shh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 2025
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Bjällstål, Anders
  Sophiahemmet Högskola.
  Ambulanspersonalens upplevelser av prehospital omvårdnad av patienter med misstänkt psykos: en intervjustudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 302.
  Björk, Carina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Wiman, Annika
  Sophiahemmet Högskola.
  Humor vid vård av barn: en kvalitativ intervjustudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 303.
  Björk, Ida
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Jonsson, Angelica
  Sophiahemmet Högskola.
  Att påverka och att påverkas: en intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter på beroendemottagningar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 304.
  Björkebäck, Martin
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Lokrantz, Emilia
  Sophiahemmet Högskola.
  Egenvård vid diabetes hos personer med minnesproblematik: en enkätstudie bland sjuksköterskor i primärvård2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 305.
  Björkenstam, Tomas
  Sophiahemmet Högskola.
  Ambulanssjuksköterskans omhändertagande av barn ur ett patientsäkerhetsperspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ambulanssjukvården ska ta hand om människor i nöd oavsett kön, ålder eller bakgrund. Av alla uppdrag ambulanser skickas på, brukar pediatriska patienter ses som de svåraste. Barn skiljer sig på flera sätt från vuxna, och ambulansens utrustning passar inte alltid på dem. Att arbeta under sådana omständigheter ökar riskerna för vårdskador. Alla patienter har rätt till en säker vård, och arbetet med att minska risker och skador inom vården kallas patientsäkerhet. I Sverige kräver Hälso- och sjukvårdslagen att all sjukvårdspersonal tillgodoser patienters säkerhet, och prehospitalt är det ambulanssjuksköterskan som skall upprätthålla denna säkerhet. Forskningen inom prehospital patientsäkerhet är sparsam, och den forskning som sker inom området inriktar sig framförallt på lättillgängliga ämnen som trafikolyckor, medicineringsfel och avvikelserapportering.

  Syftet med studien var att belysa patientsäkerheten under ambulanssjuksköterskans omhändertagande av pediatriska patienter.

  Metoden för studien var litteraturöversikt, 15 artiklar publicerade mellan 2006 och 2016 inkluderades. Sökningar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har inkluderats. Artiklarna har kvalitetsvärderats, och därefter analyserats utifrån en innehållsanalys.

  I resultatet framkom tre huvudfaktorer som påverkade patientsäkerheten. Dessa var kunskap, läkemedelshantering och trafiksäkerhet. Underkategorier till kunskap som identifierades var utbildning, erfarenhet, bedömning, färdigheter, kommunikation, utrustning och kultur. Underkategorier till läkemedelshantering var läkemedelsberäkning, läkemedelsadministrering och viktbedömning, och underkategorier till trafiksäkerhet var kunskap och attityder och beteende.

  Brister hos ambulanssjuksköterskan och den prehospitala organisationen medför risker för patientsäkerheten för barn som vårdas prehospitalt. Det krävs insatser både på individ- och systemnivå för att komma tillrätta med dessa brister. Samtidigt gör avsaknaden av publicerade studier inom prehospital patientsäkerhet att generaliserbarheten av dessa fynd är låg.

 • 306.
  Björklund, Hanna
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Falkman, Sofie
  Sophiahemmet Högskola.
  Omvårdnad av kvinnor som genomgår medicinsk abort2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 307. Björklund, Ulla
  et al.
  Marsk, Anna
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet Högskola.
  Does an information film about prenatal testing in early pregnancy affect women's anxiety and worries?2013Inngår i: Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISSN 0167-482X, E-ISSN 1743-8942, Vol. 34, nr 1, s. 9-14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract Objective: To explore if an information film about prenatal examinations affects pregnant women's worry and anxiety. Methods: Randomized controlled study. The intervention was an information film about prenatal examinations. Data was collected in gestational week 26 by a questionnaire including the STAI (State-Trait Anxiety Inventory) instrument and further questions about worry. A total of 184 women in the intervention group and 206 in the control group filled in the questionnaire. Results: There were no statistically significant differences between the groups neither in state nor trait anxiety. Regarding worry about the possibility of something being wrong with the baby and worry about giving birth, there were no statistically significant differences between the groups. The women stated that to see the film increased their worry rather than decreased it. Conclusion: An informational film as additional information to complement written and verbal information about prenatal testing does not appear to increase women's anxiety and worries. However, the informational film may cause worry at the time of viewing which should be taken into consideration.

 • 308. Björklund, Ulla
  et al.
  Marsk, Anna
  Levin, Charlotta
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet Högskola.
  Audiovisual information affects informed choice and experience of information in antenatal Down syndrome screening: a randomized controlled trial2012Inngår i: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 86, nr 3, s. 390-395Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To evaluate the effects of an information film on making an informed choice regarding Down syndrome screening, and women's knowledge and experiences of information. METHODS: Randomized controlled trial including 184 women in the intervention group and 206 controls recruited from maternity units in Stockholm, Sweden. The intervention was an information film presented as a complement to written and verbal information. Data were collected via a questionnaire in gestational week 27. Three different measures were combined to measure informed choice: attitudes towards Down syndrome screening, knowledge about Down syndrome and Down syndrome screening, and uptake of CUB (combined ultrasound and biochemical screening). RESULTS: In the intervention group 71.5% made an informed choice versus 62.4% in the control group. Women in the intervention group had significantly increased knowledge, and to a greater extent than the control group, experienced the information as being sufficient, comprehensible, and correct. CONCLUSIONS: An information film tended to increase the number of women who made an informed choice about Down syndrome screening. Participants were more satisfied with the information received. PRACTICE IMPLICATIONS: Access to correct, nondirective, and sufficient information is essential when making a choice about prenatal diagnostics. It is essential with equivalent information to all women.

 • 309.
  Björkman, Eva-Stina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Skillner Cosic, Karin
  Sophiahemmet Högskola.
  Alternativ till antestesi/sedering för barn med cancerdiagnos som ska genomgå radioterapi: litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 310.
  Björkman, Jenifer
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Persson, Malin
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som blivit utsatta för fysisk misshandel av en vuxen närstående: en intervjustudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Barn i Sverige har en lagstadgad rättighet till god fostran, trygghet och omvårdnad. Trots detta är barnmisshandel ett aktuellt problem och mörkertalet bland antalet anmälningar antas vara stort. Barn som blir utsatta för barnmisshandel löper större risk att få sämre studieresultat och för att senare i livet drabbas av fysiska och psykiska hälsoproblem, jämfört med barn som inte blivit utsatta för barnmisshandel. Barnmisshandel delas in i fyra grupper: fysisk, sexuell och känslomässig misshandel samt försummelse. Fysisk misshandel är en av de vanligaste typerna av barnmisshandel och innefattar bland annat då en vuxen person använder sin fysiska styrka för att skada barnet. Detta kan yttra sig i kliniska symtom som blåmärken, brännskador, bitmärken och frakturer. Hälso- och sjukvårdspersonal har en lagstadgad skyldighet att anmäla fall där barn misstänks fara illa till socialtjänsten. Det finns dock svårigheter i att identifiera barnmisshandel och hantera den känslomässiga upplevelse som det ger upphov till.

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som blivit utsatta för fysisk misshandel av en vuxen närstående, eller där det funnits misstanke om det.

  Metod

  Kvalitativ intervjustudie användes som metod. Sex intervjuer genomfördes med sjuksköterskor som var mellan 33 och 58 år gamla och hade olika stor erfarenhet av att möta barn som misstänkts blivit utsatta för fysisk misshandel. De arbetade på en barnakutmottagning, barnavårdscentral eller i ett specialiserat barnskyddsteam. Samtliga intervjuer spelades in för att kunna transkriberas och analyseras med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Sjuksköterskorna beskrev att möten med barn som blivit utsatta för fysisk misshandel upplevs som en känslomässig svårighet. Det kunde ge upphov till en känsla av utsatthet, ilska mot den misstänkte förövaren och att inte kunna räcka till för barnet. Resurser i mötena var emotionellt stöd och handledning samt stöd från socialtjänsten.

  Slutsats

  Det är känslomässigt svårt för sjuksköterskor att möta barn som misstänks ha blivit utsatta för fysisk misshandel samt den misstänkta förövaren. Erfarenhet och kunskap om fysisk misshandel samt handledning och emotionellt stöd är av betydelse för att kunna hantera dessa möten. Kliniska riktlinjer för bemötande saknas och sjuksköterskor upplever svårigheter i att bemöta den misstänkte förövaren och inte själva barnet.

 • 311.
  Björkström, Malin
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Thor, Carina
  Sophiahemmet Högskola.
  Omvårdnad av patienter med ätsvårigheter till följd av stroke2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 312.
  Björling, Gunilla
  Sophiahemmet Högskola.
  Long-term tracheostomy: how to do it2009Inngår i: Breathe: continuing medical education for respiratory professionals, ISSN 1810-6838, Vol. 5, nr 3, s. 204-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 313.
  Björling, Gunilla
  Sophiahemmet Högskola.
  Long-Term Tracheostomy: Outcome, Cannula care, and Material Wear2007Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Do people with long-term tracheostomy need hospital care? Which cleaning method is most appropriate for decontamination of inner cannulae? Are tracheostomy tubes changed for rational reasons? There is clearly a lack of evidence based research in this field and the clinical guidelines available are often based on local practice. A tracheostomy is a created opening in trachea to facilitate breathing. It is a direct entry to the deeper airways, e.g. for micro-organisms causing a potential risk for lung infections. Indications for long-term tracheostomy can be, e.g. upper airway obstruction, malformations, or chronic hypoventilation, when ventilation via nasal mask is not possible. The research of the present thesis was conducted at the National Respiratory Centre (NRC) at Danderyd Hospital in Stockholm, Sweden. This unit opened in 1982, with the expressed goal of supporting outpatients with long-term tracheostomy. The overall aims of the thesis were to evaluate the outcome of patients with long-term tracheostomy and to conduct evidence based studies concerning their care.

  A comparison was made for the number of days in hospital care during the 2-year periods before and after the tracheostomy was established. The life expectancy of the general population and the observed life span of a cohort of tracheostomized patients from the start of NRC in 1982 were also compared. Interestingly enough, the need for hospital care was unchanged despite of the tracheostomy. The patients’ observed life spans were remarkably high and for many patients not lower than the life expectancy of Swedish people in general.

  To find a practical and safe decontamination method for inner cannulae we compared two different cleaning methods; detergent followed by chlorhexidine-alcohol, or detergent alone. Samples for bacterial culture were taken before and after cleaning and the numbers of bacteria colonies were counted. The effectiveness of both cleaning methods was greater than expected and the results showed a nearly total elimination of organisms. Thus, the methods investigated were equivalent in achieving decontamination.

  The duration of use in our unit for polymeric tracheostomy tubes, i.e. silicone (Si), polyvinyl chloride (PVC), and polyurethane (PU) was determined and compared. We found, that Si tubes were used for longer periods (three months) than tubes made of PU or PVC (both two months).

  Whether or not surface changes could be observed on the tracheostomy tubes after 30 days’, three and six months’ exposure in the trachea were investigated in collaboration with the Royal Institute of Technology and Sophiahemmet University College in Stockholm, Sweden. The analyzing methods were Scanning Electron Microscopy, Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy, and Differential Scanning Calorimetry. All tubes, except one, showed changes in the surface after 30 days’ exposure. The surface changes had progressed significantly after three and six months' exposure, compared to the changes detected after 30 days. The SF-36 questionnaire and a study specific questionnaire were used to describe the patients’ health-related quality of life and experiences of long-term tracheostomy. The results show that all patients were satisfied with their tracheostomy and demonstrated a numerically mean mental health status score above that of the general population.

  In summary, long-term tracheostomy does not increase the need for hospital care nor does it reduce a patient’s life span. Cleaning the tracheostomy inner cannula with detergent and water is sufficient to achieve decontamination. Si tracheostomy tubes are used longer compared to those made of PVC or PU. The polymeric material investigated suffered evident surface changes after 30 days’ use. Clinical use of polymeric tracheostomy tubes beyond three months cannot be recommended, as we found extensive surface changes and degradation of the polymeric chains. All patients were, in general content, with their tracheostomy. The findings from the present thesis contribute to making the care of long-term tracheostomized patients’ evidence based.

 • 314.
  Björling, Gunilla
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Axelsson, Sara
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet Högskola.
  Lysdahl, Michael
  Markström, Agneta
  Schedin, Ulla
  Aune, Ragnhild E
  Frostell, Claes
  Karlsson, Sigbritt
  Clinical use and material wear of polymeric tracheostomy tubes2007Inngår i: The Laryngoscope, ISSN 0023-852X, E-ISSN 1531-4995, Vol. 117, nr 9, s. 1552-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The objectives were to compare the duration of use of polymeric tracheostomy tubes, i.e., silicone (Si), polyvinyl chloride (PVC), and polyurethane (PU), and to determine whether surface changes in the materials could be observed after 30 days of patient use. METHODS: Data were collected from patient and technical records for all tracheostomized patients attending the National Respiratory Center in Sweden. In the surface study, 19 patients with long-term tracheostomy were included: six with Bivona TTS Si tubes, eight with Shiley PVC tubes, and five with Trachoe Twist PU tubes. All tubes were exposed in the trachea for 30 days before being analyzed by scanning electron microscopy (SEM) and attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR). New tubes and tubes exposed in phosphate-buffered saline were used as reference. RESULTS: Si tubes are used for longer periods of time than those made of PVC (P<.0001) and PU (P=.021). In general, all polymeric tubes were used longer than the recommended 30-day period. Eighteen of the 19 tubes exposed in patients demonstrated, in one or more areas of the tube, evident surface changes. The morphologic changes identified by SEM correlate well with the results obtained by ATR-FTIR. CONCLUSIONS: Si tracheostomy tubes are in general used longer than those made of PVC and PU. Most of the tubes exposed in the trachea for 30 days suffered evident surface changes, with degradation of the polymeric chains as a result.

 • 315.
  Björling, Gunilla
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Belin, Anna-Lisa
  Hellström, Carina
  Schedin, Ulla
  Ransjö, Ulrika
  Alenius, Martin
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet Högskola.
  Tracheostomy inner cannula care: a randomized crossover study of two decontamination procedures2007Inngår i: American Journal of Infection Control, ISSN 0196-6553, E-ISSN 1527-3296, Vol. 35, nr 9, s. 600-5Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Today several methods for decontaminating inner cannulae exist. These methods are not based on scientific data, but often on local clinical tradition. This study compares two different decontamination methods. The aim was to find a practical and safe decontamination method. It is a randomized, single-blinded, comparative crossover study. METHODS: Fifty outpatients with long-term tracheostomy with an inner cannula were consecutively included and randomly allocated to begin with one of two different treatment sequences: detergent and chlorhexidine-alcohol (A) or detergent (B). Samples for bacterial culture were taken before and after decontamination, and the number of bacteria colonies was counted. RESULTS: Before decontamination, the inner cannulae grew high numbers of bacteria, which were parts of the normal flora of the upper respiratory tract and did not differ significantly between the two sequences (AB; BA). The primary variable was the culture count value after chlorhexidine-alcohol/detergent (A) and detergent (B). The effects of both methods were larger than expected, and the results showed a nearly total elimination of organisms. The equivalence criterion, ratio of mean colony counts (A/B) >0.8, was met at a significance level of P<0.001. CONCLUSIONS: Cleaning the tracheostomy inner cannula with detergent and water is sufficient to achieve decontamination.

 • 316.
  Björling, Gunilla
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet Högskola.
  Andersson, G
  Schedin, Ulla
  Markström, A
  Frostell, C
  A retrospective survey of outpatients with long-term tracheostomy2006Inngår i: Acta Anaesthesiologica Scandinavica, ISSN 0001-5172, E-ISSN 1399-6576, Vol. 50, nr 4, s. 399-406Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The Respiratory Unit (RU) at Danderyd University Hospital opened in 1982, with the expressed goal of supporting outpatients with long-term tracheostomy. The primary aim of this retrospective study in tracheostomized patients was to compare the need for hospital care in the 2-year period before and after the tracheostomy. METHODS: Data were collected from patient medical records at the RU, from the National Board of Health and Welfare, Sweden and from the Official Statistics of Sweden. The subjects were RU patients in 1982 (Group 1, n = 27) and in 1997 (Group 2, n = 106) with long-term tracheostomy surviving at least 4 years after the tracheostomy. RESULTS: Both groups had few and unchanged needs for hospital care after tracheostomy. They spent > or = 96% of their time out of hospital. In 1997, (group 2) the number of patients, diagnoses and need for home mechanical ventilation had increased. Life expectancy was assessed for patients in Group 1. Data showed that they lived as long as an age-matched and gender-adjusted control cohort. CONCLUSIONS: Long-term tracheostomy may not increase the need for hospital care and does not reduce life expectancy. These clinical observations were made in a setting where patients had regular access to a dedicated outpatient unit.

 • 317.
  Björling, Gunilla
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Samuelsson, Bodil
  Sophiahemmet Högskola.
  Det goda livet: livskvalitet hos äldre personer med intellektuella funktionshinder2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 318.
  Björncrona, Gunnel
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Lundberg, Jeanette
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskans omvårdnad av patienter som drabbats av pares till följd av stroke2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 319.
  Björndahl, Isabell
  Sophiahemmet Högskola.
  Värdegrundens betydelse i mötet med boende inom kommunal omvårdnad2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  God vårdkvalitet skapas i mötet mellan boende och personal. För att förbättra vården för den äldre tillsatte regeringen en värdighetsutredning som resulterade i förslag på hur äldreomsorgen ska förändras så att äldre personer, så långt det är möjligt, ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. Den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Statens offentliga utredningar [SOU] utkom med betänkandet "Värdigt liv i äldreomsorgen" (SOU 2008:51) där olika förslag ges på hur kommunen, och personalen, ska arbeta för att säkra vården för den äldre personen som bor på särskilt boende. Då sjuksköterskan hittills inte har haft något instrument för detta, kan de förslag som ges förbättra vården för den äldre.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård definierar begreppet värdegrund, och hur de tillämpar värdegrunden i mötet och omvårdnaden med äldre personer som bor i särskilt boende.

  Metod

  Studien bygger på 11 kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor som arbetade inom kommunal regi. Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Resultatet visar att sjuksköterskorna har många kunskaper om värdegrunden. Av de 11 sjuksköterskor som intervjuades använde sig alla av någon eller flera delar i värdegrunden i sitt arbete med den boende. Alla hade förslag på vad värdegrunden är, även om förslagen var lite olika.

  Ur analysen framkom tre teman, "definition av värdegrund", "arbeta efter värdegrund" samt "innehåll i värdegrund" med kategorierna bemötande, respekt, autonomi, etik, empati, delaktighet och reflektion.

  Slutsats

  Sjuksköterskorna arbetar efter en humanistisk människosyn, men verkar vara omedvetna om detta. De arbetar efter värdegrunden, men på ett obestämt sätt då de inte vet vad värdegrunden innehåller. Däremot är det flera punkter som ingår i "Värdigt liv i äldreomsorgen" (SOU 2008:51) som ingen av sjuksköterskorna berör.

 • 320.
  Björnesjö Sköld, Maria
  Sophiahemmet Högskola.
  Interventioner för att begränsa viktuppgång hos gravida kvinnor med övervikt eller fetma: en litteraturöversikt2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  I Sverige är cirka 40 procent av alla kvinnor i fertil ålder överviktiga eller har fetma. Detta medför ökade risker för kvinnan och fostret under graviditet såsom graviditetsdiabetes, preeklampsi, kejsarsnitt, intrauterin fosterdöd och barn som föds stora för tiden. I Sverige idag finns inga riktlinjer för vad som är lämplig viktuppgång utifrån Body mass index innan graviditet. Att banta under graviditet är inget som rekommenderas, men samtidigt visar studier att en överdriven viktuppgång under graviditet ökar riskerna för viktretention efter graviditeten. Det finns otillräcklig kunskap både hos gravida kvinnor och hos vårdpersonal om vad som är lämplig viktuppgång under graviditet. En kvinna som redan innan graviditet är överviktig eller har fetma utsätter sig själv och sitt ofödda barn för ytterligare risker genom överdriven viktuppgång under graviditet.

  Syftet med detta arbete var att undersöka interventioners effekt på att begränsa viktuppgång hos gravida kvinnor, med övervikt eller fetma, samt om dessa interventioner påverkar kvinnan eller barnet i övrigt under graviditet och förlossning.

  En litteraturöversikt utfördes där 15 vetenskapliga artiklar inkluderades. Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. Genom att läsa artiklarna ett flertal gånger och göra understrykningar i texten hittades mönster som svarade på arbetets syfte och frågeställningar. Utifrån detta kategoriserades fakta i artiklarna.

  Resultatet visade att fysisk aktivitet, kostråd och beteendestrategier kan ha effekt på att begränsa viktuppgången hos gravida kvinnor med övervikt eller fetma. Många av kvinnorna som deltog i studierna förbättrade sina matvanor. I övrigt hade dessa interventioner även till viss del positiv effekt på blodtrycket och förekomsten av graviditetsdiabetes, men resultatet är på många områden inte entydigt. Ingen tydlig effekt på att begränsa födelsevikten kunde påvisas hos barnen, men det fanns en viss begränsning av barn som föddes med en födelsevikt över 4000 gram.

  Livsstilinterventioner kan vara effektiva för att begränsa viktuppgången under graviditet för kvinnor med övervikt eller fetma. Vidare forskning behövs för att säkerställa att detta sker på ett säkert sätt utifrån BMI klassificering.

 • 321.
  Björnevret, Maxine
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Sunnanhed, Madeleine
  Sophiahemmet Högskola.
  Personer med diagnosen fibromyalgis möte med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Fibromyalgi är en sjukdom med ett långvarigt smärtsyndrom där fysiska orsaker till smärtan kan vara svåra att finna. Något som är vanligt förekommande för personer som lever med fibromyalgi är att de blir feldiagnostiserade och underbehandlade på grund av att smärtproblematiken är komplicerad. I och med att det är svårt att finna fysiska orsaker till sjukdomen fibromyalgi finns det vårdpersonal inte tar sjukdomen på allvar och inte tror på patienterna när de beskriver sina symtom.

  Syfte

  Syftet var att beskriva hur personer med diagnosen fibromyalgi upplever mötet med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård.

  Metod

  En kvalitativ semistrukturerad telefonintervju studie med sju informanter med diagnosen med fibromyalgi, boendes i olika delar av Sverige. Studien analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  I resultatet framkom det att upplevelsen hos informanterna i mötet med personal inom hälso- och sjukvård generellt var enade. Samtliga informanter hade mött hälso- och sjukvårdspersonal som varit skeptiska till sjukdomen fibromyalgi. Dessa möten hade bidragit till ett ökat lidande för dem. Skillnader fanns i upplevelsen i mötet med sjuksköterskor och fysioterapeuter.

  Slutsats

  Personal som jobbar inom hälso- och sjukvård behöver öka sin kunskap inom fibromyalgi för att kunna skapa bättre möten och ge bättre omvårdnad till personerna som lever med fibromyalgi.

 • 322.
  Björnström, Veronica
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Skåner, Nina
  Sophiahemmet Högskola.
  Avvikelserapportering ur ett sjuksköterskeperspektiv: hinder och möjligheter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 323.
  Björsund, Linda
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Evers, Ulrica
  Sophiahemmet Högskola.
  Omvårdnadsåtgärder som påverkar återhämtningen efter hjärtinfarkt ur ett psykosocialt perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 324.
  Blidberg, Emma
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Hamnström, Sanna
  Sophiahemmet Högskola.
  Föräldrars upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på neonatalavdelning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Barn födda innan graviditetsvecka 37 benämns prematura. Vid för tidig födsel är barnen vanligtvis inte fullt fysiologiskt färdigutvecklade och kan då ha behov av vård på neonatalavdelning. På en neonatalavdelning vårdas prematura barn, samt barn vilka föds med sjukdomar och/eller andra komplikationer. Familjecentrerad omvårdnad är idag centralt inom neonatalvård och utgår från att involvera föräldrarna i barnets vård. Omvårdnadspersonalen har ett ansvar att ge föräldrarna information och undervisning, främja anknytning och stärka föräldrarollen.

  Syfte

  Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en neonatalavdelning i samband med vård av deras för tidigt födda barn.

  Metod

  En kvalitativ intervjustudie tillämpades för att besvara studiens syfte. Sju intervjuer genomfördes med en intervjuguide som stöd. De ljudinspelade materialet från intervjuerna transkriberades, för att vidare analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Föräldrarna beskrev vikten av god information under hela vårdtiden, den önskades vara anpassad efter individ och situation. Turbulenta känslor exempelvis chock och oro, kunde utgöra svårigheter att inta information. Då miljön på neonatalavdelningen kunde upplevas främmande, var omvårdnadspersonalens förhållningssätt betydande för att föräldrarna skulle känna sig respekterade, bekräftade och trygga. Samtliga föräldrar redogjorde för att omvårdnadspersonalens undervisning var god, vilket främjade deras möjlighet till delaktighet.

  Slutsats

  Familjecentrerad omvårdnad utgör idag en viktig del för familjen som helhet på en neonatalavdelning. Föräldrarna redogör för centrala delar för en väl fungerande familjecentrerad omvårdnad som god information, undervisning och uppmuntran till delaktighet.

 • 325.
  Blomberg, Liselott
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Legerstam, Berit
  Sophiahemmet Högskola.
  Medelålders kvinnors attityd, kunskap och erfarenhet om klimakteriet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 326.
  Blomberg, Sofia
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Schmidt, Lina
  Sophiahemmet Högskola.
  Är nästa patient en man eller kvinna?: transpersoners upplevelse av den svenska hälso- och sjukvården2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 327.
  Blomfeldt, Anne-Marie
  Sophiahemmet Högskola.
  Arbetsdräktens och omgivande faktorers betydelse för mängden luftburna bakterier på en operationssal: en fråga om patientsäkerhet2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 328.
  Blomgren, Caroline
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Malm, Therese
  Sophiahemmet Högskola.
  Föräldrar till barn med cancer: erfarenheter av bemötandet från sjuksköterskan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 329. Blomgren Mannerheim, Ann
  et al.
  Hellström Muhli, Ulla
  Siouta, Eleni
  Sophiahemmet Högskola.
  Parents' experiences of caring responsibility for their adult child with schizophrenia.2016Inngår i: Schizophrenia Research and Treatment, ISSN 2090-2085, E-ISSN 2090-2093, Vol. 2016Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  As a consequence of the latest psychiatry-related reform in Sweden and its implementation, relatives and family members have taken over from the formal healthcare system significant responsibility for the care of persons with a mental disability and illness. The aim of this study was to systematically describe and analyze the experiences of parents' informal care responsibility. The questions were, what are the experiences around parents' informal care activities and responsibilities and how do parents construct and manage their caring responsibility and with what consequences? Semistructured in-depth interviews were conducted (16 hours of recorded material) with eight parents who were all members of the Interest Association for Schizophrenia (Intresseföreningen för Schizofreni (IFS)) in Sweden. A mixed hermeneutic deductive and inductive method was used for the interpretation of the material. The parents endow their informal caring responsibility with meaning of being a good, responsible, and accountable parent with respect to their social context and social relationships as well as with respect to the psychiatric care representatives. In this tense situation, parents compromise between elements of struggle, cooperation, avoidance, and adaption in their interaction with the world outside, meaning the world beyond the care provision for their child, as well as with the world inside themselves.

 • 330.
  Blomkvist, Anna-Karin
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Mousa, Eleksandra
  Sophiahemmet Högskola.
  Behov av kunskap och undervisning gälande egenvård till hjärtsviktspatienter i samband med utskrivning från sjukhus2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hjärtsvikt drabbar många äldre människor och det uppskattas att ungefär

  200 000 personer i Sverige har hjärtsvikt. Hjärtsvikt orsakas alltid av en eller flera bakomliggande sjukdomar, där kranskärlssjukdom och högt blodtryck är de vanligaste orsakerna. Människor påverkas på olika sätt av hjärtsvikt och därför är det av yttersta vikt att förstå sjukdomen ur ett helhetsperspektiv. Egenvård är en betydelsefull del i behandlingen av hjärtsvikt och kräver ett aktivt deltagande. Informationen och undervisningen ska ges utifrån patientens och anhörigas behov och med hänsyn till den situationen den specifika patienten befinner sig i. Krav ställs därför på sjuksköterskor att ha kunskap om rekommenderade egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt, detta för att de ska kunna ge rätt sorts information och undervisning till hjärtsviktspatienterna.

  Syftet med arbetet var att belysa behovet av kunskap och undervisning gällande egenvård till hjärtsviktspatienter i samband med utskrivning från sjukhus.

  För att besvara syftet i denna litteraturöversikt har 15 vetenskapliga artiklar inkluderats. Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes sedan för att besvara syftet.

  Resultatet visade att behovet av egenvårdskunskap är stort hos patienter som vårdas på sjukhus. Det framkommer en förbättrad egenvårdskunskap hos de patienter som fått en välplanerad utskrivning med en snabb uppföljning. Med kontinuerlig undervisning över tid, där flera professioner inom vården samverkade med patienten, ledde till ytterligare positiva resultat vad gäller egenvårdskunskap. Det framkommer även att patienter som erhållit egenvårdsundervisning hade mindre återinläggningar på sjukhus, samt när de blev inlagda var vårtiden kortare. Resultatet påvisar vidare att patienterna upplevde sig ha goda egenvårdskunskaper på sjukhuset, men att det uppstod en känsla av osäkerhet efter att patienterna återvänt hem. Trötthet och en tvekan att ta kontakt med sjukvården vid symtomförsämring var vanliga företeelser bland patientgruppen. För att nå ett gott resultat av patientundervisningen bör sjuksköterskan ha rätt sorts utbildning och kunskap. Genom att identifiera patientens hälsokunskap kan undervisningen riktas utifrån den nivå patienten befinner sig på.

  För att få en god effekt och följsamhet av egenvård bör personcentrad undervisning anpassas utifrån patientens hälsokunskap, utbildningsnivå och individuella förutsättningar. Med en snabb uppföljning och långsiktig planering vid utskrivning ökar patientens förutsättningar för en trygg återgång till hemmet.

 • 331.
  Blomlid, Carina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Kajander, Johanna
  Sophiahemmet Högskola.
  Hur sjuksköterskan informerar och motiverar överviktiga patienter med diagnosen diabetes typ 2 till livsstilsförändringar2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 332.
  Blomqvist Hassell, Felicia
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Karlsson, Anna
  Sophiahemmet Högskola.
  HIV prevention for adolescents in South Africa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background

  It is estimated that 6.1 million people have HIV in South Africa, which makes it the country with the highest number of people living with HIV in the world. Adolescents are a severely affected and exposed group, since they tend to have several risk factors and a risky sexual behaviour. However, sexual education is implemented in school and there are special prevention programmes for adolescents in the country.

  Aim

  The aim of this study was to examine the HIV prevention work for adolescents in South Africa.

  Method

  The study was accomplished with a qualitative method and a semistructured interview design. The respondents were reached through purposive sampling and snowballing. In total six interviews were accomplished with people active within school, healthcare and different organisations.

  Results

  South Africa is a diverse country with many different cultures, beliefs and languages. Due to all the differences in the country, the widespread poverty and the previous political situation the challenges are many when it comes to prevention work. The key findings of the thesis are the importance of education and gender empowerment for adolescents to prevent the further spread.

  Conclusion

  HIV prevention for adolescents is important to reduce the HIV epidemic in South Africa. However, further education and gender empowerment is needed. Stigmatization and poor adherence to ART is also issues that need to be addressed in order to make progress in the prevention work. A mutual goal has appeared in the field of HIV prevention; to have zero new infections.

 • 333.
  Blomqvist, Lina
  Sophiahemmet Högskola.
  Omvårdnad vid diagnos borderline: intervjuer med sjuksköterskor inom psykiatrin2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 334.
  Bodell, Jeanette
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Wikander, Emma
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskans bemötande av existentiell smärta hos patienter med cancer som befinner sig i livets slutskede2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 335. Bodin, Maja
  et al.
  Käll, Lisa
  Tydén, Tanja
  Stern, Jenny
  Sophiahemmet Högskola.
  Drevin, Jennifer
  Larsson, Margareta
  Exploring men's pregnancy-planning behaviour and fertility knowledge: a survey among fathers in Sweden2017Inngår i: Upsala Journal of Medical Sciences, ISSN 0300-9734, E-ISSN 2000-1967, Vol. 122, nr 2, s. 127-135Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Research about pregnancy-planning behaviour mostly focuses on women, even though pregnancy planning usually also concerns men. The purpose of this study was to investigate how men plan for family, and to measure their fertility knowledge after having become fathers.

  MATERIAL AND METHODS: Data were collected in 2014 as part of a Swedish longitudinal pregnancy-planning study. Men were recruited through their female partner one year after childbirth. Participants were asked to fill out a questionnaire about pregnancy planning, lifestyles, and fertility.

  RESULTS: Of the 796 participants, 646 (81%) stated that the pregnancy had been very or fairly planned, and 17% (n = 128) had made a lifestyle adjustment before pregnancy to improve health and fertility. The most common adjustments were to reduce/quit the consumption of alcohol, cigarettes, or snuff, and to exercise more. First-time fathers and those who had used assisted reproductive technology to become pregnant were more likely to have made an adjustment. Fertility knowledge varied greatly. Men with university education had better fertility knowledge than men without university education.

  CONCLUSION: Our findings indicate that there is variation in how men plan and prepare for pregnancy. Most men did not adjust their lifestyle to improve health and fertility, while some made several changes. Both pregnancy-planning behaviour and fertility knowledge seem to be related to level of education and mode of conception. To gain deeper understanding of behaviour and underlying factors, more research is needed.

 • 336.
  Bodén, Anja
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Nilsson, Paula
  Sophiahemmet Högskola.
  Livskvalitet efter kirurgisk behandling av fetma2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 337.
  Bodén, Anna
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Pettersson, Karin
  Sophiahemmet Högskola.
  Närståendes upplevelser av att leva med en person som haft stroke2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 338.
  Bodén, Ebba
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Forsström, Eva
  Sophiahemmet Högskola.
  Depression hos män - i jämförelse med kvinnor: ett genusperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 339.
  Bohman, Susanna
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Furå, Pernilla
  Sophiahemmet Högskola.
  Bemötandet av anhöriga efter ett dödsfall: en intervjubaserad undersökning med åtta sjuksköterskor2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 340.
  Boisen, Cecilia
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Strindberg, Robert
  Sophiahemmet Högskola.
  Patienters upplevelser av dagkirurgisk vård: en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Mer än hälften av alla ingrepp som utförs i Sverige sker inom dagkirurgisk vård. Anledningen är att det är kostnadseffektivt och patientsäkert att genomföra dagkirurgiska ingrepp. Det innebär ett snabbt vårdförlopp med korta vårdtider.

  Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson menar att en aktiv interaktion och kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna identifiera de individuella omvårdnadsbehov patienten har. Att inte möta patienten i detta kan orsaka ett vårdlidande.

  Syfte

  Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser av dagkirurgisk vård.

  Metod

  Metoden var en litteraturöversikt. Efter databassökningar i CINAHL och PubMed valdes 20 vetenskapliga artiklar ut till litteraturöversikten. Artiklarna lästes, analyserades och skrevs in i en matris som fungerade som ett underlag vid resultatsammanställningen.

  Resultat

  Patienterna var i stort sett nöjda med den dagkirurgiska vården. Tillfredsställelsen var relaterad till hur de fick hjälp att hantera den postoperativa smärtan. Positiva aspekter var kort vårdtid, snabb återhämtning och ett bra bemötande från vårdpersonalen. Negativa inslag var att patienterna tyckte vården var för forcerad, att de individuella behoven förbisågs samt att oro och ångest förekom inför ingreppet.

  Slutsats

  Den dagkirurgiska vården var oftast beskriven som positiv av patienterna men patienter beskrev upplevelser av otrygghet och oro. Om kommunikationen och dialogen är bristfällig, finns risk att ett vårdlidande uppstår. När vården istället utgår från patientens individuella behov kan patienten uppleva ökad trygghet. Det kan stärka patienternas upplevelse av kontroll och självbestämmande.

 • 341.
  Bolandpaz, Zahra
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Carter, Kim
  Sophiahemmet Högskola.
  Livskvalitet hos vuxna med astma2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 342.
  Bolin, Ida
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Wramsby, Anna
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma inom psykiatrisk slutenvård: en intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma är precis som psykisk ohälsa ett växande folkhälsoproblem. Mellan dessa tillstånd finns ett samband som är komplext då psykisk ohälsa ofta både leder till övervikt men även kan vara ett resultat av övervikt. Med tanke på de hälsorisker som psykisk ohälsa samt övervikt och fetma kan resultera i och då en stor del i sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa är hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma något som ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter.Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med övervikt och fetma inom psykiatrisk slutenvård. Metod: En kvalitativ intervjumetod tillämpades för att besvara studiens syfte. Sju semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor genomfördes och transkriberades. Materialet bearbetades och analyserades utifrån en induktiv ansats med kvalitativ innehållsanalys samt en manifest utgångspunkt. Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskors erfarenhet är att övervikt och fetma är ett problem inom den psykiatriska slutenvården och att det föreligger svårigheter att arbeta hälsofrämjande med övervikt och fetma. I de flesta fall vidtas inte åtgärder även om sjuksköterskorna beskriver det som nödvändigt. Sjuksköterskorna beskrev att en anledning till varför åtgärder inte vidtas är rädslan att kränka patientens integritet men även att de distanserar sig från problemet då de ofta antar att en annan vårdenhet ska följa upp övervikten.Slutsats: Sjuksköterskornas erfarenheter var att övervikt och fetma är ett problem inom den psykiatriska slutenvården. Sjuksköterskorna beskrev att det däremot föreligger svårigheter med hälsofrämjande arbete vid övervikt och fetma inom den psykiatriska slutenvården och därmed finns ett behov av utveckling gällande omvårdnadsåtgärder.

 • 343.
  Bolinder, Louise
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Möller, Maria
  Sophiahemmet Högskola.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsledning2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 344.
  Bom, Ida
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Mellberg, Ida
  Sophiahemmet Högskola.
  Kvinnors behov av omvårdnad vid missfall: en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Missfall förekommer i 20-30 procent av alla graviditeter och innebär att denna avbryts ofrivilligt före vecka 22. Orsaken är sällan känd. Ett missfall kan ha olika förlopp och kan kräva medicinsk eller kirurgisk behandling. Missfallet orsakar ofta en traumatisk kris och en sorgeprocess för kvinnan. Swansons omvårdnadsteori kan tillämpas i omvårdnaden av en kvinna som fått missfall.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnaden vid missfall.

  Metod

  Som metod för denna studie valdes en litteraturöversikt. Databassökning genomfördes i Cinahl, PubMed och PsychINFO och 19 artiklar inkluderades i resultatet efter ett systematiskt urval av vetenskapliga artiklar. Artiklarna genomgick kvalitetsgranskning och sammanställdes i en matris.

  Resultat

  Resultatet presenterades genom teman i ordning utefter hur kvinnan upplevde dessa. De fysiska symtomen kunde leda till rädsla och panik. Ett missfall innebar även en psykisk påfrestning och nästan alla kvinnor genomgick en psykisk kris. Att finna orsaken var viktigt för kvinnorna och associerades med mindre lidande och ångest samt högre grad av psykisk återhämtning. Även stöd från närstående och sjukvårdspersonal var avgörande för hur kvinnan upplevde sitt missfall. Vården upplevdes i stor utsträckning som bristfällig exempelvis genom otillräcklig information samt brist på tid och empati.

  Slutsats

  Ett missfall innebar både psykisk och fysisk påfrestning. Trots att sjukvårdspersonal i vissa fall var medveten om uppgiften att tillgodose kvinnans fysiska och psykiska behov, upplevde kvinnorna en brist i sjukvårdspersonalens handlande. Utbildning inom ämnet samt en större medvetenhet hos sjukvårdspersonal kunde öka chanserna för att ge en god och adekvat vård till kvinnor som upplevt missfall. 

 • 345.
  Boman, My
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Dolph, Monica
  Sophiahemmet Högskola.
  Patienters upplevelser av isolering vid smittsam sjukdom: en systematisk litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 346.
  Boman, Ulla
  Sophiahemmet Högskola.
  Betydelsen av stödjande omvårdnad under förlossningen: en forskningsöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 347. Bondesson, Tina
  et al.
  Petersson, Lena-Marie
  Wennman-Larsen, Agneta
  Sophiahemmet Högskola.
  Alexanderson, Kristina
  Kjeldgård, Linnea
  Nilsson, Marie I
  A study to examine the influence of health professionals' advice and support on work capacity and sick leave after breast cancer surgery2016Inngår i: Supportive Care in Cancer, ISSN 0941-4355, E-ISSN 1433-7339, Vol. 24, nr 10, s. 4141-4148Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The aim of this study was to investigate how women, shortly after breast cancer surgery, experienced encounters with, and information from, healthcare professionals regarding work and sick leave and if these experiences were associated with self-reported work capacity and sick leave.

  METHODS: This is a cross-sectional study based on questionnaire data from 605 women who had had breast cancer surgery, aged 20-63 years. Exclusion criteria were known distant metastases, pre surgical therapy, and/or previous breast cancer. Data on age, type of surgery, global health, and work environment were included as covariates in multivariable logistic regression analysis.

  RESULTS: Five percent of the women had not received any advice concerning work or sick leave. Women reporting receiving useful advice or support related to paid work had lower risk of reporting reduced physical or psychological/social work capacity due to the cancer or treatment (OR 0.46 (95 % CI 0.26-0.81) respective OR 0.45 (95 % CI 0.26-0.77)). There were no associations between having received useful advice or support concerning work and being on sick leave. Women encouraged to take sick leave had an OR of 2.17 (95 % CI 1.39-3.37) of being sickness absent. They also to a higher extent had reduced physical and psychological/social work capacity. Women who reported to have been encouraged to work were sickness absent to a lower extent (OR 0.64; 95 % CI 0.41-0.98) and reported higher physical work capacity.

  CONCLUSIONS: Work and sick leave is being discussed during consultations with women with breast cancer and the advice given seems to be in line with the women's subjective work capacity.

 • 348.
  Bonnevier, Louise
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjökvist, Jeanette
  Sophiahemmet Högskola.
  Omvårdnad av kvinnor som utsatts för våldtäkt: riktlinjernas funktion som arbetsredskap för barnmorskan : en intervjustudie2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 349.
  Boraghi, Amanda
  Sophiahemmet Högskola.
  Bättre följsamhet genom patientundervisning hos personer med hjärtsvikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 350.
  Borg, Hanna
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Holmstedt, Erica
  Sophiahemmet Högskola.
  Faktorer som påverkar nutritionsstatus hos äldre2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
45678910 301 - 350 of 2025
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf