shh.sePublications
Change search
Refine search result
37383940414243 1951 - 2000 of 2158
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1951.
  Stomberg, Peter
  Sophiahemmet University.
  Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att arbeta med LUCAS: en kvalitativ intervjustudie om mekaniska kompressioner vid hjärtstopp2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1952.
  Storrank-Rhyner, Mirjam
  Sophiahemmet University College.
  Interaktion mellan sjuksköterska och patienter i ett metadonprogram: en jämförande intervjustudie mellan Sverige och Schweiz2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1953.
  Styrwoldt, Eva
  Sophiahemmet University.
  Över - och undertriage vid simuleringsövningar2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1954.
  Styrwoldt, Eva
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Hybinette, Caroline
  Sophiahemmet University.
  Läkemedel inom ambulanssjukvården2016In: Prehospital akutsjukvård / [ed] Björn-Ove Suserud & Lars Lundberg, Stockholm: Liber, 2016, 2, p. 534-539Chapter in book (Other academic)
 • 1955.
  Stålhammar, Linnea
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Särndal, Charlotte
  Sophiahemmet University.
  Sprututbytesprogram i Sverige: ur sjuksköterskans perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Narkotikamissbruk är den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i Europa och i Sverige beräknas över 500 människor varje år dö till följd av narkotikarelaterade orsaker. Definitionen av ett tungt narkotikamissbruk är att en person, en eller flera gånger, injicerat narkotika under en 12-månadersperiod eller missbrukat narkotiska preparat dagligen under de senaste fyra veckorna. I dagsläget beräknas cirka 29 500 personer i Sverige ha ett tungt narkotikamissbruk. Injektionsmissbrukare riskerar att smittas av blodburna infektioner, såsom hiv och hepatit C, på grund av delning av kontaminerade injektionsverktyg. Sprututbytesprogram implementerades i Sverige år 1986 och har som syfte att minska spridning av blodburna infektioner. På sprututbytesprogrammen har sjuksköterskorna en central roll där de utför hälsofrämjande åtgärder riktade mot injektionsmissbrukarna.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av arbetet på sprututbytesprogram i Sverige.

  Metod

  Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Nio sjuksköterskor deltog i studien och samtliga sprututbytesprogram i Sverige fanns representerade. Intervjuerna spelades in på band, transkriberades ordagrant och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Det framkom att sjuksköterskorna upplevde samhällets bemötande av sprututbytesprogrammet delat mellan förespråkare och motståndare. Sjuksköterskorna ansåg sprututbytesprogrammet betydelsefullt i det preventiva arbetet mot blodburna infektioner med tanke på de hälsofrämjande åtgärderna sjuksköterskorna utförde. Sjuksköterskorna framhöll att de upplevde att samspelet mellan dem och injektionsmissbrukarna var positivt men att de, i arbetet med sprututbytesprogrammen, också ibland erfor etiska och moraliska dilemman. Dessa dilemman kunde upplevas betungande för sjuksköterskorna vilket ledde till behov av stöd från kollegor och/eller genom professionell handledning.

  Slutsats

  Sjuksköterskorna på sprututbytesprogram har en positiv inställning till sitt arbete då de motverkar ohälsa hos injektionsmissbrukarna genom hälsofrämjande åtgärder. Vid arbetet på SUP upplever sjuksköterskorna etiskt och moraliskt utmanande situationer som leder till känslomässigt engagemang. Trots dessa utmanande situationer upplever sjuksköterskorna att samspelet mellan dem och injektionsmissbrukarna generellt är välfungerande. Sjuksköterskorna framhöll att de får stöd av varandra i arbetsgruppen. Utöver arbetsgruppens stöd fanns hos vissa sjuksköterskor behov av professionell handledning.

 • 1956.
  Stålnacke, Monica
  Sophiahemmet University College.
  Patienters upplevda vårdkvalitet på en kolorektalkirurgisk vårdavdelning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1957.
  Stålvant, Johan
  Sophiahemmet University.
  Palliativ omvårdnad2014In: Sjuksköterskans omvårdnadskunnande: en praktisk och teoretisk grundbok / [ed] Birgitta Klang Söderkvist & Ingrid Thorell-Ekstrand, Harlow: Pearson Education Limited , 2014, p. 343-358Chapter in book (Other academic)
 • 1958. Sundblad, Britt-Marie
  et al.
  Sahlander, Karin
  Ek, Alexandra
  Kumlin, Maria
  Sophiahemmet University.
  Olsson, Marianne
  Larsson, Kjell
  Palmberg, Lena
  Effect of respirators equipped with particle or particle-and-gas filters during exposure in a pig confinement building2006In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, Vol. 32, no 2, p. 145-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: This study compared the protective effect of two respiratory protection devices during exposure in a pig confinement building. METHODS: Thirty-six healthy persons were exposed for 3 hours in the building, 12 without any protection, 12 with a particle-filter mask, and 12 with a mask filtering both particles and gases. Symptoms, body temperature, nasal lavage fluid, exhaled nitric oxide, and bronchial responsiveness to methacholine were assessed before and after the exposure. Pre- and postexposure urine and blood samples were collected. RESULTS: After the exposure, the participants with respirators reported fewer symptoms than those without. Wearing a mask also reduced the inflammatory response assessed with nasal lavage (cell concentration, interleukins 6 and 8) and peripheral blood (cell number). Lung function was significantly impaired only in the unprotected group; postexposure vital capacity and forced expiratory volume in 1 second showed a decrease of 3-4% from the preexposure levels (P=0.006 and P=0.002, respectively). Bronchial responsiveness (P<0.01) and body temperature (P<0.001) increased similarly in the three groups. Bronchial responsiveness to methacholine increased 2.7, 2.4, and 2.1 doubling concentration steps for those unprotected, those using a particle-filter mask, and those using a mask with particle and gas filters, respectively. The prostaglandin D2 metabolite, 9a, 11b-PGF2 increased significantly (P=0.003) only in those unprotected. CONCLUSIONS: Wearing a respirator in a pig confinement building reduces the inflammatory reaction but does not influence the increase in bronchial responsiveness, with no difference between the use of a particle-filter mask or a mask with a particle-gas filter combination.

 • 1959.
  Sundelin, Sara
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Wikström, Tindra
  Sophiahemmet University.
  En beskrivning av fertila kvinnors upplevelse av att leva med diagnosen endometrios.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Upp till tio procent av kvinnor i fertil ålder beräknas ha endometrios. Vid endometrios förekommer livmoderslemhinnevävnad utanför livmodern. Att denna vävnad tjocknar och blöder under menstruation kan vara en orsak till smärta och inflammation. Kraftig menstruationssmärta är det vanligaste symtomet. Andra vanliga symtom är infertilitet, hematuri, diarré, förstoppning, smärta, kramper vid samlag och ryggsmärta. Endometrios är en kronisk sjukdom som påverkar flera aspekter av dagligt liv och till följd av en kronisk sjukdom kan lidande uppstå.

  Syfte

  Syftet var att beskriva fertila kvinnors upplevelse av att leva med diagnosen endometrios.

  Metod

  En kvalitativ metod valdes, varpå en semistrukturerad intervjustudie genomfördes utifrån en intervjuguide. Sju kvinnor intervjuades. Materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Under intervjuerna framkom exempel på när sjukdomen både begränsar och styr deltagarnas vardag men även vilka anpassningar och åtgärder de vidtar för att hantera och strukturera vardagen med de hinder sjukdomen kan innebära för individen. Att bekräftelse eller brist på bekräftelse påverkade deltagarnas upplevelse av lidande tydliggjordes under intervjuernas gång. Stöd från omgivningen och stöd från vården framkom vara betydande för deltagarnas psykiska välmående.

  Slutsats

  Endometrios påverkar kvinnor det dagliga livet då sjukdomen orsakar lidande av varierade grad. Kvinnor upplever begränsning både fysiskt och socialt då symtomen gav upphov till en obalans mellan inre och yttre krav. Upplevelsen av att kvinnors lidande förminskats av hälso- och sjukvård, omgivning innebär ett hot mot kvinnors integritet.

 • 1960.
  Sundell, Hanna
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Svensson, Karin
  Sophiahemmet University College.
  Omvårdnaden av patienter med malaria på Nkinga hospital i Tanzania2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1961.
  Sundqvist, Carina
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans motivationsarbete för en god egenvård hos överviktiga personer: en beskrivning utifrån sjuksköterskans perspektiv2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1962.
  Sundqvist, Katarina
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Öistämö, Lisa
  Sophiahemmet University College.
  Effekter av sjuksköterskeledd patientundervisning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1963.
  Svahn, Ewa
  Sophiahemmet University.
  Från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning: åtgärder för att underlätta för patienten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1964. Svantesson, Lena
  et al.
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet University.
  Psykologiska aspekter på fosterdiagnostik2009In: Lärobok för barnmorskor / [ed] Annette Kaplan et al., Lund: Studentlitteratur , 2009, 3, p. 216-17Chapter in book (Other academic)
 • 1965.
  Svedberg, Emma
  Sophiahemmet University.
  Kulturkompetent omvårdnad och hälsa ur ett romskt perspektiv: en litteraturöversikt2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1966.
  Svedberg, Helena
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Wennerström, Helena
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskans kännedom om Reumatikerförbundet och om denna kännedom förmedlas till den reumatikersjuke patienten: en internetbaserad enkätstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1967. Svedbo Engström, Maria
  et al.
  Leksell, Janeth
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Eeg-Olofsson, Katarina
  Borg, Sixten
  Palaszewski, Bo
  Gudbjörnsdottir, Soffia
  A disease-specific questionnaire for measuring patient-reported outcomes and experiences in the Swedish National Diabetes Register: Development and evaluation of content validity, face validity, and test-retest reliability2018In: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 101, no 1, p. 139-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To describe the development and evaluation of the content and face validity and test-retest reliability of a disease-specific questionnaire that measures patient-reported outcomes and experiences for the Swedish National Diabetes Register for adult patients who have type 1 or type 2 diabetes.

  METHODS: In this methodological study, a questionnaire was developed over four phases using an iterative process. Expert reviews and cognitive interviews were conducted to evaluate content and face validity, and a postal survey was administered to evaluate test-retest reliability.

  RESULTS: The expert reviews and cognitive interviews found the disease-specific questionnaire to be understandable, with relevant content and value for diabetes care. An item-level content validity index ranged from 0.6-1.0 and a scale content validity/average ranged from 0.7-1.0. The fourth version, with 33 items, two main parts and seven dimensions, was answered by 972 adults with type 1 and type 2 diabetes (response rate 61%). Weighted Kappa values ranged from 0.31-0.78 for type 1 diabetes and 0.27-0.74 for type 2 diabetes.

  CONCLUSIONS: This study describes the initial development of a disease-specific questionnaire in conjunction with the NDR. Content and face validity were confirmed and test-retest reliability was satisfactory.

  PRACTICE IMPLICATIONS: With the development of this questionnaire, the NDR becomes a clinical tool that contributes to further understanding the perspectives of adult individuals with diabetes.

 • 1968. Svedbo Engström, Maria
  et al.
  Leksell, Janeth
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Gudbjörnsdottir, Soffia
  Development of a patient reported outcome measure for the Swedish national diabetes register2016Conference paper (Other academic)
 • 1969. Svedbo Engström, Maria
  et al.
  Leksell, Janeth
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Gudbjörnsdottir, Soffia
  What is important for you? A qualitative interview study of living with diabetes and experiences of diabetes care to establish a basis for a tailored Patient-Reported Outcome Measure for the Swedish National Diabetes Register2016In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 6, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: There is a growing emphasis on the perspective of individuals living with diabetes and the need for a more person-centred diabetes care. At present, the Swedish National Diabetes Register (NDR) lacks patient-reported outcome measures (PROMs) based on the perspective of the patient. As a basis for a new PROM, the aim of this study was to describe important aspects in life for adult individuals with diabetes.

  DESIGN: Semistructured qualitative interviews analysed using content analysis.

  SETTING: Hospital-based outpatient clinics and primary healthcare clinics in Sweden.

  PARTICIPANTS: 29 adults with type 1 diabetes mellitus (DM) (n=15) and type 2 DM (n=14).

  INCLUSION CRITERIA: Swedish adults (≥18 years) living with type 1 DM or type 2 DM (duration ≥5 years) able to describe their situation in Swedish. Purposive sampling generated heterogeneous characteristics.

  RESULTS: To live a good life with diabetes is demanding for the individual, but experienced barriers can be eased by support from others in the personal sphere, and by professional support from diabetes care. Diabetes care was a crucial resource to nurture the individual's ability and knowledge to manage diabetes, and to facilitate life with diabetes by supplying support, guidance, medical treatment and technical devices tailored to individual needs. The analysis resulted in the overarching theme 'To live a good life with diabetes' constituting the two main categories 'How I feel and how things are going with my diabetes' and 'Support from diabetes care in managing diabetes' including five different categories.

  CONCLUSIONS: Common aspects were identified including the experience of living with diabetes and support from diabetes care. These will be used to establish a basis for a tailored PROM for the NDR.

 • 1970.
  Svedbo Engström, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna.
  Leksell, Janeth
  Högskolan Dalarna.
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet University.
  Gudbjörnsdóttir, Soffia
  Göteborgs universitet.
  Utveckling av patientrapporterade utfallsmått (PROM) för NDR. I: Nationella Diabetesregistret - Årsrapport 2012 års resultat2013Other (Other academic)
 • 1971.
  Svedlind, Karolina
  Sophiahemmet University College.
  Hur svensk sjukvård tillmötesgår olika religiösa uppfattningarvid omhändertagande av avliden2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 1972. Sveen, Josefin
  et al.
  Eilegård, Alexandra
  Sophiahemmet University.
  Steineck, Gunnar
  Kreicbergs, Ulrika
  Sophiahemmet University.
  They still grieve - a nationwide follow-up of young adults 2-9 years after losing a sibling to cancer2014In: Psycho-Oncology, ISSN 1057-9249, E-ISSN 1099-1611, Vol. 23, no 6, p. 658-664Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The aims of this study were to assess the prevalence of unresolved grief in bereaved young adult siblings and examine possible contributing factors.

  METHODS: The study was a Swedish population-based study of young adults who had lost a brother or sister to cancer, 2-9 years earlier. Of 240 eligible siblings, 174 (73%) completed a study-specific questionnaire. This study focused on whether the respondents had worked through their grief over the sibling's death and to what extent.

  RESULTS: A majority (54%) of siblings stated that they had worked through their grief either 'not at all' or 'to some extent' at the time of investigation. In multiple regression analyses with unresolved grief as the dependent variable, 21% of the variance was explained by lack of social support and shorter time since loss.

  CONCLUSION: The majority of bereaved young adults had not worked through their grief over the sibling's death. A small group of siblings reported that they had not worked through their grief at all, which may be an indicator of prolonged grief. Lack of social support and more recent loss were associated with not having worked through the grief over the sibling's death. Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Ltd.

 • 1973.
  Svengren, Madelene
  Sophiahemmet University College.
  Att med hjälp av professionell sjukvårdstolk kommunicera med icke svensktalande patienter: erfarenheter ur ett sjuksköterskeperspektiv2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1974. Svensson, Anders
  et al.
  Rantala, Andreas
  Lederman, Jakob
  Sophiahemmet University.
  Pre-hospital assessments and patient safety: An important area of research.2016Conference paper (Other academic)
 • 1975.
  Svensson, Anna
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Westerberg, Lisbeth
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med borderline personlighetsstörning (BPS) och attityder till denna patientgrupp: en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1976.
  Svensson, Anna-Maria
  Sophiahemmet University.
  Kontaktsjuksköterskans stöd till patient med cancersjukdom: en litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När en person får besked om cancersjukdom är oftast behovet av stöd och information stort. Många reagerar olika och en del hamnar i krissituation. Patienter kan ha olika behov beroende på socialt stöd. När diagnos ställs är oftast flera vårdgivare inblandade och det kan vara svårt som patient att ta sig fram i vården samtidigt som viktiga beslut ska fattas. På kliniker som utreder och behandlar patienter med cancersjukdom finns oftast en kontaktsjuksköterska i syfte att förbättra omvårdnaden och vara en fast vårdkontakt.

  Syftet var att belysa vilket stöd kontaktsjuksköterska kan ge till patienter med cancersjukdom.

  Litteraturöversikt med totalt 15 artiklar låg till grund för resultatet. Artiklar av både kvalitativ ansats och kvantitativ metod har använts.

  Resultatet visade att kontaktsjuksköterskan kunde ge emotionellt stöd, informations stöd, individuellt anpassat stöd och samordnings stöd. Det var av stor betydelse för patienten att få emotionella och praktiska behov tillfredsställda redan tidigt i diagnosskedet och att kontaktsjuksköterskan kunde ge det stödet och på så sätt öka patientens delaktighet i vården. Genom att möta patientens individuella behov och ge det stöd de var i behov av kunde det öka känslan av delaktighet, välbefinnande och förbättra det psykiska välmåendet både i samband med cancerbeskedet och under behandlingen.

  Slutsatsen var att kontaktsjuksköterskan hade en viktig funktion för patienter i cancervården.

 • 1977.
  Svensson, Eva
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Jonsson, Gisela
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskors motiv till en god handhygien2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1978.
  Svensson, Håkan
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Peter, Svensson
  Sophiahemmet University College.
  Ambulanssjuksköterskor omvårdnad vid akuta koronara syndrom2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1979.
  Svensson, Sonja
  Sophiahemmet University College.
  Patienters uppfattning av vätskebegränsning när de behandlades för hjärtsvikt vid sjukhusvård2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1980.
  Svensson, Stefan
  Sophiahemmet University College.
  Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vara i ledningsfunktion vid allvarlig händelse: en intervjustudie av ambulanssjuksköterskor2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1981.
  Sventelius, Marika
  Sophiahemmet University.
  Patienters beslut att genomföra eller avstå sin uppföljande koloskopi inom screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer efter ett initialt positivt provsvar: litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige har screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer startat enbart i regionen Stockholm-Gotland. Screeningprogrammet startade 2008. Sedan 2014 rekommenderar Socialstyrelsen screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i Sverige. Inom några år är det därmed möjligt att förvänta ett nationellt införande. För att uppnå en god effekt av screeningprogrammet, med en minskad mortalitet i tjock- och ändtarmscancer hos befolkningen är det väsentligt med ett högt screeningdeltagande. Därför krävs en gedigen och aktuell kunskap hos vårdgivarna om de faktorer som påverkar deltagandet. I ett screeningprogram med provtagning genom ett tvåstegsförfarande avser det både deltagandet vid den initiala provtagningen för dolt blod i avföringen men framförallt även vid den uppföljande diagnosgrundande koloskopiundersökningen av de som selekterats med ett positivt initialt prov. Dessutom behövs kunskap om dessa faktorer för att stödja de selekterade individerna i processen fram till genomförd koloskopi. Eftersom dessa har en förhöjd risk för tjock- och ändtarmscancer och screeningprogrammet har ett etiskt ansvar för att ingen person ska behöva lämnas med ett provsvar som innebär ett hot om dödlig sjukdom.

  Syftet var att undersöka patienternas faktorer i valet att göra eller avstå sin uppföljande koloskopiundersökning efter positivt FOBT inom screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer.

  För att besvara syftet gjordes en litteraturöversikt för att skaffa en nutidsbild av aktuell forskning inom ämnet. Studier, oavsett studiedesign, skrivna på engelska, publicerade 2010 eller senare söktes i PubMed, CINAHL samt PsycINFO. Även manuella sökningar gjordes. Alla femton artiklar som ingår i litteraturöversikten har genomgått peer review och har godkännande från etisk kommitté eller har beskrivit ett tydligt etiskt övervägande.

  Resultatet redovisade olika patientfaktorer som både gynnar och hindrar deltagandet i den uppföljande koloskopin. Gynnande faktorer var till exempel informationssamtal med en ”screening specialist practitioner”, informationsmöten i grupp med möjlighet till informationsmöten på flera språk, muntlig och skriftlig information, telefonsamtal med en sjuksköterska som informerar om provsvar och förberedelser, att ha en större upplevelse av hot från sjukdom och död i tjock- och ändtarmscancer, att ha erfarenhet av tjock- och ändtarmscancer inom familjehistorien, att ha ett allmänt högre hälsomedvetande, att ha en lägre grad av barriärer för att genomföra undersökningen. De hindrande faktorerna var till exempel vägran att göra undersökningen, inte följt diet- och laxeringsregim, lägre grad av rädsla för tjock- och ändtarmscancer, tro/övertygelse att FOBT-svaret är falskt, prioritering av egna andra angelägenheter och logistiska barriärer.

  Slutsatsen var att litteraturöversiktens redovisade faktorer som påverkar patienternas deltagande i den uppföljande koloskopin antyder att sjuksköterskan har en betydande omvårdnadsfunktion för att personcentrerat stödja de selekterade individerna att göra ett informerat autonomt val avseende sitt deltagande. Litteraturöversiktens artiklar representerar screeningprogram från flera olika länder i världen med en varierande grad av organisation vilket innebär en osäkerhet om generaliserbarheten för svenska förhållanden. Det har givit en insikt om att forskningsfrågan behöver studeras ytterligare, även inom det svenska regionala screeningprogrammet.

 • 1982.
  Swahn, Fanny
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Tunved, Amanda
  Sophiahemmet University.
  Kvinnors upplevelse av kroppsbild och sexualitet efter genomgången mastektomi: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1983.
  Swall, Anna
  Sophiahemmet University.
  "Being in the present": the meaning of the interaction between older persons with Alzheimer's disease and a therapy dog2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The number of persons with Alzheimer’s disease is increasing world-wide and the disease affects the persons, their families, the health care system and the economy within society worldwide. The symptoms and behaviours caused by Alzheimer’ disease may be difficult to manage for the person and their caregivers. Alternative methods are recommended before pharmacological treatment. The presence of a therapy dog has been described as beneficial, in for instance increasing well-being and alleviating symptoms and dementia behaviours. The overall aim of this thesis was to gain a deeper understanding of the influence of therapy dogs on persons with Alzheimer’s disease from the person’s and the dog handler’s perspectives. Further, adopting a longitudinal perspective, the study investigates the therapy dog’s influence on activity and sleep for persons with Alzheimer’s disease. Video observations of five persons with Alzheimer’s disease interacting with a therapy dog (I, II), as well as interviews with nine dog handlers (III) were gathered and transcribed. Data was analyzed using a phenomenological hermeneutical method (I, II, III). Registration of activity and sleep was conducted over a period of 16 weeks using an Actigraf that generated curves, and were then analysed using descriptive statistics (III). The time spent with the dog revealed memories and feelings resulting in existential thoughts of oneself and life, which then connected to the present situation (I). Distancing oneself from the symptoms of the disease when interacting with the dog showed a person functioning in the present with the dog, striving for the dog’s best and putting the dog before and above oneself (II). The therapy dog’s presence showed no pattern of effect on the patients’ daytime activity and sleep. The findings instead pointed to a great variety of possible different effects, bringing about increased activity at different time points, for example during night-time sleep (III), creating a respite from illness and contributing wordlessly to an existence but thoroughly directed by the dog handler, where the person was comfortable and took the initiative (IV). In conclusion, the therapy dog team’s presence with the person with Alzheimer’s disease induced meaning that allowed the person’s hidden qualities and abilities to develop and, when observed from a person-centred perspective, also brought out the individual in each person

 • 1984.
  Swall, Anna
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Ebbeskog, Britt
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet University.
  Fagerberg, Ingegerd
  'Bringing respite in the burden of illness': dog handlers experience of visiting older persons with dementia together with a therapy dog2016In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 25, no 15-16, p. 2223-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES:

  To illuminate meanings of the lived experiences of dog handlers' when visiting older persons with dementia with their therapy dog.

  BACKGROUND:

  Studies indicate that care of persons with dementia should focus on a person-centred approach with the person's interests in the centre. Animal-assisted therapy using a therapy dog in the care of persons with dementia has been shown to increase well-being and decrease problematic behaviours associated with the illness.

  DESIGN:

  A qualitative lifeworld approach was adopted for this study.

  METHODS:

  Data were collected from open-ended interviews with nine dog handlers, and the analysis conducted using the phenomenological hermeneutical method.

  RESULTS:

  The structural analysis resulted in one theme, 'Respite from the burden of illness for persons with dementia'.

  CONCLUSIONS:

  Visiting a person with dementia can be seen as an act of caring, providing temporary respite from their illness, and creating a special relationship between handler and patient. A therapy dog visit can represent a moment of communion between the handler and the person with dementia.

  IMPLICATION FOR CLINICAL PRACTICE:

  Dog handlers use their skills and knowledge to promote a situation that reduces symptoms of illness and encourages healthier behaviour. The results of this study may be of interest to researchers, clinical practitioners, caregivers and dog handlers who care for persons with dementia using therapy dog teams on prescription as an alternative method to minimise behavioural and psychological symptoms of dementia.

 • 1985.
  Swall, Anna
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Ebbeskog, Britt
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet University.
  Fagerberg, Ingegerd
  Can therapy dogs evoke awareness of one's past and present life in persons with Alzheimer's disease?2015In: International journal of older people nursing, ISSN 1748-3743, Vol. 10, no 2, p. 84-93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Persons with Alzheimer's disease (AD) sometimes express themselves through behaviours that are difficult to manage for themselves and their caregivers, and to minimise these symptoms alternative methods are recommended. For some time now, animals have been introduced in different ways into the environment of persons with dementia. Animal-Assisted Therapy (AAT) includes prescribed therapy dogs visiting the person with dementia for a specific purpose.

  AIM: This study aims to illuminate the meaning of the lived experience of encounters with a therapy dog for persons with Alzheimer's disease.

  METHOD: Video recorded sessions were conducted for each visit of the dog and its handler to a person with AD (10 times/person). The observations have a life-world approach and were transcribed and analysed using a phenomenological hermeneutical approach.

  RESULTS: The result shows a main theme 'Being aware of one's past and present existence', meaning to connect with one's senses and memories and to reflect upon these with the dog. The time spent with the dog shows the person recounting memories and feelings, and enables an opportunity to reach the person on a cognitive level.

  CONCLUSIONS: The present study may contribute to health care research and provide knowledge about the use of trained therapy dogs in the care of older persons with AD in a way that might increase quality of life and well-being in persons with dementia.

  IMPLICATIONS FOR PRACTICE: The study might be useful for caregivers and dog handlers in the care of older persons with dementia.

 • 1986. Swall, Anna
  et al.
  Ebbeskog, Britt
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet University.
  Fagerberg, Ingegerd
  Stepping out of the shadows of Alzheimer's disease: a phenomenological hermeneutic study of older people with Alzheimer's disease caring for a therapy dog2017In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 12, no 1, article id 1347013Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: Living with Alzheimer's disease (AD) can involve a person being unable to recall and convey information in daily life. There are several ways to provide person-centred care to older people with AD, e.g. by empowering them in a situation. The use of animal-assisted therapy (AAT) with a therapy dog in the care of people with dementia is increasing, with the presence of a therapy dog being described as improving, among other things, the well-being and socialization of the person. The aim of this study was to illuminate meanings of care for people with AD in their encounters with a therapy dog.

  METHOD: The study used video-recorded observations of the person with AD and the dog. Data were transcribed and analysed using a phenomenological hermeneutic method.

  RESULTS: The main theme was "Using one's own resources and abilities as a human being", which meant being the person one can be and distancing oneself from the symptoms of AD during the time with the dog.

  CONCLUSIONS: The feelings evoked in the people with AD included empathy and altruism, which allowed for a sense of joy and tenderness, which may induce a sense of self-worth, of being needed, and of being meaningful.

 • 1987.
  Swall, Anna
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Fagerberg, Ingegerd
  Ebbeskog, Britt
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet University.
  A therapy dog's impact on daytime activity and night-time sleep for older persons with Alzheimer's disease: a case study2014In: Clinical Nursing Studies, ISSN 2324-7940, E-ISSN 2324-7959, Vol. 2, no 4, p. 80-93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Animal-Assisted Therapy using dogs have been described as having a calming effect, decrease sundowning and blood-pressure in persons with Alzheimer’s disease. The aim was to investigate how continuous and scheduled visits by a prescribed therapy dog affected daytime and night-time sleep for persons with Alzheimer’s disease.

  Methods: In this case study, registration of activity and sleep curves was conducted from five persons with moderate to severe Alzheimer’s disease living at a nursing home, over a period of 16 weeks using an Actiwatch. Data was analysed with descriptive statistics.

  Result: The study shows no clear pattern of effect on individual persons daytime activity and sleep when encounter with a therapy dog, but instead points to a great variety of possible different effects that brings an increased activity at different time points, for example during night-time sleep.

  Conclusions: Effects from the use of a Animal-Assisted Therapy with a dog in the care of persons with Alzheimer’s disease needs to be further investigated and analysed from a personcentred view including both daytime and nightime activities.

 • 1988.
  Swall, Anna
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet University.
  Fagerberg, Ingegerd
  'Stepping out of the shadows of Alzheimer's disease': a phenomenological hermeneutic study of older persons with Alzheimer's disease caring for a therapy dogArticle in journal (Refereed)
 • 1989.
  Syrén, Niklas
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Wallbom, Malin
  Sophiahemmet University.
  Att bli förälder till ett hjärtebarn: föräldrars erfarenhet av stöd från sjuksköterskan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

   

  Med en incidens på knappt en procent är medfödda hjärtfel en av de vanligaste missbildningarna hos levande födda barn och diagnoserna varierar från små avvikelser till komplexa defekter med dödlig utgång. När föräldrar ställs inför situationen med ett svårt sjukt barn behöver de stöd för att kunna hantera den. Här har sjuksköterskan en central roll då de interagerar med föräldrarna mer än någon annan vårdpersonal. Tidigare forskning visar bland annat att föräldrar till sjuka barn önskar mer stöd, vägledning och delaktighet genom de olika faserna i vårdprocessen.

   

  Syfte

  Att beskriva föräldrars erfarenhet av stöd från sjuksköterskan då deras barn behandlades för ett medfött hjärtfel.

   

  Metod

  Som metod användes kvalitativ intervjustudie. Totalt genomfördes sex intervjuer med föräldrar till barn som behandlats för ett medfött hjärtfel då de var i åldrarna noll till tio år. En intervjuguide vars användbarhet testades i en pilotintervju utformades och användes som hjälpmedel i alla intervjuer. Alla intervjuer gjordes över telefon, spelades in och transkriberades ordagrant. För analys av intervjuernas innehåll gjordes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

   

  Resultat

  Resultatet visade att föräldrar vars barn föds med ett hjärtfel behöver stöd i flera olika former. Föräldrarna upplevde att den största delen av detta stöd kom från sjuksköterskorna som arbetade med dem och deras barn. Det föräldrarna upplevde som mest värdefullt var att få god information om sjukdomen och den medicinska behandlingen, att få vara delaktiga i vården av sina barn, att sjuksköterskorna var tillgängliga för stöttning och praktisk hjälp, att de blev sedda och tagna på allvar samt att det fanns möjlighet till emotionell stöttning såsom att sitta ned och prata med någon. Vissa brister kunde identifieras kring alla dessa områden men i stort upplevdes sjuksköterskornas stöd som tillräckligt.

   

  Slutsats

  Sjuksköterskan har en viktig stöttande roll för föräldrar som har barn med medfödda hjärtfel. Stödet upplevs i stort som tillräckligt trots att vissa brister framkommit. För att vidare utveckla och förbättra stödet till dessa föräldrar kan sjuksköterskans erfarenhet av att stötta föräldrarna behöva studeras. Även forskning kring hur män upplever stödet kan vara relevant då detta inte blev en del av resultatet i denna studie.

 • 1990.
  Szymul, Weronika
  Sophiahemmet University.
  Uppvärmningsåtgärder och dess effekter vid hypotermi på akutmottagning och i den preoperativa vården: en litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Hypotermi uppstår när kroppstemperaturen är lägre än den normala dygnsvariationen på grund av fel på temperaturregleringen. Beroende på orsaken kan hypotermi vara accidentell (i samband med olyckor, trauma och immobilisering) eller perioperativ (i samband med kirurgi och generell anestesi). Hypotermi är ett relativt ovanligt tillstånd men det förekommer emellertid i så pass stor utsträckning att personal inom sjukvården måste ha goda kunskaper om vad tillståndet innebär och hur patienter med hypotermi skall handteras. 

  Syfte

  Syftet var att beskriva uppvärmningsåtgärder vid hypotermi på akutmottagning och i den preoperativa vården.

  Metod

  Metoden som användes var litteraturöversikt. Databassökningar för vetenskapliga originalartiklar genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Totalt 20 artiklar som uppfyllde urvalskriterierna valdes ut och analyserades med hjälp av en integrerad analys.

  Resultat

  Den integrerade analysen av 20 vetenskapliga originalartiklar presenteras i två huvudrubriker formulerade med utgångspunkt från studiens syfte: uppvärmningsåtgärder och dess effekter vid hypotermi på akutmottagning; uppvärmningsåtgärder och dess effekter vid hypotermi i den preoperativa vården. Under varje rubrik framkommer teman som har uppkommit under granskningen.

  Slutsats

  Denna litteraturöversikt redogör för uppvärmningsåtgärder som finns att använda för sjuksköterskor på akutmottagning och i den preoperativa vården samt beskriver åtgärdernas effekter. Studien klargör att även enkla och kostnadseffektiva uppvärmningsåtgärder kan ge positiva effekter på förebyggande och behandling av hypotermi inom akutsjukvården samt i den preoperativa vården. Sjukköterskor bör alltid ta sitt professionella ansvar att mäta kroppstemperatur på alla sina patienter, identifiera riskgrupper för hypotermi och påbörja omgående uppvärmningsinterventioner.

 • 1991.
  Sånge, Catarina
  Sophiahemmet University.
  Patienters upplevelse av given information vid ICD-behandling: en intervjustudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1992.
  Söderberg, AnnCharlotte
  Sophiahemmet University.
  Upplevelse av trygghet och otrygghet bland patienter med kronisk hjärtsvikt som får vård av avancerad sjukvård i hemmet2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1993. Söderberg, AnneCharlotte
  et al.
  Rydell Karlsson, Monica
  Sophiahemmet University.
  Löfvenmark, Caroline
  Sophiahemmet University.
  Upplevelse av trygghet och otrygghet bland patienter med hjärtsvikt som får avancerad vård i hemmet: Experience of security and insecurity among patients with heart failure in advanced home care2015In: Nordic journal of nursing research, ISSN 2057-1585, E-ISSN 2057-1593, Vol. 35, no 4, p. 203-209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim The aim of this study was to describe the experience of security and insecurity in patients with chronic heart failure who were treated by Advanced Home Care (AHC) in a city in Sweden.

  Background It is common for patients with heart failure to have frequent readmissions to hospital due to deterioration. The patients have various symptoms such as breathing problems, oedema and fatigue. Being cared for by AHC has become more common for patients with heart failure to reduce deterioration of heart failure and prevent hospitalization.

  Method A qualitative method with semi-structured interviews was used. Eight patients with heart failure participated in the study. The interviews were analysed by content analysis.

  Findings Three categories were identified: ‘home care’, ‘the social network’ and ‘internal and external resources’.

  Conclusion The experience was complex and depended on several factors both within and outside the health care situation. The need for access to a multidisciplinary team was great and it was important that the nursing staff had time to listen. It was important that the care had focus on the patient’s perspective to create security and avoid insecurity.

 • 1994.
  Söderberg, Fredrik
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Karlsson, Veronica
  Sophiahemmet University College.
  Bemötande av äldre: sjuksköterskors syn på äldre ur ett svenskt och ett syrianskt perspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1995.
  Söderholm, Jesper
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Nori, Joanne
  Sophiahemmet University College.
  Att befrämja välbefinnande hos patienter med HIV: en systematisk litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1996.
  Söderlund, Sofie
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Wallin, Maria
  Sophiahemmet University College.
  Ungdomars medvetenhet och tankar om levnadsvanor och hälsa2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Problematiken kring ohälsosamma levnadsvanor och hälsa växer i dagens samhälle. Den obalans mellan energiintag och energiförbrukning som uppkommer till följd av ett inaktivt liv och allt större matportioner, ökar risken för fetma. Matvanor, alkohol, tobak och fysisk inaktivitet är faktorer som påverkar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, varför dessa levnadsvanor kom att utgöra fokus i den här studien. De förändringar som sker i kroppen på grund av en ohälsosamlivsstil startar redan i ungdomen varför det är viktigt med tidiga preventiva insatser. Studier visar att ungdomar på praktiska gymnasieprogram visar en sämre självskattad hälsa och en högre förekomst av hälsoriskbeteenden jämfört med ungdomar på teoretiska gymnasieprogram. Sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa genom att identifiera och förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Att bemöta ungdomarna på bästa sätt för att få goda resultat av preventiva insatser är av stor vikt för att förebygga ohälsa.

  Syfte

  Syftet med studien var att belysa ungdomars tankar och medvetenhet kring levnadsvanor och hälsa.

  Metod

  En intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys genomfördes i denna studie. Åtta tjejer på en av Stockholms gymnasieskolors omvårdnadsprogram ingick i studien.

  Resultat

  I studien framkom hur tjejerna ser på hälsa ur olika perspektiv, vilken medvetenhet de hade om levnadsvanornas betydelse för hälsan samt motivationens betydelse. Hälsa förklarades som ett samspel mellan psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Vikten att ha dessa i kombination för att må bra var alla överrens om. De var medvetna om riskerna med att leva ohälsosamt med för lite träning, dålig mat, och konsumtion av alkohol och tobak. Dessa tankar påverkade till viss del hur de levde sina liv, men inte fullt ut då många tänkte kortsiktigt, att ha ork, styrka och vara nöjd med sin kropp var det som fokus låg på. Många av tjejerna visade en vilja att leva hälsosamt men de visste inte riktigt hur de skulle bli motiverade. Tidsbrist var något som samtliga deltagare nämnde som ett hinder till motivation, tjejerna menade att det påverkade hur mycket de tränade som i sin tur påverkade hur bra de mådde och vilken grad av hälsa de hade.

  Slutsats

  Hälsa beskrevs av ungdomarna som ett samspel mellan fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Det framkom att de hade en hög grad av medvetenhet om hur levnadsvanorna påverkar hälsan och hur hälsan påverkar kroppen. De hade många tankar och visade en vilja att ändra på osunda levnadsvanor som att sluta röka, begränsa sitt alkoholdrickande, äta sundare och börja träna. Målen med dessa förändringar var främst kortsiktiga. De lyfte också att möjligheten till valfrihet är en förutsättning för hälsa.

  Nyckelord

  Ungdomar, hälsa, levnadsvanor och medvetenhet.

 • 1997. Söderman, M
  et al.
  Wennman-Larsen, Agneta
  Sophiahemmet University.
  Alexanderson, K
  Friberg, E
  Positive encounters with healthcare among women sickness absent with breast cancer or with other diagnoses2017Conference paper (Other academic)
 • 1998. Söderman, Mirkka
  et al.
  Friberg, E
  Alexanderson, K
  Wennman-Larsen, Agneta
  Sophiahemmet University.
  Women's experiences of encounters with healthcare professionals' regarding work after breast-cancer surgery and associations with sickness absence: a 2-year follow-up cohort study2018In: Supportive Care in Cancer, ISSN 0941-4355, E-ISSN 1433-7339Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Breast cancer (BC) is the most common cancer among women, and half of those diagnosed are of working age. Positive encounters regarding work from healthcare professionals have been shown to promote return to work among sickness absentees in general. However, the knowledge about encounters possible associations with sickness absence (SA) in women with BC is scarce.

  AIM: To explore if women had experienced encounters regarding work from healthcare professionals during the first year after BC surgery and if this was associated with SA during the second year after surgery, controlled for treatment and sociodemographic effects.

  METHODS: A prospective cohort study of 690 Swedish women with primary BC, aged 24-63 years included after surgery. Descriptive statistics and adjusted logistic regression (age, birth country, education, self-rated health, treatment) with 95% confidence intervals (CI) were used.

  RESULTS: Eighty percent of the women had experienced encounters regarding work. Women who got advice and support regarding work (adjusted odds ratio (OR) 0.5; 0.3-0.9) or were encouraged to work (adjusted OR 0.6; 0.3-0.9) had less SA. A larger proportion of those encouraged to work had less advanced cancer, surgery, hormone, or radiotherapy. Consistently, women encouraged to be on SA had more SA, but this was partly explained by disease or treatment factors (crude OR 1.6; 1.1-2.4, adjusted OR 1.2 (0.8-1.9) since a larger proportion of those with more advanced cancer, surgery, or chemotherapy had more SA.

  CONCLUSION: Most women experienced encounters regarding work, and the nature of these encounters were associated with SA 2 years after BC surgery.

 • 1999.
  Söderquist, Marita
  et al.
  Sophiahemmet University.
  López, Marisol
  Sophiahemmet University.
  Följsamhet av basala handhygiensrutiner2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2000. Söderström, J
  et al.
  Hakola, P
  Henriksson, H
  Samuelsson, M
  Strang, P
  Lundström,
  Lundh Hagelin, Carina
  Sophiahemmet University.
  Patienters upplevelse av sömn och vad som påverkar sömn inom specialiserad palliativ slutenvård2016Conference paper (Other academic)
37383940414243 1951 - 2000 of 2158
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf