shh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234 1 - 50 of 182
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aas, Lars
  Sophiahemmet Högskola.
  Dokumentation av sjuksköterskor hos patienter som försämras innan hjärtstopp på ett stort svenskt universitets sjukhus2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 2.
  Adell, Alexandra
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Avendano, Fanny
  Sophiahemmet Högskola.
  Handhavande av perifer venkateter hos patienter på ett sjukhus i Tanzania2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Perifer venkateter (PVK) är en medicinsk produkt bestående av en tunn kateter som, med hjälp av en ledarkanyl, förs in i en perifer ven för att kunna tillföra patienten läkemedel, näring, vätska och blodprodukter. Inläggande av PVK är ett vanligt förekommande ingrepp inom sjukvården. För att undvika komplikationer relaterade till PVK finns i Sverige nationella riktlinjer. Det finns även internationella riktlinjer gällande vårdhygien i allmänhet. Det ligger i sjuksköterskans uppgift att hantera PVK i enlighet med dessa riktlinjer. I Sverige har forskning gjorts på huruvida dessa riktlinjer återföljs, motsvarade forskning har däremot inte gjorts i Afrika.

  Syfte

  Syftet var att beskriva handhavande av perifer venkateter med avseende på skötsel, tromboflebit och dokumentation på patienter på ett sjukhus i Tanzania.

  Metod

  Metoden var en strukturerad observation som ägde rum på ett sjukhus i Tanzania.

  Som underlag för direkt observation användes PVC ASSES , ett observationsinstrument framtaget i Sverige för granskning av PVK avseende skötsel, tromboflebit och dokumentation. Totalt genomfördes 50 observationer.

  Resultat

  Resultatet visade att ytterförband inte fanns vid någon observation gällande handhavande av PVK avseende skötsel. Däremot fanns fixeringsförband vid samtliga observationer. Lokalisation och storlek av PVK varierade men de flesta fanns lokaliserade på handryggen och den vanligaste storleken var rosa (1,1 mm/20 gauge). Vid mer än hälften av observationerna av PVK fanns ett synligt smutsigt fixeringsförband och synliga rester av blod eller näringslösning. Användning av trevägskran/injektionsventil observerades bara vid ett tillfälle. Vid handhavande av PVK avseende tromboflebit fanns minst ett symptom på tromboflebit i 68 procent av observationerna. Gällande dokumentation i patientens journal återfanns endast ett fåtal journalanteckningar om insättning av PVK. Inga journalanteckningar återfanns gällande borttagande av PVK.

  Slutsats

  Utifrån observationer med stöd av instrumentet PVC ASSESS, framtaget i Sverige, blev slutsatsen att det saknades riktlinjer för handhavande av perifer venkateter gällande skötsel, tromboflebit och dokumentation på ett sjukhus i Tanzania. Sjuksköterskeutbildningen i Tanzania ger kunskap om skötsel, tromboflebit och dokumentation av PVK men nationella riktlinjer för handhavande av perifer venkateter saknas emellertid.

 • 3.
  Ager, Emily
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Sevelin, Lisa
  Sophiahemmet Högskola.
  Handhygien inom akutsjukvård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Inledning Vårdrelaterade infektioner är infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller behandling inom vården. Tidig förespråkare gällande hygien var bland andra Florence Nightingale (1820-1910). Ämnet hygien är fortfarande aktuellt då smittspridningen ökar inom vården trots att det finns noggranna riktlinjer och god kunskap om hur detta ska förhindras. World health organization och Control disease center har utvecklat internationella riktlinjer för hur god vårdhygien bör bedrivas för att förhindra smittspridning. I Sverige finns riktlinjer framtagna av Socialstyrelsen om vårdhygien som har till syfte att förhindra smittspridning Den vanligaste smittvägen är kontaktsmitta via personalens händer och detta kan till stor del undvikas med god handhygien. Forskning visar att det kan innebära hög arbetsbelastning både psykiskt och fysiskt att arbeta som sjuksköterska inom akutsjukvård på grund av den stressiga miljön. Denna studie avser att undersöka hur följsamheten av handhygienrutiner hos sjuksköterskor inom akutsjukvård ser ut, vilka faktorer som kan påverka följsamheten av handhygienrutiner inom akutsjukvård samt vilka förbättringsåtgärder som prövats inom området.

  Syfte Syftet med studien var att belysa följsamheten av handhygienrutiner hos vårdpersonal inom akutsjukvård.

  Metod Litteraturstudie valdes som metod för studien. Metoden valdes för att undersöka det nuvarande kunskapsläget inom det valda området. Resultatet i studien är baserat på vetenskapliga artiklar som noga valts ut från databaserna Pubmed och Cinahl där sökningarna gjordes. Till resultatet valdes och sammanställdes 15 artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställningar.

  ResultatI resultatet framkom det att följsamheten av handhygienrutiner inom akutsjukvård generellt var låg bland vårdpersonal. Flera faktorer påverkade följsamheten av handhygien inom akutsjukvård, en del positivt och andra negativt. Faktorer som ledde till ökad följsamhet var aktiv utbildning, ökad kunskap och återkoppling. Faktorer som påverkade följsamheten negativt var tidsbrist, ömma och torra händer och att handskar användes. Förbättringsarbeten under längre tid med återkoppling visade sig ha bäst effekt i form av ökad och kvarstående följsamhet av handhygienrutiner inom akutsjukvård.

  Slutsats Studien har visat att följsamheten av handhygienrutiner inom akutsjukvård generellt är låg då enbart en studie visade på hög följsamhet. Det framkom att flera faktorer påverkar följsamheten av handhygien inom akutsjukvård. Återkommande utbildning med fokus på återkoppling hade betydande positiv påverkan på följsamheten. Omfattande förbättringsarbeten under lång tid har visat sig öka följsamheten.

 • 4.
  Ahlberg, Mira
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Dahlin, Carolin
  Sophiahemmet Högskola.
  Att leva med HIV som kronisk sjukdom2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Humant immunbristvirus, HIV, är ett retrovirus, vilket innebär att viruset lagras i kroppens arvsmassa som leder till att personen med HIV aldrig blir av med viruset. HIV påverkar immunsystemet genom att förstöra eller skada celler nödvändiga för immunförsvaret. Då immunförsvaret har blivit så förstört att kroppen inte kan bekämpa andra sjukdomar eller tumörsjukdomar har HIV utvecklats till Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS. På grund av inträdandet av antiretrovirala läkemedel år 1996 har HIV gått från att vara en sjukdom som förkortade livet till en kronisk sjukdom. Detta har medfört nya utmaningar för personer med HIV. Sjukdomen har en mångfacetterad påverkan på individen. Sjukdomen går framför allt ut över den upplevda hälsorelaterade livskvaliteten. Social, psykisk och fysisk hälsa är centrala delar för hur en individ hanterar att leva med kronisk sjukdom. Känsla av Sammanhang, KASAM, är en viktig beståndsdel för att hantera stressorer, som HIV, i livet. Ett lägre KASAM är ofta förknippat med negativ påverkan på hälsa. Omvårdnad av personer med HIV har förändrats från omvårdnad av sjukdom med ett snabbt förlopp till omvårdnad av kronisk sjukdom.

  Syfte

  Syftet var att undersöka hur vuxna personer med HIV upplever sin hälsorelaterade livskvalitet och hur de hanterar att leva med HIV som kronisk sjukdom med avseende på fysisk, psykisk och social hälsa.

  Metod

  Metod som valdes var en litteraturbaserad studie. För att hitta kunskaps brister i ämnet samlades, granskades, sorterades och sammanställdes den aktuella forskingen. Krav som ställdes på artiklarna är att de var av hög kvalité, etiskt granskade och innehöll en tydlig och klar frågeställning. Artikelsökningar gjordes via PubMed och Cinahl med relevansta Medical Subject Headings, Mesh-termer. Health-related quality of life fanns inte som MeSH-term men användes ändå i sökningar. Även manuella sökningar gjordes. 16 artiklar granskades i resultatet. Urvalskriterier för artiklarna var; publicerade efter år 2000, skrivna på svenska eller engelska samt att urvalsgruppen i studierna var vuxna. De inkluderade artiklarna presenterades i en matris där de klassificerades och värderades.

  Resultat

  I resultatet har det framkommit att KASAM, socialt stöd, graden av fysiska biverkningar av Highly Active Antiretroviral Therapy, HAART, sjukdomssymtom samt närvaro av depression påverkade hälsorelaterad livskvalitet hos personer med HIV. Strategier som användes för att hantera situationen var rationalisering, finna mening med livet, socialt stöd, terapi, styrning av negativa tankar, dela med sig av sin diagnos och hjälpa andra.

  Slutsats

  Socialt stöd, utbildning, information och etablerade copingstrategier kan påverka hälsorelaterad livskvalitet positivt och minska stigmat för personer med HIV. Omvårdnad för personer med HIV bör förbättras och utvecklas, med hjälp av utökad kunskap om sjukdomens påverkan på hälsans alla dimensioner.

 • 5.
  Ahlbom, Maria
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Öberg, Helena
  Sophiahemmet Högskola.
  Vattenförlossningens för- och nackdelar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6.
  Ahmed, Alya
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Brostedt, Johan
  Sophiahemmet Högskola.
  Vårdpersonalens roll i kommunikation och omvårdnad av patienter med afasi orsakas av stroke2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Cirka 12 000 personer drabbas av afasi i Sverige varje år. Även om afasi är vanligast bland äldre är det ungefär 35 procent av alla med afasi som är yngre än 65 år. Den vanligaste orsaken till afasi är stroke. Cirka 33 procent av alla strokefall resulterar i afasi. Trauman, trafikolyckor samt hjärntumör är andra orsaker till afasi. Afasi kan klassificeras i motorisk, sensorisk och global afasi. För individen innebär afasi kommunikationssvårigheter, som är det största problemet. Ofta ses frustration, socialt utanförskap, stress, tvivel på sig själv och skamkänslor som en följd av afasin. Kommunikationssvårigheter leder också till att patienter inte får vård på lika villkor samt bristande personcentrerad omvårdnad.

  Syfte

  Syftet var att beskriva vårdpersonalens roll i kommunikationen i syfte att förbättra den personcentrerade omvårdnaden av patienter med afasi orsakad av stroke.

  Metod

  För att svara på syftet och frågeställningarna genomfördes en litteraturstudie där databaserna PubMed och Cinahl användes. Som komplement tillämpades även manuell sökning. Sexton artiklar användes och dessa granskades av författarna och klassificerades utifrån frågeställningarna.

  Resultat

  Studien resulterade i åtta olika teman för att främja personcentrerad omvårdnad av patienter med afasi orsakad av stroke. Dessa är: Ge tid/undvika stress, icke-verbal kommunikation, avslappnad vårdatmosfär, uppmuntra patienten, bekräfta patientens kompetens, visa respekt, uppmärksamhet och engagemang samt arbeta mot samma mål. Inom icke-verbal kommunikation ingick två underrubriker; beröring och kroppsspråk.

  Slutsats

  Kommunikationssvårigheter är ett stort problem hos patienter med afasi till följd av stroke, vilket försvårar personcentrerad omvårdnad. Vid tillämpning av de åtta temana kan vårdpersonalen utföra sina uppgifter och ansvarsområden samt ge vård på lika villkor till patienter med afasi till följd av stroke

 • 7. Alasiry, Sharifa
  et al.
  Löfvenmark, Caroline
  Sophiahemmet Högskola.
  Nurses' perceptions of pain assessment and pain management for patients with myocardial infarction in a coronary care unit2013Inngår i: Middle East Journal of Nursing, ISSN 1834-8750 (e-ISSN), 1834-8742 (print), Vol. 7, nr 5, s. 9-22Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Pain is one of the most common medical problems that occur in hospitals; in spite of its incidence, there are many patients who suffer with untreated pain. Unrelieved pain can negatively impact a person's quality of life, causing activity life disturbances like psychological distress; anxiety, depression and lack of sleep. Cardiovascular disorder is a significant global health problem, which accounts for the death of a third of people of the world. Chest pain is the most common symptom of heart attacks. However, some patients will present with pain in other areas like pain in arm, shoulder, neck, teeth, jaw and back pain. In literature there is little observational research to investigate actual pain assessment and management practices of critical care nurses in routine clinical practice for patients with myocardial infarction. Aim:The aim of this study was to explore nurses' perceptions regarding pain assessment and pain management for patients with Myocardial Infarction in a coronary care unit.

  Methodology: The study was a qualitative design, using semi structured interviews. Ten critical care nurses who work in a coronary care unit were interviewed. The author used a qualitative content analysis approach to analyze the interviews by doing the manual analyzing and having different themes.Result: Three main themes were indentified in this study and each theme had different categories which are presented as the following: Dealing with patients who have myocardial infarction pain is challenging; there are different approaches in pain assessment including subjective and the third theme is Holistic approaches to pain management.

  Conclusion: Critical care nurses need more skills and knowledge to practice good pain assessment and effective pain management when they deal with patients who have myocardial infarction pain. In this study patients who do not verbalized their pain lack the proper assessment of pain due to inability to communicate their pain. More research is needed in this area of pain assessment and management especially for patients with myocardial infarction.

 • 8.
  Anckarman, Sofia
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Jonsson, Anna
  Sophiahemmet Högskola.
  Men vadå, pappa nu?: pappans upplevelse av att ha ett för tidigt fött barn på neonatalavdelning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Ett barn som föds före påbörjad graviditetsvecka 37 räknas som för tidigt född och det kan då bli aktuellt att barnet vårdas på en neonatalavdelning. Inom neonatalvården ses föräldrarna som den viktigaste resursen i omvårdnaden av barnet och deras medverkan är avgörande för barnets framsteg i utvecklingen. Graviditeten kan ses som en tid att vänja sig vid tanken på sitt framtida föräldraskap. När ett barn föds tidigare än beräknat kan därför föräldrarna känna stress och oro över att snabbare än väntat kastas in i sina föräldraroller. Sjukvårdspersonalen på neonatalavdelningen ska sörja för såväl mammans som pappans delaktighet i omvårdnaden, vilket kan ske genom att introducera känguruvård samt ge stöd och information i den kris som föräldraparet går igenom. Pappans delaktighet i omvårdnaden av det för tidigt födda barnet är en viktig hörnsten i både barnets utveckling men även i pappans anknytningsprocess till barnet. Pappan på neonatalavdelningen kan känna osäkerhet, hjälplöshet och brist på kontroll och upplevelsen bidrar till stress och oro för den nyblivna pappan. Upplevelsen kan också resultera i svårigheter finna sig i sin nya roll som pappa.

  Syfte

  Att beskriva pappans upplevelse av att ha sitt för tidigt födda barn inneliggande på en neonatalavdelning.

  Metod

  Metoden som tillämpades var semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer då fokuset låg i att undersöka den enskilda individens upplevelse av tiden på neonatalavdelningen. Sex intervjuer med pappor till barn födda i graviditetsvecka 24-31 genomfördes. Intervjuerna spelades in och transkriberades varpå texterna analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Papporna beskrev att i skedet runt och efter förlossningen upplevde de känslor av chock och brist på kontroll. Genom att ta på sig en praktisk roll och söka information om för tidigt födda barn samt om förloppet i stort kunde delar av den förlorade kontrollen återfås. I detta skede förekom känslor av distans som yttrade sig genom svårigheter att knyta an till barnet samt att komma till insikt med att barnet var deras. Under vårdtiden upplevde papporna ökad känsla av anknytning till barnet i takt med ökad delaktighet i omvårdnaden. En av de bidragande faktorerna till ökad anknytning, stärkta band till barnet och ökad känsla av att vara pappa var känguruvård. Papporna hade under vårdtiden ett behov av tydlig, rak och ärlig information och stöd från vårdpersonalen. Upplevelsen kunde beskrivas som en känslomässig berg-och-dalbana där stress och oro blandades med glädje och lättnad. De flesta papporna kunde efter allt de gått igenom ändå hitta positiva företeelser som kommit utav den tidiga födseln. Exempel på detta kunde vara stärkta familjeband, större ödmjukhet och nytt perspektiv på livet. Andra positiva aspekter beskrevs vara bättre anknytning till och närmare relation med barnet.

  Slutsats

  Pappan på neonatalavdelningen är i behov av kontinuerlig information om förloppet samt att känna sig delaktig i omvårdnaden. Genom ökad delaktighet ökar pappans anknytning till barnet vilket i efterhand kan generera positiva upplevelser och stärka honom i sin papparoll.

 • 9.
  Andersson, Alexander
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Ceder, Malin
  Sophiahemmet Högskola.
  Effekter av patientutbildning inom kost och fysisk aktivitet för individer med diabetes mellitus typ 22013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Prevalensen av diabetes mellitus typ 2 beräknas mer än fördubblas i Europa fram till år 2030 och utgör den diabetesform som starkast ökar i omfattning. Sjukdomen karaktäriseras av en kronisk hög blodglukosnivå, hyperglykemi, som orsakas av otillräcklig insulinsekretion eller insulineffekt. Miljö, livsstil och genetiska faktorer samspelar i utvecklingen av typ 2-diabetes. Inom diabetesvården eftersträvas en jämn och stabil blodglukosnivå, metabol kontroll, för att motverka utveckling av sjukdomsrelaterade komplikationer. Den metabola kontrollen kan bedömas utifrån ett HbA1c-värde, som visar den genomsnittliga blodglukosnivån under de föregående två till tre månaderna. Grunden i behandlingen av typ 2-diabetes utgörs av egenvård samt livsstilsförändringar i form av kostanpassning, ökad fysisk aktivitet, viktreduktion och rökstopp. Farmakologisk behandling inleds då livsstilsförändringar inte är genomförbara eller ger en önskad effekt. Patientutbildning i syfte att stärka individens egenvårdsförmåga utgör en grundsten inom diabetesvården. Då sjukdomen kan inverka på välbefinnandet är målet med egenvård att upprätthålla eller förbättra individens livskvalitet.

   

  Syfte

  Att belysa och beskriva hur patientutbildning inom kost och fysisk aktivitet påverkar HbA1c-värde samt livskvalitet hos individer med diabetes mellitus typ 2.

   

  Metod

  För att skapa en översikt och beskriva det aktuella kunskapsläget utifrån syfte och frågeställningar valdes en litteraturstudie som metod. Artikelsökning utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl, utifrån valda ämnesord och urvalskriterier. Utvalda artiklar granskades enskilt av författarna för sedan diskutera och sammanställa dess innehåll. Samtliga 16 inkluderade originalartiklar var peer reviewed samt kvalitetsbedömdes enligt ett modifierat bedömningsunderlag.

   

  Resultat

  Två huvudkategorier av utbildningsformer; individuell och gruppbaserad patientutbildning identifierades. I en majoritet av utbildningarna ingick råd och information om kost, fysisk aktivitet, blodglukosmätning och sjukdomskunskap. Något specifikt samband mellan utbildningsform och livskvalitet påvisades inte. Dock hade de patientutbildningar som kombinerade rekommendationer inom kost och fysisk aktivitet en gynnsam effekt för individens livskvalitet. Stegräknare och kostregistrering beskrevs vara två hjälpmedel som förbättrade HbA1c-värdet genom främjad fysisk aktivitet och ökad medvetenhet om kostintag. De individuella utbildningarna visade i större utsträckning en förbättrad effekt på HbA1c-värdet, jämfört med de gruppbaserade utbildningarna.

   

  Slutsats

  Patientutbildning inom kost och fysisk aktivitet är central för att stärka egenvårdsförmågan samt förbättra den metabola kontrollen hos individer med typ 2-diabetes. I föreliggande studie har ett samband mellan sänkt HbA1c-värde och förbättrad livskvalitet, till följd av ökad kunskap inom kost och fysisk aktivitet konstaterats.

 • 10.
  Andersson, Cornelia
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Liberg, Stephanie
  Sophiahemmet Högskola.
  Vad påverkar kvinnlig könsstympning?: en litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Kvinnlig könsstympning innebär att hela eller delar av könsorganen avlägsnas. I världen uppskattas 100-140 miljoner kvinnor genomgått ingreppet. Kvinnlig könsstympning är främst förekommande i de västra och östra delarna av Afrika samt i Egypten. Ingreppet är inte en religiös plikt utan har sedan 2000 år tillbaka utförts som en kulturell sed. En kartläggning av faktorer som påverkar fortsatt utövande av kvinnlig könsstympning behövs för att få svar på vilka resurser i det förebyggande arbetet som har störst påverkan i avskaffningen av kvinnlig könsstympning. Kartläggningen kan ge vårdpersonal en riktning om vilka resurser som är viktiga i det förebyggande arbetet och möjlighet att influera berörda kvinnor till avskaffning av ingreppet.

  Syfte

  Syftet var att kartlägga faktorer som påverkar utövande av kvinnlig könsstympning.

  Metod

  Litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar valdes som metod för att granska och sammanställa litteraturen och få en översikt över kunskapsläget av det valda ämnet kvinnlig könsstympning. Totalt hittades 19 relevanta artiklar genom databassökning i Pubmed och CINAHL samt manuell sökning.

  Resultat

  Utövandet av kvinnlig könsstympning var främst relaterat till tradition och anpassning i samhället. Kvinnor som motsatte sig ingreppet erhöll medieinnehåll och hade grundläggande kunskaper om medicinska komplikationer, religiösa förbud och utbildningsinterventioner. Attityder gentemot utövande av kvinnlig könsstympning har ett samband mellan kön, ålder, utbildningsnivå och bostadsområde. Låg avsikt att utöva ingreppet på sina döttrar var associerat med manligt kön, hög ålder samt hög utbildningsnivå av modern. Utvärderandet av lagförbudet i Egypten visade inga skillnader i mönstret av spridning av kvinnlig könsstympning före och efter lagförbudet. Lagförbudet sågs inte som en lösning utan som ett sätt att skapa konfrontation mellan regeringen och samhället. Olika utbildningsprogram/interventioner visade sig ha en påverkan på attitydförändring gentemot kvinnlig könsstympning.

  Slutsats

  Faktorer som påverkade utövandet av kvinnlig könsstympning är utbildning, kunskap, ålder, kön och geografi. Utbildningsinterventioner har en attitydpåverkan både direkt och indirekt. Detta samt hälsoutbildningar, personliga erfarenheter och interaktion med familj och vänner är de främsta källorna till kunskap om könsstympning. Lagstiftning mot ingreppet är inte tillräckligt. Det behövs åtgärder på kommunalnivå där hälso- och sjukvårdspersonal kan informera, ge stöd och påverka attityd till att stoppa denna sedvänja.

  Nyckelord: Litteraturstudie, kvinnlig könsstympning, kvinnlig omskärelse, förebyggande arbete, prevention, attityder, resurs.

 • 11.
  Andersson, Henrietta
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Kalmkvist, Lina
  Sophiahemmet Högskola.
  Undervisningens betydelse för att leva med sjukdomen HIV2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

   

  I Sverige uppskattas cirka 6000 personer leva med sjukdomen HIV och cirka 500 nya fall rapporteras varje år. Viruset kan överföras och smitta personer på olika sätt. Det kan ske genom sexuella kontakter, blodöverföring eller genom mor till barn. Det kan ta flera år från smittotillfället tills dess att personen upplever symtom till följd av att immunförsvaret är nedsatt. Det finns inte någon behandling som kan bota HIV, det finns däremot läkemedel som kan bromsa förökningen av viruset. HIVpositiva riskerar att bli utstötta och diskriminerade av familj, på arbetsplatsen och i samhället.  Många håller diagnosen för sig själva och berättar för få personer. Flera symtom vid en hivinfektion kan påverka livskvaliteten negativt. Undervisning om sjukdomen krävs för att patienten ska ha möjlighet att förstärka, anpassa eller förändra sina förutsättningar.

  Syfte

   

  Syftet var att beskriva hur undervisning om sjukdomen HIV kan påverka livskvaliteten för HIVpositiva personer utifrån undervisarens perspektiv.

  Metod

   

  En kvalitativ forskningsmetod valdes för att besvara syftet. Till intervjuerna inkluderades personer som arbetar med att undervisa personer som lever med sjukdomen HIV. En semistrukturerad intervjuguide utformades med övergripande ämnesområden. Sju intervjuer genomfördes.

  Resultat

   

  Samtliga informanter upplevde att HIV-positivas delaktighet vid undervisningen krävdes för att informationen skulle nå fram till de HIV-positiva personerna. Informanterna hade olika tillvägagångssätt att undervisa om sjukdomen, gemensamt var att lära hivpositiva att leva med HIV. Informanterna upplevde att med en ökad kunskap om sjukdomen fick personerna en bättre självkänsla och kunde på det viset acceptera sin situation som hivpositiv. Undervisningstillfällena gav möjlighet att träffa andra personer som var hivpositiva och en samhörighet uppstod personerna emellan. Det gav tillfälle att få berätta om sjukdomen och dela med sig av sina upplevelser.

  Slutsats

   

  Resultatet visade att undervisarnas upplevelse var att undervisning om sjukdomen HIV påverkade hivpositivas livskvalitet positivt. Undervisningen kunde ge bättre självkänsla, strategier att hantera och acceptera sjukdomen, bidra till att inte bli påverkad av fördomar, minska oro och ångest samt bidra till en känsla av samhörighet. Samtliga informanter betonade att mer information skulle behövas till allmänheten för att HIV skulle bli en sjukdom som blev lättare att leva med.

   

  Nyckelord: HIV-positiva, Livskvalité, undervisning, Samhörighet, HIV.

 • 12.
  Andersson, Lena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Karlsson Forsberg, Nina
  Sophiahemmet Högskola.
  Avledningsmetoder vid procedurrelaterad smärta hos barn: en forskningsöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 13.
  Andréasson Edman, Charlotte
  Sophiahemmet Högskola.
  Barnmorskors kunskap om homo-och bisexuella och transpersoner2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 14.
  Anttila, Ida
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Henriksson, Martin
  Sophiahemmet Högskola.
  Stickrädda: rapporterade upplevelser från hälso- och sjukvård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Stickrädsla upplevs av var tionde person där rädsla kan beskrivas som en irrationell eller överdriven reaktion på en uppfattad hotande situation. Orsaken till rädslan beskrivs bero på ärftlighet och/eller inlärning, där symtomen som förekommer är framförallt av vasovagal karaktär. Vårdpersonalen har betydelse vid hantering av stickrädda personer, där en kompetent och lugn personal kan förmedla trygghet till patienten.

  Syfte

  Syftet var att beskriva stickrädda personers upplevelser av vården vid stickrelaterade ingrepp.MetodEn kvalitativ forskningsmetod med en semistrukturerad intervjuguide användes där inklusionskriterier inkluderade en ålder mellan 18- 65 år, anser sig lida av stickrädsla och inneha erfarenheter av stickrelaterade ingrepp. Convenience sampling samt snowball sampling användes som datainsamlingsmetod. En intervjuguide skapades och testades med två pilotintervjuer där totalt åtta intervjuer genomfördes och spelades in med ljudbandspelare. Alla intervjuer transkriberades och analyserades.

  Resultat

  Bemötande och omvårdnadsåtgärder kunde underlätta stickrädslan samt bli tagen på allvar av vårdpersonalen upplevdes positivt. Distraktion fungerade med fördel för att hantera stickrädslan, samt information om stickrädslan och symtom. Tid gav möjlighet till mental förberedelse. Negativa upplevelser var en känsla av utsatthet och obehag inför situationen, vårdpersonalens okunskap och oförståelse. Oro förelåg hos informanterna att vårdpersonalen skulle misslyckas och behöva gräva efter vener. Vårdpersonalen kunde uppfattas som omänskliga när tid inte gavs till förberedelse.

  Syfte

  Upplevelser av vården varierade bland informanterna, oro och ångest kan infinna sig både innan och efter ett besök hos hälso- och sjukvården. Bemötande och kompetens kunde underlätta stickrädslan, där distraktion fungerade väl. Upplevelser beskrevs där det var av vikt att bli sedd och inte negligerad. Tid och kunskap hos vårdpersonalen efterfrågades av informanterna.

 • 15.
  Arvidsson, Lena
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskans dokumentation av postoperativ smärta: en journalgranskningsstudie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 16.
  Asplin, Nina
  Sophiahemmet Högskola.
  Women's experiences and reactions when a fetal malformation is detected by ultrasound examination2013Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: Second trimester ultrasound examination among pregnant women in Sweden is almost universal. The detection of a fetal malformation on ultrasound puts health care providers and pregnant women in a difficult and precarious situation. What information and how it is communicated is crucial to women’s decision-making about continuing or terminating at pregnancy. The main aim of this thesis was to describe and analyze women’s experiences and reactions following the detection of a fetal malformation on an ultrasound scan. Methods: Two semi-structured in-depth interviews were performed, with women informed of a fetal malformation following an ultrasound scan. A total of 27 women took part in the first round of interviews: women continuing their pregnancy were interviewed, either in gestational week 30 or three weeks after the diagnosis; those terminating their pregnancy were interviewed two to four weeks after termination (Paper I). A second interview with 11 women who terminated their pregnancy was conducted six months after termination (Paper III). Two questionnaires were also administered. The first, answered by 99 women (Paper II) and comprising 22 study- specific questions along with emotional well-being and socio-demographics variables and medical and obstetric history, was conducted at the same time as the first stage of interviews. The other questionnaire, answered by 56 women incorporated common self- report instruments and was performed three times: first in gestational week 30, and then two respectively six months postpartum (Paper IV). Qualitative data were analyzed through content analysis, and quantitative data were analyzed through descriptive statistics. Results: The timing, duration, and manner of women’s initial counseling and ongoing support were shown to be important in the interaction between women and caregivers. Positive interactions improved the women’s ability to understand the information and fostered feelings of trust and safety, which in turn reduced their anxiety. Most of the women who expected a baby with an abnormality expressed their need for information on several occasions to help them make this difficult decision. They also wished for information from different specialists and continuity of care. These needs were even stronger in women who chose to terminate their pregnancy. We found women continuing their pregnancy to be at high risk of depressive symptoms, major worries, and high anxiety levels, both in mid-pregnancy, and at two months and one year postpartum. Despite these findings, the results of the maternal-fetal attachment scale for women who continued their pregnancy with a fetus diagnosed with a malformation indicated a high level of attachment. Conclusions and Clinical Implications: Effective communication, empathy and compassion, and consistent follow-up routines are important to ensure good treatment and care of this group of women. Taking these results into account may improve caregivers’ ability to counsel these vulnerable patients and to ensure that their needs are properly met.

 • 17.
  Asplin, Nina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Dellgren, Annika
  Conner, Peter
  Education in obstetrical ultrasound - an important factor for increasing the prenatal detection of congenital heart disease2013Inngår i: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, ISSN 0001-6349, E-ISSN 1600-0412, Vol. 92, nr 7, s. 804-808Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To evaluate the effects of postgraduate education in obstetrical ultrasound on the prenatal detection rate of congenital heart disease. SETTING: Tertiary care center. POPULATION: Experienced and less experienced midwives performing ultrasound scans. METHODS: Number of fetuses and live born children with severe congenital heart malformations were extracted from patient records. The detection rates of experienced and less experienced midwives were compared following a postgraduate training program in obstetrical ultrasound. MAIN OUTCOME MEASURES: The prenatal detection rate of complex congenital heart malformations. RESULTS: The prenatal detection rate for the entire unit increased significantly during the study period (32 vs. 69%, p<0.05). Following education, we observed a significant increase in detection rates (21 vs. 67%, p<0.01) among experienced midwives. In the group of less experienced midwives, we found a positive effect of training with considerably higher detection rates compared to results achieved by their more experienced colleagues prior to the program (40 vs. 21%). CONCLUSION: There is a clear improvement in the prenatal detection rates of complex heart malformations following a postgraduate education in obstetrical ultrasound. Similar training should be offered to both midwives and doctors performing routine scans to increase the standards of antenatal screening for congenital heart disease. © 2013 The Authors Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica © 2013 Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology.

 • 18.
  Asplin, Nina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Wessel, Hans
  Marions, Lena
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet Högskola.
  Pregnant women's perspectives on decision-making when a fetal malformation is detected by ultrasound examination2013Inngår i: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 4, nr 2, s. 79-84Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives

  The aims of the study were to explore factors influencing the decision to continue or terminate pregnancy due to detection of fetal malformation following ultrasound examination, to elucidate the need for more information or other routines to facilitate the decision-making process and to assess satisfaction with the decision made.

  Design

  Descriptive study.

  Setting

  Four fetal care referral centres in Stockholm, Sweden.

  Population

  Pregnant women with a detected fetal malformation.

  Methods

  Data was collected by questionnaires. 134 women participated, 99 completing the questionnaire. Descriptive statistical analysis was performed.

  Results

  Both women who continued and those who terminated pregnancy based their decision on the severity of the malformation. Other reasons for terminating the pregnancy were aspects including socioeconomic considerations. None stated religious factors. The doctor at the fetal care unit also had an influence on the decision-making. The timeframe receiving information was regarded as long enough in duration but not the number of occasions. In both groups the women made the decision by themselves or together with their partners. The majority experienced that they had made the right decision. Women who terminated their pregnancy had a significant higher rate (51.2%) (p⩽ 0.004) of previous abortions than those in the continuing group (23.2%).

  Conclusion

  The decision to continue or terminate the pregnancy was to a great extent based on the severity of the malformation. Religious aspects did not seem to influence the decision. Many women expressed a need for additional occasion of information. The vast majority of women were satisfied with their decision.

 • 19. Avelin, Pernilla
  et al.
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet Högskola.
  Säflund, Karin
  Wredling, Regina
  Erlandsson, Kerstin
  Parental grief and relationships after the loss of a stillborn baby2013Inngår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 29, nr 6, s. 668-673Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: to describe the grief of mothers and fathers and its influence on their relationships after the loss of a stillborn baby. DESIGN: a postal questionnaire at three months, one year and two years after stillbirth. SETTING: a study of mothers and fathers of babies stillborn during a one-year period in the Stockholm region of Sweden. PARTICIPANTS: 55 parents, 33 mothers and 22 fathers. FINDINGS: mothers and fathers stated that they became closer after the loss, and that the feeling deepened over the course of the following year. The parents said that they began grieving immediately as a gradual process, both as individuals, and together as a couple. During this grieving process their expectations, expressions and personal and joint needs might have threatened their relationship as a couple, in that they individually felt alone at this time of withdrawal. While some mothers and fathers had similar grieving styles, the intensity and expression of grief varied, and the effects were profound and unique for each individual. KEY CONCLUSIONS: experiences following a loss are complex, with each partner attempting to come to terms with the loss and the resultant effect on the relationship with their partner. IMPLICATIONS FOR PRACTICE: anticipating and being able to acknowledge the different aspects of grief will enable professionals to implement more effective intervention in helping couples grieve both individually and together.

 • 20.
  Axelsson, Lena
  Sophiahemmet Högskola.
  Living with haemodialysis close to death - patients' and close relatives' experiences2013Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to generate  understanding and knowledge a bout the experiences of  patients living with haemodialysis, and their close relati ves, near the end of life. In studies I and II we  conducted a series of 31 qualitative interviews over a period of 12 months with 8 severely ill patients  (aged 66–87) treated with haemodialysis. For study I the text of the interviews was analysed using  phenomenological hermeneutics to describe and to el ucidate the meanings of being severely ill living  with haemodialysis when nearing end of life. For study II the text was analysed using qualitative content  analysis to describe inner thoughts and feelings  relating to death and dying of these patients. For studies III and IV, we conducted 14 retrospective qualitative interviews with close relatives of  deceased patients treated with haemodialysis about th eir experiences during end of the patient’s life.  For paper III the interview text was analysed usi ng phenomenological hermeneu tics to describe and  elucidate the meanings of being a close relative at the  end of life of a severely ill family member treated  with maintenance haemodialysis. For paper IV the text was analysed using qualitative content analysis to  describe end of life for the patients from the perspective of their close relatives. The findings of study I suggest that being severely i ll and living with haemodialysis near the end of life  means living with suffering from a deteriorating body, a high symptom burden, and dependence on  advanced medical technology, simultaneously with r econciliation and well-being. The meanings of living  with illness and dialysis are intertwined with the meanings of being old.  Study II shows that thoughts and feelings about deat h and dying are significant and complex for those  living with haemodialysis as they approach the end of life. Patients experience  a multifaceted presence of  death. Their awareness of approaching death may include their repressing of thoughts of death, not as  denial, but to allow them to focus on living as fully as possible the time they have left. Study III shows that close relatives strive to maintain balance and well-being for themselves and for  the patient, which we interpreted as their striving to regain balance, and inner equilibrium in their  changed and challenged rhythm of life. Study IV shows that after gradual deterioration and increasing  care needs, older patients in haemodialysis care with  co-morbidities follow three different main paths at  the end of life: uncertain anticipation of death; awaiting death after dialysis withdrawal; and sudden but  not unexpected death. The ends of their lives are marked by complex symptoms and existential issues  related to haemodialysis treatment and withdrawal, and  their uncertainty of what  to expect at the end of  life suggests the need for increased continuity and coordination of whole person care. Both patients and  their close relatives are often alone with their existential thoughts. In their complex lifeworlds, intertwined meanings  of living with illness and maintenance of life with  haemodialysis treatment near the end of life show that patients live in a borderland of living-dying that is  shared by the close relative. Patients and close relatives focus on living when death is close but uncertain,  with severe illness and the maintenance of life through advanced technology.  Integrating the philosophy of palliative care (with a focus on symptom relief, team work,  communication, relationships, and support of family members) into dialysis care, may support health  care professionals in haemodialysis units and other re nal contexts, to improve the care of severely ill  patients, both earlier in their illness and as they approach the end of their lives.

 • 21.
  Bahramy, Zahra
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Wennergren, Inga
  Sophiahemmet Högskola.
  Kvinnors upplevelse av ett dagligt liv efter hjärtinfarkt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 22.
  Baltzer, Pia
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Lönnå, Susanne
  Sophiahemmet Högskola.
  Rädda liv till varje pris?: sjuksköterskors erfarenheter när beslut om ej hjärt- och lungräddning saknas2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Liv och död är något som berör oss alla. Frågorna har sällan enkla svar, utan kräver ofta etiska överväganden. Hälso- och sjukvårdspersonal är ofta närvarande när vi föds, vidsjukdom och vid livets slutskede. Avgörande beslut om patientens liv eller död är svåra ställningstaganden, vilket tillhör sjukvårdpersonalens vardag. Vid återupplivningsförsök ställs vårdpersonalen inför komplexa dilemman, dels när hjärt- och lungräddning, börstarta, dels när hjärt- och lungräddning bör avslutas. Beslut om återupplivningsförsök baseras på varje individuellt patientfall som är ett komplext förhållande mellan vinster,risker och kostnader för patient, närstående, men även för hälso- och sjukvården.

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter när beslut om ej-HLR saknades för svårt sjuka patienter.

  Metod

  En kvalitativ semistrukturerad intervju valdes som metod. Sju intervjuer med yrkesverksamma sjuksköterskor genomfördes. Intervjuerna analyserades med hjälp av en innehållsanalys.

  Resultat

  Studiens resultat visade att avsaknad av beslut angående ej-HLR för svårt sjuka patienter påverkade sjuksköterskornas arbetssituation. Avsaknad av beslut skapade osäkerhet, stress och frustration. Sjuksköterskorna tvingades acceptera beslut och ibland utföra åtgärder som läkare ordinerat, vilket resulterade i att de ställdes inför etiska dilemman. Sjuksköterskornai studien betonade betydelsen av ej-HLR beslut. Det skapade trygghet och lugn i omvårdnadsarbetet kring svårt sjuka patienter. Det uppstod inga akutsituationer, utan patienten fick istället lugnt och stilla somna in och avsluta livet.

  Slutsats

  Avsaknad av ej-HLR beslut skapade osäkerhet, stress och frustration för sjuksköterskorna,vilket var en följd av bristande samarbete mellan läkare och sjuksköterskor. När ej-HLRbeslut fanns uppstod däremot inga akutsituationer, istället infann sig trygghet och lugn iomvårdnadsarbetet. Beslutsfattandet kring ej-HLR bör gå snabbare, detta för att minskarisken att patienter blir lidande

 • 23.
  Bauer Cederholm, Evelina
  Sophiahemmet Högskola.
  Äldre personers upplevelse av smärta och smärtbehandling efter en höftfraktur operation: en intervjustudie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 24.
  Bergh, Maria
  Sophiahemmet Högskola.
  Faktorer som påverkar smärtan hos barn som genomgår tonsillectomi inom dagkirurgi2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 25.
  Bergkvist, Karin
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Larsen, Joacim
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet Högskola.
  Mattsson, Jonas
  Svahn, Britt-Marie
  Hospital care or home care after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: patients' experiences of care and support2013Inngår i: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 17, nr 4, s. 389-395Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE:

  Treatment at home during the pancytopenic phase after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) has been an option for patients at our center since 1998. Earlier studies have shown that home care is safe and has medical advantages. In this study, we present patients' experiences of care and support while being treated in hospital or at home during the acute post-transplantation phase.

  METHOD:

  Patients (n = 41, 22 in hospital care and 19 in home care) answered the SAUC questionnaire at discharge (when home, or from hospital). Both statistical analysis and deductive content analysis were used.

  RESULTS:

  The patients were highly satisfied with the care and support during the acute post-transplantation phase. Patients in home care were found to be more satisfied with care in general than patients in hospital care. The importance of safety, empathy, and encouragement from healthcare staff were expressed regardless of where care was given. Patients also felt that receipt of continuous, updated information during treatment was important and they had a strong belief in HSCT but were uncertain of the future regarding recovery.

  CONCLUSIONS:

  The main findings of this study were that in comparison to hospital care, home care does not appear to have a significant negative effect on patients' experiences of care and support during the acute post-transplantation phase. In addition patients in home care felt safe, seen as a person and encouragement seem to empower the patients at home. Thus, this study may encourage other transplantation centers to provide home care if the patients want it.

 • 26.
  Berglund, Linnea
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Helgesson, Denise
  Sophiahemmet Högskola.
  Spegel, spegel på väggen där: en litteraturbaserad studie om estetisk plastikkirurgis inverkan på det psykosociala välbefinnandet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 27.
  Bezjak, Peter
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Gisslén Bezjak, Sandra
  Sophiahemmet Högskola.
  Ambulanssjuksköterskors upplevelser av säkerheten i ambulansens vårdutrymme under färd2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 28.
  Bibi, Nabila
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Rahimian, Neda
  Sophiahemmet Högskola.
  Sjuksköterskans erfarenheter och kunskaper om kvinnlig könssympning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Kvinnlig könsstympning är ett fysiskt ingrepp där hela eller delar av kvinnans eller flickans yttre könsorgan borttas eller på annat vis skadas av traditionella och kulturella orsaker. Det finns över 140 miljoner könsstympade kvinnor i världen. Kvinnlig könsstympning klassificerasi fyra olika kategorier. Ingreppet förekommer främst i östra, västra och nordöstra delen avAfrika. Cirka 70 procent av kvinnorna blir könsstympade vid barnåldern. Kvinnlig könsstympning innebär många hälsorisker och komplikationer för flickan och kvinnan.Orsaken till kvinnlig könsstympning indelas i fem grupper: Estetiska och hygieniska skäl,sociologiska skäl, psykologisk skäl, myter och falska tron och religiösa skäl.

  Syfte

  Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet och kunskap om kvinnlig könsstympning.

  Metod

  Metoden som valdes var kvalitativ intervjustudie. Intervjuer av sjuksköterskor som arbetar inom Stockholms län genomfördes för att få en djupare förståelse i området som skulle studeras. Elva intervjuer genomfördes och analyserades genom innehållsanalys.

  Resultat

  Sex av sjuksköterskorna kom i kontakt med de könsstympade kvinnorna och flickorna på olika sätt. Kvinnorna hade sökt vård på grund av komplikationer relaterade till könsstympningen och vaginala plastikoperationer. Sjuksköterskorna hade bristande kunskaper angående kvinnligkönsstympning. Den främsta kunskapskällan sjuksköterskorna nämnde var massmedia.

  Slutsats

  Sjuksköterskor kommer i kontakt med könsstympade kvinnor och flickor genom den ökade invandringen från afrikanska länder. Det framkom att svårigheter i omvårdnaden uppstår då det kan ske en kulturkrock. Det finns bristande kunskap om ämnet bland sjuksköterskor i Sverige.Sjuksköterskorna hade fördomar och negativa attityder mot somaliska kvinnor.

 • 29.
  Bitar, Peter
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Engqvist, Peter
  Sophiahemmet Högskola.
  Från Mellanöstern till Sverige: arabisktalande kvinnors upplevelse av mötet med sjuksköterskan inom svensk hälso- och sjukvård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Invandrare i Sverige har nedsatt hälsa i högre grad än inrikes födda svenskar, framför allt bland kvinnor och äldre. Arabisktalande personer från mellanöstern härstammar från en kultur långt från den svenska, vilket kan ge upphov till missförstånd i vården. Kulturella skillnader och brister i kommunikation kan leda till en icke tillfredsställande vård. Forskning tyder på att vårdgivare bör öka sin kulturella kompetens, det vill säga lära sig att belysa dessa skillnader. SYFTE: Syftet var att beskriva hur arabisktalande kvinnor från Mellanöstern upplever mötet med sjuksköterskan inom svensk hälso- och sjukvård. METOD: Metoden som valdes för datainsamling var en kvalitativ intervjumetod då beskrivning av personers upplevelser söktes. Sex intervjuer genomfördes med kvinnor, i åldern 55 år och äldre, härstammandes från Mellanöstern, med erfarenhet av inneliggande somatisk vård på sjukhus i Sverige. Intervjuerna skedde på arabiska och transkriberades till svenska för att sedan analyseras utifrån kvalitativ metod. RESULTAT: Informanterna beskrev mötet med sjuksköterskan inom svensk hälso- och sjukvård utifrån synen på sjuksköterskans roll, bemötande samt kommunikation. De hade positiva erfarenheter av dessa möten, även om de hade svårt att identifiera alla yrkesroller de mötte på sjukhuset. Sjuksköterskorna beskrevs framför allt som snälla och en återkommande beskrivning var att de liknade änglar, även om de i enstaka fall kunde uppfattas som elaka. Sjuksköterskorna uppfattades som kompetenta och professionella. Informanterna kommunicerade med sjuksköterskorna genom kroppsspråk, enstaka ord och med hjälp av ögonen. Behovet av språklig kommunikation med sjuksköterskan ansågs inte vara stort, då dennes utbildande roll ej lyftes fram. SLUTSATS: Arabisktalande kvinnor i studien har en positiv bild av mötet med sjuksköterskan inom svensk hälso- och sjukvård. Personliga egenskaper hos sjuksköterskorna betonades framför professionsrelaterade. Kulturella skillnader identifierades i synen på sjuksköterskan som yrke men de svenska sjuksköterskorna levde upp till de värdegrunder informanterna betonade. Dessa var framför allt snällhet och respekt. Informanterna antog en passiv roll i mötet med sjuksköterskan, lät sig omhändertas men såg inte sjuksköterskan som utbildare. De hade svårt att skilja olika yrkesroller åt, varför ett utbildningsbehov i svenska vård- och hälsosystemet kunde identifieras.

 • 30. Björklund, Ulla
  et al.
  Marsk, Anna
  Georgsson Öhman, Susanne
  Sophiahemmet Högskola.
  Does an information film about prenatal testing in early pregnancy affect women's anxiety and worries?2013Inngår i: Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISSN 0167-482X, E-ISSN 1743-8942, Vol. 34, nr 1, s. 9-14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract Objective: To explore if an information film about prenatal examinations affects pregnant women's worry and anxiety. Methods: Randomized controlled study. The intervention was an information film about prenatal examinations. Data was collected in gestational week 26 by a questionnaire including the STAI (State-Trait Anxiety Inventory) instrument and further questions about worry. A total of 184 women in the intervention group and 206 in the control group filled in the questionnaire. Results: There were no statistically significant differences between the groups neither in state nor trait anxiety. Regarding worry about the possibility of something being wrong with the baby and worry about giving birth, there were no statistically significant differences between the groups. The women stated that to see the film increased their worry rather than decreased it. Conclusion: An informational film as additional information to complement written and verbal information about prenatal testing does not appear to increase women's anxiety and worries. However, the informational film may cause worry at the time of viewing which should be taken into consideration.

 • 31.
  Boraghi, Amanda
  Sophiahemmet Högskola.
  Bättre följsamhet genom patientundervisning hos personer med hjärtsvikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 32.
  Botond, Agnes
  Sophiahemmet Högskola.
  Studenters kognition - "svart på vitt"2013Inngår i: Universitetsläraren, ISSN 0282-4973, nr 10-11, s. 26-27Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 33.
  Bredenberg, Ingela
  Sophiahemmet Högskola.
  Rädsla för Hypoglykemi: patientens strategier och oro vid kontinuerlig blodsockermätning2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 34.
  Breimo, Camilla
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Hallén, Elin
  Sophiahemmet Högskola.
  Livskvalité hos patienter med ulcerös kolit2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar tjocktarmens slemhinna. Varje år drabbas 12-14 personer per 100000 i Sverige med en jämn könsfördelning. Sjukdomen uppträder skovvis med framför allt frekventa blodiga diarréer och buksmärtor vilket kan innebära stort lidande för drabbade patienter. När den traditionella medicinska behandlingen inte längre fungerar kan ett kirurgiskt ingrepp vara aktuellt för på så sätt ta bort källan till besvären. Livskvalitén hos patienter med Ulcerös kolit har kommit att uppmärksammas de senaste decennierna då symtom av denna sjukdom påverkar livskvalitén och livet i stort.  

  Syfte

  Syftet var att belysa hur patienter med Ulcerös Kolit upplever sin livskvalité. Frågeställningen: förändras livskvalitén efter att ha genomgått kirurgiskt ingrepp för Ulcerös Kolit?

  Metod

  För att svara på föreliggande studies syfte och frågeställning användes litteraturbaserad studie som metod. I databaserna PubMed och CINAHL genomfördes sökningar efter vetenskapliga artiklar, även manuella sökningar gjordes. För att öka chansen att finna artiklar inom valda ämnesområdet användes MeSh-termer (Medical Subject Hedings) och Cinahlhedings. Författarna inkluderade totalt 16 stycken artiklar som analyserades och sammanställdes i ett resultat. Urvalskriterierna var att de inkluderade artiklarna var publicerade mellan år 2003 och 2013, skrivna på engelska eller svenska och att de var peer reviewed. Artiklarna klassificerades och värderades för sedan sammanställas i en matris. 

  Resultat

  Studiens resultat presenteras utifrån sex olika teman som beskriver hur livskvalitén kan påverkas hos patienter med Ulcerös kolit. Det som påverkar livskvalitén mest hos denna patientgrupp är sjukdomsaktivitet och sjukdomsvaraktighet. Efter ett kirurgiskt ingrepp påverkas livskvalitén av den omställning som patienten måste gå igenom samt funktionen av ileostomin eller bäckenreservoaren (IPAA). Patienter med hög sjukdomsaktivitet skattar sin livskvalité signifikant lägre än den allmänna befolkningen.    

  Slutsats

  Livskvalitén hos patienter med Ulcerös kolit är inte helt lätt att mäta. Trots flertalet studier inom ämnet skiljer sig resultatet åt. De flesta av dessa studier enas dock ändå i resultatet att livskvalité och hälsorelaterad livskvalité påverkas av de symtom som Ulcerös kolit medför. Funktionella besvär från ileostomin och bäckenreservoaren (IPAA) visade sig ha störst inverkan på livskvalitén och hälsorelaterad livskvalité.

 • 35.
  Broo, Mikaela
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Olsson, Linnea
  Sophiahemmet Högskola.
  Kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad multipel skleros2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som angriper kroppens egen vävnad i det centrala nervsystemet. Skador på vävnaden leder till försämrad impulshastighet eller till blockering av nervimpulser. Kvinnor insjuknar dubbelt så ofta som män och sjukdomen förlöper skovvis. Det finns olika former av MS och sjukdomsprogressen ser olika ut beroende på vilken form personen har. Symtomen som förekommer kan vara både fysiska, kognitiva och psykiska. Än så länge finns ingen botande behandling, men bromsmediciner finns att tillgå. Sjukdomen medför ett ökat behov av vård. Den har en oförutsägbar progress och första tiden efter diagnosen satts kan vara svår. Tidigare forskning visar att det finns ett missnöje hos patientgruppen angående hur hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster tillhandahålls och hur informationen kring sjukdomen förmedlas.

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad Multipel Skleros.

  Metod

  I studien genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer med sju kvinnor i Stockholmsområdet som diagnostiserats med MS för högst fem år sedan. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide innehållande tre teman: sjukdomsbeskedet, första tiden som nydiagnostiserad och upplevda behov efter sjukdomsbeskedet. Intervjuerna spelades in med ljudbandspelare för att sedan transkriberas och analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Vid intervjuerna framkom att intervjupersonerna var i behov av flera former av stöd som nydiagnostiserade. Behoven grundade sig i symtom, exempelvis smärta och trötthet, vilka påverkade livssituationen på olika sätt. De behov som identifierades var: socialt stöd, psykologiskt stöd, praktiskt stöd, stöd i sin behandling, information, uppföljning och förmedling av kontakter inom hälso- och sjukvården.

  Slutsats

  Kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad MS är individuella. Behoven av stöd hos dessa personer står i relation till hur sjukdomsbilden ser ut och var i livet personen befinner sig när diagnosen ställs. Hur den sjuke påverkas av sjukdomen avgör vilken form av stöd som behövs och i vilken utsträckning. 

 • 36.
  Bröthlin Drammeh, Ulrika
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Molina Masis, Xoshilt
  Sophiahemmet Högskola.
  Vem hjälper mig?: närståendes erfarenheter av stöd vid palliativ vård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Palliativ vård innebär vård vid livets slutskede och är enligt World Health Organisation ett tillvägagångssätt där målet är att få en förbättrad livskvalitet hos patienter och dennes närstående, som står inför de problem som kan uppkomma vid livshotande sjukdomar. I livets slutskede är det ofta komplicerat att vara en närstående. Det kan vara den näståendes första konkreta möte med döende och döden. Ansvaret för att säkerställa att patienten mår så bra som möjligt kan vara självklart för många närstående, medan det för andra kan innebära stora uppoffringar. De närstående lever i en ovisshet där de är oroliga för den som är sjuk, utan att veta vad som kommer att hända och det skapar en oro inför framtiden.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att beskriva de närståendes erfarenheter av stöd vid palliativ vård.

  Metod

  En litteraturbaserad studie valdes som metod för att besvara syftet och få en översikt på det nuvarande kunskapsläget. Databassökning i PubMed och Cinahl samt manuell sökning genomfördes, vilket resulterade i sammanlagt 16 vetenskapliga artiklar som kritiskt granskades och sammanställdes.

  Resultat

  Närståendes erfarenheter visar att information är en viktig form av stöd. Särskilt uppskattades information angående patientens sjukdom och behandling, men användbart var även att få praktiska råd angående vårdandet av patienten. Kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och de närstående och att informationen var anpassad till vilken palliativ fas patienten befann sig i visade sig vara av vikt för ett fungerande stöd. Gruppinterventioner visade sig vara en fungerande form av stöd enligt de närstående. De fick möjlighet att jämföra erfarenheter och dela upplevelser med andra människor i liknande livssituationer, vilket minskade känslor av ensamhet och skapade en känsla av tillhörighet. De närstående upplevde en känsla av bekräftelse genom att delta i gruppinterventioner och det blev även en form av vila genom att de närstående fick möjlighet till tid och utrymme för sig själva. Mötena blev en tillflykt från en annars pressad livssituation där de identifierade sig själva som vårdgivare.

  Slutsats

  Information är en viktig form av stöd för de närstående vid palliativ vård. Detta för att de närstående ska kunna hantera den pressade livssituation som de befinner sig i. Fungerande kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och de närstående är av avsevärd vikt för att information ska vara ett fungerande stöd. För att kunna hantera vardagen och sin roll som vårdare åt patienten behöver även de närstående stöd i form av att få en möjlighet till avlastning och vila. Detta stöd kan erbjudas från hälso- och sjukvårdspersonal såväl som familj och vänner.

 • 37.
  Burman, Linn
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Stein, Amanda
  Sophiahemmet Högskola.
  Att hantera språkliga och kulturella barriärer: sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Andelenmänniskor som är födda utomlands ökari Sverige. Detta till följd av att världen blir allt mer globaliserad och möjligheterna för allt fler människor att flytta och bosätta sig någon annanstans blir större. Människor från olika kulturer uppfattar och uttrycker sjukdom olika beroende på varifrån man kommer och hur man lever. Det är viktigt att vara medveten om att även då personer har samma kulturella bakgrund så finns det stora skillnader till exempel kring social tillhörighet, religion och politik eller tankar kring behandling och omvårdnad. För att förstå patienter med en annan bakgrund är det av vikt att sjuksköterskan medvetandegjort sin egen kultur. Det finns en stor vilja att ge kulturanpassad vård men också enoro för att sakna kompetensen. Kulturell kompetens är en pågående, livslång process som kräver ständig självutvärdering, kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad om kulturellt olika grupper.

  Syfte och metod

  Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta patienter från olika kulturer. För att uppnå syftet genomfördes en kvalitativ intervjustudie.Sex intervjuer genomfördes med stöd av en intervjuguide. Urvalsgruppen bestod av yrkesverksamma sjuksköterskor inom primärvården i Stockholms läns landsting och som arbetat som sjuksköterska minst två år.

  Resultat

  Sjuksköterskorna beskrev utmaningar med att arbeta över kulturgränserna.De betonade vikten av att vara lyhörd och lyssna in patienten och att våga vara personlig för att underlätta kommunikationen och samförståelsen. Sjuksköterskorna ansåg att det underlättar för både sjuksköterska och patient om de kan träffas personligen. Tolksamarbete var något som samtliga sjuksköterskor ansåg som användbart men även komplicerat då det kunde skapa en barriär mellan patient och sjuksköterska. Det fanns en insikt hos sjuksköterskorna om att tillgängligheten var av stor betydelse och samtliga sjuksköterskor berättade om metoder för att möjliggöra direktkontakt med vårdcentralen. Sjuksköterskorna gjorde sitt bästa för att möta speciella önskemål men det fanns tillfällen då detta inte var möjligt och ibland uppstod det då konflikter. Vad gällde utbildning och kompetens ansåg majoriteten av sjuksköterskorna att de besatt tillräcklig kompetens genom deras långa erfarenhet från arbetet med människor med olika språk och kultur.

  Slutsats

  I resultatet beskriver sjuksköterskorna utmaningar med att arbeta över kulturgränserna, men de menade samtidigt att arbetet med patienter från den egna kulturen inte behöver vara lättare. Även om samtliga sjuksköterskor saknade en längre utbildning i att hantera kulturella möten, så tyckte de sig kunna hantera arbetet väl. De ansåg att den långa erfarenheten av att arbeta med människor med en annan kulturell och språklig bakgrund än den egna har gett dem tillräcklig kompetens. Det var alla överens om att kommunikationen är en stor utmaning och att tolksamarbete är användbart, om än komplicerat. Resultatet visar på en oro hos sjuksköterskorna att kulturanpassad vård förutsätter stereotypa föreställningar om människor.

  Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, kulturell kompetens, sjuksköterskans upplevelse, kommunikation, kultur.

 • 38. Bylund Grenklo, Tove
  et al.
  Kreicbergs, Ulrika
  Sophiahemmet Högskola.
  Hauksdóttir, Arna
  Valdimarsdóttir, Unnur A
  Nyberg, Tommy
  Steineck, Gunnar
  Fürst, Carl Johan
  Self-injury in teenagers who lost a parent to cancer: a nationwide, population-based, long-term follow-up2013Inngår i: JAMA pediatrics, ISSN 2168-6211, Vol. 167, nr 2, s. 133-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To investigate the risk of self-injury in parentally cancer-bereaved youth compared with their nonbereaved peers.

  DESIGN: Population-based study of cancer-bereaved youth and a random sample of matched population controls.

  SETTING: Sweden in 2009 and 2010.

  PARTICIPANTS: A total of 952 youth (74.8%) confirmed to be eligible for the study returned the questionnaire: 622 (73.1%) of 851 eligible young adults who lost a parent to cancer between the ages of 13 and 16 years, in 2000 to 2003, and 330 (78.4%) of 451 nonbereaved peers.

  MAIN EXPOSURE: Cancer bereavement or nonbreavement during the teenage years.

  MAIN OUTCOME MEASURES: Unadjusted and adjusted odds ratios (ORs) of self-injury after January 1, 2000.

  RESULTS: Among cancer-bereaved youth, 120 (19.5%) reported self-injury compared with 35 (10.6%) of their nonbereaved peers, yielding an OR of 2.0 (95% CI, 1.4-3.0). After controlling for potential confounding factors in childhood (eg, having engaged in self-destructive behavior, having been bullied, having been sexually or physically abused, having no one to share joys and sorrows with, and sex), the adjusted OR was 2.3 (95% CI, 1.4-3.7). The OR for suicide attempts was 1.6 (95% CI, 0.8-3.0).

  CONCLUSIONS: One-fifth of cancer-bereaved youth reported self-injury, representing twice the odds for self-injury in their nonbereaved peers, regardless of any of the adjustments we made. Raised awareness on a broad basis in health care and allied disciplines would enable identification and support provision to this vulnerable group.

 • 39. Bylund Grenklo, Tove
  et al.
  Kreicbergs, Ulrika
  Sophiahemmet Högskola.
  Valdimarsdóttir, Unnur A
  Nyberg, Tommy
  Steineck, Gunnar
  Fürst, Carl Johan
  Communication and trust in the care provided to a dying parent: a nationwide study of cancer-bereaved youths2013Inngår i: Journal of Clinical Oncology, ISSN 0732-183X, E-ISSN 1527-7755, Vol. 31, nr 23, s. 2886-94Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To assess children's trust in the care provided to a dying parent during the final week of life in relation to end-of-life medical information about disease, treatment, and death.

  METHODS: This nationwide population-based survey included 622 (73%) of 851 youths who, 6 to 9 years earlier, at age 13 to 16 years, lost a parent to cancer. We asked about the children's reception of end-of-life professional information and trust in the care provided. We also asked about depression and several potential risk factors of distrust in the care provided.

  RESULTS: A majority (82%) reported moderate/very much trust in the care provided. Compared with children who received end-of-life medical information before their loss, the risk of distrust in the care provided was higher in those who received no information (risk ratio [RR], 2.5; 95% CI, 1.5 to 4.1), in those who only received information afterward (RR, 3.2; 95% CI, 1.7 to 5.9), and in those who did not know or remember if end-of-life medical information was provided (RR, 1.7; 95% CI, 1.1 to 2.5). Those reporting distrust in the care provided had an RR of 2.3 (95% CI, 1.5 to 3.5) for depression. Furthermore, the risk of distrust in the care provided was higher among children reporting poor efforts to cure (RR, 5.1; 95% CI, 3.6 to 7.3), and/or a poor relationship with the surviving parent (RR, 2.9; 95% CI, 2.0 to 4.1).

  CONCLUSION: Our study suggests that children's trust in the care provided to a dying parent was highest when they received end-of-life medical information before their loss.

 • 40. Cacciatore, Joanne
  et al.
  Erlandsson, Kerstin
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet Högskola.
  Fatherhood and suffering: A qualitative exploration of Swedish men's experiences of care after the death of a baby2013Inngår i: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 50, nr 5, s. 664-670Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: This study was designed to evaluate fathers' experiences of stillbirth and psychosocial care. METHODS: Data were collected between 27 March 2008 and 1 April 2010 via a questionnaire posted on the homepage of the Swedish National Infant Foundation. The responses to the following open-ended questions were analyzed using content analysis: "Are you grateful today for anything that health care professionals did in connection with the birth of your child?" and "Are you sad, hurt or angry today about something personnel did in connection with the birth of your baby?". RESULTS: 113/131 (86%) fathers reported feelings of being grateful. Only 22/131 (16%) fathers reported feeling sad, hurt, or angry. Fathers expressed gratitude when health care professionals treated their newborn "with respect and without fear", "with extraordinary reverence", and when their fatherhood was validated by providers. They were also grateful when providers helped them to create memories of their baby. Fathers also reported feeling sad, hurt, or angry when providers were nonchalant and indifferent and when they perceived providers to be uncaring and disrespectful toward their baby. CONCLUSION: Bereaved fathers experience overall gratitude for person-centered psychosocial care in the aftermath of stillbirth, particularly when they feel validated as a grieving father and their child is acknowledged with reverence. CLINICAL IMPLICATIONS: Health care professionals should support fathers by treating the baby who died with respect and dignity and by validating and acknowledging both his grief experiences and his fatherhood just as they would for a grieving mother.

 • 41.
  Canova, Sara
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Salomonsson, Ludwig
  Sophiahemmet Högskola.
  Överrapportering av patienter från ambulans till akutmottagning: en litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Överrapportering av patienter mellan olika vårdgivare eller vårdinstanser är ett lika komplext och livsviktigt som sårbart och riskfyllt fenomen. Den överrapportering som sker mellan ambulans- och akutmottagningspersonal är särskilt riskabel eftersom den kunskap som ambulanspersonalen har om patientens tillstånd och stabilitet är unik, och patientens prognos avhängig akutmottagningspersonalens förmåga att ta emot information. Ett flertal faktorer påverkar människans förmåga att inhämta, bearbeta och förmedla information. Vid hanteringen av exempelvis kritiska och sviktande patienter ställs alltjämt höga krav på sjukvårdspersonalens förmåga att upprätthålla effektiv och säker kommunikation trots upplevd press.

  Syfte: Att identifiera faktorer som försvårar respektive förenklar överrapporteringen av patienter mellan ambulans och akutmottagning.

  Metod: Studien är utförd som en litteraturstudie. Artikelsökningar har gjorts via databaserna CINAHL och PubMed. Totalt inkluderades 16 artiklar i resultatet, varav en bedömts vara relevant trots att den är publicerad mer än 10 år innan denna studies utförande.

   Resultat:

  Bland de försvårande faktorerna framstod de båda yrkesgruppernas såväl fysiska som psykosociala arbetsmiljöer vara bidragande stressorer. De inkluderade studierna identifierade att informationsbortfall förekom till följd av bristande möjlighet till informationsinhämtning och dokumentation innan och under överrapportering.  Väl vid överrapporteringen fann man bristande ledarskap i traumarummet, otydliga rapporter, personalens attityd till patienten samt brist på gemensam terminologi som bidragande orsaker till förlängda vistelser på akutmottagningen, upplevt missnöje bland personalen och missförstånd som hotar patientsäkerheten. Faktorer som identifierats vara främjande för effektiv och säker kommunikation var i synnerhet strukturerade kommunikationsformer enligt akronymprotokoll, gemensamma dokumentationssystem samt interdisciplinär träning.

   Slutsats:

  Samförstånd och samarbetsförmåga mellan involverade yrkesgrupper är centrala delar för att uppnå hög kvalitet i överrapporteringen. Utvecklingen av tekniska hjälpmedel för att ytterligare eliminera desinformation och informationsbortfall är nyckelfaktorer för att säkerställa kvaliteten i överrapporteringen mellan ambulans- och akutmottagningspersonal. Implementeringen av dessa hjälpmedel och förekommande kommunikationsmodeller befinner sig dock fortfarande i en utvecklingsfas och har således potential till ytterligare förbättringar.

 • 42.
  Carlswärd, Frida
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Mehlin, Sofie
  Sophiahemmet Högskola.
  "Torka aldrig tårar utan handskar": bemötande av personer med HIV och AIDS2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Humant Immunbristvirus (HIV) är en obotlig virussjukdom. Viruset försvagar och bryter ner kroppens immunförsvar. Obehandlat leder sjukdomen till Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), då immunförsvaret är helt nedbrutet. Idag lever 30 miljoner människor världen över med sjukdomen och i Sverige finns cirka 6000 personer med HIV/AIDS. Sjukdomen behandlas livslångt med antivirala medel, som skapar förutsättning till ett längre och friskare liv. HIV och AIDS är förknippat med stigmatisering och många personer med HIV och AIDS upplever psykiska och sociala påfrestningar tillsammans med biverkningar från läkemedlen. Hos sjuksköterskan bör en medvetenhet finnas om ett professionellt förhållningssätt och en strävan efter att handla utifrån det. I begreppet ingår självkännedom, självreflektion, kunskap och empati. Karaktären på kommunikationen och bemötandet, vårdpersonal och patienter emellan, har en central roll i vården. Personcentrerad omvårdnad innebär att vårdpersonalen utgår från patientens individuella omvårdnadsbehov. Det, tillsammans med ett professionellt förhållningssätt, skapar möjligheter för vårdpersonal att kunna vårda patienten utifrån hela dess person.

   Syfte

  Syftet med studien var att beskriva faktorer som ur patient- och vårdpersonalperspektiv upplevs som betydelsefulla vid bemötandet av personer med HIV och AIDS.

   Metod 

  En litteraturbaserad studie har genomförts. Sökningar efter artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl samt med hjälp av manuell sökning. Slutligen inkluderades 16 vetenskapliga originalartiklar till studien, som alla var peer reviewed.

  Resultat

  Under bearbetning av resultatet framkom tre huvudteman. Dessa är Kommunikationens betydelse, Stigmatisering samt Kunskap och utbildning. Vårdrelationen påverkas av ömsesidigheten i kommunikationen och den icke-verbala kommunikationen har en central roll. I bemötandet upplever många patienter stigmatiserande attityder och beteenden. Kvaliteten och effektiviteten av vården försämras när patienterna känner sig ignorerade och kränkta. Det finns en önskan hos patienterna att bli tagna på allvar. I många studier uppger vårdpersonal en positiv inställning till patienterna. När patienten känner närvaro från personalen, upplever de sig bli vårdade utifrån hela sin person. Utbildning kan sänka vårdpersonalens rädsla för att smittas, höja medvetenheten om stigmatiserande attityder och beteenden samt sänka benägenheten att handla utifrån dessa. Kunskap och utbildning påverkar stigmatiserande attityder och beteenden hos vårdpersonal, exempelvis finns brister i vårdpersonals kunskaper om hur HIV smittar. Vårdpersonal uppger en vilja till vidare utbildning om sjukdomen.

   Slutsats

  Kommunikation, stigmatiserande attityder och beteenden samt kunskaper och utbildning påverkar patienternas och vårdpersonals upplevelser av bemötandet. För att bryta mönstret med stigmatiserande attityder och beteenden bör en strävan efter ett professionellt förhållningssätt finnas. Genom en personcentrerad omvårdnad kan fokus flyttas från sjukdomen och patienterna kan vårdas utifrån ett helhetsperspektiv. Vårdpersonal är i behov av mer kunskap och utbildning för att få bort stigmatiseringen kring sjukdomen.

 • 43.
  Christoffersson, Magnus
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Holmberg, Jonny
  Sophiahemmet Högskola.
  Vårdpersonalens möte med patienter med substansberoende och missbruksproblem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer som lider av substansberoende återfinns inom hela hälso- och sjukvårdssektorn. Förutom att orsaka ett ansenligt lidande för den enskilda individen riskerar dessutom substansberoende att orsaka omfattande problem för närstående såväl som samhället i stort. Användning av alkohol och andra droger är generellt förknippat med dömande och moraliserande åsikter. En sjuksköterskas känslor av samhörighet och förståelse till en person med beroende kan ofta försvåras av sjuksköterskans auktoritet, införlivande av samhällets moraliska ståndpunkt samt behovet av att utöva tillsyn över en individ som upplevs ha tappat kontrollen.  

  Syfte: Syftet var att belysa vårdpersonalens attityder i mötet med patienter drabbade av substansberoende och missbruksproblem inom allmän hälso- och sjukvård. 

  Metod: Författarna till föreliggande arbete valde att genomföra en litteraturstudie för att tydliggöra forskningsläget och eventuellt behov av vidare studier. Författarna utförde sökningar i databaserna Pubmed och CINAHL. Elva artiklar från dessa sökningar inkluderades i studien. Via manuella sökningar inkluderades ytterligare fyra artiklar. Båda författarna läste artiklarna flera gånger, och data från artiklarna analyserades och syntetiserades med hjälp av en matris.  

  Resultat: Flera resultat indikerade att vårdpersonal gav uttryck för stigmatisering, moralisering eller fördomsfulla attityder gentemot personer som lider av missbruk eller beroende. Detta ledde bland annat till att patienter lät bli att söka vård och att vårdpersonalen gav en sämre vård.  

  Slutsats: Vårdpersonalen besitter negativa attityder gentemot personer med beroende och missbruk. Orsaken till att dessa negativa attityder existerar är komplex. Viktiga aspekter för att fördomar, stigmatisering och moralisering ska kunna motverkas är dock att vårdpersonal erhåller en adekvat utbildning avseende missbruk och beroende. 

 • 44.
  Claesson, Helena
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Degerman Höjer, Magdalena
  Sophiahemmet Högskola.
  Delirium hos äldre patienter med höftfraktur: en forskningsöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 45.
  Craftman, Åsa
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  von Strauss, Eva
  Lundell Rudberg, Susanne
  Sophiahemmet Högskola.
  Westerbotn, Margareta
  Sophiahemmet Högskola.
  District nurses' perceptions of the concept of delegating administration of medication to home care aides working in the municipality: A discrepancy between legal regulations and practice2013Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 22, nr 3-4, s. 569-578Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims and objectives.  To describe district nurses' perceptions of the concept of delegating medication management to unlicensed personnel working in municipal social care. Background.  The delegation of medical tasks involves responsibility and is regulated by law to avoid damage and injuries and to protect the patient. The delegation of the administration of medication is a multifaceted task. The delegating district nurse is responsible for the outcome and should also follow up the delegated task. Design.  A descriptive qualitative study, involving semi-structured interviews and content analysis. Methods.  Twenty district nurses were interviewed. The interviews were audio taped. The data were collected from April 2009-August 2010 and analysed using content analysis. Results.  The findings revealed that the statutes of delegation appear to be incompatible with practice, however, mostly due to lack of time. Communication between district nurses and home care aides, as well as tutoring, was regarded as important. The district nurses found it imperative to be available to the home care aides and made an effort to create a trusting atmosphere. Conclusions.  District nurses cannot manage their workload without delegating the administration of medication in the present organisational model of health care and social care. The statutes regarding delegating medicine tasks are also cumbersome and difficult to incorporate for district nurses who are responsible for the delegation. Relevance to clinical practice.  The findings elucidate the current situation as regards district nurses and the need to delegate the administration of medication. Health care and social care for home-dwelling older patients, as well as statutes, needs to be evaluated and updated to meet and be prepared for the increasing demands of care.

 • 46.
  Damgaard, Karin
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Sandberg, Elizabeth
  Sophiahemmet Högskola.
  Distriktssköterskan och den äldre personen i den basala hemsjukvården: En forskningsöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 47. Davidsson-Bremborg, Anna
  et al.
  Rådestad, Ingela
  Sophiahemmet Högskola.
  Memory triggers and anniversaries of stillborn children2013Inngår i: Nordic Journal of Religion and Society, ISSN 0809-7291, E-ISSN 1890-7008, Vol. 26, nr 2, s. 157-174Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Care after stillbirths has changed radically within the last twenty years, not least because of research. However, less attention has been given to memorialization in the longer perspective. This is a qualitative study based on a web questionnaire with the aim to uncover memorialization practices on anniversary days. 596 bereaved mothers of stillborn children provided an answer to an open question on how they observed the anniversary. The inductive analysis resulted in six categories of memorialization: (1) internal memorialization; (2) home-based memorialization; (3) traditional grave visits; (4) extended memorialization rituals; (5) alternative activities; and (6) coincidental activities. Different memory triggers – gifts, objects, food, and places – were used to evoke memories, honour the child, and strengthen the bonds with the child and within the family.

 • 48.
  Di Domenico, Ana Maria
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Höjer, Gunilla
  Sophiahemmet Högskola.
  Kvinnors erfarenheter av att ha genomgått en medicinsk abort: En forskningsöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 49.
  Djapo, Hanna
  Sophiahemmet Högskola.
  Närstående till äldre med demenssjukdom och deras upplevelser av stöd på äldreboenden: en kvalitativ studie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 50.
  Drewa, Maria
  Sophiahemmet Högskola.
  Effekter av patientutbildning inom diabetesvård som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT): en forskningsöversikt2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
1234 1 - 50 of 182
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf