shh.sePublications
Change search
Refine search result
43444546474849 2251 - 2300 of 2599
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2251. Segerdahl, Märta
  et al.
  Niklasson, Boel
  Sophiahemmet University.
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet University.
  Blanck, Agneta
  Boström, E
  Oxycodone for postoperative pain control after Cesarean section: oxycodone and metabolites' distribution into breast milk and effect on neonate NACS scoreManuscript (preprint) (Other academic)
 • 2252. Seiger Cronfalk, Berit
  et al.
  Ternestedt, Britt-Marie
  Franklin Larsson, Lise-Lotte
  Sophiahemmet University.
  Henriksen, Eva
  Norberg, Astrid
  Österlind, Jane
  Utilization of palliative care principles in nursing home care: Educational interventions2015In: Palliative & Supportive Care, ISSN 1478-9515, E-ISSN 1478-9523, Vol. 13, no 6, p. 1745-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: This study is part of the overarching PVIS (Palliative Care in Nursing Homes) project aimed at building competence in palliative care for nursing home staff. Our objective was to describe nursing home staff's attitudes to competence-building programs in palliative care.

  METHOD: Three different programs were developed by specialist staff from three local palliative care teams. In all, 852 staff at 37 nursing homes in the greater Stockholm area participated. Staff from 7 nursing homes participated in 11 focus-group discussions. Variation in size between the seven nursing homes initiated purposeful selection of staff to take part in the discussions, and descriptive content analysis was used.

  RESULTS: The results suggest that staff reported positive experiences as they gained new knowledge and insight into palliative care. The experiences seemed to be similar independent of the educational program design. Our results also show that staff experienced difficulties in talking about death. Enrolled nurses and care assistants felt that they carried out advanced care without the necessary theoretical and practical knowledge. Further, the results also suggest that lack of support from ward managers and insufficient collaboration and of a common language between different professions caused tension in situations involved in caring for dying people.

  SIGNIFICANCE OF RESULTS: Nursing home staff experienced competence-building programs in palliative care as useful. Even so, further competence is needed, as is long-term implementation strategies and development of broader communication skills among all professions working in nursing homes.

 • 2253. Selg, Ewa
  et al.
  Låstbom, Lena
  Ryrfeldt, Åke
  Kumlin, Maria
  Sophiahemmet University.
  Dahlén, Sven-Erik
  Effects of selective and non-selective COX inhibitors on antigen-induced release of prostanoid mediators and bronchoconstriction in the isolated perfused and ventilated guinea pig lung2008In: Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, ISSN 0952-3278, E-ISSN 1532-2823, Vol. 78, no 2, p. 89-97Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The contribution of cycloxygenase (COX)-1 and COX-2 in antigen-induced release of mediators and ensuing bronchoconstriction was investigated in the isolated perfused guinea pig lung (IPL). Antigen challenge with ovalbumin (OVA) of lungs from actively sensitised animals induced release of thromboxane (TX)A(2), prostaglandin (PG)D(2), PGF(2)(alpha), PGI(2) and PGE(2), measured in the lung effluent as immunoreactive TXB(2), PGD(2)-MOX, PGF(2)(alpha), 6-keto PGF(1)(alpha) and PGE(2), respectively. This release was abolished by the non-selective COX inhibitor flurbiprofen (10 microM). In contrast, neither the selective COX-1 inhibitor FR122047 nor the selective COX-2 inhibitor celecoxib (10 microM each) significantly inhibited the OVA-induced bronchoconstriction or release of COX products, except for PGD(2). Another non-selective COX inhibitor, diclofenac (10 microM) also significantly inhibited antigen-induced bronchoconstriction. The data suggest that both COX isoenzymes, COX-1 and COX-2 contribute to the immediate antigen-induced generation of prostanoids in IPL and that the COX-1 and COX-2 activities are not associated with different profiles of prostanoid end products.

 • 2254.
  Sey, Fatoumatta
  Sophiahemmet University.
  Kommunikation med personer som har afasi till följd av stroke: en litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Stroke drabbas man av då hjärnans blodförsörjning blockeras. Följderna till detta blir syrebrist i det drabbade området och i värsta fall dör hjärncellerna i det skadade området.Symtomen varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbats. Cirka 40 procent avalla som drabbas av stroke blir lidande av afasi som är en språkstörning och kan påverka språkförståelsen och talförmågan eller i värsta fall både två.

  Syfte

  Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar kommunikation mellan vårdgivaren och patienten med afasi till följd av stroke.

  Metod

  I studien utfördes en litteraturstudie för att kunna besvara studiens syfte.Litteratursökningen genomfördes i databasen PubMed och CINAHL. En manuell sökning genomfördes i studien också och totalt baseras resultatet på sammanlagt i 15 vetenskapliga artiklar.

  Resultat

  Studierna enades om att kommunikationen underlättades med en god relation som grundenför en vård av kvalité. Med detta menar de på att relationen skulle basera på jämlikhet, tillitoch respekt mellan parterna. Då vårdgivaren hade kunskap om afasi och dess konsekvenser ansågs detta som en god förutsättning av både vårdgivaren och patienten vilket ledde tillfrämjade av kommunikation. Studierna visar på olika sorters kommunikationsstrategier som vårdgivaren kunde använda sig av i möte med patienter med afasi till följd av stroke.

  Slutsats

  Studierna tar upp hjälpfaktorer såsom kroppsspråk, ögonkontakt och beröring. En viktig faktor till kommunikation var att patienten fick vistas i en trygg och avslappnande miljö. Iden miljön ingick det att vårdpersonalen hade ett respektfullt och ödmjukt sätt, de kunde genom att använda sig av humor få patienten till att våga öppna sig för de och bygga upp ett förtroende gentemot dem. Tid till patienten var en stor faktor till ökad trivsel och förbättrad kommunikation. Med mer tid till patienten avtog stressen markant hos vårdgivarna vilket också bidrog till att patienten kunde finna ett välbefinnande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2255.
  Shariati, Arvid
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Sjögren, Daniel
  Sophiahemmet University.
  Fibromyalgi: att leva med lidande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund :Fibromyalgi är en komplex sjukdom utan känd etiologi som kännetecknas av diffus muskelsmärta och trötthet. Personer med kronisk sjukdom upplever ofta identitetförändring och medicinskt oförklarade sjukdomar leder ofta till misstro och oförståelse. För att kunna lindra lidande måste sjuksköterskan besitta kunskaper om dessa personens livssituation.

  Syfte: Syftet är att beskriva personers upplevelser av lidande vid fibromyalgi så att omvårdnaden kan utformas för att lindra lidande.

  Metod :Litteraturöversikt med 17 vetenskapliga artiklar som valdes ut från databaserna CINAHL och PubMed. Dessa artiklar har analyserats och presenteras i en matris.

  Resultat :Resultatet utgick från Katie Erikssons teori om lidande där artiklarna analyserades utifrån personers upplevelse av (1) Sjukdomslidande, (2) Livslidande och (3) Vårdlidande. Fibromyalgi ett hinder i det sociala livet, arbetslivet och privatlivet. Många upplevde svårigheter att fortsätta leva som de tidigare gjort och upplevde att de tappat sin forna identitet. Många fick dessutom inte tillräckligt stöd eller hjälp från sjukvården utan blev i många fall misstrodda och mötte stora motgångar i form av resursbrister och möjlighet att få diagnos.

  Slutsats : Personer med fibromyalgi upplever stor funktionsnedsättning, upplever i många situationer skam och skuld och blir misstrodda av både omgivningen och sjukvården. Dessa personer upplever på många olika sätt lidande och sjuksköterskan måste jobba personcentrerat och familjecentrerat för att kunna lindra deras lidande. För att eliminera deras skuld och skam krävs det att sjukvårdspersonalen och omgivningen har en djupare insikt i personens livserfarenhet. Vidare ska anhöriga bjudas in och bli delaktig i vården och tillsammans med personalen hitta lämpliga hanteringsstrategier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2256.
  Sharifi, Anna
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Tone, Frida
  Sophiahemmet University College.
  Upplevelser kring det dagliga livet efter att ha genomgått en stomioperation av tarmen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2257.
  Sibik, Artur
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Varli, Matilda
  Sophiahemmet University.
  Stickrädsla hos barn vid vaccination: sjuksköterskans möjlighet att hantera och motverka stickrädsla2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund 

  Forskning har visat att sjuksköterskor upplever en bristande kunskap vid hantering av stickrädda barn och hur de kan motverka utvecklingen av stickrädsla hos barn. Vaccination är ett tillfälle då sjuksköterskor bland annat ska hantera barns stickrädsla, oförmåga att hantera detta kan leda till att sjuksköterskan känner sig pressad. Vaccinationstillfällen är en stor del av barnets kontakt med sjukvård i början av livet. För att barnet i vuxenålder ska våga söka sjukvård är det viktigt att sjuksköterskan vet hur hon ska bemöta barnet på bästa sätt, hur hon kan hantera och motverka stickrädsla hos barn.

  Syfte

  Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan tillämpa för att hantera och motverka stickrädsla hos barn vid vaccination.

  Metod

  Studien är en icke-systematisk litteraturöversikt där sökningar gjorts i CINAHL och PubMed. För studien valdes 15 artiklar ut och analyserades utifrån induktivt perspektiv.                                                                                                                     

  Resultat

  Resultatet visade att centrala områdena vid omvårdnaden är kommunikation och smärtlindring. Vid kommunikationen är det viktigt att individanpassa kommunikationen efter barnets kognitiva förmåga och intresse. Det är viktigt att informera barnet om vad som ska göras och görs samt varför. Resultatet visade att smärtlindring av olika former, så som olika administrationssätt, lokalbedövning samt distraktion, är viktiga för att lindra lidande vid injektioner. 

  Slutsats

  Av studien framkom att kommunikation och smärtlindring är de två viktigaste omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan tillämpa vid vaccination för att hantera och motverka stickrädsla.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2258.
  Sidibe, Djene
  Sophiahemmet University.
  Att leva i hopp och förtvivlan -kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet efter misslyckade försök att bli mamma: litteraturöversikt2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Infertilitet är ett relativt vanligt hälsoproblem i dagens samhälle. Infertilitet kan uppstå som resultat av en sjukdom där en störning av reproduktiva kroppsfunktioner hindrar uppkomsten av en graviditet och födsel av ett barn. Flertalet kvinnor som senarelägger starten på barnafödandet löper en större risk att drabbas av primär och sekundär infertilitet. Barnlöshet går inte alltid att förebygga och alla kvinnor som önskar att få barn kan inte alltid få barn.

  Syftet med det här arbetet var att belysa kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet efter misslyckade försök att bli mamma.

  Litteraturöversikt är den metod som har valts för att besvara syftet med det här arbetet. Integrerad analys är den dataanalysmetod som har används.

  Resultatet visar att isolering från omgivningen är vanlig förekommande bland kvinnor som är ofrivilligt barnlösa. Ofrivilligt barnlösa kvinnor kunde uppleva sin kropp som ett hinder för konception, vilket gav dem känslan av att vara ofullständiga i jämförelse med andra kvinnor. Sorgen över barnlösheten var ständigt närvarande hos kvinnorna. När kvinnorna accepterar sin situation som barnlös sker en personlig mognad och de börjar lägga fokus på sig själva och mål som är uppnåbara.

  Slutsatsen som framkommer i det här arbetet är att kvinnorna i den här litteraturöversikten oavsett kulturell bakgrund har liknande upplevelser i sin längtan efter ett barn. Att vara ofrivillig barnlös är en stor påfrestning för den som är drabbad. Det är av stor vikt att ofrivilligt barnlösa kvinnor erbjuds emotionellt stöd under sorgeprocessen som följer barnlösheten samt att stötta dem att identifiera strategier för att hantera sorgen.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • 2259. Siebmanns, Sandra
  et al.
  Johansson, Linda
  Sandberg, Jonas
  Sophiahemmet University.
  Johansson, Peter
  Broström, Anders
  Experiences and management of incidents that influence sleep in patients with cardiovascular disease and insomnia2020In: Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 0889-4655, E-ISSN 1550-5049Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Insomnia is a global problem and an important risk factor for patients living with cardiovascular disease (CVD), causing poor well-being and worsening disease prognosis. Yet, there is a lack of effective intervention strategies targeting sleep problems. To deliver patient-centered interventions and achieve good quality of sleep for this group, the own experiences of patients with CVD need to be understood.

  OBJECTIVE: The aim of this study was to describe experiences that influence the sleep situation and management of sleep problems among patients with CVD and insomnia.

  METHOD: A qualitative descriptive design with critical incident technique methodology was used. Twenty patients (13 men and 7 women; mean age, 73 years; range, 47-83 years) with single or multiple verified CVD diagnoses and insomnia were included.

  RESULTS: Four underlying categories of sleep disruptors were identified: cognitive, social, physical, and behavioral. Participants experienced distress from the heart condition at night, physically and cognitively, with high levels of concern about its consequences for themselves and their families. Participants' sleep management preferences and responses included cognitive, behavioral, and pharmacological management strategies. Participants preferred their own nonpharmacological insomnia management over professional advice.

  CONCLUSION: Patients with CVD and insomnia experienced both physical and cognitive distress from their heart condition and chose to adopt nonpharmacological insomnia management. Tailored professional support is needed to change precipitating behavioral factors to be able to treat insomnia, improve sleep, reduce symptom burden, and enhance quality of life.

 • 2260.
  Siedlecki, Beata
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Rosqvist, Maria
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskans utsatthet för våld på akutmottagningen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  En akutmottagning är centrum för oförutsägbara händelser som dödsfall, trauman och stort antal patienter. Patienterna kan vara påverkade av berusande substanser eller lida av psykiatriska diagnoser. Smärta, nervositet, hjälplöshet och förvirring är vanligt, vilket kan leda till ett våldsamt beteende. Den pressande arbetsmiljön på en akutmottagning kan få negativ inverkan på omvårdanden av patienten samt på sjuksköterskans hälsa. Våld inom hälso- och sjukvården är ett vanligt problem, trots detta är forskningen inom området begränsad.

  Syfte

  Syftet var att belysa sjuksköterskans utsatthet för våld på akutmottagningen. Ett annat syfte var att studera åtgärder som kan bidra till att skapa en trygg miljö för sjuksköterskan på en akutmottagning.MetodForskningsmetoden var en litteraturöversikt. Artikelsökningar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Sexton artiklar inkluderades i resultatet. Artikelanalysen genomfördes, artiklarna granskades av båda författarna och samanställdes i en matris vilket sedan lades till grund för resultat.

  Resultat

  Resultatet påvisade att arbetsrelaterat våld är ett stort problem inom hälso- och sjukvård där sjuksköterskeprofessionen främst är utsatt. En sjuksköterska som arbetar på en akutmottagning löper högre risk att utsättas för våld på sin arbetsplats jämfört med någon annan plats utanför arbetsmiljön. Konsekvenserna efter en våldssituation kan leda till att sjuksköterskan upplever posttraumatiskt stressyndrom. Preventiv utbildning minskar risken för våld på arbetsplatsen. Genom utbildning och därigenom medvetenhet, förståelse samt en korrekt kommunikation hos sjuksköterskan kan risken för våld minskas och arbetsklimatet bli säkrare.

  Slutsats

  Litteraturöversikten tyder på att sjuksköterskor riskerar hög utsatthet för våld på akutmottagningen. Med adekvat utbildning, medvetenhet, förståelse samt en korrekt kommunikation hos sjuksköterskan kan risken för våld minskas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2261.
  Sildén, Emma
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Yebio, Meryem
  Sophiahemmet University.
  Kvinnors livssitutation före och efter laparoskopisk behandling av endometrios2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar fem till tio procent av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen inverkar på alla delar av kvinnans liv, men är trots dess höga prevalens okänd för allmänhet och sjukvårdspersonal. Vanliga symtom är svåra smärtor i bäckenområdet, allvarliga magsmärtor, nedsatt sexuell funktionsförmåga, problem i mag-tarmkanalen, urinbesvär och infertilitet. Att ställa diagnos är en utmaning då symtombilden ofta är omfattande och diffus. Det kan ta upp till tio år innan korrekt diagnos ställs. Laparoskopisk behandling anses vara det bästa behandlingsalternativet, men långtidsstudier visar på återfallsrisk avseende smärta. Kvinnor med endometrios har således ett stort omvårdnadsbehov före såväl som efter laparoskopisk behandling.

  Syfte

  Syftet var att beskriva kvinnors livssituation före och efter laparoskopisk behandling för endometrios.

  Metod

  Studien genomfördes som en litteraturöversikt med systematisk ansats där både kvantitativa och kvalitativa artiklar användes. Artiklarna genomgick vetenskaplig bedömning enligt Sophiahemmets modifierade bedömningsunderlag samt SBU:s bedömningskriterier och sammanställdes därefter i en matris. Från artiklarna insamlades data kring symtom och upplevelser av livskvalitet vilka sedan sorterades i kategorier och underkategorier.

  Resultat

  Kvinnors livssituation påverkas negativt av endometrios. Smärta är det mest utmärkande symtomet både före och efter laparoskopisk kirurgi. Dysmenorré och dysparenui är de vanligaste smärtmanifestationerna. Många kvinnor upplever att de blir dåligt bemötta av vårdpersonal.

  Slutsats

  För de flesta kvinnorna lindras smärtsymtomen direkt efter laparoskopisk kirurgi, men för vissa är symtomen bestående, oförändrade och/eller förvärrade. Kvinnor med endometrios upplever att deras symtom ofta förminskas och normaliseras inom vården. Laparoskopisk behandling är den mest rekommenderade symtomlindrande behandlingen men många faktorer som inverkar negativt på kvinnornas livssituation kvarstår efter ingreppet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2262. Simon, Michael
  et al.
  Griffiths, Peter
  Kottner, Jan
  Unbeck, Maria
  Sterner, Eila
  Sophiahemmet University.
  Elg, Mattias
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Thor, Johan
  PukkHärenstam, Karin
  Beckstead, Jason W
  'Choose your tool wisely: U charts are more informative than run charts with or without tests of significance. A comment on Unbeck et al. (2014), Unbeck et al. (2013) and Kottner (2014)': Authors' response (Unbeck and colleagues)2015In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 52, no 1, p. 481-486Article in journal (Other academic)
 • 2263.
  Siouta, Eleni
  Sophiahemmet University.
  Communication in Patient Involvement in Decision making: Examples from consultations on atrial fibrillation2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Further knowledge is needed regarding communication that occurs in practice between patients with atrial fibrillation (AF) and health professionals in consultations to understand the issue of patient involvement in treatment decisions.

  Overall aim: The overall aim of this thesis is to contribute knowledge on communication between patients and health professionals (cardiology nurses and cardiologists), focussing on how they create involvement in decision making in consultations.

  Specific aims: (1) To describe (i) the topics that patients with AF discuss with cardiology nurses and cardiologists; (ii) the use of discursive space in consultations between these participants; and (iii) the frequency at which patients, cardiology nurses, and cardiologists introduce identified topics. (2) To describe the different types of resistance by patients to treatment with warfarin and how cardiologists respond to such resistance. (3) To examine how patients describe involvement and communication in decision making regarding treatment in consultations with cardiology nurses and cardiologists. (4) To examine how cardiologists describe their views on patient involvement in AF treatment decisions, their perceptions regarding efforts to involve patients, and how they handle decisions.

  Methods: A qualitative design was used. In study I, the sample consisted of 23 videotaped consultations between patients with AF and cardiology nurses and cardiologists at six nurse-led cardiology outpatient clinics. Content analysis was used to obtain a description of topics that were discussed. The patterns of dominance for the various topics and participants were examined. In study II, the sample consisted of 11 videotaped consultations between patients with AF and cardiologists. Conversation analysis was used to describe interactions concerning resistance to treatment with warfarin. In study III, 22 patients with AF were interviewed directly after their consultations with cardiology nurses and cardiologists. Content analysis was used for the resulting data. In study IV, 10 cardiologists were interviewed in cardiology clinics at four Swedish hospitals and qualitative content analysis was used.

  Findings: In study I, a medically driven agenda dominated the patient-driven agenda. However, when the patients initiated conversations about their life with AF (the topic that received the least amount of space on the agenda), involvement was created. In study II, the patients’ resistance could be viewed as a source of knowledge about patients’ real-life situations and what motivates them. In study III, despite not being actively involved in the decision-making process, the patients experienced a sense of involvement when they felt understood and were listened to. In study IV, by taking into account the patients’ feelings in the consultations, and by actively encouraging the patients to be involved, the cardiologists contributed to patient involvement.Conclusions: Patients, cardiology nurses, and cardiologists create involvement in decision making in consultations as communicative projects. Patients strive for space and create involvement by showing resistance to the decisions suggested by health professionals. However, involvement is not only an issue about obtaining space in the consultations, but is also associated with obtaining clarification, building confidence, feeling understood, trusting cardiology nurses and cardiologists, and having confidence in receiving consistent care within an established relationship. On a theoretical level, this thesis sheds light on the interaction between the concepts of communication, involvement, and decision making.

 • 2264. Siouta, Eleni
  et al.
  Broström, Anders
  Hedberg, Berith
  Content and distribution of discursive space in consultations between patients with atrial fibrillation and healthcare professionals.2013In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 12, no 1, p. 47-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: To describe (i) the topics participants talk about, (ii) the use of discursive space in consultations between patients with atrial fibrillation (AF) and their nurses and physicians, and (iii) the frequencies of the ways the patients, nurses and physicians introduce the topics.

  METHODS: Data were collected from 23 videotaped consultations concerning patients with AF as well as physicians and nurses, respectively. To obtain a description of topics discussed, the transcripts were analysed using content analysis. The patterns of dominance for the respective topic and participant were explored from the framework of analysis that treats dominance.

  RESULTS: Four topics were used by both nurses and physicians in the consultations. These were 'pathophysiology', 'diagnostic procedures', 'treatment' and 'activity'. In the nurse-patient consultation an additional topic, 'routines related to the physician's responsibilities', emerged. With respect to the number of words and turns, the distribution of the discourse space was almost equal between the nurses and patients and unequal between the physicians and patients. The healthcare professionals initiated the topics more frequently compared to the patients, whereby the medical approach recommended in the guidelines for AF could be recognized. The patients were the dominating initiators in the topic 'activity', which refers to the adaptation of activities in daily life in relation to the AF.

  CONCLUSIONS: The medical-driven agenda dominates over the patient-driven agenda in consultations between healthcare professional and patients with AF. The patients initiated the conversations when discussing living with AF and were more talkative during conversations in nurse consultations.

 • 2265.
  Siouta, Eleni
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Farrell, Carole
  Chan, E. Angela
  Walshe, Catherine
  Molassiotis, Alex
  Communicative constructions of person-centred and non-person-centred caring in nurse-led consultations2019In: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 40, p. 10-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose

  Nursing is theorised to be a component of person-centred care. Communicative constructions of person-centred caring are a topic that needs to be studied in consultations. The study aimed to explore how person-centred caring and non-person- centred caring are verbally constructed in consultations between patients and nurse.

  Method

  This study was qualitative using audio-recorded observations from consultations with advanced nurse practitioners in nurse-led chemotherapy clinics from four hospitals in the UK through purposive sampling. Discourse analysis was used to identify communicative patterns in 45 non-participant observations of nurse consultations.

  Results

  The dominant discourse was a non-person-centred oriented discourse framed by the biomedical model. It was also possible to identify fragments of an alternative discourse—a person-oriented discourse localising health problems within the patient's personal and sociocultural context.

  Conclusions

  The prominent use of a non-person-oriented discourse focusing on the medical/technical aspects of a patient's assessment/evaluation in consultations may make it difficult for patients to raise questions and concerns from their daily lives during consultations. However, fragments of a person-oriented discourse show that it is possible for nurses to allow a person-centred approach to the consultation. The pedagogical implications have to do with raising nurses' awareness of the role of evaluative language in enhancing person-centred communication with patients in clinical interactions.

 • 2266. Siouta, Eleni
  et al.
  Hedberg, Berith
  Hedman, Karl
  Broström, Anders
  Interactional resistance between patients with atrial fibrillation and cardiologists in consultation on treatment with warfarin: The value of shared decision-making2012In: The International Journal of Person Centered Medicine, ISSN 2043-7730, E-ISSN 2043-7749, Vol. 2, no 3, p. 427-436Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rationale: Atrial fibrillation (AF) increases the risk of stroke and it can be reduced by treatment with warfarin. Some patients consider that warfarin is a stressful treatment with undesired effects and the perceived barriers include unwillingness to take it. Knowledge of patients resisting warfarin treatment may be useful for the potential threat to maintaining shared decision-making in the consultation as a central tenet of person-centered medicine.

  Aims and objectives: To identify how patients resist treatment with warfarin and how cardiologists respond to patients’ resistance. The co-constructive perspective of this work analyses the consultations by emphasizing the clinical communication strategies of both patients and cardiologists.

  Method: Eleven videotaped consultations, in 4 different hospitals, were selected for analysis. Treatment interactions regarding warfarin between patients with AF and cardiologists were analysed, according to the methodology of conversation analysis.

  Results: There were 4 types of resistance from patients for accepting treatment with warfarin. These included “Giving reasons for their resistance”, “Suggestion of another treatment option by the patient”, “Stating a treatment preference” and “Questioning or challenging the cardiologist’s treatment recommendation”. The cardiologists’ responses to the patients’ resistance included “Repeating the treatment recommendation”, “Negotiation with the patient”, “Providing additional information on the recommended treatment” and “Extending the explanation for the purpose of taking the treatment”.

  Conclusions: By showing resistance, patients are thought to want to participate in their treatment decisions and an awareness of patients’ resistance to treatment enables cardiologists to address the patients’ experience-based views on their treatment and individual concerns as part of clinical strategies to increase the person-centeredness of medical intervention.

 • 2267. Siouta, Eleni
  et al.
  Hellström Muhli, Ulla
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Karlgren, Klas
  Cardiologists' experiences and perceptions of patient involvement and communication related to shared decision-making regarding atrial fibrillation treatmentManuscript (preprint) (Other academic)
 • 2268.
  Siouta, Eleni
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Hellström Muhli, Ulla
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Karlgren, Klas
  Cardiologists' experiences and perceptions of patient involvement and communication related to shared decision-making regarding atrial fibrillation treatment2017In: Communication & Medicine: An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society, ISSN 1612-1783, E-ISSN 1613-3625, Vol. 14, no 1, p. 39-50Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2269.
  Siouta, Eleni
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Hellström Muhli, Ulla
  Hedberg, Berith
  Broström, Anders
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Karlgren, Klas
  Patients' experiences of communication and involvement in decision-making about atrial fibrillation treatment in consultations with nurses and physicians2016In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 30, no 3, p. 535-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Insights in consultations across patient interactions with physicians and nurses are of vital importance for strengthening the patients' involvement in the treatment decision-making process. The experience of involvement and communication in decision-making from the patients' perspective has been sparsely explored.

  OBJECTIVE: To examine how patients describe involvement in and communication about decision-making regarding treatment in consultations with nurses and physicians.

  METHOD: Twenty-two patients with atrial fibrillation (AF), aged 37-90 years, were interviewed directly after their consultations with nurses and physicians in outpatient AF clinics in six Swedish hospitals.

  RESULTS: In consultations with nurses, the patients felt involved when obtaining clarifications about AF as a disease and its treatment and when preparing for and building up confidence in decision-making. In consultations with physicians, the patients felt involved when they could cooperate in decision-making, when acquiring knowledge, and when they felt that they were being understood. One shared category was found in consultations with both nurses and physicians, and the patients felt involved when they had a sense of trust and felt secure during and between consultations.

  CONCLUSIONS: Patients with AF stated that they would need to acquire knowledge and build up confidence and ability in order to be effectively involved in the decision-making about treatment. Despite not being actively involved in decision-making, patients felt involved through experiencing supportive and confirming communication.

  PRACTICE IMPLICATIONS: Attention must be given to the relationship with the patient to create the conditions for patient involvement in the consultation. This can be achieved through supportive communication attempting to create a feeling of clarity and building confidence. This will support involvement in decision-making concerning AF treatment and feelings of being understood and of trust in physicians and/or nurses.

 • 2270.
  Siris, Leyla
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Sköns, Maria
  Sophiahemmet University College.
  Att leva med venösa bensår: en forskningsöversikt om upplevelse av livskvalitet hos patienter med venösa bensår2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2271.
  Sjöberg, Clara
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Örtenblad, Caroline
  Sophiahemmet University College.
  Vårdande av patienter med hälso- och sjukvårdsutbildning: en kvalitativ intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2272. Sjöblom, Ingela
  et al.
  Idvall, Ewa
  Lindgren, Helena
  Creating a safe haven-women's experiences of the midwife's professional skills during planned home birth in four Nordic countries2014In: Birth, ISSN 0730-7659, E-ISSN 1523-536X, Vol. 41, no 1, p. 100-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The midwife assisting a birth has a considerable influence on the woman's experience of the birth. The aim of this study was to investigate the experience of the midwife's professional skills among women in Norway, Denmark, Iceland, and Sweden who chose a planned home birth.

  DESIGN AND SETTING: All known home birth midwives were asked to inform the mothers about the project and invite them to complete a questionnaire about different aspects of their home birth experience.

  METHOD: The women were asked to assess 10 different aspects of the midwives' professional skills on a 4-graded scale below the main question: What was your experience of the midwife who assisted the labor? Furthermore, the mothers' experiences with the attending midwives were identified in the free text birth stories. The chosen method was a mixed method design.

  FINDINGS: The home birth midwives' professional skills were generally high scored. No statistically significant differences were found with respect to the assessment of the midwife. The content analyses yielded one overarching theme: The competence and presence of the midwife creates a safe haven, and three categories, midwife's safe hand, midwife's caring approach, and midwife's peaceful presence.

  CONCLUSION: Women choosing a home birth in the four Nordic countries experienced that their midwives were highly skilled and they found the presence of the midwives valuable in helping them to feel safe and confident during birth. Despite differences in organization and guidelines for home births, the women's experience of the midwife's professional skills did not differ between the four countries.

 • 2273. Sjöblom, Ingela
  et al.
  Idvall, Ewa
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet University.
  Lindgren, Helena
  A provoking choice: Swedish women's experiences of reactions to their plans to give birth at home2012In: Women and birth : journal of the Australian College of Midwives, ISSN 1878-1799, Vol. 25, no 3, p. e11-e18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The home birth rate in Sweden is less than 1 in 1000, and home birth is not included within the health care system. This study describes women's experiences concerning reactions to their decision to give birth at home. DESIGN AND SETTING: A nationwide survey (SHE - Swedish Homebirth Experience) in Sweden was conducted between 1992 and 2005 whereas 735 women had given birth to 1038 children. Of 1038 questionnaires 1025 were returned. MEASUREMENTS: In the questionnaires an open-ended question asked women to report their experience of reactions to their decision to give birth at home The question was answered by 594 women, and data were analysed using content analysis. FINDINGS: The analysis yielded one overarching theme; "To be faced with fear for life and death" including being exposed to reactions about risks. This describes attitudes of professionals and family towards life and death and suggests perceptions of risk and fear of unexpected events. Four main categories were identified; Seen as an irresponsible person, Met with emotional arguments, Exposed to persuasion and Alienation. CONCLUSION: Women who plan for a home birth were confronted with negative attitudes and persuasion to make them change their mind. This made them feel alienated, and they searched for support among like-minded. Negative attitudes from health care professionals may erode their confidence in conventional health services and turn them towards other options. IMPLICATION FOR PRACTICE: Women who want to give birth at home should be given evidence-based information about risks and benefits. Enhanced knowledge among public and professionals about home births would improve the options for respectful encounters.

 • 2274.
  Sjödin, Marie
  Sophiahemmet University.
  Kvinnors upplevelse av delaktighet vid en instrumentell förlossning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2275. Sjödin, Marie
  et al.
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet University.
  Zwedberg, Sofia
  A qualitative study showing women's participation and empowerment in instrumental vaginal births2018In: Women and Birth, ISSN 1871-5192, E-ISSN 1878-1799, Vol. 31, no 3, p. e185-e189, article id S1871-5192(17)30525-5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: An instrumental birth with a ventouse or forceps is a complicated birth, possibly resulting in fear of childbirth which could influence the entire birth experience negatively. Patients who are actively involved in their care have a stronger sense of satisfaction and a sense of participation can contribute to shorter hospital stays.

  AIM: To describe the experience of participation for women involved in an instrumental delivery with ventouse or forceps.

  METHOD: Qualitative semi-structured interviews with 16 women who gave birth aided by a ventouse or forceps. Their answers were analyzed through qualitative content analysis. In addition the women were asked to evaluate their experience during the delivery. Using a numerical scale (NRS) the birth experience was graded by choosing a number between 0 (worst possible experience) and 10 (best conceivable experience).

  FINDINGS: Two themes were extracted from the data: To be part of a team and To feel empowered. Five categories were identified from the women's descriptions of the experience of involvement during the instrumental delivery: to cooperate; to understand; to have contact; to participate, and to not be involved. Those women who rated their experience as low grade, described a lack of involvement in their childbirth compared to those women who rated their experience as high.

  CONCLUSION: This study shows how cooperation and empowerment of the woman are two key factors in order for the women to have a positive experience of their instrumental vaginal births. The study also shows that empowerment is created when the woman is actively engaged and participates in the birth process which gives her the feeling of being part of the team, creating an environment based on mutual understanding.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2276.
  Sjögren, Katarina
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Stålberg, Anna
  Sophiahemmet University College.
  Terapeutiskt användande av djur i vård och omsorg av barn2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2277.
  Sjögren, Vibeke
  Sophiahemmet University College.
  Faktorer som sjuksköterskan i kommunal äldreomsorg upplever stressande: En kvalitativ intervju studie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2278.
  Sjölin, Åsa
  Sophiahemmet University.
  Det premenstruella syndromet: påverkan på kvinnans dagliga liv och tillgång till behandling2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnor världen över upplever någon gång under sin fertila period av livet besvär orsakade av premenstruella symtom. Premenstruellt syndrom (PMS) samt premenstruell dysforisk störning (PMDS) drabbar 20–32 procent respektive 3–8 procent av dessa kvinnor. Orsaken till PMS och PMDS är inte helt klarlagd, men forskning tyder på att den bakomliggande orsaken är komplex, med flera hypoteser. En stark koppling har dock setts mellan ovulatoriska menstruationscykler, progesteron och uppkomsten av premenstruella tillstånd. Symtomen som kan vara både psykologiska och fysiologiska påverkar kvinnans dagliga liv i flertalet domäner. Syfte: Syftet med detta arbete var att undersöka hur premenstruella symtom påverkar kvinnans dagliga liv, men också att beskriva behandlingsmetoder och dess effekter. Metod: Den metod som valts för detta arbete var en litteraturöversikt. Sökning har skett i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO, vilket har resulterat i 21 artiklar som ligger till grund för arbetets resultatdel och svarar på litteraturöversiktens syfte. Av dessa artiklar är sexton artiklar kvantitativa och fem är kvalitativa. Samtliga artiklar har granskats avseende vetenskaplig kvalitet utifrån Sophiahemmets högskolas riktlinjer. Resultat: Vid sammanställning av resultat uppdagades följande teman: PMS och PMDS generella påverkan på kvinnans vardag och de symtom som orsakar mest besvär; synliggöra PMS i de nära relationerna; kvinnans förhållningssätt till PMS samt medicinsk och alternativ behandling. De studier som ingår i litteraturöversikten visar att kvinnors dagliga liv i varierande grad påverkas negativt av den premenstruella fasen strax innan mens. Detta inbegriper sådana områden som arbete, fritid, det sociala livet och nära relationer. Studier kring behandling av PMS och PMDS ger information om både medicinsk och alternativ behandling som en del kvinnor kan gynnas av: SSRI-preparat, kombinerade p-piller, egenvård och kroppskännedom. Slutsats: Premenstruella symtom kan hos en del kvinnor påverka deras fysiska och psykiska välbefinnande på ett sådant sätt att det i hög grad påverkar det dagliga livet negativt inom flera domäner, såsom arbete, familjerelationer och fritidsaktiviteter. Kvinnans möjlighet att öppet kunna kommunicera om sin PMS kan bidra till en ökad förståelse för fenomenet hos de människor som är delaktiga i kvinnans liv. Detta kan i sin tur leda till att kvinnan finner nya strategier i att kunna hantera sin PMS när stödet från anhöriga finns tillgängligt. Hos de kvinnor där de premenstruella symtomen är svåra finns både medicinsk och alternativ behandling tillgängligt. Forskning pågår i detta nu för att finna nya behandlingsmetoder i att lindra premenstruella tillstånd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2279.
  Sjölund, Cecilia
  Sophiahemmet University College.
  Anorexia nervosa : omvårdnadsteamets erfarenheter av två behandlingsmodeller: en intervjustudie2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 2280.
  Sjöquist, Åse
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Viberg, Maria
  Sophiahemmet University.
  Patientens upplevelse av att erhålla samt leva med en implanterbar defibrillator: en litteraturöversikt2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En livshotande hjärtrytmrubbning kan inom ett par minuter leda till hjärtstopp. Patienter med en ökad risk för detta kan erbjudas behandling med en implanterbar defibrillator (ICD), som kan bryta dessa tillstånd och är en livräddande behandling. Att leva med en ICD kan innebära en del begränsningar i det fortsatta dagliga livet vilket kan innefatta livsstilsförändringar för dessa patienter.

  Syftet med studien var att undersöka patientens upplevelser av att erhålla samt leva med en implanterbar defibrillator (ICD).

  En litteraturstudie av tidigare gjorda undersökningar har genomförts för att besvara syftet. Datainsamlingen av studierna har gjorts i databaserna Cinahl Complete och PubMed och har kvalitetsgranskats av författarna. En integrerad analys genomfördes och fyra huvudteman togs fram och presenteras i resultatet.

  Resultatet visar att kunskap hos patienter är viktigt för en bra livskvalitet. För detta krävs god information från vårdpersonalen vilken i många fall anses otillräcklig. Patienterna tvingas göra förändringar i det dagliga livet och för många innebär detta en social isolering. Detta på grund av att de slutar utföra många av tidigare aktiviteter på grund av rädsla för att det ska framkalla ett elektriskt tillslag.

  Generellt framkommer det att ICD bärare är nöjda och tacksamma över att de fått erhålla enheten men att det finns en hög förekomst av rädsla och ångest i deras fortsatta liv. En satsning på personcentrerad information av sakkunniga sjuksköterskor skulle kunna öka dessa patienters psykiska välmående.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2281.
  Sjöqvist, Linda
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Steenhouwer, Emily
  Sophiahemmet University College.
  Rehabiliteringsprogram efter genomgången hjärtinfarkt: Faktorer som påverkar deltagandet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2282.
  Sjöstedt, Marie
  Sophiahemmet University.
  Självbedömning som stöd för lärande: test av ett instrument för bedömning av studenter i en Interprofessionell kontext2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2283.
  Sjöström, Helena
  Sophiahemmet University.
  Barns upplevelser och behov av stöd när en förälder är döende och i behov av palliativ vård: en litteraturöversikt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2284.
  Sjöö, Katarina
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Ceder, Therese
  Sophiahemmet University.
  Inte bara mensvärk: att leva med endometrios2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar fem till tio procent av alla kvinnor i fertil ålder. Symtombilden innefattar kronisk buk- och bäckensmärta, kraftiga menstruationssmärtor orsakade av endometrios (sekundär dysmenorré), samlagssmärtor (dyspareuni) samt infertilitet. Tidigare forskning visar att endometrios påverkar kvinnornas livskvalitet. Trots att det är en av de vanligaste gynekologiska sjukdomarna idag råder en generell okunskap om endometrios.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med endometrios och hur det påverkar deras livskvalitet.

  Metod

  Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie valdes som metod. Sammanlagt intervjuades sex kvinnor i åldern 21-36 med diagnosen endometrios. Vid analysen av det insamlade materialet användes en induktiv kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Huvudfyndet var att kvinnornas livskvalitet påverkades negativt av de begränsningar symtomen medför. Smärtan upplevdes göra inskränkningar både i deras vardag och på relationer. De ansåg att bemötandet från vården ej tillgodosåg deras förväntningar och behov. Tiden mellan debutsymtom och diagnos var fördröjd och information om sjukdomen upplevdes vara bristfällig. Det framkom vidare att bristen i bemötandet från vården och övrig omgivning upplevdes leda till en försämrad livskvalitet. En smärtfri vardag till följd av god behandling bedömdes däremot höja livskvaliteten för kvinnorna.

  Slutsats

  Det råder okunskap kring endometrios, vilket är en bidragande faktor till fördröjd diagnos, bristande behandling samt oförståelse från vård och omgivning. Dessa faktorer i samband med symtombilden leder till en försämrad livskvalitet för kvinnor med sjukdomen.

  Nyckelord

  Endometrios, Upplevelse, Livskvalitet, Kronisk smärta, Bemötande, Okunskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2285.
  Skarelid, Therese
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans attityder till patienter med övervikt2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 2286. Skavberg Roaldsen, Kirsti
  et al.
  Lindholm, Christina
  Sophiahemmet University.
  Fysisk aktivitet och träning vid venös och arteriell insufficiens och bensår2012In: Äldres hälsa: ett sjukgymnastiskt perspektiv / [ed] Elisabeth Rydwik, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1, p. 259-270Chapter in book (Other academic)
 • 2287.
  Skillborg, Kristian
  Sophiahemmet University.
  Akutsjuksköterskans uppfattning om katastrofmedicinsk beredskap: en fenomenografisk studie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Disasters occur every year in many places around the world and health care will take care of the injured in the event of disaster. When a disaster occurs in Sweden, the emergency department will be the receiving unit in the hospital for the majority of patients. The emergency nurses working in the emergency department therefore have a need for emergency preparedness and competence. The literature describes how emergency nurses often perceive their own emergency preparedness flawed. In health care, there is a legal requirement for maintaining an emergency preparedness. Emergency nurses in Sweden need to relate to the concept of emergency preparedness whose contents the National Board has defined.

  The aim of the study was to describe the emergency nurse's perception of emergency preparedness.

  The study used a qualitative phenomenographic approach since phenomenography is designed to capture different perceptions. The samples consisted of emergency nurses with varying experience and were recruited from two different emergency departments with demographically diverse catchment areas. The data was collected through semi-structured interviews and data processing was carried out in seven stages according to a model which is used in phenomenography.

  The result of the analysis yielded three possible outcome spaces with related categories of description. Structural change was an outcome space with changed mission, restructured workplace and altered management structure as categories of description. It could be how the emergency department had to change both working methods and management in order to receive a large number of patients. The outcome space mental preparedness consisted of two categories of description. Supportive factors which increased confidence in their readiness or inhibiting factors which decreased confidence. The final outcome space consisted of moral responsibility where the categories of description consisted of internal and external motivations.

  The conclusion from the result is that despite a given definition of emergency preparedness, there were different opinions within the material what the phenomenon meant for emergency nurses, but the focus was on the need for care of those affected by a disaster. Emergency preparedness was a structural changed mission as well as a mental preparedness and a moral responsibility as driving forces.

  Keywords: nursing, emergency preparedness, phenomenography, emergency care

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2288.
  Skog, Anna
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Yrwing, Christoffer
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans inställning till husdjur på äldreboende2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2289.
  Skoglund, Ida
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans omvårdnadsfunktioner i samband med att beslut tas om att avsluta eller avstå från livsuppehållande behandling: utifrån fem sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2290.
  Skogsberg, Helén
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Svensson, Helena
  Sophiahemmet University.
  Olika former av stöd och hinder för egenvård till personer med hjärtsvikt: en litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hjärtsvikt är en sjukdom som drabbar många personer i Sverige. Sjukvårdskostnader för behandling av hjärtsvikt har ökat de senaste åren. Den icke farmakologiska behandlingen består av de livsstilsförändringar personer med hjärtsviktssymtom behöver göra genom symtommonitorering och förändring av riskfaktorer. De personer som har en bra följsamhet till egenvård har lägre risk för återinläggning och lägre mortalitet. Trots denna kunskap har inte mortaliteten gått ner nämnvärt och sjukvårdens metoder att ge stöd till egenvård inte förändrats mycket de senaste åren.

  Syftet var att belysa åtgärder och hinder för stöd till egenvård för personer med hjärtsvikt.

  Metoden som valdes var en litteraturöversikt för att belysa kunskapsläget utifrån olika stöd för egenvård inom det valda området. Totalt nitton artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades och analyserades. Innehållet i artiklarna kategoriserades i åtgärder för stöd av egenvård och screening av hinder för egenvård.

  Resultatet av litteraturöversikten visade att olika former av åtgärder till stöd såsom utbildning, coachning och symtommonitorering leder till förbättrad följsamhet till egenvård, högre livskvalitet, ibland minskad dödlighet och färre återinläggningar samt att uppföljning, feedback och reflektion gör personer mer positiva till att ändra sitt egenvårdsbeteende. Att ha en enda åtgärd i form av information och utbildning visade ingen större effekt. Studien visar på att det finns stora kunskapsluckor och hinder hos personer med hjärtsvikt för att en god egenvård ska kunna bedrivas och att det är viktigt att ta reda på dessa hinder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2291. Skogö Nyvang, Josefina
  et al.
  Hedström, Margareta
  Iversen, Maura D
  Andreassen Gleissman, Sissel
  Sophiahemmet University.
  Striving for a silent knee: A qualitative study of patients' experiences with knee replacement surgery and their perceptions of fulfilled expectations2019In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 14, no 1, article id 1620551Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Fifteen to twenty percent of patients with a knee arthroplasty are dissatisfied with their replaced joint. This study aimed to describe patients' experiences of undergoing knee replacement surgery, both total- and unicompartmental knee replacement, and post-operative recovery, and to determine whether expectations of surgery were fulfilled. Methods: Using semi-structured interviews, this study describes twelve patients' experiences of undergoing knee replacement surgery in the prior year, their post-operative recovery, and whether their expectations of surgery were fulfilled. Qualitative thematic analysis was used. Results: A theme "striving for a silent knee", and two categories "the bumpy road to recovery" and "the presence of the future" were created. Some participants were not fully restored one year after surgery. Those still in pain had thoughts about the future, from hoping to improve, to accepting living with an aching knee. Those with no pain, did not think about their knee-the knee had become silent. Conclusions: Surgeons often inform patients that the recovery time after a knee arthroplasty is one year, which in light of this study, might be too short. We suggest that a follow-up after one year might identify those who need enhanced physical and psychological support to get the best possible outcome, whether it is to help patients accepting persistent symptoms or to continue striving towards a silent knee.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2292.
  Skoog, Caroline
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Ojala, Tove
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta patienter med diagnosen hiv/aids2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Humant immunbristvirus kan drabba vem som helst och om det övergår till förvärvat immunbristsyndrom kan sjukdomen bli dödlig. Stigma är ofta förknippat med sjukdomen och uppfattas av många sjuka som skam och skuld. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll vid mötet med patienter som har denna diagnos. En kompetent och tillmötesgående sjuksköterska kan förmedla trygghet och stöd till patienten.

  Syfte

  Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta patienter med diagnosen hiv/aids.

  Metod

  En kvalitativ intervjustudie med en semistrukturerad intervjuguide användes. Totalt tio intervjuer genomfördes. Innehållsanalys användes som metod för att analysera all data.

  Resultat

  Informanterna påtalade att erfarenhet har betydelse i omvårdnadsarbetet med patienter som har hiv. Det framkom även att sjuksköterskor bör känna av situationen och bemöta patienter på individnivå. Sjuksköterskan bör också vara mindre informativ om situationen kräver detta i arbetet med att vinna patientens förtroende. Vidare menade informanterna att patientens delaktighet var främjande för omvårdnaden. Att våga vara tyst och inte ta över i vissa situationer var två viktiga begrepp som informanterna påpekade. Dessa begrepp var viktiga för både för patient och sjuksköterska.

  Slutsats

  I studien framkom det att ingen skillnad utgörs i bemötandet mot denna patientgrupp. Vården ges på lika villkor, patienterna bemöts på individnivå samt att informanterna försöker att normalisera situationen för att minska självstigmatisering. 

  Download full text (pdf)
  K41 Skoog & Ojala
 • 2293.
  Skärlén, Annie
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Söderman, Malin
  Sophiahemmet University.
  Patientens upplevelse av trygghet i prehospital miljö: en litteraturöversikt2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Safety can be described as a security that every person can rely on and that brings a protective feeling. The patient's experience from the ambulance has a major impact on well-being and quality of life after the end of the care period. How the patient feels are one of the biggest sources of information in order to determine how the experience has been in the ambulance. Every care situation in the prehospital care environment is unique, the design of the care environment has a direct link to the patient's health.  

  Purpose: The purpose was to describe the patient's experience of safety in the prehospital environment.  

  Method: The method chosen was a general literature review with inductive approach where both qualitative and quantitative research was used. A structured search was performed in the PubMed and Cinahl databases. 15 scientific articles were included after being analyzed and subjected to quality review. The result is mainly based on qualitative research.  

  Results: The results of the study were synthesized into two main categories that described the patient's experience of safety; interpersonal factors and external factors. The interpersonal factors include the subcategories of the ambulance staff's professional skills, their ability to provide information, create confidence and conduct a person-centered care. The external factors include the subcategories of the prehospital environment itself, the patient's exposure to pain and heat.  

  Conclusion: The results of the literature study showed the patient's experience of safety in the prehospital environment via the main findings of interpersonal factors and external factors. The interpersonal factors are described to a greater extent with direct impact on the experience of security through the behaviour of ambulance personnel. The external factors are described indirectly affecting the experience of safety through freedom from suffering. The experience from the ambulance has an impact on how the patient experiences well-being and quality of life after the end of care. How the patient feels are one of the biggest sources of information in order to determine how the experience has been in the ambulance. The health barometer is issued annually in Sweden to inventory confidence in somatic inpatient care, primary care or somatic specialized clinics. In the literature study, confidence has been identified as a key finding when it comes to experiencing safety.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2294.
  Sobieska, Diana
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Venizelos, Frans
  Sophiahemmet University.
  Akupressur som omvårdnadsåtgärd vid postoperativt illamående och kräkningar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2295.
  Solly, Helen
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Bredin Ståhl, Kristina
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans omvårdnadsfunktion i mötet med patienter med anorexia nervosa: en litteraturbaserad studie utifrån Kirkevolds sammanfattning av Virginia Hendersons grundprinciper för patientvårdande verksamhet2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2296.
  Sonde, Marie
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Ölund, Emma
  Sophiahemmet University.
  Att leva med hemodialysbehandling: patienters upplevese av livslång behandling på dialysmottagning : en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Vid kronisk njursvikt upphör en betydande del av njurfunktionen vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. Ett livslångt behandlingsalternativ är hemodialysbehandling. Behandlingen är tidskrävande och påfrestande samt inskränker på såväl det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnadsarbetet genom att stödja, informera och förbereda patienter och närstående inför kommande livsstilsförändringar. Begreppen livskvalitet och hälsa ligger till grund för förståelsen hur hemodialysbehandling påverkar patienternas dagliga liv.

  Syfte

  Syftet med arbetet var att belysa hur personer med kronisk njursvikt upplever sin livskvalitet och hälsa vid hemodialysbehandling på en dialysmottagning.

  Metod

  En litteraturöversikt genomfördes. Databaserna Cinahl och PubMed användes för insamling av vetenskapliga artiklar. Endast kvalitativ forskning inkluderades med motivering att den subjektiva upplevelsen skulle belysas. Femton artiklar inkluderades och resultatet av artiklarna har analyserats och presenteras i en matris.

  Resultat

  Information och utbildning ansågs värdefullt och behovet av stöd gällande sjukdom och behandling var en förutsättning för ökad följsamhet samt acceptans av situationen. Flertalet begränsningar påverkade vardagen och det sociala livet. Aktiviteter och intressen fick prioriteras efter ork och allmäntillstånd. Trötthet var det symtom som ansågs mest besvärande. Även vätskerestriktion, som kom till följd av hemodialysbehandling, var påfrestande för patienterna. Deras mentala motivation hade en avgörande roll för upplevelsen av behandlingssituationen och följsamheten.

  Slutsats

  Hemodialysbehandling på en dialysmottagning innebär en stor livsstilsförändring med påverkan på livskvalitet och hälsa. Fokus i omvårdnadsarbetet bör ligga på att stödja både patient och närstående samt hjälpa patienten till acceptans av sjukdomssituationen. 

  Download full text (pdf)
  K42SondeÖlund
 • 2297.
  Sormunen, Taina
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Aanesen, Arthur
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Karlgren, Klas
  Westerbotn, Margareta
  Sophiahemmet University.
  Infertility-related communication and coping strategies among women affected by primary or secondary infertility2018In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 27, no 1-2, p. e335-e344Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Infertility is a worldwide problem and is experienced as psychologically stressful. Communication about infertility varies depending on clinical aspects, personal relationships and culture. The aim of this study was to explore infertility-related communication and coping strategies among women affected by, primary or secondary fertility problems.

  METHODS: A quantitative cross-sectional study design was used. One hundred ninety-nine women affected by primary and secondary infertility were recruited from one fertility clinic in Stockholm. A structured self-administered questionnaire was used to collect data. The answers were compared across the two groups using the chi-squared test for independence.

  RESULTS: The majority of the women discussed infertility related subjects with intimate friends and/or relatives and did not discuss the results of examinations and tests with people outside of the family. There were significant differences between the two groups. Twice as many women with secondary infertility acknowledged that they never talk about the causes or results of the tests and examinations with other people, compared with women with primary infertility. Approximately 25 percent of the women with primary infertility used distraction techniques, such as turning to work, as a coping strategy compared to women with secondary infertility (10%). Some women did not discuss the inability to conceive and reasons why they were childless with their spouses. Twelve percent of the women reported that they left the room when the subjects of children were being discussed. Approximately 30 percent of the participants did not ask friends or relatives for advice and a few were not able to discuss how tests and treatments affected them emotionally.

  CONCLUSION: The present study indicates that a majority of infertile women discuss about infertility-related subjects with their spouses. However they are less likely to discuss the reason for infertility and results of tests and examinations with people outside the family.

  RELEVANCE TO THE CLINICAL PRACTICE: The result of the current study can be useful regarding interventions for women affected by primary or by secondary infertility. The healthcare staff must be alert and attentive in order to pay attention to these possible challenges. Identification of women at risk of developing emotional problems due to communication difficulties regarding infertility-related issues merits close attention. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 2298.
  Sormunen, Taina
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Karlgren, K
  Fossum, Bjöörn
  Sophiahemmet University.
  Aanesen, A
  Westerbotn, Margareta
  Sophiahemmet University.
  Social media in the infertile community: What do the bloggers blog about?2019Conference paper (Other academic)
 • 2299.
  Sormunen, Taina
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Westerbotn, Margareta
  Sophiahemmet University.
  Aanesen, A
  Karlgren, K
  Infertility related communication and coping strategies among women affected by fertility problems in Sweden2016Conference paper (Other academic)
 • 2300.
  Soteriou, Sofia
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Frid, Johanna
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskors upplevelser av triage på akutmottagningen: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Background

  At the emergency department, there is a high flow of patients, thus some form of priority system is required. Therefore, most emergency departments have implemented the concept of triage in order to facilitate this priority system. The purpose of triage is to assess and prioritize between patients according to medical urgency. In most cases, a nurse is the one to perform this assessment, which requires characteristics such as critical thinking, knowledge and experience. Due to high flow of patients, heavy workload and lack of resources, it can be challenging to perform triage which may jeopardize patient safety.

  Aim

  The aim was to describe nurses’ experiences of triage at the emergency department.

  Method

  The design chosen was a literature review consisting of original research articles. The design made it possible to compile a significant amount of existing research within the current topic. The data collection took place in February 2020 via PubMed and CINAHL. Quality control and integrated analysis were conducted in order to present the 18 articles finally included in the results.

  Results

  The results consisted of six categories consisting of nurses’ overall experiences of triage at the emergency department. These categories were flow of patients, the emergency department environment, time-aspects, collaboration with colleagues, triage scales and experiences and education.

  Conclusions

  Distinct communication, collaboration with colleagues and concrete basis for decisions areessential aspects to promote nurses’ abilities in triage. The results illustrate the need of education and preparation for triage as well as professional and clinical experience in order to assess correctly, thus delivering patient-safe and high-quality care.

  Keywords: Emergency department, Experiences, Nurses, Patient safety, Perceptions

  Download full text (pdf)
  C-UPPSATSSoteriou&Frid2020-04-17
43444546474849 2251 - 2300 of 2599
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf