shh.sePublications
Change search
Refine search result
44454647484950 2301 - 2350 of 2599
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2301.
  Souaré, Carina
  Sophiahemmet University.
  Ett sviktande hjärta - patienters följsamhet gällande egenvård: en litteraturöversikt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2302.
  Spennare Johansson, Anne
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Yesilgul, Hatice
  Sophiahemmet University.
  Patienter och sjuksköterskors erfarenheter av egenvård vid typ 2 diabetes: en litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Typ 2 diabetes är en långvarig sjukdom som kräver livslång egenvård där patienters erfarenheter av egenvård är högst individuella. Egenvårdsförmågan, men även förtroendet till sin förmåga påverkades livet igenom. En förändrad livssituation kunde påverka patientens förmåga att upprätthålla egenvårdsförmågan, även efter lång tids sjukdom. För att patienterna skulle våga att delge rädslor och svårigheter var det av stor vikt att relationen mellan sjuksköterska och patient bygger på ömsesidighet och respekt. Stöd från familj och vänner var av stor vikt, här hade sjuksköterskan en viktig roll att uppmuntra, vara lyhörd för patienters individuella behov till stöd i sin egenvård. Med ett personcentrerat förhållningssätt kan sjuksköterskan främja patienters förmåga till god egenvård.

  Download full text (pdf)
  Anne Spennare och Hatice Yesilgul
 • 2303.
  Spångberg, Ann-Louise
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Vannefors, Liv
  Sophiahemmet University College.
  Patienters upplevelser av den slutna psykiatriska vården2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2304.
  Spånghagen Öijerstedt, Sara
  Sophiahemmet University.
  Betydelsen av programmet Mindfulness-baserad stressreduktion för kvinnor med bröstcancer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Forskning har visat att Mindfulness-baserade program har positiv inverkan på olika sjukdomar i samband med traditionell behandling. Mindfulness-based stress reduction (MBSR) bidrar till snabbare tillfrisknande, minskad stress och ökad livskvalitet (Ludwig & Kabat-Zinn, 2008). Enligt Baer, (2003) uttrycker kvinnor ett behov av komplement till den vanliga bröstcancerbehandlingen. En av de vanligaste komplementmetoderna som används är MBSR – åttaveckorsprogrammet.

   Syfte

  Syftet var att belysa betydelsen av mindfulness och Mindfulnss-based stress reduction i anslutning till behandlingen av kvinnor med bröstcancer. 

   Metod

  Litteraturöversikt var den metod som skapar överblick över ett ämne. Dessutom kan en litteraturöversikt skapa en grund för vidare studier inom området. Sökningar gjordes i PubMed och CINAHL. Inledningsvis skedde datainsamlingen med fria sökord som "mindfulness", "MBSR" och "breast cancer".  Medical Subject Headings (MeSH-termer) "breast neoplasms" och "Mind-Body therapies" har använts istället för de fria sökorden. 15 artiklar inkluderades totalt i resultatet.

   Resultat

  Resultatet visar att mindfulness och MBSR har viss betydelse i bröstcancervården för kvinnor gällande stress, ångest och smärta. Dock inte lika tydligt gällande sömnstörningar och fatigue. Vad det gäller depression och finns det för olika resultat för att hitta en övergripande bild av mindfulness och MBSRs betydelse för kvinnor med bröstcancer.

   Slutsats

  Slutsatsen är att mindfulness och MBSR visar viss betydelse i bröstcancervården för kvinnor gällande stress, ångest, fatigue och smärta. Dock inte lika tydligt gällande sömnstörningar, fatigue och depression. Mer forskning krävs överlag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2305.
  Staaf, Jennie
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Zander, Pia
  Sophiahemmet University College.
  Handledning av omvårdnadspersonal vid hot- och våldssituationer2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2306.
  Stackell, Jessica
  Sophiahemmet University College.
  Förändringar inom den svenska sjuksköterskeutbildningen mellan åren 1960-2000: en deskriptiv litteraturstudie2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2307.
  Stadigs, Matilda
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Klang Tenggren, Lina
  Sophiahemmet University.
  Effekter av fysisk aktivitet som prevention vid utbrändhet: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Hälsa innebär att inneha ett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom. Utbrändhet förekommer efter en lång period av stress och kan ses som ett första stadie till utmattningssyndrom. Vid utbrändhet finns det en minskad motståndskraft mot stress, som även beskrivs vid låg känsla av sammanhang (KASAM). Stress gör vissa individer sjuka medan andra som utsätts för ännu mer stress fortsätter att vara friska. Utbrändhet definieras som depersonalisation, emotionell utmattning och minskad personlig prestation. Utbrändhet har många konsekvenser och orsakar lidande för individen. Syftet med prevention är att förhindra att sjukdomar bryter ut genom att påverka individens levnadsvanor. Sjuksköterskan ska ta till vara på det friska hos patienter och kunna identifiera hälsorisker och förebygga dem. Likväl ska sjuksköterskan motivera till förbättrade levnadsvanor för att förhindra ohälsa. Den fysiska aktiviteten medför både omedelbara och långvariga positiva effekter. Fysisk aktivitet har betydande positiva effekter när det kommer till att förebygga, behandla och lindra sjukdom.

  Syfte Syftet var att beskriva effekter av fysisk aktivitet som prevention vid utbrändhet.

  Metod Metoden som valdes för uppsatsen var en litteraturöversikt. Nitton artiklar hittades genom sökningar i PubMed, CINAHL och PsycInfo samt genom manuella sökningar. Artiklarna har kvalitetsgranskats och analyserats med en integrerad analys som sedan sammanställdes i resultatet.

  Resultat Genom dataanalysen framkom åtta kategorier. Huvudfynden var att fysisk aktivitet hade effekter på livskvalitet, välbefinnande, mental motståndskraft, utbrändhet, emotionell utmattning, fatigue och mentala symtom.

  Slutsats Fysisk aktivitet hade effekt på flera områden vid utbrändhet. Det behövs mer forskning inom området för att ta reda på hur mycket träning som behövs och vad för typ av träning. Sjuksköterskan behöver kunskap om prevention och förebyggande åtgärder. Genom att förstå vilka effekter fysisk aktivitet har på utbrändhet kan sjuksköterskan stötta patienten innan insjuknandet av utmattningssyndrom. Fysisk aktivitet hade positiva effekter på utbrändhet och kan därigenom sannolikt förebygga utmattningssyndrom.

  Download full text (pdf)
  C-UppsatsStadigs&KlangTenggren2020-04-20.pdf
 • 2308.
  Stattin, Axel
  Sophiahemmet University.
  Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes typ II2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Andelen personer som drabbas av typ 2-diabetes växer och förväntas fortsätta göra så. Sjukdomen och dess sjukdomrelaterade följdsjukdomar inskränker på människors liv och vardag. Utbildning i sjukdomskunskap och egenvård ger patienten verktyg att bättre klara av det dagliga livet.

  Syfte

  Syftet var att undersöka om patientutbildning påverkar hälsorelaterad livskvalitet hos perosner med diabetes typ II.

  Metod

  En litterturöversikt där 12 vetenskapliga artiklar inkluderas. Sökning efter artiklar gjordes i PubMed och Cinahl med lämpliga sökord och urvalskriterier. Artiklarna granskades, analyserades och presenteras i en matris.

  Resultat

  I tio av tolv fall hade den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter med typ 2-diabetes ökat efter fullföljd patientutbildning. Förändring av de metabola kontrollen gav en högre livskvalitet. Förbättrade biomedicinska värden där bland annat vikt, blodtryck, HbA1c tittades på gav bättre livskvalitet i vissa fall men inte alla. Bristande sjukdomskunskap och diabetesrelaterade komplikationer påverkade livskvaliteten. Förändringar i medicinering tillsammans med utbildning gav en ökning av livskvaliteten. Aktiviteter som rör kosten och motion är av vikt.

  Slutsats

  Patientutbildning som ger patienten en ökad kunskap om sin sjukdom tillsammans med insatt medicinsk behandling gav en högre livskvalitet.

  Download full text (pdf)
  Axel Stattin K46
 • 2309.
  Stawe, Linda
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Fryklund, Fanny
  Sophiahemmet University.
  Alternativa behandlingsmetoder för symtomlindring vid fibromyalgi: en litterturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Sjukdomen fibromyalgi drabbar i genomsnitt två procent av befolkningen i varje land och 90 procent av de insjuknade är kvinnor. Fibromyalgi kan debutera i alla åldrar och ännu finns ingen effektiv metod för att bota sjukdomen. De främsta symtomen vid fibromyalgi är generell och ständig värk som flyttar runt i kroppen samt en onormal trötthet och kraftlöshet. Depression är också ett vanligt symtom hos personer med fibromyalgi. Många personer med fibromyalgi väljer att använda sig av icke farmakologiska behandlingar för att lindra sina symtom. Kombinationen mellan farmakologisk behandling för exempelvis sömnproblem tillsammans med icke farmakologiska behandlingar som fysisk aktivitet och akupunktur har visats sig ha god effekt. Sjukvårdens tro på alternativa behandlingsmetoder är, och har tidigare visat sig, svag trots att forskning visar på tillfredsställande symtomlindring vid icke farmakologisk behandling.

  Syfte

  Syftet var att utvärdera effekten av icke farmakologiska behandlingsmetoder för symtomlindring hos personer med fibromyalgi.

  Metod

  Metoden som användes för att svara på syftet var litteraturöversikt. Artiklar söktes i databaserna PubMed och CINAHL. Litteraturöversikten innefattar 16 artiklar.

  Resultat

  De icke farmakologiska metoderna som utvärderades var akupunktur, qigong, massage och fysisk aktivitet. Alla metoder visade sig ha god effekt på reducerad smärta, antal smärtpunkter, ångest samt depression. Qigong och massage visade sig även förbättra sömnkvalitén. Fysisk aktivitet och massage ökade även den fysiska funktionen.

  Slutsats

  De icke farmakologiska metoderna akupunktur, qigong, massage och fysisk aktivitet har alla visat positiv effekt för symtomlindring hos personer med fibromyalgi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2310.
  Stenbacka, Charlott
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Jähde, Monica
  Sophiahemmet University.
  Patientens upplevelse av integritet inom akutsjukvård2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  The design of the environment in emergency care leads to difficulties in safeguarding the patient's privacy. Responsiveness is required from the nurse's side to provide individualized care based on the patient's own preferences and culture. Privacy has several dimensions and includes personal, psychological and physical privacy. Privacy is linked to the human experience of dignity and intrinsic value. The individual's ethical stance can create an awareness of other people's dignity, something that is changeable throughout life. A fundamental aspect of nursing care is to protect the patient's dignity and thus autonomy.

  Aim

  The purpose of this literature review was to illustrate the patient experience of privacy in emergency care.

  Method

  The design for this study was a literature review covering scientific articles. These have been developed through database search. Searches were separated into CINAHL and PubMed. The result is based on 17 articles for review and analysis. Of the 17 articles, seven were of qualitative design, seven of quantitative designs while three were of both qualitative and quantitative design. The articles were then quality-reviewed according to Sophiahemmet University's assessment dossier. The data analysis was carried out using an integrated analytical method.

  Results

  The results consisted of that the patient ́s experience of privacy depended on environmental factors, the nurse ́s approach in the care relationship and the nurse ́s ability to apply privacy-protection behaviors. Environmental factors and the nurse's approach were crucial to maintaining the patient's dignity.

  Conclusions

  The literature review highlights privacy as a context-dependent phenomenon. Privacy is considered to be person bound and can be determined by human culture. The knowledge and reflection of the nurse regarding privacy behaviors had a central role in maintaining the patient's privacy. Dignity and thereby autonomy could be experienced by the patients when the privacy was exploited.

  Download full text (pdf)
  Monica och Charlott uppsats
 • 2311.
  Stenbacka, Charlotta
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Vestin, Sara
  Sophiahemmet University College.
  Vilka behov av omvårdnad har patienter med cancer i det palliativa skedet?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2312.
  Stenbeck, Elisabeth
  Sophiahemmet University College.
  Förändringar i dosering av neuroleptika och omvårdnadsåtgärder vid behandling av oror hos personer med demens: en journalstudie på ett äldreboende - pilotstudie2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2313.
  Stenberg, Marta
  Sophiahemmet University.
  Förekomst och erfarenhet av symtomkontroll vid förstoppning hos personer med cancersjukdom i palliativ fas: litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: People with life-threatening illness may be treated in palliative care. The purpose of palliative care is to prevent and alleviate suffering and symptoms through early detection, careful analysis and treatment of problems in multiprofessional teams. The nurse is a part of this team and is present at all stages of these patients' care. The distress in patients with incurable cancer is largely determined by the incidence and intensity of the symptoms, and therefore, knowledge of symptom prevalence and symptom control of constipation is important in clinical practice.

  Aim: To highlight the prevalence and experience of symptom control of constipation in persons with advanced cancer disease in palliative phase.

  Method: A general literature review to create an overview of the current state of knowledge in the field. Searches were performed in the databases PubMed (Medline) and Cinahl 2017-02-24 and 2017-10-04 to check if new articles were added. Four groups of keywords in the form of Mesh terms and Cinahl headings including synonyms were used: Constipation, Quality of Life, Neoplasms / Cancer and Palliative / Advanced Cancer. Twelve scientific articles were included, ten quantitative, one qualitative and one with mixed method.

  Result: Constipation is a common symptom in people with cancer, but the incidence and symptoms of constipation varied depending on the definition used. Many patients with cancer suffer from moderate to severe constipation and the incidence increased with the disease phase. The effects of constipation in people with cancer were shown in health-related quality of life measurements, which reflected the great burden of disease. Quality of life decreased significantly with impaired disease phase and patients who perceived their symptoms of constipation as more serious had a poorer quality of life. Psychological distress from constipation included various types of negative affect and cognitions as well as effect on the decision to use opioid analgesics, either by lowering the dose or relinquishing treatment. Many patients lack knowledge of the cause and treatment of constipation.

  Conclusion: Constipation is a common symptom among people with cancer, but incidence and symptoms vary depending on the definition used. The studies show that there are a variety of risks and factors that can be related to constipation and it is one of several symptoms that affect health-related quality of life and disease burden in people with cancer. The patient needs information and support when constipated as it strongly affects perceived health and suffering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2314.
  Stenestad, Linnea
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Winter, Håkan
  Sophiahemmet University College.
  Psykisk ohälsa till följd av brännskada2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  KandidatuppsatsSW
 • 2315. Stenius, Madeleine
  Trycksår: med livet som insats2016Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2316.
  Stenling, Elin
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Wiberg, Lina
  Sophiahemmet University College.
  Stöd till föräldrar inom barnonkologin: föräldrarnas behov2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2317.
  Stenman, Elena
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Nilbrink, Wanda
  Sophiahemmet University.
  Vad främjar tillfrisknandet från ätstörningar i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen?: en litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Eating disorders are an increasing problem in the current society. Although it is considered a global disease, it is most common in the western world, and the highest prevalence is seen among young females aged 15-25. The ideal of being slim is considered equivalent to beauty and success and can easily be a risk factor of becoming ill. The onset of eating disorders could be connected to biological, psychological and/or sociocultural factors. In order to create a positive encounter between the ill person and the healthcare professionals, it is important to see the person behind the disease as well as to create a relationship with knowledge, trust, comfort and hope.

  Aim

  The aim was to illuminate the patient experience of what promotes recovery from an eating disorder when meeting healthcare professionals.

  Method

  The method used was a literature review. Databases Cinahl, PubMed and PsycINFO was used to find relevant scientific articles. 16 articles with mainly qualitative design, but also quantitative design and mixed methods, were chosen for the result.

  Results

  Six main categories constitute what patients with an eating disorder found was important in the interrelationship to promote recovery: The need of surrendering control, The importance of feeling trust in the relationship, The meaning of a maternal figure, Health care professionals’ knowledge and experience, To see the person behind the disease and The meaning of hope.

  Conclusions

  Health care professionals should carry a non-prejudiced attitude while caring for a patient suffering from an eating disorder. To be able to support recovery it is shown to be important for caregivers to possess knowledge about eating disorders and to convey trust, hope and the feeling of being safe in the relationship. The patient with an eating disorder wish to be distinguished from the eating disorder and for caregivers to see the person behind the disease. It is of great importance for health care professionals, including nurses, being able to distinguish the person from the eating disorder in order to establish a trusting relationship and promoting health.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2318.
  Stenman, Malin
  Sophiahemmet University College.
  Patientens upplevelse av karotiskirurgi i lokalanestesi2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2319.
  Stenman, Malin
  Sophiahemmet University College.
  Patientens upplevelse av karotiskirurgi i lokalanestesi2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2320.
  Stenström, Therese
  Sophiahemmet University.
  Upplevelser av att flytta från hjärtvårdsavdelning till allmän medicinavdelning, hos patienter med hjärtsvikt: en intervjustudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2321. Stephen, D
  et al.
  Nilsson, Jan
  Sophiahemmet University.
  Nordin, A
  Persenius, M
  Mobile health application indiabetes self-management2019Conference paper (Other academic)
 • 2322.
  Stern, Jenny
  Sophiahemmet University.
  The reproductive life plan2017Conference paper (Other academic)
 • 2323.
  Sterner, Eila
  Sophiahemmet University.
  Pressure ulcers - role of the nurse to improve patient safety: prevalence, risk factors, classification and documentation in patients undergoing hip surgery2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Pressure ulcer is a common complication in hip fracture surgery and convalescence. Earlier prevalence studies have demonstrated a lower prevalence in Southern Europe than in Northern Europe. In patients with hip fractures, specific risk factors for developing pressure ulcers, apart from those included in standardised risk assessment are not fully understood. Correct classification of Category I pressure ulcers is a prerequisite for planning preventive measures. It is also mandatory for the reliability of prevalence studies. Until now subjective tests such as finger-press test and visual assessment have been utilised in clinical practice. An objective method has hitherto been lacking. Planning and delivering good nursing care to patients who are at risk of, or already have, manifest pressure ulcers should be built on proper documentation. Degree of documentation of pressure ulcer prevalence and risk factors in patients with hip fractures versus elective hip replacement surgery has hitherto not been investigated. Scrutiny of medical records for these diagnoses and identification of potential differences should therefore be of interest.Aim: - To investigate prevalence and incidence of pressure ulcers upon arrival and at discharge from hospital, and to identify potential intrinsic and extrinsic risk factors for the development of pressure ulcers in patients admitted for hip fracture surgery. To establish the inter-rater reliability between blanching and non-blanching erythema, assessed by two independent assessors. The secondary purpose was to investigate potential correlations between risk factors and pressure ulcers. - To explore if a non-invasive objective method could differentiate between blanching/nonblanching erythema in the sacral area of patients undergoing hip fracture surgery. - To investigate the degree of documentation regarding risk assessment, preventive measures taken, prevalence and severity of pressure ulcers, in patients undergoing surgery for hip fractures or elective hip replacements at admission and during hospital care at an orthopaedic unit.Results: The prevalence of pressure ulcers in Southern Europe was lower compared to Northern Europe. Specific risk factors such as dehydration (p=.005), moist skin (p=.004), pulmonary disease (p=.006) and diabetes (p=.005) were identified. The finger-press test and visual assessment of Category I pressure ulcers were both unreliable methods with low interrater reliability. The proportion of patients with persistent discoloration differed significantly between the assessors from Day 1 to Day 5 (p = .013). Reflectance spectrophotometer used was proven to deliver high precision regarding classification of non-blanchable erythema (Category I pressure ulcers). Documentation of pressure ulcers, risk assessment, body mass index and prevention at admittance was unsatisfactory in patients undergoing hip surgery.

 • 2324.
  Sterner, Eila
  Sophiahemmet University.
  Regionalt vårdprogram: trycksår : prevention och behandling2010Report (Other academic)
 • 2325.
  Sterner, Eila
  Sophiahemmet University.
  Trycksår - en vårdskada: kan patientsäkerheten förbättras med ökat fokus på förebyggande åtgärder?2009In: Tidskriften Sår, ISSN 1653-9591, Vol. 3, no 3, p. 17-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2326.
  Sterner, Eila
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Berg, Elisabeth
  Lindholm, Christina
  Sophiahemmet University.
  Stark, André
  Objective evaluation by reflectance spectrophotometry can be of clinical value for the verification of blanching/nonblanching erythema in the sacral area2014In: International Wound Journal, ISSN 1742-4801, E-ISSN 1742-481X, Vol. 11, no 4, p. 416-423Article in journal (Refereed)
 • 2327.
  Sterner, Eila
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Lindholm, Christina
  Berg, E
  Stark, A
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Category I pressure ulcers: how reliable is clinical assessment?2011In: Orthopedic Nursing, ISSN 0744-6020, E-ISSN 1542-538X, Vol. 30, no 3, p. 194-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  finger-press tests and visual observation alone were not reliable methods to discriminate between blanching and nonblanching erythema. Forty-seven percent of the patients had a risk score 20 or fewer (high risk for pressure ulcers). Forty-four patients (56%) had pressure ulcers at discharge.

 • 2328.
  Sterner, Eila
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Unbeck, M
  Lindholm, Christina
  Sophiahemmet University.
  Stark, A
  Gordon, M
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Poor documentation of risk factors and prevention strategies for pressure ulcers in orthopedic inpatientsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 2329.
  Stoltz, Maria
  Sophiahemmet University College.
  Specifik omvårdnad relaterad till patientens fötter vid diabetes mellitus typ 2: en litteraturbaserad studie med tillämpning av Orems egenvårdsteori2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2330.
  Stomberg, Peter
  Sophiahemmet University.
  Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att arbeta med LUCAS: en kvalitativ intervjustudie om mekaniska kompressioner vid hjärtstopp2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2331.
  Storrank-Rhyner, Mirjam
  Sophiahemmet University College.
  Interaktion mellan sjuksköterska och patienter i ett metadonprogram: en jämförande intervjustudie mellan Sverige och Schweiz2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2332.
  Styrwoldt, Eva
  Sophiahemmet University.
  Över - och undertriage vid simuleringsövningar2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2333.
  Styrwoldt, Eva
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Hybinette, Caroline
  Sophiahemmet University.
  Läkemedel inom ambulanssjukvården2016In: Prehospital akutsjukvård / [ed] Björn-Ove Suserud & Lars Lundberg, Stockholm: Liber, 2016, 2, p. 534-539Chapter in book (Other academic)
 • 2334.
  Ståhl, Joanna
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Ericzon, Moa
  Sophiahemmet University.
  Att leva med icke-malign prostataförändring: en litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Non-malignant prostatic conditions are a prevalent problem in society and a common reason as to why people seek medical care. Prostatitis and benign prostatic hyperplasia are two examples of non-malignant conditions that can appear in different ways and that could cause the afflicted person suffering, oftentimes through symptoms like pain and lower urinary tract symptoms. Alleviating suffering is an undertaking of health-care professionals’ and a nurse’s responsibility.  

   

  Aim

  The aim of this literature review was to illuminate what it is like to live with a non-malignant prostatic condition. 

   

  Method

  Non-systematic literature review where 18 articles were analyzed.  

   

  Results

  The results of the included and analyzed studies show that non-malignant prostatic conditions can influence intimate relationships, cause feelings of shame, fear and worry, that there are factors that can be more or less favourable in relation to these conditions and that there is room for improvement in the meeting with healthcare professionals. 

   

  Conclusions

  The results in this non-systematic literature review show that living with non-malignant prostatic conditions, and the symptoms they cause, can have a significant influence on the affected persons’ lives and quality of life in several aspects.  

  Download full text (pdf)
  Joanna Ståhl & Moa Ericzon K52- Självständigt arbete.pdf
 • 2335.
  Stålenhag, Susanne
  Sophiahemmet University.
  Faktorer som hindrar och skapar möjlighet för patientdelaktighet inom ortopedisk omvårdnad: en litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patientlagen trädde i kraft år 2015. Syftet med lagen var att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Sjuksköterskan har en viktig roll och ett ansvar för att öka patientens upplevelse av att vara delaktig. Trots att det har gått flera år sedan patientlagen trädde i kraft är det viktigt att synliggöra patientens delaktighet i sin omvårdnad. Syftet med denna studie var att belysa vilka faktorer som hindrar och skapar möjlighet för ökad patientdelaktighet inom ortopedisk omvårdnad ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metoden som användes var en allmän litteraturöversikt. Databassökning skedde i PubMed och Cinahl. Begränsningen av urvalet är mellan år 2007 – 2017. Femton artiklar granskades, både kvalitativa och kvantitativa studier. Resultatet visar på att om det förekommer brister i kommunikation mellan sjuksköterska och patient, teamarbetet inom personalgruppen inte fungerar, en hög arbetsbelastning och hur kulturen på vårdenheten är, kan skapa hinder för patientdelaktighet. Däremot kan sjuksköterskans attityd och engagemang, införandet av personcentrerad vård samt reflektion och handledning skapa möjligheter för patientdelaktighet. Slutsatsen är att det behövs nya arbetssätt, kompetensutveckling både individuellt och i grupp samt en organisationsförändring för att åstadkomma ökad patientdelaktighet.     

  Download full text (pdf)
  Susanne Stålenhag
 • 2336.
  Stålhammar, Linnea
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Särndal, Charlotte
  Sophiahemmet University.
  Sprututbytesprogram i Sverige: ur sjuksköterskans perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Narkotikamissbruk är den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i Europa och i Sverige beräknas över 500 människor varje år dö till följd av narkotikarelaterade orsaker. Definitionen av ett tungt narkotikamissbruk är att en person, en eller flera gånger, injicerat narkotika under en 12-månadersperiod eller missbrukat narkotiska preparat dagligen under de senaste fyra veckorna. I dagsläget beräknas cirka 29 500 personer i Sverige ha ett tungt narkotikamissbruk. Injektionsmissbrukare riskerar att smittas av blodburna infektioner, såsom hiv och hepatit C, på grund av delning av kontaminerade injektionsverktyg. Sprututbytesprogram implementerades i Sverige år 1986 och har som syfte att minska spridning av blodburna infektioner. På sprututbytesprogrammen har sjuksköterskorna en central roll där de utför hälsofrämjande åtgärder riktade mot injektionsmissbrukarna.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av arbetet på sprututbytesprogram i Sverige.

  Metod

  Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Nio sjuksköterskor deltog i studien och samtliga sprututbytesprogram i Sverige fanns representerade. Intervjuerna spelades in på band, transkriberades ordagrant och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Det framkom att sjuksköterskorna upplevde samhällets bemötande av sprututbytesprogrammet delat mellan förespråkare och motståndare. Sjuksköterskorna ansåg sprututbytesprogrammet betydelsefullt i det preventiva arbetet mot blodburna infektioner med tanke på de hälsofrämjande åtgärderna sjuksköterskorna utförde. Sjuksköterskorna framhöll att de upplevde att samspelet mellan dem och injektionsmissbrukarna var positivt men att de, i arbetet med sprututbytesprogrammen, också ibland erfor etiska och moraliska dilemman. Dessa dilemman kunde upplevas betungande för sjuksköterskorna vilket ledde till behov av stöd från kollegor och/eller genom professionell handledning.

  Slutsats

  Sjuksköterskorna på sprututbytesprogram har en positiv inställning till sitt arbete då de motverkar ohälsa hos injektionsmissbrukarna genom hälsofrämjande åtgärder. Vid arbetet på SUP upplever sjuksköterskorna etiskt och moraliskt utmanande situationer som leder till känslomässigt engagemang. Trots dessa utmanande situationer upplever sjuksköterskorna att samspelet mellan dem och injektionsmissbrukarna generellt är välfungerande. Sjuksköterskorna framhöll att de får stöd av varandra i arbetsgruppen. Utöver arbetsgruppens stöd fanns hos vissa sjuksköterskor behov av professionell handledning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2337.
  Stålnacke, Monica
  Sophiahemmet University College.
  Patienters upplevda vårdkvalitet på en kolorektalkirurgisk vårdavdelning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2338.
  Stålvant, Johan
  Sophiahemmet University.
  Palliativ omvårdnad2014In: Sjuksköterskans omvårdnadskunnande: en praktisk och teoretisk grundbok / [ed] Birgitta Klang Söderkvist & Ingrid Thorell-Ekstrand, Harlow: Pearson Education Limited , 2014, p. 343-358Chapter in book (Other academic)
 • 2339. Sundblad, Britt-Marie
  et al.
  Sahlander, Karin
  Ek, Alexandra
  Kumlin, Maria
  Sophiahemmet University.
  Olsson, Marianne
  Larsson, Kjell
  Palmberg, Lena
  Effect of respirators equipped with particle or particle-and-gas filters during exposure in a pig confinement building2006In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, Vol. 32, no 2, p. 145-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: This study compared the protective effect of two respiratory protection devices during exposure in a pig confinement building. METHODS: Thirty-six healthy persons were exposed for 3 hours in the building, 12 without any protection, 12 with a particle-filter mask, and 12 with a mask filtering both particles and gases. Symptoms, body temperature, nasal lavage fluid, exhaled nitric oxide, and bronchial responsiveness to methacholine were assessed before and after the exposure. Pre- and postexposure urine and blood samples were collected. RESULTS: After the exposure, the participants with respirators reported fewer symptoms than those without. Wearing a mask also reduced the inflammatory response assessed with nasal lavage (cell concentration, interleukins 6 and 8) and peripheral blood (cell number). Lung function was significantly impaired only in the unprotected group; postexposure vital capacity and forced expiratory volume in 1 second showed a decrease of 3-4% from the preexposure levels (P=0.006 and P=0.002, respectively). Bronchial responsiveness (P<0.01) and body temperature (P<0.001) increased similarly in the three groups. Bronchial responsiveness to methacholine increased 2.7, 2.4, and 2.1 doubling concentration steps for those unprotected, those using a particle-filter mask, and those using a mask with particle and gas filters, respectively. The prostaglandin D2 metabolite, 9a, 11b-PGF2 increased significantly (P=0.003) only in those unprotected. CONCLUSIONS: Wearing a respirator in a pig confinement building reduces the inflammatory reaction but does not influence the increase in bronchial responsiveness, with no difference between the use of a particle-filter mask or a mask with a particle-gas filter combination.

 • 2340.
  Sundborger, Malin
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Stordal, Martin
  Sophiahemmet University.
  Vårdlidande och alkoholism: en litteraturöversikt om alkoholberoende patienters upplevelser i mötet med sjukvårdspersonal2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Globally 3 million people die every year from diseases related to overconsumption of alcohol. In Sweden over 300 000 suffer from some form of alcohol addiction. These people are frequent visitors in the healthcare community and in growing numbers. For nurses to manage a person-centered care for these patients an understanding of their innate suffering and the difficulties surrounding their healthcare relationships need to be addressed.

  Aim

  To enlighten the experiences of patients with alcohol addiction in their encounters with the healthcare community.

  Method

  General review based on 14 qualitative scientific articles obtained from academic databases CINAHL complete, PsycINFO and PubMed. Chosen articles were selected through a qualitative review and compiled into a matrix. Analysis of data was performed using an integrated method.

  Results

  Two main categories emerged: stigma and non-care, each with underlying subcategories. Experiences of stigma related to alcohol addiction as a medical diagnosis could be seen as having a direct effect on suffering caused by care. Insufficient care in form of non-care, loss of medical aid, and poor treatment in healthcare encounters resulted in additional suffering.

  Conclusion

  Nurses and other healthcare personnel need to reach a greater understanding of the suffering effects of stigma related to alcohol addiction and its effect on these patients and their desire and ability to seek medical care. By doing so relieving unnecessary suffering and enabling a person-centered and secure care for these patients in their strive toward health when facing alcohol addiction.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2341.
  Sundelin, Sara
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Wikström, Tindra
  Sophiahemmet University.
  En beskrivning av fertila kvinnors upplevelse av att leva med diagnosen endometrios.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Upp till tio procent av kvinnor i fertil ålder beräknas ha endometrios. Vid endometrios förekommer livmoderslemhinnevävnad utanför livmodern. Att denna vävnad tjocknar och blöder under menstruation kan vara en orsak till smärta och inflammation. Kraftig menstruationssmärta är det vanligaste symtomet. Andra vanliga symtom är infertilitet, hematuri, diarré, förstoppning, smärta, kramper vid samlag och ryggsmärta. Endometrios är en kronisk sjukdom som påverkar flera aspekter av dagligt liv och till följd av en kronisk sjukdom kan lidande uppstå.

  Syfte

  Syftet var att beskriva fertila kvinnors upplevelse av att leva med diagnosen endometrios.

  Metod

  En kvalitativ metod valdes, varpå en semistrukturerad intervjustudie genomfördes utifrån en intervjuguide. Sju kvinnor intervjuades. Materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Under intervjuerna framkom exempel på när sjukdomen både begränsar och styr deltagarnas vardag men även vilka anpassningar och åtgärder de vidtar för att hantera och strukturera vardagen med de hinder sjukdomen kan innebära för individen. Att bekräftelse eller brist på bekräftelse påverkade deltagarnas upplevelse av lidande tydliggjordes under intervjuernas gång. Stöd från omgivningen och stöd från vården framkom vara betydande för deltagarnas psykiska välmående.

  Slutsats

  Endometrios påverkar kvinnor det dagliga livet då sjukdomen orsakar lidande av varierade grad. Kvinnor upplever begränsning både fysiskt och socialt då symtomen gav upphov till en obalans mellan inre och yttre krav. Upplevelsen av att kvinnors lidande förminskats av hälso- och sjukvård, omgivning innebär ett hot mot kvinnors integritet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2342.
  Sundell, Hanna
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Svensson, Karin
  Sophiahemmet University College.
  Omvårdnaden av patienter med malaria på Nkinga hospital i Tanzania2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2343.
  Sundqvist, Carina
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans motivationsarbete för en god egenvård hos överviktiga personer: en beskrivning utifrån sjuksköterskans perspektiv2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2344.
  Sundqvist, Katarina
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Öistämö, Lisa
  Sophiahemmet University College.
  Effekter av sjuksköterskeledd patientundervisning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2345.
  Sundström, Alva
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Wiberg, Emy
  Sophiahemmet University.
  Brukarstyrd inläggning för patienter med psykisk ohälsa: en litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patienter inom den psykiatriska heldygnsvården återfaller lätt i destruktiva beteendemönster och fastnar i långvariga inläggningar. Många är inte delaktiga i sin egen vård och det förekommer inte sällan förutfattade meningar från vårdpersonalen. Brukarstyrda inläggningar är en tillsynes ny inläggningsmetod inom psykiatrisk hälso- och sjukvård i Sverige. Metoden möjliggör att psykaitriska patienter som utgör en tung sjukhusbörda kan lägga in sig själva på avdelning under kortare perioder. Inläggning sker utifrån eget behov och patientkontraktets omfång och undanhåller patienten från att åka till akutmottagning. SlutsatsBrukarstyrda inläggningar bidrar till en lättillgänglig vård med närhet till personligt stöd och krishantering. Att patienter med psykisk ohälsa tillåts att läggas in utifrån den egna upplevelsen av ohälsa ökar respekten för patientens autonomi och dennes förutsättningar att förbättra sin hälsa. 

  Download full text (pdf)
  SSA-reviderad-version. Inför uppladdning i DIVA..pdf
 • 2346.
  Sundström, Robert
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Forsell, Jesper
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med andningssvikt i slutenvården: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Respiratory insufficiency is a condition that is caused by problems related to the gas exchange that occurs in the body. Respiratory insufficiency is caused by numerous respiratory diseases like asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Patients with respiratory insufficiency often experience an accompanied suffering and may need incare hospital care. Nurses’ professional responsibility therefore includes nursing care for the symptom of the condition such as dyspnea, and a work towards alleviating the patients suffering.

  Aim

  The aim of this literature review was to highlight nursing care towards adult patients with identified respiratory insufficiency within incare hospital setting.

  Method

  The applied method was a literature review. A search was performed in the bibliographic databases PubMed and CINAHL, and 15 articles was included in the literature review. These articles were reviewed by the authors separately and together. Quantitative and qualitative articles were included, both kinds were analyzed with the method integrated analysis according to Kristensson (2014).

  Results

  The data analysis resulted in three categories. These were “Nurses’ condition for good identification and assessment of respiratory insufficiency”, “Documentation of respiratory insufficiency” and “nursing interventions in respiratory insufficiency”. The results showed that nurses have inadequate knowledge about respiratory insufficiency, don’t use evidence-based interventions and underestimate the level of dyspnea among patients. Nursing care was improved with assessments in regularity, documentation requirements, or with the use of measuring instruments or protocols.

  Conclusions

  Assessment is an important aspect in nursing care for respiratory insufficiency and should be performed regularly and in liaison with care. There is a broad variety of assessment tools and protocols, and they improve nursing care for patients with respiratory insufficiency. These tools are cheap, easy to use and can lead to a sustainable environment in healthcare.

  Download full text (pdf)
  Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med andningssvikt i slutenvården_Sundström & Forsell
 • 2347.
  Svahn, Ewa
  Sophiahemmet University.
  Från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning: åtgärder för att underlätta för patienten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2348. Svantesson, Lena
  et al.
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet University.
  Psykologiska aspekter på fosterdiagnostik2009In: Lärobok för barnmorskor / [ed] Annette Kaplan et al., Lund: Studentlitteratur , 2009, 3, p. 216-17Chapter in book (Other academic)
 • 2349.
  Svedberg, Emma
  Sophiahemmet University.
  Kulturkompetent omvårdnad och hälsa ur ett romskt perspektiv: en litteraturöversikt2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2350.
  Svedberg, Helena
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Wennerström, Helena
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans kännedom om Reumatikerförbundet och om denna kännedom förmedlas till den reumatikersjuke patienten: en internetbaserad enkätstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
44454647484950 2301 - 2350 of 2599
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf