shh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 2513
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Aronsson, Evelina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Eriksson, Linda
  Sophiahemmet Högskola.
  Den bröstcancerrelaterade mastektomins inverkan på unga kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Bröstcancer är i västvärlden en vanlig cancerform hos kvinnor och behandlas bland annat med hjälp av kirurgi. Det finns olika typer av kirurgisk behandling av bröstcancer och vilken som blir aktuell bestäms utifrån indikation och i samråd med patienten. Bland dessa kirurgiska metoder återfinns mastektomin, som innebär ett avlägsnande av hela bröstet. Brösten är en central del i både den psykiska och den fysiska sexualiteten hos de flesta kvinnor och symboliserar i många kulturer kvinnlighet och moderskap.

  Syfte

  Studiens syfte var att beskriva vilken effekt en mastektomi till följd av en bröstcancerdiagnos kan ha på den unga kvinnans kroppsuppfattning och sexualitet.MetodStudien genomfördes som en forskningsöversikt. Sökningar i tre databaser resulterade i fjorton artiklar som inkluderas i resultatet. Forskningsetiska överväganden har gjorts.

  Resultat

  En bröstcancerdiagnos innebar ofta förändringar till det sämre vad gäller den drabbades upplevelse av kvinnlighet och sexualitet. De drabbade kvinnorna kände saknad och sorg över sitt förlorade bröst och de kände sig bekymrade över sin kropp som de ofta upplevde hade förändrats till det sämre. Den sexuella funktionen till följd av cancerbehandlingen som sådan uppgavs också vara försämrad vilket bidrog till ett försämrat sexliv.

  Slutsats

  Efter en bröstcancerrelaterad mastektomi drabbas kvinnor ofta av en försämrad kroppsuppfattning och sexualitet jämfört med före ingreppet. En eventuell partners åsikter har betydelse för kvinnans välbefinnande och förnöjsamhet relaterad till kroppsuppfattning och sexualitet. En förändrad kroppsuppfattning till följd av en mastektomi är den vanligaste orsaken till sexuell dysfunktion. Det är viktigt att vårdpersonal ser till individen, eftersom det är hon som kommer att få leva med konsekvenserna av en mastektomi.

 • 202.
  Aronsson, Jeanette
  Sophiahemmet Högskola.
  Kunskap som sjuksköterskan behöver i mötet med barn i samband med en förälders svåra sjukdom och död2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 203.
  Aronsson, Suzy
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Gamrell, Anne
  Sophiahemmet Högskola.
  Egenvårdens betydels för upplevelse av välbefinnande hos patienter med hemodialys2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 204.
  Arou, Azik
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Navarro Cerda, Cecilia
  Sophiahemmet Högskola.
  Patienters upplevelser av sin sömn på sjukhus: en litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sömnen har vitala effekter på hjärnfunktion såväl som många andra av människans kroppsorgan. Av denna anledning så kan sömnbrist orsaka och leda till allvarliga fysiologiska konsekvenser. Studier visar att patienters sömn, dess varaktighet och kvalitet äventyras vid sjukhusinläggningar. För att minska denna risk är det viktigt att sjuksköterskan har goda kunskaper om sömn. Detta möjliggör för sjukvårdspersonal att kunna vidta viktiga åtgärder i de fall där patientens sömnmönster rubbas.

 • 205.
  Arrue, Michelle
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Larsson, Frida
  Sophiahemmet Högskola.
  God handhygien, en varierande omvårdnadshandling: en litteraturöversikt om hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till riktlinjer för handhygien inom slutenvård2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND

  Handhygien innebär handtvätt samt användning av handdesinfektionsmedel för att få bort smuts och mikroorganismer från händer. Vidare innebär basal handhygien riktlinjer och rutiner för skötsel av handtvätt och användning av handdesinfektionsmedel inom hälsooch sjukvården. Riktlinjerna och rutinerna ska tillämpas av hälso- och sjukvårdspersonal inom all hälso- och sjukvård världen över. Hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att utföra arbetsuppgifter enligt riktlinjerna är en faktor som påverkar förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner är ett problem för patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården som kan leda till ökat lidande för patienten.

  SYFTE

  Syftet med studien var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till handhygien inom slutenvård.

  METOD

  En allmän litteraturöversikt valdes som metod. Litteratursökningar gjordes i databaserna CINAHL Complete och PubMed. Sökorden som användes till litteraturöversikten var “hand hygiene”, “handwashing”, “compliance”, “nurses”, “nursing staff, hospital”, “professional compliance”, och “guideline adherence”. 15 artiklar har inkluderats i resultatet.

  RESULTAT

  Huvudfynden från resultatet innefattade en variation av följsamhet till handhygien samt brist på resurser och faciliteter. Hudproblem relaterat till handhygien samt varierande riktlinjer för handhygien, var ytterligare huvudfynd. Resultaten baserades på observations-, enkät- och intervjustudier.

  SLUTSATS

  Det finns ingen entydighet kring hur hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till handhygien inom slutenvård ser ut. Variationen av följsamhet till handhygien visar att WHO:s globala riktlinjer inte lyckas omsättas i praktiken i den mån det behövs. Riktlinjer behöver anpassas för att gynna alla länder oberoende av landets socioekonomiska ställning. Därmed kan patientsäkerheten öka och vårdlidandet minska.

  Nyckelord: Basal handhygien, Följsamhet, Handhygien, Slutenvård, Vårdrelaterade infektioner. 

 • 206.
  Arvidsson, Filippa
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Nordahl, Lisa
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskans professionella förhållningssätt i mötet med den alkoholberoende patienten: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alkoholberoende innebär konsekvenser på hälsan utifrån både den fysiska och psykiska aspekten. Alkoholberoende patienter upplever vården som positiv när sjuksköterskorna är engagerade, uppmärksamma och ärliga vilket bidrar till säkerhet, säkert stöd och värdighet. Opålitlighet och oärlighet från både sjuksköterskor och patienter utgör en negativ aspekt på vården. De senaste 30 åren har sjuksköterskans attityd gentemot alkoholberoende patienter förbättrats. Det är bevisat att alkoholberoende patienter får idag annorlunda omsorg jämfört med andra patientgrupper.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans professionella förhållningssätt i mötet med patienter med alkoholberoende.

  Metod: Metoden i detta arbete var en allmän litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar söktes från tre olika databaser, CINAHL Complete, PsycINFO och PubMed. Totalt 16 stycken vetenskapliga artiklar inkluderades efter en kvalitetsgranskning till resultatet i detta arbete.

  Resultat: Till resultatet framkom ett huvudtema: Sjuksköterskans professionella förhållningssätt med tillhörande underteman. Sjuksköterskan anser att de är i behov av mer kunskap kring alkoholberoende. De negativa attityderna grundar sig på erfarenheter och personliga förutfattade meningar. Positiva aspekter speglar en god relation, bra kunskap inom området och en patient som är villig att implementera en förändring.

  Slutsats: Känslan av skuld och skam kan påverka sjuksköterskan att våga ställa frågan om alkoholvanor. Sjuksköterskorna ansåg att deras kunskap inom rådgivning inte var tillräcklig. Tid- och resursbrist påverkar sjuksköterskan trots medvetenheten om alkoholens konsekvenser. Med en engagerad roll i vårdrelationen ska stöd visas för att patienten ska känna sig trygg, med detta behövs även kontinuerlig uppdatering av kunskap och kompetens för att kunna arbeta utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt.

 • 207.
  Arvidsson, Ivonne
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Östensson, Sofie
  Sophiahemmet Högskola.
  Patienters uppfattning om sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning: en enkätstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hjärtsvikt är ett tillstånd som i hög grad påverkar patientens liv. Sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning kan vara en viktig del i vården för personer med hjärtsvikt. Vidare har personcentrerad vård de senaste åren visat god evidens, inte minst inom vården sjuksköterskeledd mottagning.

  Syftet med denna studie var att beskriva patienters uppfattning av sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning med fokus på personcentrerad vård.

  Studien genomfördes med kvantitativ metod där författarna med hjälp av enkäter besvarade syfte och frågeställningar. Studiens generaliserbarhet var låg då svarsfrekvensen endast blev 31 procent. Datainsamling genomfördes med konsekutivt urval.

  Resultatet visar att patienter i stor utsträckning uppfattar att de får tillfälle att berätta om sig själva och att hjärtsviktssjuksköterskan lyssnar till berättelsen. Vidare visar studien i hög utsträckning att patienterna anser att vården vid mottagningen ökade deras trygghet, att de bemöttes med respekt samt fick utrymme att ställa frågor. Informationen som patienterna tog del av under besöken vid hjärtsviktsmottagningen uppfattades i hög utsträckning som lätt att förstå. Patienterna ansåg i betydande utsträckning att vården vid den sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningen ökade deras förmåga att hantera sina symtom, att beslut gällande deras vård togs i dialog med dem och eventuella anhöriga samt att de gavs möjlighet att ta med anhörig/vän till mottagningsbesök. Patienterna uppfattade sig även i stor utsträckning vara delaktiga i sin vård.

  Slutsatsen som drogs var att patienterna i stor utsträckning uppfattade att vården vid de sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningarna bedrevs i enlighet med personcentrerad vård som den beskrivs i denna studie. Detta då frågorna som ställdes med bakgrund i personcentrerad vård besvarades instämmande av majoriteten av patienterna. Dock kan mer utveckling och fokus läggas på att öka patienternas delaktighet och delat beslutsfattande ytterligare gällande vården vid sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning. Vidare kan resultatet i studien belysa ett behov av att hjärtsviktssjuksköterskor behöver fokusera mer på att involvera närstående i vård

 • 208.
  Arvidsson, Lena
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskans dokumentation av postoperativ smärta: en journalgranskningsstudie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 209.
  Arvidsson, Linn
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  von Gohren Antequera, Jakomina
  Sophiahemmet Högskola.
  Faktorer som kan påverka attityden mot patienter med psykisk ohälsa: en litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En stressig miljö och brist på socialt stöd är bidragande faktorer som kan leda till psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa ett växande tillstånd som drabbar både kvinnor och män i alla åldrar. I vården är det viktigt att arbeta tillsammans för att motverka detta. Teamarbete är centralt inom hälso- och sjukvården, där vårdpersonal samverkar på olika sätt i vårdandet av patienten. Sjuksköterskan har en central roll i teamet. Den attityd som vårdpersonal bemöter patienten som lider av psykisk ohälsa med påverkar kvaliteten på vården.

  Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka vårdpersonalens attityd mot patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården med särskilt fokus på sjuksköterskan.

  Metod: Vald metod var litteraturöversikt, i studien granskades och analyserades 16 vetenskapliga artiklar med kvantitativ metod, fyra teman och tio kategorier identifierades och har presenterats i resultatet. Inkluderade databaser var PubMed, PsycInfo och CINAHL.

  Resultat: Studien visade att det fanns både positiva och negativa attityder mot patienter med psykisk ohälsa. Faktorer som erfarenhet och kunskap hade en positiv inverkan på attityden, även en positivare attityd fanns om vårdpersonalen hade haft tidigare personlig kontakt med psykisk ohälsa. Patienter som led av schizofreni, alkohol- och drogmissbruk samt depression ansågs mest stigmatiserade och var därmed de sjukdomstillstånd som blev bemötta med mest negativ attityd.

  Slutsats: Vårdpersonalen hade olika åsikter om hur attityden såg ut i den somatiska vården. Det framkom att det behövs mer utbildning och kunskap om psykisk ohälsa, även tydligare rutiner och riktlinjer kring ämnet behövs.

 • 210.
  Arvidsson, Tobias
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Pettersson, Tommy
  Sophiahemmet Högskola.
  Omhändertagande av patienter med höftfrakturer: en forskningsöversikt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 211.
  Askegård, Linnea
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Lindblom Gustafsson, Isabelle
  Sophiahemmet Högskola.
  Lika vård på lika villkor: en litteraturöversikt om hur jämställd vård bedrivs inom hälso- och sjukvården2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Samhällets syn på det biologiska och sociala könet påverkar individens förväntningar och villkor och kan innebära både psykiska och fysiska konsekvenser. Länge har mannens anatomi och biologi fungerat som norm för medicinsk forskning vilket har påverkat vetenskapen och hur den ser ut än idag. Genusvetenskapen har brett ut sig och genusbias i form av skevheter inom forskningen uppmärksammats. En stor del av ansvaret ligger på vårdpersonalen som förväntas ge vård under jämställda förhållanden och är obligerade att i sitt yrke arbeta utifrån etiska koder och principer samt förhålla sig till författningar och lagar.

  Syfte: Syftet var att belysa betydelsen av jämställd vård i vårdmötet med fokus på patientens och vårdgivarens könstillhörighet.

  Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes och databassökningar i PubMed och CINAHL resulterade i 16 inkluderade artiklar. Dessa granskades, analyserades och sammanställdes för att sedan bilda resultatet.

  Resultat: Dataanalysen resulterade i två teman: “Patienten i vårdmötet” och “Vårdgivaren i vårdmötet”. Resultatet har visat att manliga och kvinnliga patienter bemöts och behandlas olika kopplat till patientens och/eller vårdgivarens könstillhörighet.

  Slutsats: Patienter bör bemötas som individer och behandlas utifrån lika villkor oberoende av faktorer som könstillhörighet, etnicitet, sexualitet, socioekonomisk bakgrund, kultur och ålder. Trots detta har erfarenheter och fördomar en inverkan på vårdmötet. En ökad medvetenhet hos vårdgivaren om hur normer och stereotypa föreställningar, både hos vårdgivaren och patienten, påverkar vårdmötet kan främja en mer jämställd vård.

 • 212. Asker, Martin
  et al.
  Waldén, Markus
  Källberg, Henrik
  Holm, Lena W
  Skillgate, Eva
  Sophiahemmet Högskola.
  Preseason clinical shoulder test results and shoulder injury rate in adolescent elite handball players: a prospective study2020Inngår i: Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, ISSN 0190-6011, E-ISSN 1938-1344, Vol. 50, nr 2, s. 67-74Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  STUDY DESIGN: Prospective cohort study.

  BACKGROUND: Shoulder injuries are common in handball. Shoulder weakness, scapular dyskinesia and range of motion (ROM) deficits are associated with shoulder injury in adults, but studies of adolescent players are scarce.

  OBJECTIVE: To investigate if elite adolescent female and male handball players with shoulder muscle weakness, deficits in shoulder rotation ROM or joint position sense (JPS), or scapular dyskinesia in preseason have an increased shoulder injury rate compared to players not having these characteristics.

  METHODS: 341 uninjured players (452 player-seasons, 50% females) had isometric external rotational (IER), internal rotational (IIR), abduction (IABD) and eccentric external rotational (EER) shoulder strength, shoulder ROM, JPS, and scapular dyskinesia measured during pre-season. Players were monitored weekly regarding match- and training hours and shoulder injuries during one or two seasons. We used multivariable Cox proportional hazard models to calculate hazard rate ratios (HRR) related to the first injury with 95% confidence intervals (95% CI).

  RESULTS: 48 new shoulder injuries were reported during the two seasons. In females, the HRR for IER was 2.37 (95% CI 1.03-5.44), for IIR 2.44 (95% CI 1.06-5.61), and for scapular dyskinesia 1.53 (95% CI 0.36-6.52). In males, the HRR for IER was 1.02 (95% CI 0.44-2.36), for IIR 0.74 (95% CI 0.31-1.75), and for scapular dyskinesia 3.43 (95% CI 1.49-7.92). There were no associations between new shoulder injuries and deficits in ROM or JPS.

  CONCLUSION: In adolescent elite handball, male players with pre-season scapula dyskinesia, and female players with pre-season internal or external rotation shoulder weakness, had an increased shoulder injury rate. J Orthop Sports Phys Ther, Epub 27 Nov 2019. doi:10.2519/jospt.2020.9044.

 • 213.
  Askling, Catarina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Viita, Susanna
  Sophiahemmet Högskola.
  Vårdpersonals handhygien2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 214.
  Asklund, Alexandra
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Dijk, Evelina
  Sophiahemmet Högskola.
  Förebyggande åtgärder mot uppkomst av trycksår: en litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Trycksår är ett välkänt problem inom hälso- och sjukvården. Det orsakar lidande för patienten, komplikationer och längre vårdtider samt stora kostnader för samhället och hälso- och sjukvården. Trots att det förebyggande arbetet förbättras och ny forskning presenteras minskar inte förekomsten av trycksår. Det är sjuksköterskans professionella ansvar att arbeta förebyggande mot trycksår för att minska patientens lidande. Arbetet bör vara evidensbaserat och bygga på den senaste forskningen.

  Syfte

  Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder som förebygger trycksår.

  Metod

  Som metod för studien valdes litteraturöversikt. Sökningar utfördes i databaserna CINAHL Complete och PubMed och resulterade i tio vetenskapliga artiklar. Därefter utfördes manuella sökningar vilket resulterade i ytterligare fem vetenskapliga artiklar. Varje artikel kvalitetsgranskades och dataanalysen gjordes som en integrerad analys.

  Resultat

  Resultatet visade att trycksårsprevention kan utföras genom tryckavlastning och hudfrämjande åtgärder, gärna i kombination med varandra. Åtgärderna som identifierades var luftmadrasser, skumförband, syntetiska silkesliknande textilier, hyperoxiderade fettsyror, Aloe Vera gel, speciell tejp för nasogastrisk sond, en digital patientburen sensor för vändningar, utbildning och preventionsprogram, vilka alla minskade uppkomsten av trycksår.

  Slutsats

  Förebyggande åtgärder bör användas i kombination med varandra, gärna i ett preventionsprogram. Studiens resultat tyder på att åtgärderna i de befintliga riktlinjerna fortfarande är aktuella, men att det även finns andra åtgärder som behöver studeras ytterligare och eventuellt inkluderas i riktlinjerna i framtiden. Genom utbildning av personalen och användningen av evidensbaserade åtgärder kan förekomsten av trycksår på sjukhus minskas vilket minskar lidande för patienten och kostnaden för hälso- och sjukvården.

 • 215.
  Asmelash, Semainesh
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Baltra, Marlene
  Sophiahemmet Högskola.
  Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och akupressur som komplementära alternativa smärtbehandlingsmetoder: forskningsöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 216.
  Aspenvall Darin, Pia
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Wong, Kin-Chun
  Sophiahemmet Högskola.
  Robotar inom äldreomsorgen - vad tycker de äldre om bli vårdade av robotar?: en litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  De äldre kommer att utgöra en allt större del av befolkningen, vilket kommer att öka behovet av äldreomsorg i samhället. Det kommer dock att bli svårt att rekrytera tillräckligt med personal för att personaltätheten inom äldreomsorgen inte ska minska i framtiden. Moderna arbetssätt och ny teknik kommer att behövas, och ett exempel på ny teknik som börjar komma inom äldreomsorgen är robotar av olika slag.

  Syfte

  Syftet var att undersöka kunskapsläget gällande äldre personers inställning till att vårdas av robotar inom äldreomsorgen.

  Metod

  En allmän litteraturöversikt har gjorts där 18 artiklar från databaserna Academic Search Elite, PsycInfo och PubMed inkluderades. Dessa har granskats och analyserats med en induktiv ansats för att besvara syftet.

  Resultat

  De äldres inställning till robotar skiljde sig åt ganska mycket. Många äldre kunde dock tänka sig att vårdas med robotar, om dessa kan hjälpa till i vardagen, låter den äldre känna sig mera självständig och kan bo kvar i hemmet ytterligare en tid. Många föredrar dock hellre mänsklig kontakt. Ibland kan en robot betraktas som en social varelse, och kan då vara ett sätt att minska den äldres ensamhet. Det är dock viktigt att de äldre är involverade vid införandet av robotar, så att de är införstådda med varför och delaktiga i när och hur införandet sker.

  Slutsats

  Både inställning och acceptans av robotar hos de äldre varierar, men många kan tänka sig robotar som en del av sin omsorg utan att det påverkar deras värdighet negativt. Respekt för den äldres val gällande införande av robotar är en del av en värdig omvårdnad. Mer forskning kommer dock att behövas i takt med att robotarna utvecklas och får mer avancerade funktioner. Med dagens teknologi är det tveksamt hur mycket robotar kan bidra till att kompensera för personalbristen. De enda funktioner bland dagens robotar som på allvar kan bidra till detta är kameraövervakning och fjärrkommunikation.

 • 217.
  Asplin, Nina
  Sophiahemmet Högskola.
  Women's experiences and reactions when a fetal malformation is detected by ultrasound examination2013Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: Second trimester ultrasound examination among pregnant women in Sweden is almost universal. The detection of a fetal malformation on ultrasound puts health care providers and pregnant women in a difficult and precarious situation. What information and how it is communicated is crucial to women’s decision-making about continuing or terminating at pregnancy. The main aim of this thesis was to describe and analyze women’s experiences and reactions following the detection of a fetal malformation on an ultrasound scan. Methods: Two semi-structured in-depth interviews were performed, with women informed of a fetal malformation following an ultrasound scan. A total of 27 women took part in the first round of interviews: women continuing their pregnancy were interviewed, either in gestational week 30 or three weeks after the diagnosis; those terminating their pregnancy were interviewed two to four weeks after termination (Paper I). A second interview with 11 women who terminated their pregnancy was conducted six months after termination (Paper III). Two questionnaires were also administered. The first, answered by 99 women (Paper II) and comprising 22 study- specific questions along with emotional well-being and socio-demographics variables and medical and obstetric history, was conducted at the same time as the first stage of interviews. The other questionnaire, answered by 56 women incorporated common self- report instruments and was performed three times: first in gestational week 30, and then two respectively six months postpartum (Paper IV). Qualitative data were analyzed through content analysis, and quantitative data were analyzed through descriptive statistics. Results: The timing, duration, and manner of women’s initial counseling and ongoing support were shown to be important in the interaction between women and caregivers. Positive interactions improved the women’s ability to understand the information and fostered feelings of trust and safety, which in turn reduced their anxiety. Most of the women who expected a baby with an abnormality expressed their need for information on several occasions to help them make this difficult decision. They also wished for information from different specialists and continuity of care. These needs were even stronger in women who chose to terminate their pregnancy. We found women continuing their pregnancy to be at high risk of depressive symptoms, major worries, and high anxiety levels, both in mid-pregnancy, and at two months and one year postpartum. Despite these findings, the results of the maternal-fetal attachment scale for women who continued their pregnancy with a fetus diagnosed with a malformation indicated a high level of attachment. Conclusions and Clinical Implications: Effective communication, empathy and compassion, and consistent follow-up routines are important to ensure good treatment and care of this group of women. Taking these results into account may improve caregivers’ ability to counsel these vulnerable patients and to ensure that their needs are properly met.

 • 218.
  Asplin, Nina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Dellgren, Annika
  Conner, Peter
  Education in obstetrical ultrasound - an important factor for increasing the prenatal detection of congenital heart disease2013Inngår i: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, ISSN 0001-6349, E-ISSN 1600-0412, Vol. 92, nr 7, s. 804-808Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To evaluate the effects of postgraduate education in obstetrical ultrasound on the prenatal detection rate of congenital heart disease. SETTING: Tertiary care center. POPULATION: Experienced and less experienced midwives performing ultrasound scans. METHODS: Number of fetuses and live born children with severe congenital heart malformations were extracted from patient records. The detection rates of experienced and less experienced midwives were compared following a postgraduate training program in obstetrical ultrasound. MAIN OUTCOME MEASURES: The prenatal detection rate of complex congenital heart malformations. RESULTS: The prenatal detection rate for the entire unit increased significantly during the study period (32 vs. 69%, p<0.05). Following education, we observed a significant increase in detection rates (21 vs. 67%, p<0.01) among experienced midwives. In the group of less experienced midwives, we found a positive effect of training with considerably higher detection rates compared to results achieved by their more experienced colleagues prior to the program (40 vs. 21%). CONCLUSION: There is a clear improvement in the prenatal detection rates of complex heart malformations following a postgraduate education in obstetrical ultrasound. Similar training should be offered to both midwives and doctors performing routine scans to increase the standards of antenatal screening for congenital heart disease. © 2013 The Authors Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica © 2013 Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology.

 • 219. Asplin, Nina
  et al.
  Wessel, Hans
  Marions, Lena
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet Högskola.
  Maternal emotional wellbeing over time and attachment to the fetus when a malformation is detected2015Inngår i: Sexual & Reproductive Healthcare, ISSN 1877-5756, Vol. 6, nr 3, s. 191-195Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 220.
  Asplin, Nina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Wessel, Hans
  Marions, Lena
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet Högskola.
  Pregnancy termination due to fetal anomaly: women's reactions, satisfaction and experiences of care2014Inngår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 30, nr 6, s. 620-627Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE:

  to explore what women who have had a pregnancy terminated due to a detected fetal malformation perceived as having been important in their encounters with caregivers for promoting their healthy adjustment and well-being.

  METHOD:

  an exploratory descriptive design was used. Semi-structured interviews were audiotaped, and the information pathway described. The text was processed through qualitative content analysis in six steps.

  SETTING:

  four fetal care referral centres in Stockholm, Sweden.

  PARTICIPANTS:

  11 women opting for pregnancy termination due to fetal malformation.

  FINDINGS:

  in-depth understanding and compassion are important factors in providing the feeling of support people need so they are able to adapt to crisis. The women emphasised that the caregivers have to communicate a sense of responsibility, hope and respect and provide on-going care for them to feel assured of receiving good medical care and treatment. Aside from existing psychological conditions, the women identified as having emotional distress directly after termination and for at least the following three months. Most women experienced a range of negative emotions after pregnancy termination, including sadness, meaninglessness, loneliness, tiredness, grief, anger and frustration. Still some of this group had positive reactions because they experienced empathy and well-organised care.

  CONCLUSION AND IMPLICATIONS FOR PRACTICE:

  The most important factors associated with satisfaction regarding pregnancy termination due to a fetal malformation are the human aspects of care, namely state-dependent communication and in-depth understanding and compassion. The changes in care most often asked for were improvements in the level of standards and provision of adequate support through state-dependent communication, in-depth understanding and compassion, and complete follow-up routines and increased resources. Targeted education for the caregivers may be suited to ensuring that they properly meet needs of their patients.

 • 221.
  Asplin, Nina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Wessel, Hans
  Marions, Lena
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet Högskola.
  Pregnant women's experiences, needs, and preferences regarding information about malformations detected by ultrasound scan2012Inngår i: Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives, ISSN 1877-5764, Vol. 3, nr 2, s. 73-8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The aim of the study was to explore pregnant women's experiences of received information in relation to fetal malformation detected on ultrasound.

  METHOD: An exploratory descriptive design was used. Semi-structured interviews with women who continued their pregnancy and women who chose to terminate were audiotaped, the information pathway described, and the text subjected to qualitative content analysis.

  RESULTS: Most of the women who expected a baby with an abnormality experienced the information given as insufficient, often misleading, conflicting, or incoherent, and sometimes negative. Important factors for interaction between women and caregivers were timing, duration, and manner of the initial dialog and ongoing support. Positive interactions improved the women's ability to understand the information, fostered feelings of trust and safety which reduced their anxiety.

  CONCLUSION: Women expressed dissatisfaction both regarding the care-givers' methods of giving information and apply for information from different specialists and continuity. The study highlights important factors which may be helpful to the professionals for improving the information to this vulnerable group of women.

 • 222.
  Asplin, Nina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Wessel, Hans
  Marions, Lena
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet Högskola.
  Pregnant women's perspectives on decision-making when a fetal malformation is detected by ultrasound examination2013Inngår i: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 4, nr 2, s. 79-84Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives

  The aims of the study were to explore factors influencing the decision to continue or terminate pregnancy due to detection of fetal malformation following ultrasound examination, to elucidate the need for more information or other routines to facilitate the decision-making process and to assess satisfaction with the decision made.

  Design

  Descriptive study.

  Setting

  Four fetal care referral centres in Stockholm, Sweden.

  Population

  Pregnant women with a detected fetal malformation.

  Methods

  Data was collected by questionnaires. 134 women participated, 99 completing the questionnaire. Descriptive statistical analysis was performed.

  Results

  Both women who continued and those who terminated pregnancy based their decision on the severity of the malformation. Other reasons for terminating the pregnancy were aspects including socioeconomic considerations. None stated religious factors. The doctor at the fetal care unit also had an influence on the decision-making. The timeframe receiving information was regarded as long enough in duration but not the number of occasions. In both groups the women made the decision by themselves or together with their partners. The majority experienced that they had made the right decision. Women who terminated their pregnancy had a significant higher rate (51.2%) (p⩽ 0.004) of previous abortions than those in the continuing group (23.2%).

  Conclusion

  The decision to continue or terminate the pregnancy was to a great extent based on the severity of the malformation. Religious aspects did not seem to influence the decision. Many women expressed a need for additional occasion of information. The vast majority of women were satisfied with their decision.

 • 223.
  Asplund, Erika
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjöström, Anna
  Sophiahemmet Högskola.
  Nålrelaterad procedursmärta hos barn i hälso- och sjukvården: en Litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Under uppväxttiden får barn erfara olika medicinska procedurer inom hälso- och sjukvården, varav många är förenade med smärta. Nålprocedurer är vanligt förekommande och dessutom något barn uttrycker oro kring. Forskning tyder på att barn fortfarande underbehandlas för procedursmärta. Samtidigt finns en rad icke-farmakologiska behandlingsmetoder och strategier som sjuksköterskan har att tillgå vilka kan bidra till lindring av oro och smärta hos barn.

  Syfte

  Syftet var att beskriva faktorer i omvårdnaden som påverkar hur yngre barn upplever smärta vid nålprocedurer i hälso- och sjukvården.

  Metod

  Metoden som valdes var en allmän litteraturöversikt som omfattar vetenskapliga artiklar. Dessa har tagits fram genom databassökning och manuell sökning. Sökningen avgränsades till PubMed, CINAHL Complete, och PsycINFO. Resultatet baseras på 18 artiklar för granskning och analys.

  Resultat

  Resultatet utgjordes av fyra teman bestående av övergripande faktorer i omvårdnaden som ansågs påverka barns procedursmärta. Dessa teman var fysikaliska behandlingsmetoder, psykologiska behandlingsmetoder, emotionellt stöd, och miljöanpassningar. Resultatet visade att det förekommer såväl fysikaliska som psykologiska behandlingsmetoder vilka i framförallt kombination visat god effekt i relation till barns smärtupplevelser. Dessutom sågs emotionellt stöd och miljö som betydelsefulla aspekter i omvårdnaden.

  Slutsats

  Slutsatsen blev att procedursmärta bör mötas med ett individanpassat förhållningssätt och ett mångfacetterat angreppssätt. Varierande strategier i form av fysikaliska och psykologiska behandlingsmetoder kan tillsammans med emotionellt stöd och miljöanpassningar ha en positiv inverkan på den komplexa smärtupplevelsen som en nålprocedur på barn kan innebära.

 • 224.
  Asplund, Sandra
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskors upplevelse av anhörignärvaro vid hjärt- och lungräddning: en kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Årligen drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige och det påbörjas återupplivningsförsök på cirka 4000 personer. Att erbjuda anhöriga att närvara vid hjärt- lungräddning har varit ett ämne som varit omdiskuterat sedan det först fördes på tal 1987. Flertalet studier har genomförts, med fokus på att belysa personalens attityd gällande anhörignärvaro vid HLR och hur anhörignärvaro vid HLR påverkar de anhöriga. Studier har visat att det kan vara gynnsamt för anhöriga att närvara, samtidigt som andra studier visar att det är relativt ovanligt att de närvarar. Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av anhörignärvaro vid hjärt-lungräddning inom akutsjukvård. Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie med semi-strukturerade intervjuer. Sju sjuksköterskor som arbetade på en akutmottagning i norra Sverige inkluderades till studien. Intervjuerna genomfördes under perioden december 2015 till januari 2016. Intervjuerna transkriberades och texten analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i två teman med fyra underliggande kategorier. Resultatet visade att det fanns både positiva och negativa upplevelser kring anhörignärvaro. Några negativa aspekter som belystes var ökad stress för sjuksköterskan och att anhöriga ibland kunde upplevas som störande och därmed distraherade i situationen. En fördel som sjuksköterskorna i studien beskrev var att de upplevde att anhörignärvaro var värdefullt för de anhöriga, att de fick ett bättre omhändertagande samt att det upplevdes som värdefullt för anhöriga att se att personalen gjort allt de kunnat för patienten. Vidare beskrev sjuksköterskorna att anhörignärvaro i samband med HLR bidrog till en bättre och lugnare stämning inne på akutrummet vilket upplevdes som positivt. Studiens resultat tyder på att sjuksköterskor hade en positiv inställning till anhörignärvaro vid HLR, trots vissa utmaningar och negativa erfarenheter. Sjuksköterskorna ansåg att anhöriga hade rätt att närvara. Informanterna berättade att de sällan bjuder in anhöriga att närvara vid HLR men det framkom en önskan om ändring på det så att fler anhöriga får möjlighet att se vad som görs inne på akutrummet.

 • 225.
  Asplund, Tina
  Sophiahemmet Högskola.
  Övergången från barnklinik till vuxenklinik för unga personer med diabetes typ 1: en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 226.
  Assine, Nicole
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Gustafsson, Jaqueline
  Sophiahemmet Högskola.
  Se mig som en individ- inte som en diagnos: en litteraturstudie om personers upplevelser av bemötande från vårdpersonalen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 227.
  Astros, Josefin
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Eriksson, Matilda
  Sophiahemmet Högskola.
  Alkoholberoendes och alkoholmissbrukares upplevelser av bemötande i den svenska sjukvården2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Överkonsumtion av alkohol är ett vanligt problem i Sverige och ett beroende eller missbruk av alkohol kan orsaka både kroppslig och själslig skada hos individen. Därför påträffas personer som överkonsumerar alkohol ofta inom den svenska sjukvården. Tidigare forskning har visat att vårdpersonal har fördomar gentemot dessa personer och att personalens attityder och fördomar kan påverka bemötandet. Samtidigt har alla rätt till vård på lika villkor, oavsett vad de har för problem.

  Syfte

  Studiens syfte var att beskriva hur personer med alkoholberoende eller alkoholmissbruk upplever sig bli bemötta inom svensk sjukvård.

  Metod

  För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod. Nio personer med nuvarande eller tidigare alkoholberoende eller alkoholmissbruk intervjuades. Intervjumaterialet sammanställdes och analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Alla deltagare i denna studie hade både bra och dåliga upplevelser av bemötande inom den svenska sjukvården. Under intervjuerna framkom att ett personcentrerat bemötande och noggrannhet från personalens sida fick informanterna att känna sig sedda och uppleva bemötandet som bra. Då personalen sett bortom alkoholproblemen och behandlat informanterna på samma villkor som andra patienter har vårdmötet blivit tryggt och ömsesidig respekt har uppstått.

  Misstänksamhet och nonchalans upplevdes som dåligt bemötande, men kunde i vissa fall enligt informanterna själva ha berott på deras eget beteende. Dåligt bemötande och brist på respekt, oavsett från vilken sida, har lett till negativa upplevelser och att en del personer senare undvikit att söka vård.

  Slutsats

  Slutsatsen är att alkoholberoendes och alkoholmissbrukares upplevelser av bemötande varierar från individ till individ, och att det beror på vad personen själv klassar som bra eller dåligt bemötande. Det mest centrala för att bemötandet ska ses som bra är att det är personcentrerat, och att inte alkoholproblemen tar all fokus. Alkoholberoendes och alkoholmissbrukares eget agerande och förhållningssätt gentemot vårdpersonalen påverkar också bemötandet.

 • 228.
  Au, Hok-Jan
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Persson, Malin
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskans bedömning och dokumentation av vätskebalans inom akutsjukvård: en litteraturöversikt2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Akutsjukvård är tidskänsliga vårdinsatser som ges till patienter som drabbas av akut sjukdom. Akut sjukdom kan innebära försämring av kronisk sjukdom eller nytillkommen plötslig ohälsa i behov av snabb handläggning. När en patient drabbas av akut sjukdom ökar risken för vätskebalansrubbningar, exempelvis dehydrering och hyperhydrering. Vätskebalansrubbningar kan leda till ökad ohälsa samt ökade samhällskostnader. Sjuksköterskan ansvarar för bedömning och dokumentation av vätskebalans. Detta ska göras med en helhetssyn och består till stor del av tre komponenter; bedömning av kliniskt status, klinisk kemi och dokumentation i vätskebalanslistor. Hantering av den akut sjuka patientens vätskebalans utgör en avgörande del av patientens vård. Då bedömning och dokumentation av vätskebalans syftar till att tidigt upptäcka inadekvat vätskebalans innebär suboptimal hantering en ökad risk för vårdskada hos patienten.

  Syftet var att belysa sjuksköterskans genomförande av bedömning och dokumentation av vätskebalans hos patienter som vårdas inom akutsjukvård.

  Metoden litteraturöversikt valdes för att besvara studiens syfte. Endast studier publicerade mellan åren 2007-2017 samt genomförda inom en akutsjukvårdskontext på vuxna patienter inkluderades. Datainsamlingen skedde genom sökning i de elektroniska databaserna PubMed, CINAHL complete, MEDLINE samt SveMed+ med indexeringsord och fritextord baserade på litteraturöversiktens syfte. Därtill genomfördes en manuell sökning. Datainsamlingen resulterade i att 17 originalartiklar inkluderades i litteraturöversikten. Artiklarnas kvalitet granskades mha Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet. Artiklarnas resultat analyserades med integrerad analys och presenterades därefter i en integrerad text.

  Resultatet visade att det fanns brister i sjuksköterskans bedömning och dokumentation av vätskebalans. Det fanns en fördröjning i agerande vid upptäckt av vätskebalansrubbningar och onormala värden i den kliniska kemin. Sjuksköterskan dokumenterade inte patientens vätskebalans i vätskebalanslista eller kroppsvikt på ett tillfredsställande vis. Faktorer som kunde påverka sjuksköterskans bedömning och dokumentation av vätskebalans var kommunikation, kunskap och patientens sjukdomstillstånd. Därtill indikerade resultatet att de mätmetoder som används för att bedöma vätskebalans inte verkar helt ändamålsenliga för äldre patienter, vilket gällande riktlinjer inte tillsynes tar hänsyn till. Vidare forskning behövs för att kartlägga detta vidare.

  Slutsatsen av litteraturöversiktens resultat indikerar att sjuksköterskans bedömning och dokumentation av vätskebalans idag är bristfällig. Insatser f  f ör att öka sjuksköterskans kunskap kring vätskebalans torde vara av värde för att förbättra detta. Vidare forskning behövs för att utvärdera huruvida de mätmetoder som används för bedömning och dokumentation av vätskebalans är väl lämpade för akutsjukvård.

 • 229.
  Augustsson Hedman, Kaj
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Nkobo, Laura
  Sophiahemmet Högskola.
  Hälsorelaterad livskvalitet hos personer med diabetes typ-1: en litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Diabetes typ 1 är en vanlig sjukdom. Sjukdomen kan medföra komplikationer som kan påverkar livskvalitet hos de drabbade. Denna typ av sjukdom kräver livsstilsförändringar som påverkar till exempel kost och motion. Dessa förändringar är viktiga för både individen och behandlingseffekten. En av de viktigaste delarna i behandlingen av sjukdomen, är att ha kontroll över sin blodsockernivå för att på så sätt ha ett relativt bra liv.

  Syfte Syftet var att beskriva den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter med diabetes typ 1.

  Metod Metoden var en beskrivande litteraturöversikt där författarna har använt 15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna identifierades genom sökning i databaserna Cinahl och PubMed.

  Resultat Resultatet visar att depression var en av de mest förekommande symtomen som påverkade livskvalitet hos patienter med diabetes typ1. Resultatet visade att komplikationer påverkade den hälsorelaterade livskvaliteten. Vidare framkom att beroende på formen av komplikation, kunde själva behandlingen antigen förbättra eller försämra individens livskvalitet.

  Slutsats Diabetes typ 1 är en växande sjukdom som drabbar individer över hela världen. Sjukvårdens arbete behöver inrikta sig på att förebygga redan i ett tidigt stadium, allt för att kunna undvika mentala, somatiska och psykosociala komplikationer.

 • 230. Avelin, Pernilla
  et al.
  Erlandsson, Kerstin
  Hildingsson, Ingegerd
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet Högskola.
  Swedish parents' experiences of parenthood and the need for support to siblings when a baby is stillborn2011Inngår i: Birth, ISSN 0730-7659, E-ISSN 1523-536X, Vol. 38, nr 2, s. 150-8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: It has been argued that having a stillborn baby in the family affects older siblings more than parents realize. The aim of this study was to describe parenthood and the needs of siblings after stillbirth from the parents' perspective.

  METHODS: Six focus groups were held with 27 parents who had experienced a stillbirth and who had had children before the loss. The discussion concerned parents' support to the siblings, and the sibling's meeting, farewell, and memories of their little sister or brother. Data were analyzed using qualitative content analysis.

  RESULTS: The overall theme of the findings was parenthood in a balance between grief and everyday life. In the analysis, three categories emerged that described the construction of the theme: support in an acute situation, sharing the experiences within the family, and adjusting to the situation.

  CONCLUSIONS: The siblings' situation is characterized by having a parent who tries to maintain a balance between grief and everyday life. Parents are present and engaged in joint activities around the stillbirth together with the siblings of the stillborn baby. Although parents are aware of the sibling's situation, they feel that they are left somewhat alone in their parenthood after stillbirth and therefore need support and guidance from others.

 • 231. Avelin, Pernilla
  et al.
  Gyllenswärd, Göran
  Erlandsson, Kerstin
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet Högskola.
  Adolescents' experiences of having a stillborn half-sibling2014Inngår i: Death Studies, ISSN 0748-1187, E-ISSN 1091-7683, Vol. 38, nr 9, s. 557-562Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Although there is an increasing interest in siblings' experiences of loss and grief there is limited knowledge of adolescent's own perspectives, especially in a unique situation as after stillbirth in a reconstituted family. The authors interviewed 13 bereaved adolescents. They were sad that their family was not the same and expressed feelings of being inside family grief, yet outside, because they did not have full access in their reconstituted family. An implication of present findings is that it is important to include all the members of the family in the grieving process, even half-siblings of the deceased child.

 • 232. Avelin, Pernilla
  et al.
  Hildingsson, Ingegerd
  Davidsson-Bremborg, Anna
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet Högskola.
  Make the stillborn baby and the loss real for the siblings: parents' advice on how the siblings of a stillborn baby can be supported2012Inngår i: Journal of Perinatal Education, ISSN 1058-1243, EISSN 1548-8519, Vol. 21, nr 2, s. 90-98Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study aimed to investigate parents' advice to other parents on the basis of their own experiences of siblings' taking leave of a stillborn sister or brother. The study was a Web questionnaire study of 411 parents. The thematic content analysis resulted in two categories: "Make the stillborn baby and the loss real for the siblings" and "Take the siblings' resources and prerequisites into account." Parents' advised that siblings should see and hold the stillborn baby and, thus, be invited and included into the leave-taking process with respect to the siblings' feelings, resources, and prerequisites. Based on these findings, professional caregivers can usefully be proactive in their approach to facilitate and encourage the involvement of siblings.

 • 233. Avelin, Pernilla
  et al.
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet Högskola.
  Säflund, Karin
  Wredling, Regina
  Erlandsson, Kerstin
  Parental grief and relationships after the loss of a stillborn baby2013Inngår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 29, nr 6, s. 668-673Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: to describe the grief of mothers and fathers and its influence on their relationships after the loss of a stillborn baby. DESIGN: a postal questionnaire at three months, one year and two years after stillbirth. SETTING: a study of mothers and fathers of babies stillborn during a one-year period in the Stockholm region of Sweden. PARTICIPANTS: 55 parents, 33 mothers and 22 fathers. FINDINGS: mothers and fathers stated that they became closer after the loss, and that the feeling deepened over the course of the following year. The parents said that they began grieving immediately as a gradual process, both as individuals, and together as a couple. During this grieving process their expectations, expressions and personal and joint needs might have threatened their relationship as a couple, in that they individually felt alone at this time of withdrawal. While some mothers and fathers had similar grieving styles, the intensity and expression of grief varied, and the effects were profound and unique for each individual. KEY CONCLUSIONS: experiences following a loss are complex, with each partner attempting to come to terms with the loss and the resultant effect on the relationship with their partner. IMPLICATIONS FOR PRACTICE: anticipating and being able to acknowledge the different aspects of grief will enable professionals to implement more effective intervention in helping couples grieve both individually and together.

 • 234.
  Axell, Karin
  Sophiahemmet Högskola.
  Gravida kvinnor och typ 1-diabetes: stress, oro och välbefinnande under graviditetens trimestrar2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 235.
  Axelsson, Christina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Sondell, Pernilla
  Sophiahemmet Högskola.
  Vård på lika villkor: en genusfråga vid hjärtinfarkt?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 236.
  Axelsson, Jenny
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Cimarosa Holmström, Andrea
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskors perspektiv på mötet med närstående vid trauma på akutmottagningen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Trauma uppstår genom yttre faktorer eller händelser som påverkar kroppen fysiskt eller psykiskt. Traumasituationer sker plötsligt, oväntat och kan leda till stress och oro. Under traumaomhändertagandet är närstående ofta närvarande och utgör en del av patientens vård. Vid dessa händelser kan närstående vara chockade och i behov av omhändertagande och stöttning. Vårdpersonalens primära ansvar är omhändertagandet av patienten vilket medför att närstående riskerar bli lidande på grund av avsaknad av stöd. Vidare beskrivs att vårdpersonalens förhållningssätt och inställning till närstående spelar en viktig roll i hur mötet upplevs.

  Syfte

  Syftet var att beskriva sjuksköterskans perspektiv avseende faktorer som påverkade mötet med närstående till patienter som vårdats för trauma på en akutmottagning.

  Metod

  En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor genomfördes där sju sjuksköterskor verksamma på fem olika akutmottagningar inom Stockholms län intervjuades. Insamlad data analyserades genom en innehållsanalys.

  Resultat

  Två teman och sju subteman framkom ur analysen. Det första temat beskriver förutsättningar i mötet där bland annat informationsöverföringen och teamarbetet belyses som viktigt och det andra temat beskriver faktorer som kan utgöra hinder i mötet med närstående i traumasituationen, exempelvis bemanningsfrågor och utbildning.

  Slutsats

  Ett utarbetat arbetssätt för hur närstående skall omhändertas och mötas på akutmottagningen, tillgång till vårdpersonal avsatt för ändamålet, tydlig kommunikation och informationshantering samt relevant utbildning för vårdpersonalen ansågs vara viktiga faktorer för att mötet med närstående skulle optimeras på akutmottagningarna. 

 • 237.
  Axelsson, Lena
  Sophiahemmet Högskola.
  Living with haemodialysis close to death - patients' and close relatives' experiences2013Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to generate  understanding and knowledge a bout the experiences of  patients living with haemodialysis, and their close relati ves, near the end of life. In studies I and II we  conducted a series of 31 qualitative interviews over a period of 12 months with 8 severely ill patients  (aged 66–87) treated with haemodialysis. For study I the text of the interviews was analysed using  phenomenological hermeneutics to describe and to el ucidate the meanings of being severely ill living  with haemodialysis when nearing end of life. For study II the text was analysed using qualitative content  analysis to describe inner thoughts and feelings  relating to death and dying of these patients. For studies III and IV, we conducted 14 retrospective qualitative interviews with close relatives of  deceased patients treated with haemodialysis about th eir experiences during end of the patient’s life.  For paper III the interview text was analysed usi ng phenomenological hermeneu tics to describe and  elucidate the meanings of being a close relative at the  end of life of a severely ill family member treated  with maintenance haemodialysis. For paper IV the text was analysed using qualitative content analysis to  describe end of life for the patients from the perspective of their close relatives. The findings of study I suggest that being severely i ll and living with haemodialysis near the end of life  means living with suffering from a deteriorating body, a high symptom burden, and dependence on  advanced medical technology, simultaneously with r econciliation and well-being. The meanings of living  with illness and dialysis are intertwined with the meanings of being old.  Study II shows that thoughts and feelings about deat h and dying are significant and complex for those  living with haemodialysis as they approach the end of life. Patients experience  a multifaceted presence of  death. Their awareness of approaching death may include their repressing of thoughts of death, not as  denial, but to allow them to focus on living as fully as possible the time they have left. Study III shows that close relatives strive to maintain balance and well-being for themselves and for  the patient, which we interpreted as their striving to regain balance, and inner equilibrium in their  changed and challenged rhythm of life. Study IV shows that after gradual deterioration and increasing  care needs, older patients in haemodialysis care with  co-morbidities follow three different main paths at  the end of life: uncertain anticipation of death; awaiting death after dialysis withdrawal; and sudden but  not unexpected death. The ends of their lives are marked by complex symptoms and existential issues  related to haemodialysis treatment and withdrawal, and  their uncertainty of what  to expect at the end of  life suggests the need for increased continuity and coordination of whole person care. Both patients and  their close relatives are often alone with their existential thoughts. In their complex lifeworlds, intertwined meanings  of living with illness and maintenance of life with  haemodialysis treatment near the end of life show that patients live in a borderland of living-dying that is  shared by the close relative. Patients and close relatives focus on living when death is close but uncertain,  with severe illness and the maintenance of life through advanced technology.  Integrating the philosophy of palliative care (with a focus on symptom relief, team work,  communication, relationships, and support of family members) into dialysis care, may support health  care professionals in haemodialysis units and other re nal contexts, to improve the care of severely ill  patients, both earlier in their illness and as they approach the end of their lives.

 • 238.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Alvariza, Anette
  Carlsson, Nina
  Cohen, S. Robin
  Sawatzky, Richard
  Årestedt, Kristofer
  Measuring quality of life in life-threatening illness: Content validity and response processes of MQOL-E and QOLLTI-F in Swedish patients and family carers2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 239.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Alvariza, Anette
  Lindberg, Jenny
  Öhlén, Joakim
  Håkanson, Cecilia
  Sophiahemmet Högskola.
  Reimertz, Helene
  Fürst, Carl Johan
  Årestedt, Kristofer
  Unmet palliative care needs among patients with end-stage kidney disease: A national registry study about the last week of life2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 240.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Alvariza, Anette
  Lindberg, Jenny
  Öhlén, Joakim
  Håkanson, Cecilia
  Sophiahemmet Högskola.
  Reimertz, Helene
  Fürst, Carl-Johan
  Årestedt, Kristofer
  Unmet palliative care needs among patients with end-stage kidney disease: a national registry study about the last week of life2018Inngår i: Journal of Pain and Symptom Management, ISSN 0885-3924, E-ISSN 1873-6513, Vol. 55, nr 2, s. 236-244Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  CONTEXT: End-stage kidney disease (ESKD) is characterized by high physical and psychological burden and therefore, more knowledge about the palliative care provided close to death is needed.

  OBJECTIVES: To describe symptom prevalence, relief and management during the last week of life, as well as end-of-life communication, in patients with ESKD.

  METHODS: This study was based on data from the Swedish Register of Palliative Care. Patients aged 18 or older who died from a chronic kidney disease, with or without dialysis treatment (ICD-10-SE; N18.5 or N18.9), during 2011 and 2012 were selected.

  RESULTS: 472 patients were included. Of six predefined symptoms, pain was the most prevalent (69%), followed by respiratory secretion (46%), anxiety (41%), confusion (30%), shortness of breath (22%), and nausea (17%). Of patients with pain and/or anxiety, 32% and 44% respectively were only partly relieved or not relieved at all. Of patients with the other symptoms, a majority (55%-84%) were partly relieved or not relieved at all. End-of-life discussions were reported in 41% of patients and 71% of families. A minority died in specialized palliative care: 8% in hospice/in-patient palliative care and 5% in palliative home care. Of all patients, 19% died alone. Bereavement support was offered to 38% of families.

  CONCLUSION: Even if death is expected, the majority of patients dying with ESKD had unmet palliative care needs regarding symptom management, advance care planning, and bereavement support.

 • 241.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Benzein, Eva
  Lindberg, Jenny
  Persson, Carina
  End-of-life and palliative care of patients on maintenance hemodialysis treatment: A focus group study2019Inngår i: BMC Palliative Care, ISSN 1472-684X, E-ISSN 1472-684X, Vol. 18, nr 1, artikkel-id 89Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Despite complex illness trajectories and a high symptom burden, palliative care has been sub-optimal for patients with end-stage kidney disease and hemodialysis treatment who have a high rate of hospitalization and intensive care towards end of life. There is a growing awareness that further development of palliative care is required to meet the needs of these patients and their family members. In this process, it is important to explore healthcare professionals' views on provision of care. The aim of this study was therefore to describe nurses' and physicians' perspectives on end-of-life and palliative care of patients treated with maintenance hemodialysis.

  METHODS: Four focus group interviews were conducted with renal nurses (17) and physicians (5) in Sweden. Qualitative content analysis was used to analyze data.

  RESULTS: Participants were committed to giving the best possible care to their patients, but there were challenges and barriers to providing quality palliative care in nephrology settings. Professionals described palliative care as end-of-life care associated with hemodialysis withdrawal or palliative dialysis, but also identified care needs and possibilities that are in line with an earlier integrated palliative approach. This was perceived as complex from an organizational point of view. Participants identified challenges related to coordination of care and different perspectives on care responsibilities that impacted symptom management and patients' quality of life. Communication issues relating to the provision of palliative care were revealed where the hemodialysis setting was regarded as an impediment, and personal and professional experiences, beliefs and knowledge were considered of major importance.

  CONCLUSIONS: Nurses and physicians identified a need for the improvement of both late and earlier palliative care approaches. The results highlighted a requirement for and possibilities of training, counselling and support of health care professionals in the dialysis context. Further, multi-professional palliative care collaborations should be developed to improve the coordination and organization of end-of-life and palliative care of patients and their family members. A climate allowing conversations about advance care planning throughout the illness trajectory may facilitate the gradual integration of palliative care alongside life-prolonging treatment for improved support of patients and families.

 • 242.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Benzein, Eva
  Lindberg, Jenny
  Persson, Carina
  Processes toward the end of life and dialysis withdrawal: Physicians' and nurses' perspectives2019Inngår i: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, artikkel-id 969733019848050Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Nurses and physicians in nephrology settings provide care for patients with end-stage kidney disease receiving hemodialysis treatment along a complex illness trajectory.

  AIM: The aim was to explore physicians' and nurses' perspectives on the trajectories toward the end of life involving decisions regarding hemodialysis withdrawal for patients with end-stage kidney disease.

  RESEARCH DESIGN AND PARTICIPANTS: A qualitative research approach was used. Four mixed focus group interviews were conducted with renal physicians (5) and nurses (17) in Sweden. Qualitative content analysis was used to analyse data.

  ETHICAL CONSIDERATIONS: Ethical approval was obtained (Dnr 2014/304-31).

  FINDINGS AND DISCUSSION: Findings illuminated multi-faceted, intertwined processes encompassing healthcare professionals, patients, and family members. The analysis resulted in four themes: Complexities of initiating end-of-life conversations, Genuine attentiveness to the patient's decision-making process, The challenge awaiting the family members' processes, and Negotiating different professional responsibilities. Findings showed complexities and challenges when striving to provide good, ethical care which are related to beneficence, nonmaleficence, and self-determination, and which can give rise to moral distress.

  CONCLUSION: There are ethical challenges and strains in the dialysis context that healthcare professionals may not always be prepared for. Supporting healthcare professionals in not allowing complexities to hinder the patient's possibilities for shared decision-making seems important. An open and continual communication, including family meetings, from dialysis initiation could serve to make conversations involving decisions about hemodialysis withdrawal a more natural routine, as well as build up a relationship of trust necessary for the advance care planning about the end of life. Healthcare professionals should also receive support in ethical reasoning to meet these challenges and handle potential moral distress in the dialysis context.

 • 243.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Benzein, Eva
  Persson, Carina
  Complexities of the processes towards palliative care for patients with end-stage kidney disease: Physicians' and nurses' perspectives2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 244.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Björvell, Catrin
  Mattiasson, Anne-Cathrine
  Sophiahemmet Högskola.
  Randers, Ingrid
  Sophiahemmet Högskola.
  Swedish Registered Nurses' incentives to use nursing diagnoses in clinical practice2006Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 15, nr 8, s. 936-45Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: The purpose of this study was to describe Registered Nurses' incentives to use nursing diagnoses in clinical practice. BACKGROUND: The use of nursing diagnoses is scarce in Swedish patient records. However, there are hospital wards were all nurses formulate and use nursing diagnoses in their daily work. This leads to the question of what motivates these nurses who do use nursing diagnoses in clinical practice. DESIGN: A qualitative descriptive design. METHODS: A purposeful sampling of 12 Registered Nurses was used. Qualitative interviews to collect data and a content analysis were performed. RESULTS: Five categories were identified: identification of the patient as an individual and as a whole, a working tool for facilitating nursing care, increasing awareness within nursing, support from the management and influence on the professional role. The principle findings of this study were: (i) that the Registered Nurses perceived that nursing diagnoses clarified the patient's individual needs and thereby enabled them to decide on more specific nursing interventions, (ii) that nursing diagnoses were found to facilitate communication between colleagues concerning patient care and thus promoted continuity of care and saved time and (iii) that nursing diagnoses were perceived to increase the Registered Nurses' reflective thinking leading to a continuous development of professional knowledge. CONCLUSIONS: The present findings suggest that the incentives to use nursing diagnoses originate from effects generated from performing a deeper analysis of the patient's nursing needs. Further research is needed to test and validate the usability and consequences of using nursing diagnoses in clinical practice. Motivating factors found in this study may be valuable to Registered Nurses for the use and development of nursing diagnoses in clinical care. Moreover, these factors may be of relevance in other countries that are in a similar situation as Sweden concerning application of nursing diagnoses.

 • 245.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Klang, Birgitta
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet Högskola.
  Jacobson, Stefan H
  Andreassen Gleissman, Sissel
  Sophiahemmet Högskola.
  End of life of patients treated with haemodialysis as narrated by their close relatives2015Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 29, nr 4, s. 776-784Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM: The study aimed to describe end of life for patients treated with maintenance haemodialysis as narrated by their close relatives.

  INTRODUCTION: Many patients undergoing haemodialysis are older, have several comorbidities and underestimated symptoms and are in their last year of life. To improve care, we need to know more about their end-of-life situation.

  DESIGN: Qualitative and descriptive.

  METHODS: Qualitative retrospective interviews were conducted with 14 close relatives of deceased haemodialysis patients (3-13 months after death). Data were analysed using qualitative content analysis. The study is ethically approved.

  FINDINGS: In the last months, a gradual deterioration in health with acute episodes necessitating hospital admissions was described. This involved diminishing living space and expressions of dejection, but also of joy. Three patterns emerged in the last weeks: uncertain anticipation of death as life fades away; awaiting death after haemodialysis withdrawal; and sudden but not unexpected death following intensive care. Findings show complexities of decisions on haemodialysis withdrawal.

  CONCLUSIONS: Different end-of-life patterns all involved increasingly complex care needs and existential issues. Findings show a need for earlier care planning. The identification of organisational factors to facilitate continuity and whole person care to meet these patients' specific care needs with their complex symptom burdens and comorbidities is needed. Findings indicate the need for integration of a palliative care approach in the treatment of patients in haemodialysis care.

 • 246.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Klang, Birgitta
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet Högskola.
  Jacobson, Stefan H
  Andreassen Gleissman, Sissel
  Sophiahemmet Högskola.
  Meanings of being a close relative of a family member treated with haemodialysis2015Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 24, nr 3/4, s. 447-456Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES:

  To describe and elucidate the meanings of being a close relative of a severely ill family member treated with maintenance haemodialysis approaching the end of life.

  BACKGROUND:

  End-stage renal disease together with comorbidities, haemodialysis treatment and high mortality rates also affects the lives of close relatives, who report burdens and impaired quality of life. To improve care, more understanding is needed of close relatives' experiences during these patients' end of life.

  DESIGN:

  This study has a qualitative interpretative design.

  METHODS:

  Fourteen retrospective qualitative interviews were conducted with close relatives (aged 48-93 years) of deceased patients who had been treated with haemodialysis. The interview text was interpreted using a phenomenological hermeneutical method in three phases.

  RESULTS:

  The findings of the structural analysis were formulated as six themes: Striving to be supportive and helpful without doing harm to the ill person's self; Needing increasing strength and support; Balancing the will to help with one's own ongoing life; Increasing responsibility involving dilemmas; Striving for a good life together in the present and Living with awareness of death.

  CONCLUSIONS:

  Close relatives strive for balance and well-being accompanying their ill family member through the end of life. They are facing moral dilemmas and growing demands as their responsibility increases with the deterioration of their family member. Support from and interaction with the healthcare professionals is then of significance.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE:

  Findings challenge healthcare professionals in haemodialysis settings to identify close relatives' individual resources and needs towards the patients' end of life. Healthcare professionals in haemodialysis settings need to offer close relatives opportunities to talk about the future and what may be expected at end of life, with or without haemodialysis. They should also contact the closest relative after the death as they may need confirmation and closure.

 • 247.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Randers, Ingrid
  Sophiahemmet Högskola.
  Jacobson, Stefan H
  Klang, Birgitta
  Living with haemodialysis when nearing end of life2012Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 26, nr 1, s. 45-52Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: The aim of this study was to describe and to elucidate the meanings of being severely ill living with haemodialysis when nearing end of life.

  INTRODUCTION: To have end stage renal disease and to be treated with maintenance haemodialysis implies being dependent on lifelong treatment. Several studies have reported that these patients suffer a high symptom burden and an impaired quality of life due to both disease and treatment. In the dialysis unit, where the focus is on handling technology and maintaining life, end of life care may be neglected or overlooked. Nevertheless, mortality rates show that about one-fourth of patients in haemodialysis care are in their last year of life.

  DESIGN: A qualitative interpretative design was used.

  METHODS: Serial qualitative interviews over a period of 12 months were conducted with eight patients (aged 66-87). Altogether text of 31 interviews was interpreted using a phenomenological hermeneutical method in three phases. The study is ethically approved.

  FINDINGS: The structural analysis resulted in 11 subthemes and thereafter the following three themes were formulated; being subordinate to the deteriorating body, changing outlook on life and striving for upheld dignity. The comprehensive interpretation revealed that being severely ill living with haemodialysis near the end of life means living with suffering simultaneously with reconciliation and well-being. Further, the meanings are understood as intertwined with being old.

  CONCLUSIONS: Findings contribute to an increased awareness of the complexities of these patients' life worlds and their meanings, and thus of the importance to listen to their experiences and their understandings. Findings suggest that to integrate the philosophy of palliative care in haemodialysis units may improve care for patients who are living with haemodialysis and approaching the end of their lives.

 • 248.
  Axelsson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Randers, Ingrid
  Sophiahemmet Högskola.
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet Högskola.
  Jacobson, Stefan H
  Klang, Birgitta
  Thoughts on death and dying when living with haemodialysis approaching end of life2012Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 21, nr 15-16, s. 2149-59Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: To describe inner thoughts and feelings relating to death and dying when living with haemodialysis approaching end of life.

  BACKGROUND: Patients who undergo maintenance haemodialysis suffer a significant symptom burden and an impaired quality of life. The high mortality rate in these patients indicates that about one-fourth of them are in their last year of life, suggesting the presence of death and dying in the haemodialysis unit.

  DESIGN: A qualitative descriptive design was used. Methods.  A total of 31 qualitative interviews were conducted with eight patients (aged 66-87) over a period of 12 months. Qualitative content analysis was used to analyse data.

  RESULTS: The analysis revealed 10 subthemes that were sorted into three main themes. Being aware that death may be near comprises being reminded of death and dying by the deteriorating body, by the worsening conditions and deaths of fellow patients, and by knowing haemodialysis treatment as a border to death. Adapting to approaching death comprises looking upon death as natural, preparing to face death, hoping for a quick death and repressing thoughts of death and dying. Being alone with existential thoughts comprises a wish to avoid burdening family, lack of communication with healthcare professionals and reflections on haemodialysis withdrawal as an hypothetic option.

  CONCLUSIONS: Living with haemodialysis approaching, the end of life involves significant and complex existential issues and suffering, and patients are often alone with their existential thoughts.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: Nurses and other healthcare professionals in haemodialysis settings need to combine technical and medical abilities with committed listening and communication skills and be open to talking about death and dying, with sensitivity to individual and changeable needs.

 • 249.
  Axelsson, Martina
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskors bekräftelse av patienters känsla av sammanhang inom vård och omsorg av äldre2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 250.
  Axelsson, Åsa
  Sophiahemmet Högskola.
  Patientens självskattade perioperativa smärta vid lokalbedövningsmetoden wide awake och traditionell lokalbedövningsmetod vid handkirurgiska ingrepp: en jämförande pilotstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Handen har en mycket central roll för människans funktion och benämns ofta som hjärnans förlängning mot världen. Huvudsyftet inom handkirurgi är att vid skador, återskapa handens funktion för att förbättra människans livskvalité. De flesta operationer inom handkirurgi sker i någon form av lokalanestesi och majoriteten kräver blodtomhet i operationsområdet. Dagens former av lokalanestesi medför vissa begränsningar av operationstiden då trycket av blodtomhetsmanschetten orsakar smärta och obehag för patienten. Då det vid vissa handkirurgiska operationer är av stor fördel för operationsresultatet att patienten är vaken och vid uppmaning aktivt kan medverka vid operationen är det bra med vaken patient och därför bra om generell anestesi kan undvikas. Genom att bedöva patienten med en buffrad lokalbedövningsblandning med adrenalin kan patienten bli bedövad samtidigt som blodtomhet uppnås i operationsområdet, patienten behåller sin rörelseförmåga och kan på så sätt medverka vid operationen. Denna metod kallas Wide Awake.

  Syftet: Syftet med denna studie var att jämföra patientens smärtskattning vid Wide Awake lokalbedövningsmetod och den nuvarande lokalbedövningsmetoden som används vid handkirurgiska kliniken, samt beskriva patientens smärtupplevelse vid båda metoderna.

  Metod: Studien utfördes som en pilotstudie med både kvalitativ och kvantitativ ansats, en så kallad mixad metod. Tjugo forskningspatienter följdes under operationsprocessen med numeriskt kvantitativt protokoll där smärtskattningsdata samlades in och analyserades enligt Mann-Whitney U test. Ett uppföljande samtal dagen efter operation gjordes och sammanställdes med en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman.

  Resultat: Studien visar på en skillnad i smärtupplevelse där patienter som opereras i Wide Awake lokalbedövningsmetod upplever mindre smärta och obehag än patienter som opereras i nuvarande lokalbedövningsmetod.

  Slutsats: Slutsatsen av denna studie visar på att Wide Awake är en bedövningsform som är lindrigare ur smärtsynpunkt för patienten vid mindre handkirurgiska ingrepp än den nuvarande traditionella lokalbedövning som används idag på handkirurgiska kliniken.

2345678 201 - 250 of 2513
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf