kan påverka kvinnorna negativt, både fysiskt och psykiskt. Att få diagnos kan ta flera år, delvis på grund av okunskap inom hälso- och sjukvården, men även bland allmänheten och kvinnorna själva.

  Syfte

  Syftet var att beskriva hur kvinnor upplever bemötande från hälso- och sjukvårdpersonal i samband med vårdbesök före och efter att de erhållit diagnosen endometrios.

  Metod

  En kvalitativ deskriptiv intervjustudie med semistrukturerade intervjuer har genomförts. Åtta intervjuer genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Kvinnorna upplevde att deras smärtor inte blev tagna på allvar då de avfärdades som normala menstruationssmärtor eller att smärtan var psykosomatisk. Bristande kompetens var ett återkommande problem då det bland annat resulterade i fördröjd diagnos och att kvinnorna fick fel eller bristfällig information och behandling. Kvinnorna upplevde att uppföljning och tillgänglighet var ett problem efter diagnos. Tidsbrist och ett okänsligt bemötande påverkade vårdkontakten negativt. De kvinnor som hade barnlängtan upplevde att de fick snabb hjälp med att få kontakt med en fertilitetsklinik. En önskan om att få psykologiskt stöd samt utbildning om hur det är att leva med en kronisk sjukdom uttrycktes. Genom att vårdpersonalen visade förståelse för kvinnans problem eller bekräftade symtomen genom att undersökningar gjordes, upplevdes bemötandet bra trots inadekvat behandling.Slutsats Det framkom att det inte var själva bemötandet som var dåligt utan omständigheterna kring mötet. I studien belyses bristen på kompetens bland vårdpersonalen som den omständighet som främst inverkade på hur bemötandet upplevdes. Även personliga förutsättningar hos kvinnorna påverkade upplevelsen av bemötandet. De kvinnor i studien som upplevt ett positivt bemötande menar att det främst berodde på att vårdpersonalen besatt kunskap om ämnet samt kunde förmedla och tillämpa den på ett professionellt och empatiskt sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 478.
  Branje, Jennie
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Norén, Emma
  Sophiahemmet University.
  Varför utvecklar sjuksköterskor emotionell utmattning och utmattningssyndrom?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Utmattningssyndrom är ett växande problem i samhället. Internationell forskning visar att sjuksköterskor, jämfört med andra yrkesgrupper, är mer benägna att utveckla utmattningssyndrom. Antalet sjukskrivna sjuksköterskor i Sverige ökar årligen, en av två sjukskrivs för emotionell utmattning och utmattningssyndrom. Detta leder till ökade samhällskostnader samt ytterligare ansträngning för resterande sjuksköterskor. För att bryta den negativa spiralen bör orsaken till detta undersökas vidare.

  Syfte

  Syftet var att beskriva faktorer som leder till att legitimerade sjuksköterskor, yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, riskerar att utveckla emotionell utmattning eller utmattningssyndrom.

  Metod

  En allmän litteraturöversikt baserad på sökningar i CINAHL och PsycINFO samt manuella sökningar. Dessa genererade i 16 vetenskapliga artiklar, vilka har klassificerats enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag samt analyserats tematiskt.

  Resultat

  Resultatet visade att arbetsmiljö och arbetsbelastning inverkar på utvecklandet av emotionell utmattning och utmattningssyndrom, likaså det upplevda stödet från chefer och ledning. Sociodemografiska faktorer så som ålder, civilstånd, kön samt antal år i yrket spelar också in. Graden av personligt engagemang och hur varje sjuksköterska hanterar känslomässig stress är också avgörande.

  Slutsats

  Arbetsmiljö, arbetsbelastning, stöd från chefer, sociodemografiska faktorer samt personlighetsdrag kan vara avgörande faktorer för att utveckla emotionell utmattning eller utmattningssyndrom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 479. Brannan, J D
  et al.
  Gulliksson, Magdalena
  Anderson, S D
  Chew, N
  Seale, J P
  Kumlin, Maria
  Sophiahemmet University.
  Inhibition of mast cell PGD2 release protects against mannitol-induced airway narrowing2006In: European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, E-ISSN 1399-3003, Vol. 27, no 5, p. 944-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mannitol inhalation increases urinary excretion of 9alpha,11beta-prostaglandin F2 (a metabolite of prostaglandin D2 and marker of mast cell activation) and leukotriene E4. The present study tested the hypothesis that beta2-adrenoreceptor agonists and disodium cromoglycate (SCG) protect against mannitol-induced bronchoconstriction by inhibition of mast cell mediator release. Fourteen asthmatic subjects inhaled mannitol (mean dose 252+/-213 mg) in order to induce a fall in forced expiratory volume in one second (FEV1) of > or = 25%. The same dose was given 15 min after inhalation of formoterol fumarate (24 microg), SCG (40 mg) or placebo. Pre- and post-challenge urine samples were analysed by enzyme immunoassay for 9alpha,11beta-prostaglandin F2 and leukotriene E4. The maximum fall in FEV1 of 32+/-10% on placebo was reduced by 95% following formoterol and 63% following SCG. Following placebo, there was an increase in median urinary 9alpha,11beta-prostaglandin F2 concentration from 61 to 92 ng.mmol creatinine(-1), but no significant increase in 9alpha,11beta-prostaglandin F2 concentration in the presence of either formoterol (69 versus 67 ng.mmol creatinine(-1)) or SCG (66 versus 60 ng.mmol creatinine(-1)). The increase in urinary leukotriene E4 following placebo (from 19 to 31 ng.mmol creatinine(-1)) was unaffected by the drugs. These results support the hypothesis that the drug effect on airway response to mannitol is due to inhibition of mast cell prostaglandin D2 release.

 • 480.
  Brannestam, Eva-Karin
  Sophiahemmet University.
  Sexuell funktion hos kvinnor med diabetes vid en diabetesmottagning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 481.
  Bratt, Marie
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Hverén, Katarina
  Sophiahemmet University.
  En kvalitativ intervjustudie som beskriver hur sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom företagshälsovården2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheten att öka kontrollen över sin egen hälsa. Förebyggande åtgärder innebär insatser som görs för att undvika att sjukdom uppstår inom en snar framtid. Inom företagshälsovården arbetar sjuksköterskorna både hälsofrämjande och förebyggande, bland annat genom att göra regelbundna hälsokontroller och genom att genomföra livsstilssamtal med personer kring deras levnadsvanor och hur de kan påverka sin hälsa. Genom att arbeta hälsofrämjande med sunda levnadsvanor kan upp till 80 procent av all hjärt-kärlsjukdom och 30 procent av all cancer samt utvecklingen av diabetes typ 2 fördröjas.

  Syftet med arbetet är att beskriva hur sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom företagshälsovården. Resultatet bygger på en kvalitativ intervjustudie där sju sjuksköterskor som arbetar inom företagshälsovården har intervjuats på sin arbetsplats. Intervjuerna har analyserats och sammanfattats i fyra kategorier; Sjuksköterskan inom företagshälsovården, Ekonomins betydelse, Sjuksköterskans samtal med personen och Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

  I studiens resultat framkommer det att sjuksköterskorna inom företagshälsovården har en bred kompetens och att de löpande fortbildar sig inom olika områden. Det framkom även att de i sitt förebyggande arbete stödjer sig av tekniken motiverande samtal, i samtalet med en person som har behov av en livsstilsförändring. Huvudfynden i resultatet är att personens inre motivation har en avgörande betydelse när det gäller att genomföra en livsstilsförändring, samt hur ekonomin påverkar och styr sjuksköterskan arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 482.
  Brattgård, Rebecka
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Dahl, Håkan
  Sophiahemmet University College.
  Strategier vid smärtskattning av patienter med förvärvad hjärnskada: en intervjustudie med sjuksköterskor på rehabiliteringsklinik2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 483.
  Brauer, Anne-Charlotte
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Wadstein, Helena
  Patientsäkerhet vid överrapportering inom anestesi- och intensivvård: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 484.
  Bredenberg, Ingela
  Sophiahemmet University.
  Rädsla för Hypoglykemi: patientens strategier och oro vid kontinuerlig blodsockermätning2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 485.
  Breimo, Camilla
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Hallén, Elin
  Sophiahemmet University.
  Livskvalité hos patienter med ulcerös kolit2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar tjocktarmens slemhinna. Varje år drabbas 12-14 personer per 100000 i Sverige med en jämn könsfördelning. Sjukdomen uppträder skovvis med framför allt frekventa blodiga diarréer och buksmärtor vilket kan innebära stort lidande för drabbade patienter. När den traditionella medicinska behandlingen inte längre fungerar kan ett kirurgiskt ingrepp vara aktuellt för på så sätt ta bort källan till besvären. Livskvalitén hos patienter med Ulcerös kolit har kommit att uppmärksammas de senaste decennierna då symtom av denna sjukdom påverkar livskvalitén och livet i stort.  

  Syfte

  Syftet var att belysa hur patienter med Ulcerös Kolit upplever sin livskvalité. Frågeställningen: förändras livskvalitén efter att ha genomgått kirurgiskt ingrepp för Ulcerös Kolit?

  Metod

  För att svara på föreliggande studies syfte och frågeställning användes litteraturbaserad studie som metod. I databaserna PubMed och CINAHL genomfördes sökningar efter vetenskapliga artiklar, även manuella sökningar gjordes. För att öka chansen att finna artiklar inom valda ämnesområdet användes MeSh-termer (Medical Subject Hedings) och Cinahlhedings. Författarna inkluderade totalt 16 stycken artiklar som analyserades och sammanställdes i ett resultat. Urvalskriterierna var att de inkluderade artiklarna var publicerade mellan år 2003 och 2013, skrivna på engelska eller svenska och att de var peer reviewed. Artiklarna klassificerades och värderades för sedan sammanställas i en matris. 

  Resultat

  Studiens resultat presenteras utifrån sex olika teman som beskriver hur livskvalitén kan påverkas hos patienter med Ulcerös kolit. Det som påverkar livskvalitén mest hos denna patientgrupp är sjukdomsaktivitet och sjukdomsvaraktighet. Efter ett kirurgiskt ingrepp påverkas livskvalitén av den omställning som patienten måste gå igenom samt funktionen av ileostomin eller bäckenreservoaren (IPAA). Patienter med hög sjukdomsaktivitet skattar sin livskvalité signifikant lägre än den allmänna befolkningen.    

  Slutsats

  Livskvalitén hos patienter med Ulcerös kolit är inte helt lätt att mäta. Trots flertalet studier inom ämnet skiljer sig resultatet åt. De flesta av dessa studier enas dock ändå i resultatet att livskvalité och hälsorelaterad livskvalité påverkas av de symtom som Ulcerös kolit medför. Funktionella besvär från ileostomin och bäckenreservoaren (IPAA) visade sig ha störst inverkan på livskvalitén och hälsorelaterad livskvalité.

  Download full text (pdf)
  K39 Breimo Hallén
 • 486.
  Bring Beckman, Annikki
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Fantenberg, Linda
  Sophiahemmet University.
  Compassion fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård: varför orkar vi inte bry oss?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom akutsjukvården idag råder ett högt tempo och en tung arbetsbelastning. Att som sjuksköterska arbeta inom denna verksamhet ställer krav på både kompetens, ork och empati. Att möta svårt sjuka eller skadade patienter och anhöriga i kris kräver ett känslomässigt engagemang. Flera faktorer påverkar dock individens förmåga att upprätthålla detta engagemang. När orken och empatin brister kan detta leda till den form av empatitrötthet som kallas compassion fatigue.

   

  Syftet var att beskriva de faktorer och omständigheter som orsakar compassion fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård.

   

  Metoden som valdes var en litteraturöversikt innehållande 17 vetenskapliga artiklar. Artikelsökningen gjordes i PubMed, CINAHL och PsycINFO och sökorden valdes utifrån att kunna besvara syftet.

   

  Resultatet visade att flera faktorer och omständigheter bidrar till utvecklandet av compassion fatigue hos akutsjuksköterskor. Fyra huvudkategorier framträdde; psykosociala faktorer så som att i sin yrkesroll ställas inför etiska dilemman och psykiskt krävande arbetsuppgifter, traumatisering genom att ofta möta lidande och död, arbetsplatsrelaterade faktorer orsakade av hög arbetsbelastning, brist på stöd från chefer och ledare och en utebliven teamkänsla samt demografiska faktorer så som ung ålder och kort arbetslivserfarenhet.

   

  Slutsatsen är att ett flertal faktorer och omständigheter påverkar den bristande ork och förlust av empati som sjuksköterskor inom akutsjukvård kan uppleva på sin arbetsplats. Problemet behöver uppmärksammas, både av anställda och av arbetsgivare inom akutsjukvården, för att kunna erbjuda det stöd som behövs. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 487.
  Bringsäter, Emelie
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Sameephan, Chiraporn
  Sophiahemmet University College.
  Hur personer påverkas av att leva med MRSA: en litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 488.
  Brink, Filip
  Sophiahemmet University.
  Safe handling of antineoplastic drugs at a public hospital in Guangzhou, China: an observational study in clinical practice2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Antineoplastic drugs constitute an important cornerstone in treating malignant cancer diseases. The nurses administering these drugs risk developing short- and long-term side effects from exposure if not properly protected by personal protective equipment. The National Institute for Occupational Safety & Health produces guidelines and recommendations for healthcare personnel handling antineoplastic drugs in order to minimise exposure.

  Aim

  The aim of this study was to observe and describe registered nurses’ compliance to National Institute for Occupational Safety & Health guidelines and recommendations concerning the use of personal protective equipment during drug administration at a public hospital in Guangzhou, China.

  Method

  Data was collected at three different departments using structured direct observations, totalling 211 administrations encompassing day and evening shifts.

  Results

  Total compliance to National Institute for Occupational Safety & Health guidelines and recommendations was 0 percent as a result of non-existent gown use. The overall compliance for the use of double gloves was 76,3 percent. The Department of Medical Oncology had the highest department-specific compliance rate for double gloves at 80,7 percent, whereas the evening shift at Chemotherapy Outpatient Department boasted the highest shift-specific compliance rate for the same item at 83,3 percent.

  Conclusion

  Interventions are needed concerning the use of personal protective equipment, in particular the use of gowns. Obtained hospital-specific guidelines did not include the procedure of drug administration, warranting the implementation of hospital-specific standard operating procedure guidelines encompassing this aspect.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 489.
  Brithéll, Linda
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Lindström, Julia
  Sophiahemmet University College.
  Preoperativ information vid kirurgiska ingrepp2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 490. Broberger, Eva
  et al.
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet University.
  Symtomskattningsinstrument minskar patientens besvär2011In: Onkologi i Sverige, ISSN 1653-1582, Vol. 7, no 3, p. 42-46Article in journal (Other academic)
 • 491.
  Brolin, Karin
  Sophiahemmet University.
  Specialistsjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med patienter som är i behov av spinalmobilisering2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 492.
  Broman, Carina
  Sophiahemmet University College.
  Riskfaktorer för kirurgiska sårinfektioner efter neurokirurgiska sårinfektioner efter neurokirurgiska operationer: en forskningsöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 493.
  Broo, Mikaela
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Karletorp, Jessica
  Sophiahemmet University.
  Barnmorskors uppfattning om vattenfödsel2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 494.
  Broo, Mikaela
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Olsson, Linnea
  Sophiahemmet University College.
  Kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad multipel skleros2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som angriper kroppens egen vävnad i det centrala nervsystemet. Skador på vävnaden leder till försämrad impulshastighet eller till blockering av nervimpulser. Kvinnor insjuknar dubbelt så ofta som män och sjukdomen förlöper skovvis. Det finns olika former av MS och sjukdomsprogressen ser olika ut beroende på vilken form personen har. Symtomen som förekommer kan vara både fysiska, kognitiva och psykiska. Än så länge finns ingen botande behandling, men bromsmediciner finns att tillgå. Sjukdomen medför ett ökat behov av vård. Den har en oförutsägbar progress och första tiden efter diagnosen satts kan vara svår. Tidigare forskning visar att det finns ett missnöje hos patientgruppen angående hur hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster tillhandahålls och hur informationen kring sjukdomen förmedlas.

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad Multipel Skleros.

  Metod

  I studien genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer med sju kvinnor i Stockholmsområdet som diagnostiserats med MS för högst fem år sedan. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide innehållande tre teman: sjukdomsbeskedet, första tiden som nydiagnostiserad och upplevda behov efter sjukdomsbeskedet. Intervjuerna spelades in med ljudbandspelare för att sedan transkriberas och analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Vid intervjuerna framkom att intervjupersonerna var i behov av flera former av stöd som nydiagnostiserade. Behoven grundade sig i symtom, exempelvis smärta och trötthet, vilka påverkade livssituationen på olika sätt. De behov som identifierades var: socialt stöd, psykologiskt stöd, praktiskt stöd, stöd i sin behandling, information, uppföljning och förmedling av kontakter inom hälso- och sjukvården.

  Slutsats

  Kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad MS är individuella. Behoven av stöd hos dessa personer står i relation till hur sjukdomsbilden ser ut och var i livet personen befinner sig när diagnosen ställs. Hur den sjuke påverkas av sjukdomen avgör vilken form av stöd som behövs och i vilken utsträckning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 495.
  Broström, Malin
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Hjern, Margareta
  Sophiahemmet University College.
  Mötet med aggressiv patient: utifrån sjuksköterskors upplevelser inom sluten psykiatrisk vård2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 496.
  Brunier, Marita
  Sophiahemmet University College.
  Patientens upplevelse av hälsa före och ett år efter en gastric bypass operation: en enkätstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 497.
  Bruno, Hedvig
  Sophiahemmet University College.
  Smärtdokumentation: hur dokumenteras smärtans förekomst, behandling och utvärdering av behandling i journalföring av patienter med stroke?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 498.
  Bryhn, Hanna
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Lindström, Moa
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av vård vid katastrofer och allvarliga händelser: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Sweden has a responsibility to provide high-quality health care, even in the event of disasters. To achieve this, nurses need knowledge to feel confident in their work. Lessons can be learned from experiences from past disasters to strengthen disaster preparedness. The theoretical point of view of this literature review was vulnerability, as disasters put nurses in a vulnerable situation.

  Aim

  The aim was to illustrate nurses’ experiences in providing care at healthcare institutions during disasters.

  Method

  The method used was literature review. Article searches were conducted in the databases CINAHL and PubMed. This resulted in 15 included articles compiled into a matrix. The quality of the articles was reviewed and then analyzed in three steps.

  Results

  Three themes with accompanying sub themes were identified. The first was Nursing during the disaster, which described the nurses’ long working days, high workloads and tasks. The second was Psychosocial influence on nurses that included various aspects of psychological influence and the importance of support from both colleagues and relatives. The third theme was Preparedness and education, where the need for education and knowledge emerged.

  Conclusions

  During disasters, accurate information must reach nurses. Working during disasters can mean long days with high workload, and in some cases changed work environment. There are similarities in tasks regardless of what caused the disaster. Nurses need to have the ability to be adaptive in their work due to a lack of resources, which can often occur during disasters. Collegial support is important, as work in disasters can have major a psychological impact. Many nurses find it difficult to distinguish private life from the professional, as nurses in certain disasters can be affected even privately. Nurses believe there is a need for more education and realistic disaster exercises.

  Download full text (pdf)
  Hanna Bryhn Moa Lindström
 • 499.
  Brändh, Lina
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Eklund, Malin
  Sophiahemmet University College.
  Fysisk misshandel av barn: sjuksköterskors bedömning och omvårdnadsåtgärder i mötet med det utsatta barnet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 500.
  Brännlund, Henrik
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Lundholm, Joel
  Sophiahemmet University College.
  Preventivt arbete med övervikt och fetma bland barn i mellanstadiet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
78910111213 451 - 500 of 2599
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf