shh.sePublications
Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 2597
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Björk, Ida
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Jonsson, Angelica
  Sophiahemmet University.
  Att påverka och att påverkas: en intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter på beroendemottagningar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 402.
  Björkebäck, Martin
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Lokrantz, Emilia
  Sophiahemmet University College.
  Egenvård vid diabetes hos personer med minnesproblematik: en enkätstudie bland sjuksköterskor i primärvård2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 403.
  Björkenstam, Tomas
  Sophiahemmet University.
  Ambulanssjuksköterskans omhändertagande av barn ur ett patientsäkerhetsperspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ambulanssjukvården ska ta hand om människor i nöd oavsett kön, ålder eller bakgrund. Av alla uppdrag ambulanser skickas på, brukar pediatriska patienter ses som de svåraste. Barn skiljer sig på flera sätt från vuxna, och ambulansens utrustning passar inte alltid på dem. Att arbeta under sådana omständigheter ökar riskerna för vårdskador. Alla patienter har rätt till en säker vård, och arbetet med att minska risker och skador inom vården kallas patientsäkerhet. I Sverige kräver Hälso- och sjukvårdslagen att all sjukvårdspersonal tillgodoser patienters säkerhet, och prehospitalt är det ambulanssjuksköterskan som skall upprätthålla denna säkerhet. Forskningen inom prehospital patientsäkerhet är sparsam, och den forskning som sker inom området inriktar sig framförallt på lättillgängliga ämnen som trafikolyckor, medicineringsfel och avvikelserapportering.

  Syftet med studien var att belysa patientsäkerheten under ambulanssjuksköterskans omhändertagande av pediatriska patienter.

  Metoden för studien var litteraturöversikt, 15 artiklar publicerade mellan 2006 och 2016 inkluderades. Sökningar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har inkluderats. Artiklarna har kvalitetsvärderats, och därefter analyserats utifrån en innehållsanalys.

  I resultatet framkom tre huvudfaktorer som påverkade patientsäkerheten. Dessa var kunskap, läkemedelshantering och trafiksäkerhet. Underkategorier till kunskap som identifierades var utbildning, erfarenhet, bedömning, färdigheter, kommunikation, utrustning och kultur. Underkategorier till läkemedelshantering var läkemedelsberäkning, läkemedelsadministrering och viktbedömning, och underkategorier till trafiksäkerhet var kunskap och attityder och beteende.

  Brister hos ambulanssjuksköterskan och den prehospitala organisationen medför risker för patientsäkerheten för barn som vårdas prehospitalt. Det krävs insatser både på individ- och systemnivå för att komma tillrätta med dessa brister. Samtidigt gör avsaknaden av publicerade studier inom prehospital patientsäkerhet att generaliserbarheten av dessa fynd är låg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 404.
  Björklund, Camilla
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Groth Liljestrand, Viktoria
  Sophiahemmet University.
  Att arbeta i team på en akutmottagning: en kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 405.
  Björklund, Hanna
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Falkman, Sofie
  Sophiahemmet University College.
  Omvårdnad av kvinnor som genomgår medicinsk abort2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 406. Björklund, Ulla
  et al.
  Marsk, Anna
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet University.
  Does an information film about prenatal testing in early pregnancy affect women's anxiety and worries?2013In: Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISSN 0167-482X, E-ISSN 1743-8942, Vol. 34, no 1, p. 9-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract Objective: To explore if an information film about prenatal examinations affects pregnant women's worry and anxiety. Methods: Randomized controlled study. The intervention was an information film about prenatal examinations. Data was collected in gestational week 26 by a questionnaire including the STAI (State-Trait Anxiety Inventory) instrument and further questions about worry. A total of 184 women in the intervention group and 206 in the control group filled in the questionnaire. Results: There were no statistically significant differences between the groups neither in state nor trait anxiety. Regarding worry about the possibility of something being wrong with the baby and worry about giving birth, there were no statistically significant differences between the groups. The women stated that to see the film increased their worry rather than decreased it. Conclusion: An informational film as additional information to complement written and verbal information about prenatal testing does not appear to increase women's anxiety and worries. However, the informational film may cause worry at the time of viewing which should be taken into consideration.

 • 407. Björklund, Ulla
  et al.
  Marsk, Anna
  Levin, Charlotta
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet University.
  Audiovisual information affects informed choice and experience of information in antenatal Down syndrome screening: a randomized controlled trial2012In: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 86, no 3, p. 390-395Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To evaluate the effects of an information film on making an informed choice regarding Down syndrome screening, and women's knowledge and experiences of information. METHODS: Randomized controlled trial including 184 women in the intervention group and 206 controls recruited from maternity units in Stockholm, Sweden. The intervention was an information film presented as a complement to written and verbal information. Data were collected via a questionnaire in gestational week 27. Three different measures were combined to measure informed choice: attitudes towards Down syndrome screening, knowledge about Down syndrome and Down syndrome screening, and uptake of CUB (combined ultrasound and biochemical screening). RESULTS: In the intervention group 71.5% made an informed choice versus 62.4% in the control group. Women in the intervention group had significantly increased knowledge, and to a greater extent than the control group, experienced the information as being sufficient, comprehensible, and correct. CONCLUSIONS: An information film tended to increase the number of women who made an informed choice about Down syndrome screening. Participants were more satisfied with the information received. PRACTICE IMPLICATIONS: Access to correct, nondirective, and sufficient information is essential when making a choice about prenatal diagnostics. It is essential with equivalent information to all women.

 • 408.
  Björkman, Eva-Stina
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Skillner Cosic, Karin
  Sophiahemmet University.
  Alternativ till antestesi/sedering för barn med cancerdiagnos som ska genomgå radioterapi: litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 409.
  Björkman, Jenifer
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Persson, Malin
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som blivit utsatta för fysisk misshandel av en vuxen närstående: en intervjustudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Barn i Sverige har en lagstadgad rättighet till god fostran, trygghet och omvårdnad. Trots detta är barnmisshandel ett aktuellt problem och mörkertalet bland antalet anmälningar antas vara stort. Barn som blir utsatta för barnmisshandel löper större risk att få sämre studieresultat och för att senare i livet drabbas av fysiska och psykiska hälsoproblem, jämfört med barn som inte blivit utsatta för barnmisshandel. Barnmisshandel delas in i fyra grupper: fysisk, sexuell och känslomässig misshandel samt försummelse. Fysisk misshandel är en av de vanligaste typerna av barnmisshandel och innefattar bland annat då en vuxen person använder sin fysiska styrka för att skada barnet. Detta kan yttra sig i kliniska symtom som blåmärken, brännskador, bitmärken och frakturer. Hälso- och sjukvårdspersonal har en lagstadgad skyldighet att anmäla fall där barn misstänks fara illa till socialtjänsten. Det finns dock svårigheter i att identifiera barnmisshandel och hantera den känslomässiga upplevelse som det ger upphov till.

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som blivit utsatta för fysisk misshandel av en vuxen närstående, eller där det funnits misstanke om det.

  Metod

  Kvalitativ intervjustudie användes som metod. Sex intervjuer genomfördes med sjuksköterskor som var mellan 33 och 58 år gamla och hade olika stor erfarenhet av att möta barn som misstänkts blivit utsatta för fysisk misshandel. De arbetade på en barnakutmottagning, barnavårdscentral eller i ett specialiserat barnskyddsteam. Samtliga intervjuer spelades in för att kunna transkriberas och analyseras med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Sjuksköterskorna beskrev att möten med barn som blivit utsatta för fysisk misshandel upplevs som en känslomässig svårighet. Det kunde ge upphov till en känsla av utsatthet, ilska mot den misstänkte förövaren och att inte kunna räcka till för barnet. Resurser i mötena var emotionellt stöd och handledning samt stöd från socialtjänsten.

  Slutsats

  Det är känslomässigt svårt för sjuksköterskor att möta barn som misstänks ha blivit utsatta för fysisk misshandel samt den misstänkta förövaren. Erfarenhet och kunskap om fysisk misshandel samt handledning och emotionellt stöd är av betydelse för att kunna hantera dessa möten. Kliniska riktlinjer för bemötande saknas och sjuksköterskor upplever svårigheter i att bemöta den misstänkte förövaren och inte själva barnet.

  Download full text (pdf)
  K35 Björkman & Persson 2011-11-29
 • 410.
  Björkström, Malin
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Thor, Carina
  Sophiahemmet University College.
  Omvårdnad av patienter med ätsvårigheter till följd av stroke2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 411.
  Björling, Gunilla
  Sophiahemmet University.
  Long-term tracheostomy: how to do it2009In: Breathe: continuing medical education for respiratory professionals, ISSN 1810-6838, Vol. 5, no 3, p. 204-13Article in journal (Refereed)
 • 412.
  Björling, Gunilla
  Sophiahemmet University.
  Long-Term Tracheostomy: Outcome, Cannula care, and Material Wear2007Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Do people with long-term tracheostomy need hospital care? Which cleaning method is most appropriate for decontamination of inner cannulae? Are tracheostomy tubes changed for rational reasons? There is clearly a lack of evidence based research in this field and the clinical guidelines available are often based on local practice. A tracheostomy is a created opening in trachea to facilitate breathing. It is a direct entry to the deeper airways, e.g. for micro-organisms causing a potential risk for lung infections. Indications for long-term tracheostomy can be, e.g. upper airway obstruction, malformations, or chronic hypoventilation, when ventilation via nasal mask is not possible. The research of the present thesis was conducted at the National Respiratory Centre (NRC) at Danderyd Hospital in Stockholm, Sweden. This unit opened in 1982, with the expressed goal of supporting outpatients with long-term tracheostomy. The overall aims of the thesis were to evaluate the outcome of patients with long-term tracheostomy and to conduct evidence based studies concerning their care.

  A comparison was made for the number of days in hospital care during the 2-year periods before and after the tracheostomy was established. The life expectancy of the general population and the observed life span of a cohort of tracheostomized patients from the start of NRC in 1982 were also compared. Interestingly enough, the need for hospital care was unchanged despite of the tracheostomy. The patients’ observed life spans were remarkably high and for many patients not lower than the life expectancy of Swedish people in general.

  To find a practical and safe decontamination method for inner cannulae we compared two different cleaning methods; detergent followed by chlorhexidine-alcohol, or detergent alone. Samples for bacterial culture were taken before and after cleaning and the numbers of bacteria colonies were counted. The effectiveness of both cleaning methods was greater than expected and the results showed a nearly total elimination of organisms. Thus, the methods investigated were equivalent in achieving decontamination.

  The duration of use in our unit for polymeric tracheostomy tubes, i.e. silicone (Si), polyvinyl chloride (PVC), and polyurethane (PU) was determined and compared. We found, that Si tubes were used for longer periods (three months) than tubes made of PU or PVC (both two months).

  Whether or not surface changes could be observed on the tracheostomy tubes after 30 days’, three and six months’ exposure in the trachea were investigated in collaboration with the Royal Institute of Technology and Sophiahemmet University College in Stockholm, Sweden. The analyzing methods were Scanning Electron Microscopy, Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy, and Differential Scanning Calorimetry. All tubes, except one, showed changes in the surface after 30 days’ exposure. The surface changes had progressed significantly after three and six months' exposure, compared to the changes detected after 30 days. The SF-36 questionnaire and a study specific questionnaire were used to describe the patients’ health-related quality of life and experiences of long-term tracheostomy. The results show that all patients were satisfied with their tracheostomy and demonstrated a numerically mean mental health status score above that of the general population.

  In summary, long-term tracheostomy does not increase the need for hospital care nor does it reduce a patient’s life span. Cleaning the tracheostomy inner cannula with detergent and water is sufficient to achieve decontamination. Si tracheostomy tubes are used longer compared to those made of PVC or PU. The polymeric material investigated suffered evident surface changes after 30 days’ use. Clinical use of polymeric tracheostomy tubes beyond three months cannot be recommended, as we found extensive surface changes and degradation of the polymeric chains. All patients were, in general content, with their tracheostomy. The findings from the present thesis contribute to making the care of long-term tracheostomized patients’ evidence based.

 • 413.
  Björling, Gunilla
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Axelsson, Sara
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Lysdahl, Michael
  Markström, Agneta
  Schedin, Ulla
  Aune, Ragnhild E
  Frostell, Claes
  Karlsson, Sigbritt
  Clinical use and material wear of polymeric tracheostomy tubes2007In: The Laryngoscope, ISSN 0023-852X, E-ISSN 1531-4995, Vol. 117, no 9, p. 1552-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The objectives were to compare the duration of use of polymeric tracheostomy tubes, i.e., silicone (Si), polyvinyl chloride (PVC), and polyurethane (PU), and to determine whether surface changes in the materials could be observed after 30 days of patient use. METHODS: Data were collected from patient and technical records for all tracheostomized patients attending the National Respiratory Center in Sweden. In the surface study, 19 patients with long-term tracheostomy were included: six with Bivona TTS Si tubes, eight with Shiley PVC tubes, and five with Trachoe Twist PU tubes. All tubes were exposed in the trachea for 30 days before being analyzed by scanning electron microscopy (SEM) and attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR). New tubes and tubes exposed in phosphate-buffered saline were used as reference. RESULTS: Si tubes are used for longer periods of time than those made of PVC (P<.0001) and PU (P=.021). In general, all polymeric tubes were used longer than the recommended 30-day period. Eighteen of the 19 tubes exposed in patients demonstrated, in one or more areas of the tube, evident surface changes. The morphologic changes identified by SEM correlate well with the results obtained by ATR-FTIR. CONCLUSIONS: Si tracheostomy tubes are in general used longer than those made of PVC and PU. Most of the tubes exposed in the trachea for 30 days suffered evident surface changes, with degradation of the polymeric chains as a result.

 • 414.
  Björling, Gunilla
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Belin, Anna-Lisa
  Hellström, Carina
  Schedin, Ulla
  Ransjö, Ulrika
  Alenius, Martin
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Tracheostomy inner cannula care: a randomized crossover study of two decontamination procedures2007In: American Journal of Infection Control, ISSN 0196-6553, E-ISSN 1527-3296, Vol. 35, no 9, p. 600-5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Today several methods for decontaminating inner cannulae exist. These methods are not based on scientific data, but often on local clinical tradition. This study compares two different decontamination methods. The aim was to find a practical and safe decontamination method. It is a randomized, single-blinded, comparative crossover study. METHODS: Fifty outpatients with long-term tracheostomy with an inner cannula were consecutively included and randomly allocated to begin with one of two different treatment sequences: detergent and chlorhexidine-alcohol (A) or detergent (B). Samples for bacterial culture were taken before and after decontamination, and the number of bacteria colonies was counted. RESULTS: Before decontamination, the inner cannulae grew high numbers of bacteria, which were parts of the normal flora of the upper respiratory tract and did not differ significantly between the two sequences (AB; BA). The primary variable was the culture count value after chlorhexidine-alcohol/detergent (A) and detergent (B). The effects of both methods were larger than expected, and the results showed a nearly total elimination of organisms. The equivalence criterion, ratio of mean colony counts (A/B) >0.8, was met at a significance level of P<0.001. CONCLUSIONS: Cleaning the tracheostomy inner cannula with detergent and water is sufficient to achieve decontamination.

 • 415.
  Björling, Gunilla
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Andersson, G
  Schedin, Ulla
  Markström, A
  Frostell, C
  A retrospective survey of outpatients with long-term tracheostomy2006In: Acta Anaesthesiologica Scandinavica, ISSN 0001-5172, E-ISSN 1399-6576, Vol. 50, no 4, p. 399-406Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The Respiratory Unit (RU) at Danderyd University Hospital opened in 1982, with the expressed goal of supporting outpatients with long-term tracheostomy. The primary aim of this retrospective study in tracheostomized patients was to compare the need for hospital care in the 2-year period before and after the tracheostomy. METHODS: Data were collected from patient medical records at the RU, from the National Board of Health and Welfare, Sweden and from the Official Statistics of Sweden. The subjects were RU patients in 1982 (Group 1, n = 27) and in 1997 (Group 2, n = 106) with long-term tracheostomy surviving at least 4 years after the tracheostomy. RESULTS: Both groups had few and unchanged needs for hospital care after tracheostomy. They spent > or = 96% of their time out of hospital. In 1997, (group 2) the number of patients, diagnoses and need for home mechanical ventilation had increased. Life expectancy was assessed for patients in Group 1. Data showed that they lived as long as an age-matched and gender-adjusted control cohort. CONCLUSIONS: Long-term tracheostomy may not increase the need for hospital care and does not reduce life expectancy. These clinical observations were made in a setting where patients had regular access to a dedicated outpatient unit.

 • 416.
  Björling, Gunilla
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Samuelsson, Bodil
  Sophiahemmet University College.
  Det goda livet: livskvalitet hos äldre personer med intellektuella funktionshinder2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 417.
  Björncrona, Gunnel
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Lundberg, Jeanette
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans omvårdnad av patienter som drabbats av pares till följd av stroke2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 418.
  Björndahl, Isabell
  Sophiahemmet University College.
  Värdegrundens betydelse i mötet med boende inom kommunal omvårdnad2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  God vårdkvalitet skapas i mötet mellan boende och personal. För att förbättra vården för den äldre tillsatte regeringen en värdighetsutredning som resulterade i förslag på hur äldreomsorgen ska förändras så att äldre personer, så långt det är möjligt, ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. Den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Statens offentliga utredningar [SOU] utkom med betänkandet "Värdigt liv i äldreomsorgen" (SOU 2008:51) där olika förslag ges på hur kommunen, och personalen, ska arbeta för att säkra vården för den äldre personen som bor på särskilt boende. Då sjuksköterskan hittills inte har haft något instrument för detta, kan de förslag som ges förbättra vården för den äldre.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård definierar begreppet värdegrund, och hur de tillämpar värdegrunden i mötet och omvårdnaden med äldre personer som bor i särskilt boende.

  Metod

  Studien bygger på 11 kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor som arbetade inom kommunal regi. Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Resultatet visar att sjuksköterskorna har många kunskaper om värdegrunden. Av de 11 sjuksköterskor som intervjuades använde sig alla av någon eller flera delar i värdegrunden i sitt arbete med den boende. Alla hade förslag på vad värdegrunden är, även om förslagen var lite olika.

  Ur analysen framkom tre teman, "definition av värdegrund", "arbeta efter värdegrund" samt "innehåll i värdegrund" med kategorierna bemötande, respekt, autonomi, etik, empati, delaktighet och reflektion.

  Slutsats

  Sjuksköterskorna arbetar efter en humanistisk människosyn, men verkar vara omedvetna om detta. De arbetar efter värdegrunden, men på ett obestämt sätt då de inte vet vad värdegrunden innehåller. Däremot är det flera punkter som ingår i "Värdigt liv i äldreomsorgen" (SOU 2008:51) som ingen av sjuksköterskorna berör.

  Download full text (pdf)
  NANO_HT09_Isabelle Björndahl_120219.pdf
 • 419.
  Björnesjö Sköld, Maria
  Sophiahemmet University.
  Interventioner för att begränsa viktuppgång hos gravida kvinnor med övervikt eller fetma: en litteraturöversikt2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  I Sverige är cirka 40 procent av alla kvinnor i fertil ålder överviktiga eller har fetma. Detta medför ökade risker för kvinnan och fostret under graviditet såsom graviditetsdiabetes, preeklampsi, kejsarsnitt, intrauterin fosterdöd och barn som föds stora för tiden. I Sverige idag finns inga riktlinjer för vad som är lämplig viktuppgång utifrån Body mass index innan graviditet. Att banta under graviditet är inget som rekommenderas, men samtidigt visar studier att en överdriven viktuppgång under graviditet ökar riskerna för viktretention efter graviditeten. Det finns otillräcklig kunskap både hos gravida kvinnor och hos vårdpersonal om vad som är lämplig viktuppgång under graviditet. En kvinna som redan innan graviditet är överviktig eller har fetma utsätter sig själv och sitt ofödda barn för ytterligare risker genom överdriven viktuppgång under graviditet.

  Syftet med detta arbete var att undersöka interventioners effekt på att begränsa viktuppgång hos gravida kvinnor, med övervikt eller fetma, samt om dessa interventioner påverkar kvinnan eller barnet i övrigt under graviditet och förlossning.

  En litteraturöversikt utfördes där 15 vetenskapliga artiklar inkluderades. Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. Genom att läsa artiklarna ett flertal gånger och göra understrykningar i texten hittades mönster som svarade på arbetets syfte och frågeställningar. Utifrån detta kategoriserades fakta i artiklarna.

  Resultatet visade att fysisk aktivitet, kostråd och beteendestrategier kan ha effekt på att begränsa viktuppgången hos gravida kvinnor med övervikt eller fetma. Många av kvinnorna som deltog i studierna förbättrade sina matvanor. I övrigt hade dessa interventioner även till viss del positiv effekt på blodtrycket och förekomsten av graviditetsdiabetes, men resultatet är på många områden inte entydigt. Ingen tydlig effekt på att begränsa födelsevikten kunde påvisas hos barnen, men det fanns en viss begränsning av barn som föddes med en födelsevikt över 4000 gram.

  Livsstilinterventioner kan vara effektiva för att begränsa viktuppgången under graviditet för kvinnor med övervikt eller fetma. Vidare forskning behövs för att säkerställa att detta sker på ett säkert sätt utifrån BMI klassificering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 420.
  Björnevret, Maxine
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Sunnanhed, Madeleine
  Sophiahemmet University.
  Personer med diagnosen fibromyalgis möte med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Fibromyalgi är en sjukdom med ett långvarigt smärtsyndrom där fysiska orsaker till smärtan kan vara svåra att finna. Något som är vanligt förekommande för personer som lever med fibromyalgi är att de blir feldiagnostiserade och underbehandlade på grund av att smärtproblematiken är komplicerad. I och med att det är svårt att finna fysiska orsaker till sjukdomen fibromyalgi finns det vårdpersonal inte tar sjukdomen på allvar och inte tror på patienterna när de beskriver sina symtom.

  Syfte

  Syftet var att beskriva hur personer med diagnosen fibromyalgi upplever mötet med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård.

  Metod

  En kvalitativ semistrukturerad telefonintervju studie med sju informanter med diagnosen med fibromyalgi, boendes i olika delar av Sverige. Studien analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  I resultatet framkom det att upplevelsen hos informanterna i mötet med personal inom hälso- och sjukvård generellt var enade. Samtliga informanter hade mött hälso- och sjukvårdspersonal som varit skeptiska till sjukdomen fibromyalgi. Dessa möten hade bidragit till ett ökat lidande för dem. Skillnader fanns i upplevelsen i mötet med sjuksköterskor och fysioterapeuter.

  Slutsats

  Personal som jobbar inom hälso- och sjukvård behöver öka sin kunskap inom fibromyalgi för att kunna skapa bättre möten och ge bättre omvårdnad till personerna som lever med fibromyalgi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 421.
  Björnsdotter, Sara
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Hayle, Selam
  Sophiahemmet University.
  Mindfetalness: barnmorskors upplevelse av att arbeta med en metod för observation av fostrets rörelser i slutet av graviditeten2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Fetal movements can be an indicator of the intrauterine environment, where reduced fetal movements may interpret a placenta deficiency. When a shortage of oxygen and nutrition occurs the fetus saves energy by moving less frequently. There are a variety of methods for recording fetal movements. The methods have been created to identify a fetus at risk and the delivery might be put in advance to save the fetus’s life. There is an on-going international discussion whether the counting methods carries enough evidence. Mindfetalness is a new method to observe fetal movements, where the main focus is to record the strength, quality and characteristic of the movements without counting each and every movement.

   

  The purpose was to observe midwives experience working with Mindfetalness at midwifery clinics.

   

  In December 2017 data collection was conducted via a web-based questionnaire including midwives practicing at antenatal clinics, which were randomized to hand out brochures to pregnant women. The responses were analysed based on a content analysis with inductive approaches.

   

  A majority of the midwives experienced the brochure manageable, supporting and complemented the verbal information about fetal movements. The midwives experienced that the women perceived satisfaction and felt secure receiving the brochure. A few women experienced anxiety according to the midwives. The midwives conveyed the information of Mindfetalness facilitate the women’s attachment to their unborn child. To inform about fetal movements was according to the midwives difficult but at same time important and meaningful.

   

  Mindfetalness can be an appropriate method for midwives when informing and talking about fetal movements to pregnant women. Further research focused on the methods efficacy to identify a fetus at risk is necessary.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 422.
  Björnström, Veronica
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Skåner, Nina
  Sophiahemmet University College.
  Avvikelserapportering ur ett sjuksköterskeperspektiv: hinder och möjligheter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 423.
  Björsund, Linda
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Evers, Ulrica
  Sophiahemmet University College.
  Omvårdnadsåtgärder som påverkar återhämtningen efter hjärtinfarkt ur ett psykosocialt perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 424.
  Blidberg, Emma
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Hamnström, Sanna
  Sophiahemmet University.
  Föräldrars upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på neonatalavdelning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Barn födda innan graviditetsvecka 37 benämns prematura. Vid för tidig födsel är barnen vanligtvis inte fullt fysiologiskt färdigutvecklade och kan då ha behov av vård på neonatalavdelning. På en neonatalavdelning vårdas prematura barn, samt barn vilka föds med sjukdomar och/eller andra komplikationer. Familjecentrerad omvårdnad är idag centralt inom neonatalvård och utgår från att involvera föräldrarna i barnets vård. Omvårdnadspersonalen har ett ansvar att ge föräldrarna information och undervisning, främja anknytning och stärka föräldrarollen.

  Syfte

  Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en neonatalavdelning i samband med vård av deras för tidigt födda barn.

  Metod

  En kvalitativ intervjustudie tillämpades för att besvara studiens syfte. Sju intervjuer genomfördes med en intervjuguide som stöd. De ljudinspelade materialet från intervjuerna transkriberades, för att vidare analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Föräldrarna beskrev vikten av god information under hela vårdtiden, den önskades vara anpassad efter individ och situation. Turbulenta känslor exempelvis chock och oro, kunde utgöra svårigheter att inta information. Då miljön på neonatalavdelningen kunde upplevas främmande, var omvårdnadspersonalens förhållningssätt betydande för att föräldrarna skulle känna sig respekterade, bekräftade och trygga. Samtliga föräldrar redogjorde för att omvårdnadspersonalens undervisning var god, vilket främjade deras möjlighet till delaktighet.

  Slutsats

  Familjecentrerad omvårdnad utgör idag en viktig del för familjen som helhet på en neonatalavdelning. Föräldrarna redogör för centrala delar för en väl fungerande familjecentrerad omvårdnad som god information, undervisning och uppmuntran till delaktighet.

  Download full text (pdf)
  K41 Blidberg S Hamnström
 • 425.
  Blom, Maria
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Persson, Bodil
  Sophiahemmet University.
  Att se det som inte syns- akutpersonalens erfarenhet av misstänkt barnmisshandel: en litteraturöversikt2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Child abuse is a worldwide problem within the society today and the problem is larger than we are aware of due to all cases are not reported. In several countries there is a duty to report suspicions of child abuse and ambulance staff have an important role in protecting vulnerable children. Emergency staff often meet the children in the home environment and is therefore the first instance to meet the vulnerable child. This imposes high demands on emergency staff, that they can make adequate assessments and document their suspicions as their assessment will form the basis for a notification. The aim was to highlight the emergency staff experience of situations where children were suspected of being exposed to child abuse. The method was a literature review where scientific articles were sought through the PubMed database. The articles were quality-reviewed and 15 were selected for analysis, and all of them were selected to the results, which are reported in categories and subcategories.

  The results of the literature review were divided into two categories and three subcategories. The first category was of emergency staff's lack of knowledge regarding child abuse. The subcategories that emerged were the identification of signs that could indicate child abuse, documentation and notification as well as education in the subject. Emergency staff found that it was difficult to identify the signs that could be traced to abuse, and it could be due to uncertainty about what was natural injuries or injuries caused by another person. Likewise, difficulties were experienced regarding what to document and how a notification should be made. An unsubscribed notification could also be due to the uncertainty in the approach. Emergency staff wanted more education on the subject and how child abuse should be detected and reported. The other category that emerged was the emotional experiences of emergency staff of child abuse, under which subcategories fears and stress were identified. Emergency staff experienced fear of reporting and it could be derived from their fear of wrongdoing, for legal penalties or for fear of relatives' reactions. Finally, emergency staff experienced stress in different variants related to cases of child abuse. The actual encounter with vulnerable children created stress but also making a notification could seem stressful.

   

  The conclusion was that child abuse is a difficult subject which needs to be highlighted. Emergency staff experience insufficient knowledge of child abuse and situations, where suspicions were found, that children were abused could create stress and fears. With a distinct plan how the ambulance staff will detect signs, what questions and investigations should be made / where to be notified, there are opportunities for emergency staff to detect and have the courage to report more than they do.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 426.
  Blomberg, Liselott
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Legerstam, Berit
  Sophiahemmet University.
  Medelålders kvinnors attityd, kunskap och erfarenhet om klimakteriet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 427.
  Blomberg, Sofia
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Schmidt, Lina
  Sophiahemmet University College.
  Är nästa patient en man eller kvinna?: transpersoners upplevelse av den svenska hälso- och sjukvården2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 428.
  Blomfeldt, Anne-Marie
  Sophiahemmet University.
  Arbetsdräktens och omgivande faktorers betydelse för mängden luftburna bakterier på en operationssal: en fråga om patientsäkerhet2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 429.
  Blomgren, Caroline
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Malm, Therese
  Sophiahemmet University College.
  Föräldrar till barn med cancer: erfarenheter av bemötandet från sjuksköterskan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 430. Blomgren Mannerheim, Ann
  et al.
  Hellström Muhli, Ulla
  Siouta, Eleni
  Sophiahemmet University.
  Parents' experiences of caring responsibility for their adult child with schizophrenia2016In: Schizophrenia Research and Treatment, ISSN 2090-2085, E-ISSN 2090-2093, Vol. 2016Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As a consequence of the latest psychiatry-related reform in Sweden and its implementation, relatives and family members have taken over from the formal healthcare system significant responsibility for the care of persons with a mental disability and illness. The aim of this study was to systematically describe and analyze the experiences of parents' informal care responsibility. The questions were, what are the experiences around parents' informal care activities and responsibilities and how do parents construct and manage their caring responsibility and with what consequences? Semistructured in-depth interviews were conducted (16 hours of recorded material) with eight parents who were all members of the Interest Association for Schizophrenia (Intresseföreningen för Schizofreni (IFS)) in Sweden. A mixed hermeneutic deductive and inductive method was used for the interpretation of the material. The parents endow their informal caring responsibility with meaning of being a good, responsible, and accountable parent with respect to their social context and social relationships as well as with respect to the psychiatric care representatives. In this tense situation, parents compromise between elements of struggle, cooperation, avoidance, and adaption in their interaction with the world outside, meaning the world beyond the care provision for their child, as well as with the world inside themselves.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 431.
  Blomgren, Sara
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Joelsson, Jeannette
  Sophiahemmet University.
  "Att välja mellan två onda ting": sjuksköterskans reflektioner och resonemang kring palliativ sedering2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ambition of palliative care is to relieve symptoms of uncurable diseases and to support the quality of life for both the patients and their families regarding physical, psychological, social and existential needs. Towards end of life patients with complex symptoms who can’t get enough relief of refractory symptoms but through sedation, can get treatment performed by the specialized palliative care. A controlled decrease of consciousness will eliminate the suffering and allow the patient to die peacefully and with dignity. The nurse has the responsibility of the practical assignments regarding the palliative sedation and the care until death occurs. 

  The aim of this study was to describe the reflections and reasoning of the nurses concerning palliative sedation in the end of life.

  The method in the study was semi-structured interviews in focusgroups. The inclusion criteria were registered nurses working in palliative ward care with personal experience of being involved in decision-making, preparing and administration of the treatment with the purpose palliative sedation. The present study is concerning continuous sedation. The analysis was conducted using a qualitative manifest content analysis.

  The result consists of the five main categories the decision-making process, handling medications, the perspective of family and loved ones, the role of the nursing profession och education. The main findings were the nurses’ insecurity and lack of knowledge concerning the difference between the purpose of the treatment and the side-effects of a symptomreducing treatment. Clear guidelines, accurate documentation and explicit support from the team reduced the mental stress of palliative sedation among nurses at a great extent.

  In conclusion, nurses have a need of education concerning palliative sedation, both internal in the workplace and external in a wider forum. One way to raise awareness and increase knowledge could be to arrange an event about palliative sedation with workshops in the south of Sweden. Another approach is getting the possibility of reflection in the team. The discussions with colleagues could increase security in nursing when responsible of palliative sedation. Reflecting is significant and facilitates the possibility to dare to pose questions and admit insecurity about palliative sedation.

  Download full text (pdf)
  D-uppsats Blomgren & Joelsson.pdf
 • 432.
  Blomkvist, Anna-Karin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Mousa, Eleksandra
  Sophiahemmet University.
  Behov av kunskap och undervisning gälande egenvård till hjärtsviktspatienter i samband med utskrivning från sjukhus2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hjärtsvikt drabbar många äldre människor och det uppskattas att ungefär

  200 000 personer i Sverige har hjärtsvikt. Hjärtsvikt orsakas alltid av en eller flera bakomliggande sjukdomar, där kranskärlssjukdom och högt blodtryck är de vanligaste orsakerna. Människor påverkas på olika sätt av hjärtsvikt och därför är det av yttersta vikt att förstå sjukdomen ur ett helhetsperspektiv. Egenvård är en betydelsefull del i behandlingen av hjärtsvikt och kräver ett aktivt deltagande. Informationen och undervisningen ska ges utifrån patientens och anhörigas behov och med hänsyn till den situationen den specifika patienten befinner sig i. Krav ställs därför på sjuksköterskor att ha kunskap om rekommenderade egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt, detta för att de ska kunna ge rätt sorts information och undervisning till hjärtsviktspatienterna.

  Syftet med arbetet var att belysa behovet av kunskap och undervisning gällande egenvård till hjärtsviktspatienter i samband med utskrivning från sjukhus.

  För att besvara syftet i denna litteraturöversikt har 15 vetenskapliga artiklar inkluderats. Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes sedan för att besvara syftet.

  Resultatet visade att behovet av egenvårdskunskap är stort hos patienter som vårdas på sjukhus. Det framkommer en förbättrad egenvårdskunskap hos de patienter som fått en välplanerad utskrivning med en snabb uppföljning. Med kontinuerlig undervisning över tid, där flera professioner inom vården samverkade med patienten, ledde till ytterligare positiva resultat vad gäller egenvårdskunskap. Det framkommer även att patienter som erhållit egenvårdsundervisning hade mindre återinläggningar på sjukhus, samt när de blev inlagda var vårtiden kortare. Resultatet påvisar vidare att patienterna upplevde sig ha goda egenvårdskunskaper på sjukhuset, men att det uppstod en känsla av osäkerhet efter att patienterna återvänt hem. Trötthet och en tvekan att ta kontakt med sjukvården vid symtomförsämring var vanliga företeelser bland patientgruppen. För att nå ett gott resultat av patientundervisningen bör sjuksköterskan ha rätt sorts utbildning och kunskap. Genom att identifiera patientens hälsokunskap kan undervisningen riktas utifrån den nivå patienten befinner sig på.

  För att få en god effekt och följsamhet av egenvård bör personcentrad undervisning anpassas utifrån patientens hälsokunskap, utbildningsnivå och individuella förutsättningar. Med en snabb uppföljning och långsiktig planering vid utskrivning ökar patientens förutsättningar för en trygg återgång till hemmet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 433.
  Blomlid, Carina
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Kajander, Johanna
  Sophiahemmet University College.
  Hur sjuksköterskan informerar och motiverar överviktiga patienter med diagnosen diabetes typ 2 till livsstilsförändringar2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 434.
  Blomqvist Hassell, Felicia
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Karlsson, Anna
  Sophiahemmet University.
  HIV prevention for adolescents in South Africa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  It is estimated that 6.1 million people have HIV in South Africa, which makes it the country with the highest number of people living with HIV in the world. Adolescents are a severely affected and exposed group, since they tend to have several risk factors and a risky sexual behaviour. However, sexual education is implemented in school and there are special prevention programmes for adolescents in the country.

  Aim

  The aim of this study was to examine the HIV prevention work for adolescents in South Africa.

  Method

  The study was accomplished with a qualitative method and a semistructured interview design. The respondents were reached through purposive sampling and snowballing. In total six interviews were accomplished with people active within school, healthcare and different organisations.

  Results

  South Africa is a diverse country with many different cultures, beliefs and languages. Due to all the differences in the country, the widespread poverty and the previous political situation the challenges are many when it comes to prevention work. The key findings of the thesis are the importance of education and gender empowerment for adolescents to prevent the further spread.

  Conclusion

  HIV prevention for adolescents is important to reduce the HIV epidemic in South Africa. However, further education and gender empowerment is needed. Stigmatization and poor adherence to ART is also issues that need to be addressed in order to make progress in the prevention work. A mutual goal has appeared in the field of HIV prevention; to have zero new infections.

  Download full text (pdf)
  K40 Karlsson Blomqvist Hassell
 • 435.
  Blomqvist, Lina
  Sophiahemmet University College.
  Omvårdnad vid diagnos borderline: intervjuer med sjuksköterskor inom psykiatrin2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 436.
  Blomqvist, Marie
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Törnqvist, Linn
  Sophiahemmet University.
  Patienters behov av information i samband med akut koronart syndrom: en litteraturöversikt2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The term ACS includes myocardial infarction and unstable angina. Myocardial infarction afflicts approximately 25 300 individuals in Sweden annually and to prevent recurrent ACS an extensive secondary prevention effort starts while patients are still in hospital. Secondary prevention builds upon self care where information is an important component. The information concerns a variety of areas and aims to increase the patient’s understanding and participation in lifestyle change. Just about one third of patients suffering from myocardial infarction reaches the secondary prevention goals. Previous research has shown that patients find the information received during the hospital stay unsatisfactory. Patients with a low understanding more rarely participates in secondary prevention programmes. Person centered care positively affects treatment compliance and results. The individual’s ability to change their situation is also affected by the amount of health literacy and empowerment.

  Aim: The aim was to describe the need of information to obtain understanding in patients with acute coronary syndrome from sickening to cardiac rehabilitation.

  Method: Mixed literature review with a systematic search strategy. In total, 16 articles were included of which half was quantitative and half was qualitative. An integrated analysis of the material was conducted in purpose of relating the results to each other and to identify similarities and differences. Thereafter categories that describe the reviewed literature were identified.

  Results: In the result three main categories emerged; all information is valuable, information is requested throughout the entire care chain and adapted information is meaningful. Patients did not find any information unimportant and the information was requested at the initial phase of getting ill although the phase was characterized by shock. Even after cardiac rehabilitation and two years after ACS a need of information about pharmacological treatment existed among others, which was the information area requested in most studies. A reappearing question among patients was why the ACS had happened to them. They wished for congruence in information from different sources and found it hard to apply standardized information to their own situation. They requested individually adapted information delivered at a time when they were ready for it, that also included their family.

  Conclusion: The need of information is extensive and patients did not consider any information unimportant. Even information in a state characterized by shock is requested and valuable. Individual information facilitates understanding of the relevance of lifestyle changes and enables participation. The information need varied over time and remained after two years to some extent.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 437.
  Bodell, Jeanette
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Wikander, Emma
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans bemötande av existentiell smärta hos patienter med cancer som befinner sig i livets slutskede2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 438.
  Bodin, Ida
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Karlsson, Erika
  Sophiahemmet University.
  Den prehospitala förlossningen: ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala förlossningar2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kraven på kunskap inom ambulanssjukvården har med åren ökat och ambulanssjuksköterskan möts dagligen av olika oförutsedda och varierande uppdrag. Prehospitala förlossningar är en relativt sällsynt företeelse men trenden visar dock att det är fler prehospitala förlossningar nu jämfört med några år sedan. De flesta förlossningar fortlöper normalt men komplikationer kan tillstöta och det är av stor vikt att ambulanssjuksköterskan har kunskap och är stöttande i dessa situationer, då patienten ofta känner stor oro över det ofödda barnet. Även ambulanspersonalen upplever osäkerhet i dessa situationer då de endast har en grundläggande kunskap i förlossningsvård och enligt tidigare studier upplever ambulanspersonal en viss okunskap för oförutsedda händelser inom prehospitala förlossningar.

  Syftet med denna studie var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala förlossningar.

  Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie. 12 ambulanssjuksköterskor som deltagit vid minst en prehospital förlossning i yrket intervjuades med hjälp av en intervjuguide. Intervjuerna utfördes i två olika län i olika delar av landet. Analys av insamlad data har skett med hjälp av en induktiv kvalitativ innehållsanalys.

  I resultatet framkom det tre kategorier och 12 subkategorier. De tre kategorierna var upplevda stödfaktorer av betydelse, faktorer som bidrar till en upplevelse av otrygghet samt varierande emotionella upplevelser.

  Slutsatsen var att prehospitala förlossningar berör ambulanssjuksköterskan på olika sätt och leder till varierande emotionella upplevelser. Prehospitala förlossningar är något som ambulanssjuksköterskan inte utsätts för särskilt ofta, därmed önskas möjlighet till mer regelbunden hospitering på förlossningsklinikerna och även mer utbildning genom fler lokala utbildningsdagar gällande förlossningar och dess risker samt komplikationer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 439. Bodin, Maja
  et al.
  Käll, Lisa
  Tydén, Tanja
  Stern, Jenny
  Sophiahemmet University.
  Drevin, Jennifer
  Larsson, Margareta
  Exploring men's pregnancy-planning behaviour and fertility knowledge: a survey among fathers in Sweden2017In: Upsala Journal of Medical Sciences, ISSN 0300-9734, E-ISSN 2000-1967, Vol. 122, no 2, p. 127-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Research about pregnancy-planning behaviour mostly focuses on women, even though pregnancy planning usually also concerns men. The purpose of this study was to investigate how men plan for family, and to measure their fertility knowledge after having become fathers.

  MATERIAL AND METHODS: Data were collected in 2014 as part of a Swedish longitudinal pregnancy-planning study. Men were recruited through their female partner one year after childbirth. Participants were asked to fill out a questionnaire about pregnancy planning, lifestyles, and fertility.

  RESULTS: Of the 796 participants, 646 (81%) stated that the pregnancy had been very or fairly planned, and 17% (n = 128) had made a lifestyle adjustment before pregnancy to improve health and fertility. The most common adjustments were to reduce/quit the consumption of alcohol, cigarettes, or snuff, and to exercise more. First-time fathers and those who had used assisted reproductive technology to become pregnant were more likely to have made an adjustment. Fertility knowledge varied greatly. Men with university education had better fertility knowledge than men without university education.

  CONCLUSION: Our findings indicate that there is variation in how men plan and prepare for pregnancy. Most men did not adjust their lifestyle to improve health and fertility, while some made several changes. Both pregnancy-planning behaviour and fertility knowledge seem to be related to level of education and mode of conception. To gain deeper understanding of behaviour and underlying factors, more research is needed.

 • 440.
  Bodén, Anja
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Nilsson, Paula
  Sophiahemmet University College.
  Livskvalitet efter kirurgisk behandling av fetma2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 441. Bodén, Anna
  Att arbeta med BPSD-registret: vårdpersonalens upplevelse2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mer än 90 procent av alla personer med demens drabbas någon gång av Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD. Symptomen kan orsaka lidande för dessa personer, för deras anhöriga och för vårdpersonalen. Genom att använda BPSD-registret som arbetsverktyg kan BPSD-symptomen många gånger förebyggas. BPSD-registret kan användas för att uppnå en bättre struktur i arbetet, implementera ett strukturerat arbetssätt med tydliga mål, bättre av de boende, uppnå teamarbete och för att få mer kunskap om demenssjukdomar. Med denna studie ville författaren undersöka hur vårdpersonalen upplever att det är att arbeta med BPSD-registret.

  Syftet var att undersöka vårdpersonalens upplevelse av att arbeta med BPSD-registret.

  I denna studie användes kvalitativ metod. Sex individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med vårdpersonal som arbetade på demensboende och hade arbetat med BPSD-registret i två till fyra år. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet.

  Resultatet kunde efter analysarbetet presenteras i form av tre kategorier, upplevelsen av att genomföra BPSD-skattningar, hinder och möjligheter i arbetet med BPSD-registret och upplevelsen av att använda BPSD-registret som arbetsverktyg.

  Slutsatsen av studien var att BPSD-registret var till nytta för personalen i deras arbete med personer med demens. Det hjälpte personalen att strukturera upp arbetet och att använda omvårdnadsåtgärder i första hand, vilket ledde till mer personcentrerad omvårdnad. BPSD-registret bidrog också till att teamarbete användes i större utsträckning kring personen med demens samt att det var ett bra arbetssätt att visa upp för anhöriga för att få dem mer delaktiga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 442.
  Bodén, Anna
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Pettersson, Karin
  Sophiahemmet University College.
  Närståendes upplevelser av att leva med en person som haft stroke2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 443.
  Bodén, Ebba
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Forsström, Eva
  Sophiahemmet University College.
  Depression hos män - i jämförelse med kvinnor: ett genusperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 444.
  Bohman, Annelie
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Sjöborg, Annette
  Sophiahemmet University.
  Patienters delaktighet i personcentrerad vård: litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patienter har en lagstadgad rätt att vara delaktig i sin vård och omsorg och vården ska utgå

  från patienters integritet och självbestämmande. Hälso- och sjukvårdspersonal ska skapa

  förutsättningar för patienter att vara aktivt delaktig i sin vård och omsorg. Personcentrerad

  vård förutsätter att sjuksköterskan visar intresse för patienters berättelse och bjuder in

  patienter i planering och genomförande av vård och omsorg. Organisationer behöver

  strategier för att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta

  personcentrerat.

  Syftet var att belysa vuxna patienters delaktighet i personcentrerad vård.

  Utifrån studiens problemformulering och för att besvara studiens syfte valdes

  litteraturöversikt som metod. Femton inkluderade studier söktes fram i databaserna CINAHL

  och PubMed. Studierna granskades, sammanställdes och kategoriserades för att få en bild av

  aktuell kunskap för valt ämne. I författarnas syfte att förtydliga begreppet delaktighet

  användes delaktighetsnivåer beskrivna av Cahill, där högsta nivån partnerskap beskrevs som

  eftersträvansvärd.

  Resultatet gav en blandad bild av patienters delaktighet i personcentrerad vård. Studier visade

  att personcentrerad överlämning samt uppmuntran till patientdelaktighet ökade patientens

  upplevelse av patientdelaktighet då det skedde i kombination med att patienten själv hade ett

  engagemang och en vilja att delta i sin egen vård. Omvårdnad som gavs med medkänsla och

  där sjuksköterskan hade ett personcentrerat sätt bidrog till patientmakt och patientdeltagande.

  Resultaten beskriver även organisatoriska problem för att uppnå patientdelaktighet där

  digitala verktyg kunde användas som hjälpmedel.

  Slutsatsen var att patienter önskade och hade en vilja till delaktighet. Genom att

  sjuksköterskan arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan hen bidra till patienters

  delaktighet. Studiens resultat visade dock att synen på begreppen ”delaktighet” och

  ”personcentrerad vård” varierade och ett nationellt förtydligande av begreppen vore därför

  önskvärt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 445.
  Bohman, Susanna
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Furå, Pernilla
  Sophiahemmet University College.
  Bemötandet av anhöriga efter ett dödsfall: en intervjubaserad undersökning med åtta sjuksköterskor2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 446. Bohman, Tony
  et al.
  Holm, Lena W
  Hallqvist, Johan
  Pico-Espinosa, Oscar J
  Skillgate, Eva
  Sophiahemmet University.
  Healthy lifestyle behaviour and risk of long-duration troublesome neck pain among men and women with occasional neck pain: results from the Stockholm public health cohort2019In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 9, no 11, article id e031078Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The effect of a healthy lifestyle on the prognosis of neck pain is unknown. This study aimed to investigate if a healthy lifestyle behaviour influences the risk of long-duration troublesome neck pain among men and women with occasional neck pain.

  DESIGN: Longitudinal cohort study.

  SETTINGS: General population, and a subsample of the working population, in Stockholm County, Sweden.

  PARTICIPANTS: This study involved 5342 men and 7298 women, age 18 to 84, from the Stockholm Public Health Cohort, reporting occasional neck pain at baseline in 2006.

  MEASURES: Baseline information about leisure physical activity, smoking, alcohol consumption and consumption of fruits and vegetables were dichotomised into recommendations for healthy/not healthy behaviour. The exposure, a healthy lifestyle behaviour, was categorised into four levels according to the number of healthy behaviours (HB) met. Generalised linear models were applied to assess the exposure on the outcome long-duration troublesome neck pain (activity-limiting neck pain ≥2 days/week during the past 6 months), at follow-up in 2010.

  RESULTS: The adjusted risk of long-duration troublesome neck pain decreased with increasing adherence to a healthy lifestyle behaviour among both men and women (trend test: p<0.05). Compared with the reference category, none or one HB, the risk decreased by 24% (risk ratio 0.76, 95% CI 0.58 to 0.98) among men and by 34% (0.66, 0.54 to 0.81) among women, with three or four HBs. The same comparison showed an absolute reduction of the outcome by 3% in men (risk difference -0.03, 95% CI -0.05 to -0.01) and 5% in women (-0.05,-0.08 to -0.03). Similar results were found in the working population subsample.

  CONCLUSION: Adhering to a healthy lifestyle behaviour decreased the risk of long-duration troublesome neck pain among men and women with occasional neck pain. The results add to previous research and supports the importance of promoting a healthy lifestyle behaviour.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 447.
  Boisen, Cecilia
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Strindberg, Robert
  Sophiahemmet University.
  Patienters upplevelser av dagkirurgisk vård: en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Mer än hälften av alla ingrepp som utförs i Sverige sker inom dagkirurgisk vård. Anledningen är att det är kostnadseffektivt och patientsäkert att genomföra dagkirurgiska ingrepp. Det innebär ett snabbt vårdförlopp med korta vårdtider.

  Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson menar att en aktiv interaktion och kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna identifiera de individuella omvårdnadsbehov patienten har. Att inte möta patienten i detta kan orsaka ett vårdlidande.

  Syfte

  Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser av dagkirurgisk vård.

  Metod

  Metoden var en litteraturöversikt. Efter databassökningar i CINAHL och PubMed valdes 20 vetenskapliga artiklar ut till litteraturöversikten. Artiklarna lästes, analyserades och skrevs in i en matris som fungerade som ett underlag vid resultatsammanställningen.

  Resultat

  Patienterna var i stort sett nöjda med den dagkirurgiska vården. Tillfredsställelsen var relaterad till hur de fick hjälp att hantera den postoperativa smärtan. Positiva aspekter var kort vårdtid, snabb återhämtning och ett bra bemötande från vårdpersonalen. Negativa inslag var att patienterna tyckte vården var för forcerad, att de individuella behoven förbisågs samt att oro och ångest förekom inför ingreppet.

  Slutsats

  Den dagkirurgiska vården var oftast beskriven som positiv av patienterna men patienter beskrev upplevelser av otrygghet och oro. Om kommunikationen och dialogen är bristfällig, finns risk att ett vårdlidande uppstår. När vården istället utgår från patientens individuella behov kan patienten uppleva ökad trygghet. Det kan stärka patienternas upplevelse av kontroll och självbestämmande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 448.
  Bolandpaz, Zahra
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Carter, Kim
  Sophiahemmet University College.
  Livskvalitet hos vuxna med astma2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 449.
  Bolin, Ida
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Wramsby, Anna
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma inom psykiatrisk slutenvård: en intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma är precis som psykisk ohälsa ett växande folkhälsoproblem. Mellan dessa tillstånd finns ett samband som är komplext då psykisk ohälsa ofta både leder till övervikt men även kan vara ett resultat av övervikt. Med tanke på de hälsorisker som psykisk ohälsa samt övervikt och fetma kan resultera i och då en stor del i sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa är hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma något som ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter.Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med övervikt och fetma inom psykiatrisk slutenvård. Metod: En kvalitativ intervjumetod tillämpades för att besvara studiens syfte. Sju semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor genomfördes och transkriberades. Materialet bearbetades och analyserades utifrån en induktiv ansats med kvalitativ innehållsanalys samt en manifest utgångspunkt. Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskors erfarenhet är att övervikt och fetma är ett problem inom den psykiatriska slutenvården och att det föreligger svårigheter att arbeta hälsofrämjande med övervikt och fetma. I de flesta fall vidtas inte åtgärder även om sjuksköterskorna beskriver det som nödvändigt. Sjuksköterskorna beskrev att en anledning till varför åtgärder inte vidtas är rädslan att kränka patientens integritet men även att de distanserar sig från problemet då de ofta antar att en annan vårdenhet ska följa upp övervikten.Slutsats: Sjuksköterskornas erfarenheter var att övervikt och fetma är ett problem inom den psykiatriska slutenvården. Sjuksköterskorna beskrev att det däremot föreligger svårigheter med hälsofrämjande arbete vid övervikt och fetma inom den psykiatriska slutenvården och därmed finns ett behov av utveckling gällande omvårdnadsåtgärder.

  Download full text (pdf)
  Bolin Wramsby K46 Självständigt arbete Ht16
 • 450.
  Bolinder, Louise
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Möller, Maria
  Sophiahemmet University College.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsledning2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
6789101112 401 - 450 of 2597
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf